Aşk ve Bağlama Büyülerindeki Tılsımlı Sözler ve Okunan Dualar

/ 21 Ağustos 2021 / 5.644 / yorumsuz
Aşk ve Bağlama Büyülerindeki Tılsımlı Sözler ve Okunan Dualar

Aşk ve Bağlama Büyülerindeki Tılsımlı Sözler ve Okunan Dualar

Aşk ve bağlama büyülerindeki tılsımlı sözler ve okunan dualar, son dönemlerde internet üzerinde birçok insan tarafından popüler bir şekilde aratılmaktadır. Büyülerin üzerinde bulunan bu denli ilgi yalnızca günümüzle özel değildir. Eski çağlardan bu yana, büyü uygulamaları toplumlar içerisinde bilfiil kullanılmaktaydı. Aynı zamanda büyülerin din ve inançlar ile oldukça iç içe ilerlemesi de insanların büyülere kutsal uygulamalar olarak bakmasına neden olmuştur. Birçok inancın parçası olarak büyüler kullanılmaktadır. Toplumlar ve toplumların yaşantıları içerisinde kimi zaman büyüler kabul görmüşken kimi zaman büyüler gizli saklı uygulamalar olarak kalmıştır. Her ne şekilde dış etkiler olursa olsun büyü ilmi kümülatif bir şekilde birikerek günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Bu uygulamaları hayata geçiren belirli bir zümre bulunmaktadır. Bu zümre içerisindeki kişilere genel olarak medyum hoca adı verilmektedir.

Aşk ve Bağlama Büyülerindeki Tılsımlı Sözler ve Okunan Dualar
Aşk ve Bağlama Büyülerindeki Tılsımlı Sözler ve Okunan Dualar

Günümüzde, insanların kullanmış olduğu birbirinden farklı binlerce uygulama bulunmaktadır. Bu büyülerden yardım almak ve içerisinde bulundukları durumlardan kurtulabilmek için insanlar çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Büyülerin arasında en çok tercih edilen uygulamalar ise genellikle kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri üzerindedir. Bu ilişkiler arasında aşk duyguları ağır basmaktadır Aşk ve bağlama büyüleri üzerinde büyük bir ilgi bulunmaktadır. Günümüzde toplumun birçok kesiminden insanlar bu tarz manevi uygulamalardan yardım almaya çalışmaktadır. Son dönemlerde insanların yaşadıkları sorunlar bir şekilde artış göstermektedir ve bu artışın sonucunda kişiler çözemedikleri problemleri çeşitli manevi ve ulvi yollar kullanarak ortadan kaldırmak istemektedir. Medyum hocalar tarafından alınan hizmetler arasında da aşk ve bağlama büyüleri hakkındaki dualar ve tılsımlı sözler popülerlik göstermektedir.

Aşk Büyüleri Nedir?

Aşk büyülerinin kullanım amaçları birçok noktada kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Amaçlar dahilinde, evli çiftler yoğun bir şekilde büyülerden yardım alırken platonik aşıklar bile kimi zaman bu tarz uygulamalardan nasibini alabilmektedir. Platonik aşıkların birbirlerine kavuşabilmeleri için kimi zaman bu tarz uygulamalar yararlı olabilmektedir. Özellikle çiftlerin aşk duygusu özelinde yaşadıkları problemlerin ortadan kalkması için aşk büyüsü doğrudan efektif olabilmektedir. Adından da anlaşıldığı üzere, aşk büyüleri kişilerin aşk hisleri üzerinde etkiler bırakabilen oldukça tesirli uygulamalardan biridir. Aşk ve bağlama büyülerindeki tılsımlı sözler ve okunan dualar, bu noktada kişilerin imdadına yetişebilmektedir. Büyünün yapımında, kişilerin içerisinde bulundukları duruma göre kullanılan malzemelerin ve atılan adımların farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Kendi başınıza yeterli bilginiz olmadan bu tarz uygulamalara giriş yaparsanız istediğiniz sonuçları almaktan çok uzak kalabileceksiniz. Bu sebeple profesyonel yardım önerilmektedir.

