Büyü ve Sihirden Korunmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

/ 26 Haziran 2021 / 33.464 / yorumsuz
Büyü ve Sihirden Korunmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Büyü ve sihirden korunmak için okunacak dualar nelerdir? Araştırması içine girdiyseniz doğru yerdesiniz demektir. Büyü bir amacı gerçekleştirmek için yapılan uygulamalardır. Sihir de aynı anlama gelmektedir. Bazen kişiler üzerinde bazen de olayların gelişimi ile ilgili müdahalelerde bulunmak anlamına gelmektedir. Birçok kötü büyü olduğu gibi insanların hayatının düzene girmesi ve mutluluk getirmesi için de yapılan büyüler bulunmaktadır. Ama ne amaçla olursa olsun büyü yapmak dinimizce günahtır. Büyü yapan ya da yaptıranlar hakkında iyi şeyler söylenmemektedir.

Büyü ya da sihre maruz kalmış olan insanlar bunu kendilerindeki değişikliklerle fark edebilirler. İnsanın her zamankinden daha gergin ve sinirli olması, halsiz olması, başının ağrıması ya da hayatındaki olumsuz gelişmeler onun bazı büyüler altında olduğunu göstermektedir. Bunları yapanlar çevrenizdeki art niyetli kişiler, sizi çekemeyenler ya da sizin kötülüğünüzü isteyenler olabilir. Büyüye ya da sihre maruz kalmamanız için okumanız gereken bazı dualar bulunmaktadır. Sizlere bunlar hakkında bilgiler sunacağız.

Büyü ve Sihir Neden Yapılıyor?

Büyü ve sihirden korunmak için okunacak dualar nelerdir? Büyünün neden yapılıyor olması bazıları için merak konusu olmaktadır. İnsanlar sevdiği insanların iyilikleri için bazı büyüler yaptırıyor olsa da bazen kötü niyetli büyüler de söz konusu olmaktadır. Sevgiliniz ya da eşiniz için aşk büyüsü, bağlama büyüsü yaptırarak onun sevgisini kazanabilmeniz ve mutlu olmayı hayal etmeniz doğaldır. Bazen bu gerçekleşiyor olsa da bazen büyünün ters gittiği durumlar da gündeme gelmektedir. Özellikle kişilerin bilinçsizce yaptığı büyüler gerçek amacına ulaşamayacağı için insanların sağlıkları için de olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

O yüzden iyi büyülerden yaptırmak isteyen kişiler öncelikle doğru bir medyum bulmaları gerekmektedir. İşini iyi yapan üstün yetenekleri olan medyumların büyüleri tutmakta ve sonuç alınmaktadır. Büyü yaptırmak için ısrarcı olan kişilerin izlemesi gereken yol budur. Ama büyüden uzak durmak ve Allah’a sığınmak her zaman için yapılması gereken bir durumdur. Medyumların büyü dışında dua okumasını ya da muska yazmasını sağlayarak amacınıza ulaşabilmeniz de mümkündür. İnsanlar hayatlarında oldurmak istedikleri olaylar için büyü yaptırdıkları bilinmektedir. Ayrıca da yüzyıllar öncesine dayanan bir ritüel olarak da bilinmektedir.

Büyü ve Sihir Yaptıranların Amaçları Nelerdir?

Büyü ve sihirden korunmak için okunacak dualar nelerdir? Büyü ve sihirdeki amaç nedir diye inceleyecek olursak; kişilerin hayatlarının düzene girmesi ya da başkasının hayatının bozulması için yapıldığını görmekteyiz. Sevgilileri kavuşturan büyüler olduğu gibi onları ayıran büyüler de söz konusudur. Karı kocanın arasına sıcaklık veren büyüler olduğu gibi soğukluk veren büyüler de bulunmaktadır. Amaç bazen yapıcı olmak bazen de yıkıcı olmaktır. İyi niyetler altına sığınanlar büyülerin masum olduğunu söyleyebilir. Ama iyi niyet güdülüyor olsa da niyetlerimizi Allah’a bildirmemiz ve ondan talep etmemiz daha doğrudur.

