En Zor Zamanlarınızda Okunacak Dualar

/ 10 Ağustos 2021 / 744 / yorumsuz
En Zor Zamanlarınızda Okunacak Dualar

En Zor Zamanlarınızda Okunacak Dualar

En zor zamanlarınızda okunacak dualar, kendinizi kötü ya da çıkmazda hissettiğiniz anlarda okunmaktadır. Kişilerin rahatlaması, kendilerini daha iyi hissetmesi için bu dualar oldukça faydalıdır. Genel anlamda dua etmek kişilerin manevi güçlerini artırdığı için Allah’a daha yakın olmalarını da sağlamaktadır. İstenilen ve beklenilen her şey edeceğimiz duaların içinde gizlidir. Her isteğimizi dualarımızın sonuna ekleriz. Bazen hastalıklardan bazen kazadan beladan bazen de en sıkıntılı ve zor zamanlarımızdan çıkabilmek için dua etmemiz gereklidir. Ancak o zaman dayanacak bir dalı kendimize yakın görebiliriz. Bu dal okuyacağımız dualar, edeceğimiz ibadetler ve çıkış yolunu Allah’tan dilememizdir.

Aslında zor zamanlarımızda değil her zaman dua etmeyi alışkanlık haline getirmek gerekir. İnsanlar iyi ve güzel günlerinde de dua ederek Allah’a teşekkürlerini iletmiş olmaktadır. İbadetin en güzel ve en etkili şekli duadan geçmektedir. Bütün ibadetlerde birçok ayet ve sure okuyarak ibadetimizi dua ile sonlandırırız. Örnek vermek gerekirse beş vakit namaz kılan insan namazlarında birçok sure okur. Bu surelerin Türkçe anlamları farklı olsa da genel anlamda Allah’ın büyüklüğünden ve onun bizlere sunduğu güzelliklerden bahsedilir. En zor zamanlarınızda okunacak dualar Allah’ı anmak ve onun büyüklüğünü anlamamız için bizlere sunulmuştur.

Yusuf suresi 105’inci ayetinde diyor ki: Göklerde ve yerde Allah’ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren öyle deliller var ki! Onlar, bu delillerle sürekli iç içe, yan yana bulunurlar, fakat üzerinde hiç düşünmeden tam bir aldırmazlık içinde onlardan yüz çevirirler. Yine aynı şekilde Rad suresi 2’inci ayetinde şöyle buyurmaktadır: Allah O’dur ki gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükseltti, sonra da arş üzerine kuruldu ve güneşle ayı emrine boyun eğdirdi. Bunların her biri belirli bir vakte kadar yörüngesinde dönüp duracaktır. O, tam bir nizama koyduğu kâinatta her işi çekip çeviriyor, her şeyi idâre ediyor ve gerçeğin bütün işaret ve delillerini detaylarıyla açıklıyor ki, bir gün gelip Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.

Gençler İçin En Zor Zamanlarda Okunacak Dualar

Yaşadığımız süre boyunca birçok sıkıntılı durum içine girmekteyiz. Zor zamanlarımız o kadar çok ki! Gençlik dönemlerinde üniversiteyi kazanma ya da işe girebilme sıkıntıları kişileri oldukça yormaktadır. Alanlarıyla ilgili işi yapamamak ya da devamlı iş değiştirmek zorunda olan kişiler buhranlı günler geçirmektedir. Bu durum da kişilerin hayattan beklentilerini azaltmaktadır. Evlenmek isteyen kişilerin hayalindeki eş adayını bulamaması ve yuva kuramaması kendilerini yalnız hissetmelerine de neden olmaktadır. İşte gençlerin yaşamış olduğu bu zor günler aslında bir gün istedikleri hale gelebilir. Bunda en zor zamanlarınızda okunacak dualar büyük etkendir.

İstedikleri bir eşle evelenebilen kişiler çocuk sahibi olma isteğini içlerinde taşıyor olabilir. Ama Allah bunu insanlara nasip eder ya da etmez. Bu onun bileceği bir durumdur. Birkaç yıl evlilikten sonra çocukları olmayan kişiler büyük bir umutsuzluğa kapılabilir. Allah’ın onlara bir evlat vermediği yönünde isyana girebilir. İsyan etmek dinimizde oldukça sakıncalı bir durumdur. Enam suresi 15’inci ayetinde diyor ki: De ki: Ben, Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün yani kıyametin azabından korkarım. Hucrat suresi 7’inci ayetinde de şöyle buyurmaktadır: Hem bilin ki, içinizde Allah’ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. O yüzden hayatta yaşadıklarımıza isyan etmemek; iyi ya da kötü yaşanan her şeyin Allah’tan geldiğine inanmak gerekir. Bizler neyin hayır neyin şer olduğunu bilemeyiz. Ama Allah bilir…

