Kısmetinizi Açmak İçin Hangi Duaları Etmelisiniz?

/ 1 Ağustos 2021 / 445 / yorumsuz
Kısmetinizi Açmak İçin Hangi Duaları Etmelisiniz?

Kısmetinizi Açmak İçin Hangi Duaları Etmelisiniz?

Kısmetinizi açmak için hangi duaları etmelisiniz? Kısmet denilen terim Allah’ın bizlere uygun gördüğü her şey anlamına gelmektedir. Bazen mal, mülk, para olarak kısmeti açıklarken bazen de bizlere verilen sevgili ya da eş olarak açıklayabiliriz. Kısacası kısmet, bize verilen lütuflar ve nimetlerin hepsidir. Kısmetimiz bazı dönemlerde kısıtlı olabilir. Tamamen kapalı olduğu zamanlara da rastlayabiliriz. Bu durumun geçici olduğunu unutmamalı, sabrederek ve dua ederek kısmetimizin ve rızkımızın açılmasını Allah’tan dilemeliyiz.

Kısmet kapalılığı öncelikle kişilerin psikolojisini fazlasıyla bozmaktadır. Nasibinin kapalı olduğunu hisseden kişi bunun neden böyle olduğunu kendine sorgular durur. Hele ki çevresinde bol nimetlerle rızıklandırılan kimseler varsa kendisinin neden onlar gibi olmadığını düşünerek nedenlerini arar durur. Herhangi bir sebep bulamadığı zamanlarda da bazen isyan eder bazen de dualara sığınarak kısmetinin açılmasını Allah’tan diler. İsyan kişilerin yapmaması gereken bir durumdur. Hangi hal içinde olursanız olun isyankar olmamak gerekir. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumları aşmak için çaba göstermeli ve dualarımızı da eksik etmemeliyiz.

Kısmet Açmak İçin Okunan Duaların Önemi Nedir?

Kısmetinizi Açmak İçin Hangi Duaları Etmelisiniz?
Kısmetinizi Açmak İçin Hangi Duaları Etmelisiniz?

Kısmetinizi açmak için hangi duaları etmelisiniz? Bu duaların önemi nedir? Öncelikle hangi konuda olursa olsun dua etmek sizi rahatlatacaktır. İstek ve dileklerinizin Allah’a ulaşmasını sağlayacaktır. İbadet etmek duadan geçer. İnsanlar dua ettikçe Allah’a yaklaşır. Haram ve helal kavramlarına daha çok dikkat eder olur. Çünkü dua eden kişilerin yanında şeytan barınmaz. Melekler insanları korur. Bu gibi olumlu taraflarını düşünecek olursak dua etmeyi hayatımızın içinden çıkarmamamız gerekir. Kısmet açma duaları da bazı sure ve ayetlerden oluşmaktadır. Onları okuyarak ibadetimizin bir parçası haline getirebiliriz.

Kısmeti ve rızkı kapalı olan kişiler hayatta bazı eksiklikleri kendilerinde görürler. Dünya mallarına sahip olamamak rızkımızın dar olduğunu gösterse de bir gün bollaşacağını ümit ederek dua etmeye devam etmemiz gerekir. Evi ya da arabası olmayan kişiler, bunlara sahip olan diğer kişileri görünce benim neden yok sorusunu haliyle kendilerine sorarlar. Ne kadar nasip kısmet işi diye düşünüyor olsak da benliğimiz bu soruyu kendimize sorar hale getirebilir. Evlenmek isteyip de evlenemeyen kişiler arkadaşlarının evlendiğini görünce neden benim kısmetim kapalı sorusunu yine kendilerine sorarlar. Nefsimiz her türlü soruyu beynimize yerleştirerek hayatta sahip olduklarımız ve olamadıklarımız muhasebesini bizlere yaptırır.

Bu muhasebeleri yaparken dualar bizim rahatlamamızı ve yaşadığımız kısmet darlığının bir kader olduğunu bizlere hatırlatır. Bu durumu aşmak için sabır kavramının hayatımızın içinde yer almasını da bizlere hatırlatır. Kısmet açma duaları ile nasibimizin kısmetimizin açılacağı güne kadar beklememiz gerekir.

