Evinizde Bolluk ve Bereketin Artması İçin Yapılması Gerekenler

/ 2 Haziran 2021 / 2.058 / yorumsuz
Evinizde Bolluk ve Bereketin Artması İçin Yapılması Gerekenler

Evinizde Bolluk ve Bereketin Artması İçin Yapılması Gerekenler konusu birçok insan tarafından merak edilen konulardan biridir. Özellikle paranın bereketsizliğinden yakınan insanlar için bu konu oldukça önemlidir. Bu konuda hemen her yol denenmekte ve evin bolluk ve bereket içinde olması istenmektedir.

Hemen herkes bu konuda kendi inancı ve bildiklerine göre birtakım işlemler yapmaktadırlar. Bazıları sabah kalktığında abdest alırken, bazıları daha farklı işlemler yapabilmektedirler. Genel olarak dua bu noktada ön plana çıkan detaydır. Ancak bunların yanında büyü de yapılabilmektedir. Ancak büyü için öncelikle iyi niyetli olmak ve mutlaka iyilik için istemek gerekmektedir. Yine diğer bir şart ise uzman kimseler tarafından yapılmasıdır.

Bolluk Bereket Büyüsü Nasıl Yapılır?

Bolluk bereket büyüsü nasıl yapılır sorusu bu noktada ortaya çıkan bir konudur. Çünkü yaptıklarının meyvesini alamayanlar ya da evinde bereketin gittiğine inananlar bu yolu seçmektedirler. Bazı zamanlarda bereket ve rızkın kesilmesi için yapılmış olan büyülerin yok edilmesi için de bu büyü yapılmaktadır. Bunun için öncelikle mevcut yapılan büyünün bozulması gerekmektedir.

Var olan büyü bozulduktan sonra yapılacak işlemler medyum ya da hoca tarafından sizlere bildirilecektir. Genellikle hüddam ve doğa üstü varlıkların kullanıldığı bir büyü olmaktadır. Bu nedenle tek başına evde yapmak mümkün değildir. Yapılması durumunda herhangi bir sonuç vermeyeceği gibi ters etkiler de oluşabilir. Bu nedenle destek alarak yapmak gerekmektedir.

Verilen ritüel ve işlemlerin eksiksiz yapılması bereket için oldukça önemlidir. Eksik yapılan işlemler büyünün etki süresini uzatmakta hatta emeklerin boşa gitmesine neden olmaktadır. Ritüellere başlamadan önce abdest almak gerekmektedir. Bereketin gelmesi istenen alanın temizlenmesi ve mümkünse mevcut kokusundan arındırılması gerekmektedir.

Bu işlemlerin dışında bereketin gelmesini isteyenlerin de yapması gereken işlemler bulunmaktadır. Evinizde bolluk ve bereketin artması için yapılması gerekenler için bu işlemlerin eksiksiz yapılması gerekmektedir.

 • İşlemlere başlamadan önce abdest alınmalıdır
 • Belirtilen zaman ve mekanda bulunulmalıdır.
 • Söylenen dualar okunmalı ve yapılacak işlemler yapılmalıdır.
 • Bu işlemlerin sonunda mekana konulacak bir tılsım ya da materyal var ise mutlaka konulmalıdır.
 • Bu işlemlerden başka kimselere bahsedilmemelidir.
 • Bahsedilmemesinin ana nedeni koyulacak tılsım ya da diğer ürünlerin yerlerinden alınmaması içindir. Çoğu kimse merak için ürünü almakta ve kaybetmektedir.
 • Diğer bir sebebi ise hüddam ya da diğer varlıklar tarafından korunan ürünlerin yerlerinden alınması bu canlıları rahatsız edebilir ve geri dönüşü olmayan sorunlar ortaya çıkabilir.

Bolluk Bereket Büyüsü Etkili mi?