Aşk büyüsünün tam olarak açıklamasını yapmak oldukça zordur. Kişiden kişiye değişebilen bir duygu olduğu için herkeste farklı anlamlar ve etkiler çıkartabilmektedir. Öte yandan evrensel bir duygu olması, dünyanın her yerinde geçerli ortak hislerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sebeple de her kültürde ve toplumda aşk üzerinde birçok büyünün hayata geçirilmesini sağlamıştır. Kendi kültürümüze bakmak gerekirse, aşk büyüleri genellikle evli çiftler üzerinde evliliklerin devam etmesi için yapılmaktadır. Öte yandan, günümüze baktığımızda birçok durum için aşk büyüsü kullanılmaktadır. İnsanların aşk duygusu özelinde yaşadıkları problemler değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebeple de yapılan uygulamalar bireysel olarak değişiklik gösterecektir. Aşk büyüsünde uygulanan tılsımlar ve dualar bile duruma göre seçilmelidir bu özelde ortaya konmalıdır. Yardım aldığınız profesyonel kişinin kendini geliştirdiği büyü ekolüne göre de yardım alacağınız büyü değişiklik gösterecektir.

Bağlama Büyüsü Nedir?

Bağlama büyüleri hem çiftlerin kullandığı hem de normal bire bir ilişkilerde kullanılabilecek bir uygulama olarak hayata geçirilmektedir. Yalnızca insan ilişkileri içerisinde değil farklı durumlarda da kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, bir insanın evine karşı olan bağlılığı düşükse ve sürekli gözü dışardaysa bu tarz bağlama büyülerinden yardım alarak kişileri evine bağlayabilirsiniz. Genellikle iyi sebepler düşünülerek bu büyü hayata geçirilmektedir. İnsanların daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilmeleri için uygulama sonuçlar vermektedir. Bağlama büyülerinden bir kez yardım alındığında büyü bozulmadığı taktirde ömür boyu etkileri kaybolmadan devam edecektir. Bu büyüler hem profesyonel kişilerden yardım alınarak hem de evde kendi başınıza yapabileceğiniz şekilde hazırlanabilmektedir. Aşk ve bağlama büyülerindeki tılsımlı sözler ve okunan dualar, hakkında detaylı bilgileriniz varsa kendi başınıza da kolaylıkla hayata geçirebilmektesiniz. Öte yandan evde kendi başınıza hayata geçirmeye çalıştığınız büyüler diğerlerine göre sizi daha çok zorlayacaktır.

Bağlama büyüsünden yardım alındığında, birçok amaç için sonuç alabilmektesiniz. Büyünün temel olarak etkisi kişinin üzerinde bir irade hakimiyeti kurmasıdır. Bu irade hakimiyeti sayesinde, büyü etkisinde kişi dilediğiniz gibi yönlendirilebilmektedir. Büyüler insanlar üzerinde etki bırakmaya başladığında, kişilerin iradesini doğrudan etkilediği için insanlar bunu fark edemezler. Bu büyü kişiyi etkisi altına almaya başladığında, büyüyü yapan kişiye muhtaç olmaya başlar. Hayatının her noktasında o kişiden bahseder ve o kişiyi düşünmeye başlar. Kısacası bağımlılık yaratan oldukça özel bir büyüdür. Evli çiftler arasında çeşitli sadakat sorunları varsa bağlama büyüsü bu noktada biçilmiş bir kaftan olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda büyüler yalnızca kişilerin hayatındaki sorunların ortadan kaldırılmasında başarılı olmaz bundan sonraki süreçte daha mutlu ve huzurlu bir hayata yelken açılmasını sağlamaktadır. Bağlama büyüsü duaları da çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.