Kadınların En Zor Zamanlarında Edecekleri Dualar

En Zor Zamanlarınızda Okunacak Dualar
En Zor Zamanlarınızda Okunacak Dualar

En zor zamanlarınızda okunacak dualar, kadınların zorlu geçen yaşantılarında onlara iyi gelecektir. Kadınlar genel olarak bakılacak olunursa savunmasız ve korunma ihtiyacı hisseden kişilerdir. Fakat günümüzde çalışan kadınların fazla olması ve kendilerine duydukları özgüvenle bu algı yıkılmıştır. Ama çalışamayan, aile baskısı içinde olan ya da ezilen kadınlar da azımsanmayacak kadar çoktur. Daha çocuk yaşta evlendirilen, eşinden şiddet gören, özgürlükleri kendilerine verilmemiş olan kadınlar hayatlarında büyük zorluklar çekmektedir. Ekonomik olarak özgür olmayan kadınlar devamlı anne baba ya da eş koruması altında kendilerini hissederler. Bu durum onların hoşuna gitmese de mecburen kendilerine verilmiş olan hayatı yaşamak zorundadır. O an için başka bir çıkış yolu onlar için yoktur. İşte bu gibi durumlara dayanabilme gücü edilen dualarla sağlanmaktadır.

Kadınların mutsuz olan evlilikleri, eşlerine ne yaparlarsa yapsınlar kendilerini kabul ettirememe durumları ya da çocuklarından bile mustarip olan kadınlar hayatta en çok çile çeken kişilerdir. Geçmiş yıllara dönüp baktığımızda gidecek yeri olmayan, maddi imkansızlık çeken kadınların kocalarına yıllarca katlandıkları da görülmektedir. Fakat günümüzde bir mesleği olan kadın yaşadığı zor günlere dur demesini bilmektedir. Kendine yeni bir hayat kurma cesareti, gücü ve kudreti olan kadınlar hayata tutunabilmekte kendilerini daha da iyi hissedebilmektedir. Nisa Suresi, 1. Ayetinde diyor ki: Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yayan Rabbinizden korkup-sakının. Ve yine kendisiyle, birbirinizle dilekleştiğiniz Allah’tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir. Ayrıca “Kadınları dövmeyiniz!.. Kadınlarını döven kimseler, sizin hayırlınız değildir.” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 42; İbn-i Mâce, Nikâh, 51) diye söylendiği de unutulmamalıdır.

Erkeklerin En Zor Zamanlarında Edecekleri Dualar

En zor zamanlarınızda okunacak dualar, erkekler tarafından da edilmektedir. Günlük hayatta erkeklerin yaşamış olduğu birçok zorluklar bulunmaktadır. Bunlar içerisinde kendini ve evini geçindirmek zorunda olan erkeklerin işlerinde karşılaşmış olduğu zorluklar ilk sıralarda yer almaktadır. İş stresi erkekleri oldukça fazla germektedir. Bu sıkıntıyı evine taşıyan ve ailesine yansıtan birçok erkek olduğunu da bilmekteyiz. Hatta sıkıntılı günlerinde çevresindeki kişilere bağırıp kızan ve onları üzen birçok erkek de bulunmaktadır. Aslında yapılması gereken işin stresini eve getirmemektedir. İşte kalmasını sağlamaktır. Böyle olunca aile saadeti bozulmayacak ve ikili ilişkiler de hiç yıpranmayacaktır. Bunu başarabilen kişilerin oldukça şanslı olduğunu söyleyebiliriz.

Toplumumuzda her zaman erkeğe fazla yük yüklenmiştir. Örnek vermek gerekirse; aileye yakışacak birisiyle evlenmesi gerektiği, geçerli ve düzgün bir işe sahip olması gerektiği düşünceleri erkeklerin üzerinde büyük bir yüktür. Bu sorumluluklarının farkında olan kişiler mantıklarıyla hareket ederken, umursamayanlar da kendi bildiği yolda yürümektedir. Erkeklerin kendi bildiği yollar bazen hayal kırıklığı yaratabilir. Etrafındaki kişilerin “o kız senin için uygun değil, çünkü bütün huyları senden farklı geçinemezsiniz” sözlerine aldırış etmeyen erkekler bunun ne kadar doğru olduğunu yıllar sonra anlayabilir. Ama o zaman da iş işten geçmiş olabilir. Erkeklere “geçerli bir işin olsun güzel paralar kazan” dendiğinde “ben hobilerime uygun iş yapmak istiyorum” cevabını veren bir kişi hayalleri üzerinde hareket ederse yıllar sonra maddi imkansızlıklar çektiğinde onu seven kişilerin ne kadar doğru söylediğini fark edebilir. İşte erkeklerin hayatta karşılaştığı zorluklardan sadece bazıları bunlardır. Daha nice zorluklar sayılabilir. Bu durumda dua ederek zor olan hayatınızı kolaylaştırmak için Allah’a sığınabilirsiniz.

