Rüyada Yılan Görmek

/ 7 Aralık 2020 / 722 / yorumsuz
Rüyada Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek çoğunlukla uyku halinin rüya evresinde psikolojinin etkilerini yansıtmaktadır. Uykularımız genellikle psikolojik döngülerin dışa ya da içe vurması halidir. Rüyada yılan görmek gibi kötü olarak nitelendirebileceğimiz rüyalar bizi tedirgin eden ve ruhsal olarak farklı bir döngüden geçtiğimiz dönemlerin ardından da yaşanan huzursuzlukları temsil edebilmektedir. Uygun rahatlıkta bir ortam sağlanmadan uyunması ya da huzursuz uykular çoğunluklu bu tip sıkıntılı rüyaların görülmesine sebep olmaktadır. Kişilerin yattığı yatak dahi uyku kalitesini etkilerken rüyalara yansımaması imkânsızdır. Bu sebeple dış etkenlerden etkilenen ve tamamen bilinçaltı olayların içe yansıması olarak tanımladığımız rüyalarımız aslında ruhsal gerginliklerimiz ya da sevinçlerimizdir.

Uyku Kalitesi ve Rüyada Yılan Görmek

Uyku insan hayatının vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. Bu sebeple uyku kalitesi oldukça önemlidir. Uyku kalitesi ve rüyada yılan görmek çoğu zaman eşdeğer olabilmektedir. Düzensiz ve rahatsız bir uyku huzursuzluk ile birlikte sıkıntılı olarak nitelendirilebilecek rüyaların da sebebi olabilmektedir. Bir insan salığı için en az sekiz saat uyumalıdır. Fakat uykularımız bazen gün içinde yaşadığımız olumsuz olaylar yüzünden bölünebilir. Biz insanlar yaşadığımız olaylardan etkilenir ve bunları istemsiz olarak bilinçaltımıza atarız. Bu bilinçaltımıza attığımız olaylar gece olunca uykularımızda karşımıza çıkar. Ve uykularımızı kaçırabilir bu yüzden daha az uyuruz ve daha azda uyumakta bizi strese ve sinir haline sokabilir. Bu sebeplerin sonuçları da sağlıksız ve ritmik anlamda döngüsü bozulan bir yaşam anlamına gelmektedir. Uyku hemen hemen her insanın ihtiyacı olan en önemli evredir ve uyku için gerekli olan doğru koşullar sağlanması bu noktada oldukça hayati bir önem taşımaktadır. Gün içindeki gerginliklerden arınmak için belki bir bitki çayından faydalanmak düşünülebilir. Aksi halde gerginliklerin rüyalarımıza yansıyarak rüyada yılan görmek gibi birçok farklı bilinçaltı sembolleriyle kişileri huzursuzlaştıracaktır.

Uyku Kalitesi Neden Önemlidir

Uyku kalitesi için temiz hava, vücut ile uyumlu ortopedik bir yatak ve kumaş kalitesi yüzde yüz pamuk ya da keten gibi sağlıklı kumaşlardan kişileri terletmeyecek şekilde tasarlanmış nevresim ya da pike takımları gibi tüm küçük ve önemli detayların kontrol altında tutulması oldukça önemlidir. Ve uyku kalitesi için ciddi bir önem arz etmektedir. Doğru adımlarla tasarlanmayan yatak odalarında; uyku sırasında terleyen bir kişi psikolojik anlam da her ne kadar rahat ve huzurlu olursa olsun. Uyku sırasında terlemesiyle, ya da yeterli temizlikte olmayan bir odanın hava kalitesi bozuk ise, rüyasının olumlu olması beklenemez. Beden ile zihin doğru orantılı ilerlemiyor olması kâbuslar görmesine ve kişinin huzursuz şekilde uyanmasına sebep olacaktır. Genellikle bu tür rüyalar, rüyada yılan görmek, rüyada yükseklerden düşmek gibi gergin ve mutsuz enerjilerle dolmaktadır.