Aşk Büyüsü Çeşitleri ve Duaları

Aşk büyüsü denildiğinde karşımıza birbirinden farklı birçok uygulama çıkmaktadır. Geçmişten günümüze gelen köklü bir büyü olması, birçok durum için ortaya konmuş uygulamanın bulunmasını sağlamıştır. Bir örnek vermek gerekirse, evli çiftlerin aşk konusunda yaşadıkları sorunları aşabilmeleri için yapılan büyülerle platonik aşıkların birbirlerine kavuşabilmeleri için yapılan büyüler tamamen değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik uygulama tarzından büyülerde kullanılan malzemelere kadar değişiklik göstermektedir. Büyülerin kendilerine özel duaları ve tılsımlı sözleri bulunmasına karşılık genel aşk büyüleri içerisinde okunan ve gayet başarılı olan dualar da yer almaktadır. Aşk ve bağlama büyülerindeki tılsımlı sözler ve okunan dualar, kimi durumlarda ortak bir şekilde tesir verebilmektedir. Bu tesir inançlı ve içten bir şekilde okunduğunda etki etmektedir. Aşk büyüsü dualarından birini yazmak gerekirse:

“Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun”

Bağlama Büyüsü Çeşitleri ve Duaları

Bağlama büyülerinin etki alanı oldukça geniştir. Kişileri bir şeye bağlamaktan insanları birbirine bağlamaya kadar giden bir tesir bölgesi bulunmaktadır. Bu bölge içerisinde kişilerin isteklerine ve taleplerine göre uygulama doğrudan değişiklik göstermektedir. Bir ömür boyu kayıtsız şartsız birliktelik için bağlama büyüsü bir numaralı çözüm olabilmektedir. Aşk ve bağlama büyülerindeki tılsımlı sözler ve okunan dualar büyünün çeşidine göre değişiklik göstermekle beraber büyünün gidişatındaki duruma göre de farklılık gösterebilmektedir. Aynı zamanda genel bir bağlama etkisi istenildiğinde okunacak dualar arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Son dönemlerde medyum hocalarının en çok önerdiği bağlama büyüsü duasını merak ediyorsanız sizler için paylaşabiliriz.

“Bismillahirrahmanirrahim

La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide lis davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza. Ve nasıyetihi hatta etesarrafü fihi kema üıbbü minhü ve hüve melhuzü bi cemiı ru’bi ver rehbi ya ehadü ya ehadü ya ehadü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ce ala kaffeti rasulihi ecmeine ve selemle teslimen kesira”

Aşk ve Bağlama Büyülerinin Tesir Süreleri

Büyülerin etki süreleri çeşitli etmenlere göre değişiklik göstermektedir. Özellikle, büyülerin yapımında yer alan adımların düzgün atılmaması büyünün tesir etmeye başlangıç süresini uzatabilmektedir hatta büyülerin tesir vermesinin önüne geçebilmektedir. Bu sebeple doğru medyum hocalardan yardım almanız gerekmektedir. Aşk ve bağlama büyülerindeki tılsımlı sözler ve okunan dualar, başarılı bir şekilde hayata geçirilirse büyülerin tesir süresi daha önce belirlendiği şekilde olacaktır. Aşk ve bağlama büyüleri genellikle iyi niyetlerle hayata geçirilen ve insanların hayatlarını olumlu etkileyen uygulamalardır. Bu sebeple kötü niyetli büyülere göre daha hızlı etki edebilmektedir. Yaklaşık 1 hafta 10 gün içerisinde tesir gözükmeye başlayacaktır. Bu noktada kendiniz inisiyatif alarak büyülerin etkisini dilediğiniz şekilde kullanacaksınız.

Aşk ve Bağlama Büyüsünden Kurtulma

Aslında, büyüler doğru bir şekilde hayata geçirildiyse dışarıdan bilinçli bir müdahale olmadıkça uygulamalar tesirine devam etmektedir. Dışarıdan bilinçli bir müdahale edilmesinin de iki farklı modeli bulunmaktadır. Büyülerin sahibi olarak artık büyü etkisinden sıkıldıysanız ve tesirini sonlandırmak istiyorsanız yapmanız gereken daha önceden yardım aldığınız medyum hocaya gitmektir. Bu kişiler büyünün sahibi olduğu için hızlı bir şekilde sizlere yardımcı olabileceklerdir. Bir diğer model ise üstünüzde büyü olduğunu düşünüp medyum hocaya başvurmaktır. Aşk ve bağlama büyülerindeki tılsımlı sözler ve okunan dualar, ne kadar etkiliyse aynı şekilde bunları bozmak için yapılan işlemler de o kadar etkilidir.