Bütün İnanan Müslümanların En Zor Zamanlarında Edecekleri Dualar

En zor zamanlarınızda okunacak dualar, bütün inanan insanları kapsamaktadır. Öncelikle inanan insan ne demektir onu açıklayalım. Allah’ın varlığına ve birliğine onun tek olduğuna, doğmadığına ve doğurulmadığına kesin gözle bakan kişiler inanan insanlardır. İhlas suresinde diyor ki: “De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı. O ‘na bir denk de olmadı.” Görüldüğü üzere bu 4 ayet Allah’ın büyüklüğünü çok güzel anlatmaktadır. Karşılaştığımız bütün zorlukların Allah’tan geldiğine inanırsak ona dayanma gücünü ve çaresini de yine Allah’tan bekleriz.

İnanan Müslümanlar Allah’ın emrettiklerini ve yasakladıklarını uygulayan kişilerdir. Bizlere farz kılınan namaz kılmak, oruç tutmak, kelimeyi şehadet getirmek gibi ibadetlerimizi yaparak zorlu günlerde Allah’ın yanımızda olduğunu hissedebiliriz. Namaz kılan kişiler aynı zaman da Allah’ın yasakladıklarını da bilirler ve uygularlar. Harama el uzatmamak, yetim hakkına girmemek, yoksula ve ihtiyacı olana yardımcı olmak, hileye başvurmamak, zinadan uzak durmak gibi ayrıntılar onlar için önemlidir. Aslına bakarsanız Müslümanlık hep güzeli ve iyi olanı insanlara sunmaktadır. Bizlere yasak kılınanlara dikkat edersek; kötülükler ya da çirkinlikler olduğunu görebiliriz. Bütün inanan Müslümanlar en zor zamanlarında duaya sığınarak ondan kuvvet almaktadır.

Orta Yaştaki Kişilerin En Zor Zamanlarında Edecekleri Dualar

En zor zamanlarınızda okunacak dualar, orta yaş olarak adlandırdığımız olgun kişiler tarafından da edilmektedir. Hayattaki birçok mücadele ile karşılaşmış, iş güç sahibi olmuş, çoluk çocuk problemleri içinde olan kişiler hem kendilerine hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilere bolca dua ederler. Bu duaların arasında eş ve çocuklar da yer almaktadır. Neticede bir kişi olarak dünyaya geldiğimiz hayatta, evlenince iki kişi oluruz. Çocuklar olunca da bu sayı artar. Aile sorumluluğu ve bunun bilincini kabullenen orta yaştaki insanlar hayatlarında önemli yerlere sahip olan herkes için dua etmektedir. Gençlik dönemlerindeki isteklerle ilerleyen yaşlardaki istekler farklılık göstermektedir. İnsanlar olgunlaştıkça dilek ve temennileri de farklılaşmaktadır. Okunan ayet ve sureler aynı olsa da Allah’tan isteklerimiz değişebilir.

Oruç sadaka ve kurban konularında Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi, 196. Ayetinde diyor ki: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye vermesi gerekir. Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban (ı kesmek gerekir). Bulamayana da hacda üç gün, döndüğünüzde yedi (gün) olmak üzere, bunlar, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram ‘da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır.

Yaşlıların En Zor Zamanlarında Edecekleri Dualar

En zor zamanlarınızda okunacak dualar, yaşlı sınıfında olan kişiler tarafından da sıklıkla edilir. İnsanların yaşları ilerledikçe bazı sağlık problemleri çıkacaktır. Bu sorunlarla uğraşmak oldukça yorucu ve ıstıraplıdır. İnsanlar yaşlandıklarında, hayatları boyunca işlemiş olduğu günahların farkına varacak ve sıklıkla Allah’tan af dileyecektir. Ölüm korkusu içinde olanlar ahiret gününe hazır olmanın gerektiğini düşünür. Bunun için de bolca dua eder. Günahların affedilmesindeki dualar o dönemde oldukça fazla yere sahiptir. Çünkü insanlar hayat içindeki bütün gayelerini tamamlamış ve bundan sonraki zamanlarında dua ederek, Allah’ın sevdiği kul olmasını amaçlamaktadır.