Bilinçaltı ile Rüyaların Etkileşimi

Rüyalarımız çoğunlukla bilinçaltına attığımız olaylar sonucu ile gerçekleşmektedir. Bunun bilimsel bir açıklamaları da otoritelerce yapılmaktadır. Bilinçaltı ile rüyaların etkileşimi sonucu rüyalarımız mutlu ya da mutsuz bir tablo sergilemektedir. Günlük yaşantımızdaki gerginlikler, göz ardı edilen olaylar, garipsenen hikâyeler ve daha birçok kişilerin alışılagelmiş yaşam standartlarına ters ya da farklı görünen her şey rüyalara sirayet edebilmektedir.  Bu tür olaylar akımı genellikle rüyalarımızda karşımız çıkar. Rüya dediğimiz olay ise bizim uykuya geçmeden yarı uyanıklık hali dediğimiz durumda bilinç üstüne çıkardığımız olayların tümüdür. Bilimsel olarak rüyanın tanımı bu olsa da bazen insanlar rüyalarında farklı figür ve hayvanlar da görebilir ve uyandığı zaman insanın doğası gereği bu figürlerinin anlamını merak eder ve araştırmaya başlar.

 

Rüyaların Anlamları

Rüyalarda gördüğümüz hayvan figürleri bazen ürkütücü olabilir örneğin; rüyada yılan görmek figürü gibi bu figür bizim için ürkütücü olur ve bizi daha da meraklandırır. Bu merak ve araştırma isteği ihtiyacından dolayı rüyaları anlama ve yorumlama ihtiyacı doğar. İhtiyacı karşılamak için rüya tabirleri dediğimiz olay ortaya çıkar. İnsanlar çok uzun yıllardan beri bu rüya tabirleri ile uğraşmaktadır. Rüyaları tabi edebilmek ayrı bir ilim ve irfan gerektirmektedir. Rüyalar ve bunların yorumu bizim karşımıza ilk olarak İslamiyet öncesi dönemde karşımıza çıkmıştır bu dönemde önemli bilge kişiler çeşitli rüyalar görür ve bu rüyaların gerçekleştiğine inanılar. Daha sonra bu bilge kişiler halkında gördüğü rüyaları da yorumlamaya başlamışlardır.

Rüyada Hayvan Figürleri Görmek ve Yorumu

İlk zamanlarda insanlar rüyalarının da gördükleri olumsuz olaylar ve rüyada yılan görmek gibi ürkütücü boyuttaki hayvan figürlerini yorumlatmak için bu âlim kişilerin yanına gider ve rüyalarını onlara anlatırlar ve söz konusu âlimler ise insanların rüyalarını yorumlar ve meraklarını giderirlerdi. İslam dinin kabulüyle birlikte insanlar gördükleri rüyalara daha çok anlam yüklemiş ve daha fazla yorumlatma ihtiyacı duymuşlardı. Bu dönemde de rüyalarını yorumlatmak için insanlar dönemin din adamlarına başvurmuştur. Bu süreçte kişiler rüyalarını yorumlatmak için sürekli olarak birine ihtiyaç duymuş ve ihtiyaç duydukları kişileri bulmak içinde günlerce yol gitmişlerdir. Haliyle bu dönemde rüya yorumlatmak zor bir iş olmuştur. Bu yüzden insanlar bütün gördükleri rüyaların hepsini değil en önemlilerini yorumlatmışlardı.