Yüzyıllar öncesinde de büyü yapan kişiler özel kişiler olarak adlandırılırdı. Şimdi de öyle adlandırılmaktadır. Onların doğa üstü güçleri olduğu da bir gerçektir. Herkesin büyü ve sihir yapmaya gücü yetmez. Ancak kendisinde bulunan yeteneklerle bu işleri yapmaktadırlar. Eskiden savaşa giderken düşmanın yenilmesi için büyü yapılırmış. Bazı padişahların büyü yaptırdıkları rivayet edilmektedir. O zamanlardan bu zamanlara kadar büyü yapma ritüelleri devam etmekte ve birçok amaçlar için de tercih edilmektedir. İnsanların büyüden korunmaları da gerekmektedir. Bunun için bazı dualar sizlere yardımcı olacaktır. Bunlar nelerdir birlikte inceleyelim…

Büyü ve Sihirden Korunmak İçin Hangi Dua Ya Da Sureleri Okumalısınız?

Büyü ve sihirden korunmak için okunacak dualar nelerdir? Kendiniz bu duaları okuyarak bazı büyülerden ve sihirlerden korunabilirsiniz. Aşağıdaki duaları okuduğunuz halde bir büyüye maruz kaldığınızı düşünüyorsanız o zaman bunu bozdurmanız gerekir. Büyü bozma medyum hocaların yaptıkları bir uygulamadır. Büyü bozmak için bazı ritüeller uygulanır, dualar okunur. Böylelikle insanların üzerinde bulunan ve onlara zarar veren kötü büyüler ortadan kalkarak kişiler normal hayatlarına dönerler.

Büyü ve sihirden korunmak için okunan dua ve sureler aşağıda sizler için yazılmıştır. Onları günün her saatinde okuyarak büyülerden korunabilmeniz mümkündür. Şunu belirtmek isteriz ki sadece büyülerden değil sizi bütün kötülüklerden koruyacak dualar olarak da onları okuyabilirsiniz.

Büyü ve sihirden korunmak için Felak suresi:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.

2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbime sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden Allah’a sığınırım

Büyü ve sihirden korunmak için Nas suresi

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1-Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs.

2- Meliki’n-nâs.

3- İlâhi’n-nâs.

4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.

6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Nas Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların yöneticisine,

3- İnsanların ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.

6- Gerek cin gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

Büyü ve sihirden korunmak için Ayetel Kursi

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi’nin Anlamı

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Büyü ve sihirden korunmak için okunacak dualar nelerdir?
Büyü ve sihirden korunmak için okunacak dualar nelerdir?

Büyü ve Sihirden Korunmak İçin Başka Neler Yapılmalı?

Büyü ve sihirden korunmak için okunacak dualar nelerdir? Yukarıdaki duaları okumanız haricinde neler yapmanız gerekir? öncelikle size kötülüğü dokunacağını düşündüğünüz kişilerden uzak durmalısınız. Hayatınızda size kötülük yapacak kişiler olabilir. Bunların sizin evinize, ailenize ya da kendinize büyü yaptırmaları da bir ihtimaldir. Birçok yuvanın büyü yapıldığı için yıkıldığını duymuyor muyuz? Bazı evli çiftleri çekemeyen ve onların ayrılmasını isteyen yakın çevreler bunu başarabilmek için büyü yaptırdıkları ve insanları ayırdıkları da karşılaşılan bir durumdur.

Peygamberimizin torunlarını büyüden, sihirden ve nazardan korumak için birçok dua okuduğu bilinmektedir. “Her türlü kötülükten, şeytanın şerrinden, kem gözlerden Allah’a sığınırım” diye aklınıza geldiği zamanlarda söyleyebilirsiniz. Kendinizi büyü gibi olumsuzluklardan korumak için bazı uygulamalar da yapabilirsiniz. Bunlar nelerdir inceleyelim…

Büyü ve Sihirden Korunmak İçin Kişilerin Yapacakları Nelerdir?