Kısmetinizi Açmak İçin Edilen Duaların Faydaları

Kısmetinizi açmak için hangi duaları etmelisiniz? Bu duaların faydaları nelerdir gibi sorular da kafamızda yer etmiş olabilir. Sadece kısmetimizi açmak için değil her zaman edilen duaların oldukça faydası bulunmaktadır. İçinde olduğumuz durumlar dua etmemiz için birer bahanedir. Bazen sevgilimize kavuşmak için bazen borçlarımızdan kurtulmak için bazen de hastalıklara şifa bulmak için dualar ederiz. Bu duaların hepsinin ayrı ayrı faydası bulunmaktadır. Eğer hiçbir sıkıntımız yoksa o zaman da şükür duaları etmemiz gerekir. Ettiğimiz her duanın mutlaka bizlere faydası olacaktır. Kısmet açmak için edilen dualar da mutlaka bir gün kabul görecektir.

Kısmet açma dualarının faydalarını görmek için bir müddet beklememiz gerekir. Neticede bir kez dua ettik diye isteklerimiz gerçekleşmez. Nasıl ki sizler bir gün çalıştınız diye zengin olamıyorsanız bir gün dua ettiniz diye de dualarınız kabul olmayacaktır. Azim, sabır, gayret ve inançla dua etmeli ve beklemesini de bilmeliyiz. Kısmetinizi açmak için okunan dualar kapalı olan bütün nasibinizin açılmasını ve ferahlamanızı da sağlayacaktır.

Kısmetinizi Açmak İçin Okunan Dualar Hangileridir?

Kısmet açma duaları herkesin merak ettiği ve öğrenince de okumak istediği dualardan oluşmaktadır. Özellikle kısmetinin açılarak evlenmek isteyenler aşağıdaki duayı suya okuyup içebilirler. Bunu her gün yapabilirler. “İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ.” Anlamı: “Muhakkak ki biz, sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.”

Rızkının açılmasını isteyenler şu duayı okuyabilir: Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke. Duanın Türkçe anlamı: Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme! demektir.

En Tesirli Kısmet Açma Duası Nedir?

Evlenmek isteyip de evlenemeyenler en tesirli kısmet açma duası arayışına da girmektedirler. Öncelikle kendiniz için hayırlı bir eş dileyerek aşağıda bulunan duayı okuyabilirsiniz.

“Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve a’male ehli’l-yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’sıyetike hatta a’mele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki’n-nur”

Ey Rabbim! Beni sana isyan etmekten alıkoyacak bir Allah korkusu istiyorum. Rabbim Senin rızanı hak edebileceğim şekil de Sana karşı kulluk etmeyi ve Senden çekinerek derin bir tövbe etmeyi istiyorum. Allah’ım yapmaya kalktığım her şey de sana tevekkül edebilmeyi nasip eyle. Allah’ım tertemiz bir niyetle sana karşı muhabbet beslemeyi nasip et. Sana karşı iyi niyet sâhibi bir kulun olmamı nasip et. Ey Nûr’u yoktan var eden Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyorum.

Kısmetinin Açılmasını İsteyenlerin Okuyacağı Dua

Kısmet açma duaları kapalı olan kısmetlerin açılmasında oldukça önemlidir. Bazı insanlar oldukça güzel becerilere ve özelliklere sahip olsalar da ya işleri rast gitmez ve zengin olamazlar ya da karşılarına seveceği bir insan çıkmaz ve evlenemezler. Örnek vermek gerekirse; üniversitenin en güzel bölümünden başarı ile mezun olan bir kişi iş bulamaz halbuki ondan daha alt sevilerde olanlar çoktan iş bulmuştur bile. Ya da mesleği ile oldukça birikim ve tecrübeye sahip olan birisi bir türlü mesleğinde yüksek yerlere gelemez. Halbuki çok çalışıyordur ve hak yemiyordur. Ama yine de ona rızkı dar veriliyordur. Bu kişiler neden böyle olduğunu haliyle sorgular ama cevabını da bir türlü bulamaz.

İşte aradığınız sorulara cevap bulmak için bolca dua etmeniz gerekir. Allah’a yakın olursanız ve Onun kitabı Kur’an-ı Kerim’i okursanız birçok soruya cevap bulabilirsiniz. Verilen nimetlerin sadece Allah’tan geldiğini O istemedikçe ve dilemedikçe de gelmeyeceğiniz okuyacağınız ayet ve sureler sizlere anlatacaktır. Kısmetinin açılmasını isteyenler şu duayı okuyabilirler:

Elhamdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezıne keferu bi rabbihim ya’dilun. Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun. Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard ya’lemü sirraküm ve cehraküm ve ya’lemü ma teksibun. Ve ma te’tıhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn. Fe kad kezzebu bil hakkı lemma caehüm fe sevfe ye’tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun. E lem yerav kem ehlekna min kablihim min karnim mekkennahüm fil erdı ma lem nümekkil leküm ve erselnes semae aleyhim midrara ve cealnel enhara tecrı min tahtihim fe ehleknahüm bi zünubihim ve enşe’na mim ba’dihim karnen aharın ( En’am suresi 1-2-3-4-5-6 nolu ayetleri)

Ticaret ve Kazancın Bol Olması İçin Okunacak Dua

Kısmetinizi açmak için hangi duaları etmelisiniz? Kısmet sadece evlenilecek kişi olarak düşünülmemesi gerekir. Ticaretle uğraşan kişilerin de bazen kısmetleri kapalı olabilir. Ne yaparlarsa yapsınlar kar edemeyebilirler. Mallarını satamayabilirler. Ticarette kısmetinizin açılması için aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz.

Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl kafirıne vel münafikıyn innellahe kane alımen hakıma
Vettebı’ma yuha ileyke mir rabbik innellahe kane bima ta’melune habıra
Ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla
Ma cealellahü li racülim min kalbeyni fı cevfih ve ma ceale ezvacekümüllaı tüzahirune minhünne ümmehatiküm ve ma ceale ed’ıyaeküm ebnaeküm zaliküm kavlüküm bi efvahiküm vallahü yekulül hakka ve hüve yehdis sebıl
Üd’uhüm li abaihim hüve akseu ındellah fe il lem ta’lemu abaehüm fe ıhvanüküm fid dıni ve mevalıküm ve leyse aleyküm cünahun fıma ahta’tüm bihı ve lakim ma teammedet kulubüküm ve kanellahü ğafurar rahıyma
Ennebiyyü evla bil mü’minıne min enfüsihim ve ezvacühu ümmehatühüm ve ülül erhami ba’duhüm evla bi ba’dın fı kitabillahi minel mü’minıne vel mühacirıne illa en tefalu ila evliyaiküm ma’rufa kane zalike fil kitabi mestura( Ahzab Suresi 1-2-3-4-5-6 nolu ayetleri)

Salavat-I Şerife ile Kısmet Açmak

Nimetlerinizin artması, bolluk ve feraha ulaşmanız, bekar kişilerin evlenmesi için Salavat- Şerife’nin büyük faydası olacaktır. Esselatü vesselamü aleyke Ya Seyidi, Ya Rasulullah. Huz biyed kallet hileti, edrikni bi lütfuke ve keremike Ya sahibel lütfu vel ihsan. Ya rahmeten lil alemin. Her gün sabah akşam okumanız birçok konuda kısmetinizin açılmasını sağlayacaktır.

Kısmet Açıklığı Sağlamak İçin Duadan Başka Neler Yapılabilir?

Kısmetinizi açmak için hangi duaları etmelisiniz? Konusunda sizler için birçok duaya yer verdik. Onları okuyor olmanız nasip açıklığını sağlayacaktır. Dualardan başka insanlar neler yapmalıdır ki kısmetleri açılsın?

  • Öncelikle iyi bir insan olmamız gereklidir.
  • Haram yemeyen, haramdan uzak duran, kul hakkına girmeyen insan olmalıyız.
  • Fakiri fukarayı gözeten, öksüze yetime sahip çıkan biri olmalıyız.
  • Dinin yasakladıklarını uygulayan günah olarak adlandırdığımız her türlü olaydan uzak durmamız gerekir.
  • Sadaka veren, infakta bulunan kişiler olmamız gerekir.
  • Çalışkan olan tembel olmayan biri olmalıyız. Hiç kimsenin yatarak bir şeylere sahip olmayacağını unutmamamız gerekir.
  • Devamlı şükreden zorluklarda isyan etmeyen kişi olmalıyız.
  • Allah’ın sevdiği kulları arasında olmayı hedeflemeliyiz.
  • Her zaman şükreden şükrü hayatının içirişinde oturtan kişi olmalıyız.
  • Edilen tövbelerin bizleri her zaman daha iyiye ve daha güzele götüreceğini unutmamalıyız.

Kısmetinizi Açmak İçin Okunacak Dualar Nasıl Edilmelidir?

Dua etmenin dikkat edilmesi gereken bazı durumları mevcuttur. Aklımıza geldiği her zaman dua edebiliriz tabi ki ama bazı ayet ve sureleri okurken abdestli olmamız, edeceğimiz dua ile bütünleştirmemiz gerekecektir. Dua etmek ve sure okumak için zamanı olanlar bunu düzenli olarak yapabilirler. Ama vakti olmayanlar kısmetinizi açmak için hangi duaları etmelisiniz? Araştırmalarını yaptıktan sonra bu duaları hocalara da okutabilirler. Medyum hocalar sizin ihtiyaç duyduğunuz tüm duaları okuyabilecek ilme sahiptirler.