Merak edilen bir diğer konu ise bolluk bereket büyüsü etkili midir sorusudur. Evinizde bolluk ve bereketin artması için yapılması gerekenler içerisinde yer alan bu büyü ile kısa sürede evinizin ya da işyerinizin bol kazançlı ve bereketli bir yere dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Bu noktada etki ve bilinen bir büyüdür

Etkisi kanıtlanmış bu büyünün geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Yoksulluktan kurtulmak isteyen her insan bu yolu düşünmekte ya da uygulamaktadır. Bu nedenle insanlık tarihi boyunca var olan bir büyü türüdür. İslam dininde de bereketin artması için yapılması gereken işlemler bulunmaktadır. Bunların başında dualar ve surelerin okunması gelmektedir.

“Her gece Vakıa Suresi’ni tilavet eden kimseye ebediyen fakirlik ve sıkıntı isabet etmez, yani darlık görmez” şeklinde hadis bulunmaktadır. Bu hadis ile hem Kur’an okumanın önemi hem de fakirlikten kurtulmak istemenin meşru bir konu olduğu vurgulanmıştır.

Bolluk Bereket Büyüsü Zararları

Bolluk bereket büyüsü zararları olmayan hatta tuttuğu takdirde yaptıran kişiyi oldukça mutlu eden bir büyüdür. Bunun yanında her büyüde olduğu gibi yapılacak işlemlere göre hatalar sonucunda zararlar meydana gelebilir. Bunların başında herhangi bir sonuç alamama gelmektedir.

 • Büyü sonucunda verilen emekler boşa gidebilir.
 • Hatalı bir işlem neticesinde büyü hüddamları ve diğer canlılar yaptıran kişiye musallat olabilir.
 • Musallat olan canlılar nedeniyle yaptıran kişinin hayatı sıkıntıya düşebilir.
 • Bereket ve bolluk amacı ile yapılan işlemler yanlış yapılır ise daha büyük bir yoksulluk ortaya çıkabilir.

Ancak bu sonuçlardan kurtulmak için yapılacak ilk ve tek işlem uzman ve deneyimli bir medyum ya da hoca ile çalışmak olacaktır. Evinizde bolluk ve bereketin artması için yapılması gerekenler içerisinde ilk sırada gelen bu büyü esas olarak zararsızdır. Doğru ve eksiksiz şekilde yapılırsa mutlaka sonuç verecektir. Sonuçları da sizleri mutlu edecektir.

Bolluk Bereket Büyüsü Etki Süresi Ne Kadardır?

Bolluk bereket büyüsü etki süresi genel olarak 2 ile 4 hafta arasında değişmektedir. Bu duruma etki eden bazı durumlar şunlardır.

 • Büyünün yapılış şekli
 • Büyü yaptıran kişinin niyeti
 • Büyü yaptıran kişinin üzerinde var ise büyülerin durumu
 • Yapılan işlemlerin eksiksiz ve hatasız yapılması

Tüm bunlar ve daha fazlası göz önünde bulundurularak büyünün etkisi süresi gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda 10 ile on beş gün arasında değişirken bazı durumlarda yirmi ile yirmi beş gün arasında etkisini göstermektedir. Evinizde bolluk ve bereketin artması için yapılması gerekenler içerisinde bulunan büyünün etkisi süresi işlerde yaşanan açılma, paranın bereketlenmesi, alınan ürünleri bereketli bir şekilde kullanılabilmesi büyünün tuttuğunu bizlere göstermektedir.

Tüm bu hususlar bir araya geldiğinde büyünün etki süresi kısa ya da uzun olmaktadır. Eğer 30 gün beklenmiş ise ve herhangi bir değişik durum söz konusu değil ise öncelikle yardım alınan kişi ile irtibata geçilmelidir. Yapılacak kontrollerden sonra yeninden işlemlere başlanabilir ya da biraz daha beklenebilir.

Eğer sonuç hala aynı ise o zaman tüm işlemler yeniden başlatılmalı ve bu sefer yapılan hatalar ya da yapılmayan işlemler atlanılmamalıdır. Aksi takdirde aynı sonuçlar ile karşılaşmak mümkün olmaktadır. Tüm bunlar için dikkat her şeyden önce gelmektedir.

Bolluk Bereket İçin Okunacak Dua

Bolluk bereket için okunacak dua ya da sureler konusu da merak edilmektedir. Bunların başında bereket duası gelmektedir. Karınca duası olarak da bilinen bu dua birçok kimse tarafından okunmuş ve etkisi bilinmektedir.