Rüya Tabirleri ve Önemi

Zamanla insanlar rüya tabirleri ile ilgili kitaplar yazmaya başlamışlardır. Daha sonra matbaanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu kitap çoğaltma olayı armış bu olayın artmasıyla birlikte rüya tabirlerinin yazılığı olduğu kitaplar insanların kullanımına sunulmuştur. Böylece insanların meraklarını giderme rüyalarını yorumlatma işi daha kolay bir hale gelmiştir. Böyle bir imkân sağlanınca insanlara, en meraksız insanlarda ister istemez rüya tabirlerini merak etmiş ve bu alana yönelmiştir. Ve rüya tabirleri insan hayatında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Çünkü artık insanlar rahatlıkla bu kitaplara erişim sağlamakta ve meraklarını rahatlıkla gidere bilmektedir. Günümüzde ise bu kitaplarının yerini teknolojinin gelişmesiyle birlikte evlerimize giren internet almıştır. Böylece her şeyi bu mecralardan öğrenir hale geldik. Böylece insanları bilgiye ulaşmaları daha kolay hale geldi. Böylece insanlar daha hızlı bilgiye ulaştığı için gece gördüğümüz rüyaların yorumlarına da detaylı bir şekilde anlatılması insanları daha da ilgisini çekmektedir.

İnsanların kolay erişim sağlaması insanları daha çok araştırmaya başlamasına sebep olmuştur. İnsanlar artık sabah uyanır uyanmaz gördükleri rüyaların yorumlarına telefonlarından bakarak ne anlama geldiğini öğreniyorlar. Bizi korkutan riyada yılan görmek ya da riyada fare görmek gibi figürlere sahip rüyalar gördüğümüz zaman şunun bilincinde olmalıyız ki, bu rüyalar bizim bilinçaltına attığımız olayların bilinç üstüne çıktığı an var olan olayların figürüdür. Örnek verecek olursak rüyamızda gördüğümüz bir yılan figürü o gün yaşadığımız olumsuz bir olayın bilinç üstüne çıkma şeklidir. Bu bilinç üstüne çıkma durumu bizi korkutup meraklandıra bilir rüyada yılan figürü görmek genel olarak da olumlu bir şeye yorumlanmaz.

Rüyada Yılan Görmek Ve Yorumları

Rüyada yılan görmek demek genellikle tehlike demektir ya da bir şeyden kaçma isteği olarak karşımıza çıkar. Bunun yanına da rüyada yılan görmek yenilenmek anlamı da taşıyabilir bu yüzden kötü olarak yorumladığımız yılan figürü bizi bazı zamanlar doğru tercih yapmamız içinde yol gösterici olabilir. Bazı âlimlere göre rüyada yılan görmek düşman ile anlamlandırılmaktadır. Bu sebeple hayatınızda var olan kişiler için belirli dönemlerde aynı rüyayı görüyor ve onları aynı rüyada yılan gördüğünüz fotoğrafta görüyorsanız belki de bazı şeyleri hayatınızda tekrar sorgulamanız gerekmektedir.

Rüyada Görülen Yılan Figürü ve Önemi

Birbirinden farklı ve çeşitli birçok yorumu olan riyada yılan görmek cümlesi aslında genel olarak görüşlerin tamamını topladığımızda düşman anlamına gelmektedir. Tüm yorumların vardığı nokta. Bu sebeple uyku ortamı ve şartlarını olması gerektiği gibiyse, psikolojik anlamda zor bir evreden geçmiyorsanız ya da hastalık gibi etkenleriniz yoksa ve siz belirli sıklıklar ile rüyada yılan görmek gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız böylesi bir durumda hayatınızdaki merkezleri gözden geçirmeniz gerektiği inancı benimsenmektedir. Âlimlerin görüşlerinin de ortak noktası olan yılan görmenin kötü yorumlanması belki hayatınız için ters giden şeylerin yol gösterici bir haritası olabilmektedir.

Rüyan yılan görmek dışında başka ne görüyor olduğunuz tam olarak bu noktada önem arz eder, kişi ya da etrafınızda sık sık gördüğünüz konuştuğunuz kişilerin varlığını da aynı rüyada görüyorsanız o kişilere dikkat etmeniz gerektiği anlamı taşımaktadır. Rüya da her hayvan ya da her canlı kötü bir simge taşımamaktadır. Örnek vermek gerekirse, balık görmek bereket ve bolluk anlamı da taşımaktadır. Ve balık görmek kısmet bekâr kızlar için evlilik gibi çok farklı anlamlar da taşıyabilirken, yılan aynı eşdeğerde bulunmamaktadır.