Büyü ve sihirden korunmak için Felak, Nas ve Ayetel Kursi’nin okunması gerektiğinden bahsettik. Bunları okumak bir nevi üzerimize gelecek olumsuzlukları defetmek ve şeytanın bizden uzak durmasını sağlamak içindir. Büyülerden korunmak için şunları da yapabilirsiniz:

  • Günlük hayatınızda abdestli olarak vakit geçirirseniz büyülerin size etki etmesini engellersiniz.
  • Namaz kılarsanız olumsuzluklar ve kötülükler sizden uzak kalır. Çünkü namazlarda Felak ve nas sureleri devamlı okunmaktadır.
  • Namazlarınızdan sonra Ayetel Kursi okuyunuz.
  • Yatmadan önce Bakara suresinin son ayetlerini okuyunuz.
  • Allah’ı çok zikrediyor olursanız nefsinizden ve şeytanın şerrinden uzaklaşırsınız.
  • Kendinizi şeytanın bulunduğu yerlerden uzaklaştırırsanız onun size hükmetmesini de engellersiniz. Şeytanın bulunduğu yerler nereleridir? Diye bir soru da aklınıza gelebilir. Size helal olmayan karşı cinse bakmak ya da onunla münasebet yaşamak, ticarette hileye başvurmak, başkaları hakkında dedikodu ve gıybet etmek, Allah inancı olmayan kişilerle vakit geçirmek olarak bu yerleri sizlere örnek olarak gösterebiliriz.
  • Kelime-i Tevhid etme alışkanlığınızı artırmalısınız. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, Hazreti Muhammed, Allah’ın Resûlü ve elçisidir.” Lâilâhe illallah. Muhammeden Resul Allah

Büyü ve Sihirden Korunmak İçin 3 ve 7 Kere Okunacak Dualar

Büyü ve sihirden korunmak için okunacak dualar nelerdir? Araştırması içinde olanlar bazı duaların sayıya dikkat edilerek okunduklarını da görmektedir. Bu konuda da sizlere örnekler sunacağız. 3 kere okunacak dua şöyledir: “Bismillahi hayril esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Semîul Alîm.” Bu duayı günde üç vakit okuyarak büyü ve sihir gibi olumsuzluklardan uzak kalabilirsiniz.

Günde 7 kere okunması gereken dua şöyledir: “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azîm.” Bu duaları okumanız büyü ve nazar gibi sizi etkileyen olumsuzlukları üzerinizde barındırmamanız açısından önemlidir. Ayrıca peygamber efendimiz de günde 7 adet hurma yiyen kişiye sihrin ve kötülüklerin gelmeyeceğini de buyurmaktadır.

Büyü ve Sihri Kendimizden Uzak Tutabilmenin Önemi

Büyü ve sihirden korunmak için okunacak dualar nelerdir? Bazı dua ve sureleri okuyarak, namaz kılarak, abdestli bulunarak büyü ve sihri bedenimizden uzak tutabiliriz. Neden büyüyü uzak tutmamız gerekir? Öncelikle hayatımıza olumsuzluklar getirecek olan büyünün insanlara birçok zararı bulunmaktadır. Sağlığımız başta olmak üzere, hayatımızın alt üst olmasına bile neden olabilmektedir. Büyünün etkisi de uzun zaman kalabilir ve bize zararı olabilir. O yüzden büyüye maruz kalmamak için önlemler almak oldukça önemlidir.

Hayatımızı yöneten, yönlendiren ve rızkımızı veren Allah’tır. Başka kişilerin buna hükmetmesi caiz değildir. Buna yeltenmek, niyet etmek bir nevi Allah’ın bizim için sunduklarına isyan etmek ve değiştirmek anlamına gelmektedir. Büyüler insanlar üzerinde kötü sonuçlara neden olacaktır. Büyüye maruz kalanlar hemen bunun bozulması için harekete geçmelidir. Peki büyü bozma işlemlerini kimler nasıl yapmaktadır?

Büyü ve Sihre Maruz Kalanlar Kimden Yardım Almalı?

İnsanlar bazı önlemler almasına rağmen bazı kara büyülerin etkisinde kalabilirler. Büyülerin etkisi altında olan kişilerin bunu bozdurması gerekir. Bunun için hocalara gitmeniz gerekir. Büyü bozma muskası ya da büyü bozma ritüelleri yapılarak üzerinizdeki kötü büyüleri bozdurabilirsiniz. Bozdurmadığınız taktirde etkileri uzun zaman sizi rahatsız edecek ve olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Medyum hocalardan destek alarak da rahatlamanızı ve normal hayata dönmenizi sağlayabilirsiniz.

Büyü ve sihirden korunmak için okunacak dualar nelerdir? Konusunda yapmanız gerekenlerin tümü sizlere bu yazımızda anlatılmıştır. Büyü öncesinde ve sonrasında bu aşamaları uygularsanız size kötülük edilmesine engel olabilirsiniz.