Bereket Duası okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Bereket Duası Türkçe Meali

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Bolluk ve bereket için ayrıca Al-i İmran Suresi 26. Ayeti de okunmaktadır.

Al-i İmran Suresi 26. Ayet okunuşu

Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Al-i İmran Suresi 26. Ayet meali

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

Evinizde bolluk ve bereketin artması için yapılması gerekenler konusunda bol miktarda bu duaların okunması oldukça yararlıdır. Bu nedenle Kur’an okumak ve bu duaları okumak bereketin artması için mutlaka yapılmalıdır.

Okunan her bir dua bereket için açılan bir kilit gibidir. Kilidin tam olarak açılması için kaç tane anahtar gerekiyor ise o kadar okunmalıdır. Bu nedenle sayılara riayet edilmeli ve ona göre okumalara devam edilmelidir.

Evinizde bolluk ve bereketin artması için yapılması gerekenler
Evinizde bolluk ve bereketin artması için yapılması gerekenler

Bolluk Bereket İçin Yapılması Gerekenler

Evinizde bolluk ve bereketin artması için yapılması gerekenler arasında en fazla dikkat çeken konu Kur’an okuma ve Allah’a yalvarmaktır. Bu nedenle bol bol okuma yapmak ve dua etmek en etkili yoldur. Dua ile kul Allah ile aracısız görüşmekte ve direkt olarak derdini anlatmaktadır. Bu nedenle yapılacak ilk işlem dua etmek olacaktır.

 • Fatiha suresi
 • Yasin suresi
 • Nisa Suresi
 • Felak suresi
 • Nas suresi
 • İhlas suresi
 • Kevser suresi
 • Asr suresi
 • Al-i İmran Suresi
 • Kevser suresi
 • Ayetel Kürsi

Okumalar için önerilen sureler bu şekilde sıralanmaktadır. Elbette bunların dışında okunan ve okunması gereken dualar ve sureler de bulunmaktadır. Ancak bu sureler bilinen ve en çok yarar görülen surelerdir.

Diğer bir konu elbette büyü yapmaktır. Büyü yapmak ya da yaptırmak için ise uzman bir yardım alınması şarttır. Bu nedenle tek başına ya da ehil olmayan kimseler ile çalışmak doğru değildir. Bolluk ve bereket için yapılması gerekenler konusunda yardım almak ise en doğrusu olacaktır.

Bazı kimseler okuma bilmeyebilir. Bu durumda eve ya da mekana Allah kelamı asmak yararlı olmaktadır. Bilinen bir dua ya da surenin yanında Esma asmak yararlı olmaktadır. Meleklerin girebileceği kadar temiz bir ortam olması da bu noktada önemlidir.

Her Konuda Yardımcı Medyum Hocamız

Evinizde bolluk ve bereketin artması için yapılması gerekenler konusunda ve diğer tüm konularda medyum hocamız ile irtibata geçebilirsiniz. Sizler için yapılması gerekenleri gerçekleştirecek olan medyum hocamız uzun yılların verdiği deneyim ve tecrübe ile sizlere destek vermektedir.

Medyumluk doğuştan gelen bir nimettir bir yetenektir. Bu nedenle bu şekilde olan kimseler ile çalışmak en doğrusu olmaktadır. Doğuştan yetenekli olan medyum hocamız kötü niyet ile yapılan hiçbir işlemi gerçekleştirmemektedir. Bunun yanında tüm işlemlerde sizlere bilgi vermekte ve sizlerin yapması gereken bir husus var ise mutlaka bilgilendirmektedir.

Uzun yıllardır insanlığa hizmet veren medyum hocamız ile sizler de irtibata geçebilir ve kısa sürede isteklerinize kavuşabilirsiniz. Yapılacak tüm hususlar medyum hocamız tarafından gerçekleştirilirken sizler de gerekli yerlerde okumalara katılabilirsiniz. Hocamız dün olduğu gibi bugün de insanlığın hizmetinde olmaktadır.