Rüyada Görülen Yılan Düşmanı Mı Temsil Eder?

Rüyada yılan görmek bir düşmana ve içinde bulunduğunuz huzursuz ortam ya da ortamlara işaret etmektedir. Rüya sahibinin dikkatli olması gerektiği anlamı taşıyan bu tip rüyaların sık sık görülmesi ise bazı şeyleri gözden geçirilmesi anlamına gelmektedir ki bu oldukça önemlidir. İslami rüya tabirlerine göre rüyada yılan görmek; şeytani, asılsız rüya olarak da adlandırılır. Aynı zamanda rüyada yılan görmek mal sahibi olan bir düşmana da yorulmaktadır. Rüyada yılan görmek görülen yılanın renklerine göre farklı anlamlara da yorulmaktadır. Örneğin rüyada sarı yılan görmek; sinsi bir düşmana yorulur. Siyah yılan görmek ise; gizli, sinsi bir düşman olarak yorumlanır. Rüyada siyah yılan görmek aynı zamanda; ferahlama, saltanat, kadın ya da çocuk gibi bazı müjdeci haberlerle de yorumlanabilir.

Rüya tabiri yapmak oldukça geniş bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Rüya tabiri yorumları farklı görüş ve inançlara göre de farklı şekillerde yorumlanabilir. Pek çok İslami kaynakta da özellikle kalp gözü açık olarak tabir edilen kişilerin yorumlarına ulaşmak mümkündür. Unutulmamalıdır ki rüyalar aynı zamanda farklı bir biçimde fiziksel olmayan bir seyahat içerir. Gördüğümüz rüyalar her zaman haberci rüyalar olmayabilirler. Pek çok kişi rüya görür ve rüyalarımızdaki en büyük etken alt beynimizin gün içinde yaşadığı tüm olguların yanı sıra bizim olaylar karşısında içimizde yaşadığımız ruh halimize de bağlıdır. Bazı kişiler rüyalarını asla hatırlamıyorken bazı kişiler de rüyalarını tüm detayları ile hatırlamakta ve anlatmaktadır. Rüya manevi bir yolculuk olmanın yanı sıra zihnimizde alt beyin olarak tanımladığımız ve birçok olguyu ve bilgiyi farkında olmadan orada biriktiririz. Rüyalar aynı zamanda alt beynimizin uyanarak bizlere bazı rüyalar gördürebilir.

Rüyada Yılan Öldürmek

Rüyada yılan görmenin yanı sıra rüyada yılan öldürdüğünü görmek olumlu yorumlanır. Çünkü rüyada görülen yakınımızdaki sinsi bir düşmanı işaret ediyor olarak yorumlandığında rüyada görülen yılanı öldürmek de bu düşmana karşı yenilmeyeceğiniz ve onu alt edeceğiniz anlamına gelmektedir. Yani rüyasında yılan öldürdüğünü gören kimse kendisine zarar vermek isteyen düşmanların vermek istediği zarardan bir şekilde korunacak olarak yorumlanmaktadır. Aynı zamanda rüyada görülen yılan sokması rüyayı gören kişinin düşmanları tarafından zarar uğratılacağı yönünde yorumlanır. Yine de unutmamak gerekir ki rüyalar her zaman haberci rüyalar olmak durumunda değildir. Pek çok rüyamız genel olarak kendi zihnimizde yaşadıklarımızın bir sonucu olarak da yorumlanabilir.

Benzer Konular
Rüyada Ayı Görmek
Rüyada Araba Sürmek
Rüyada Fare Görmek
Rüyada Kar Görmek
Rüyada Aslan Görmek
Rüyada Arı Görmek
Rüyada Köpek Görmek