Rüyada Araba Kullanmak

/ 14 Aralık 2020 / 641 / yorumsuz
Rüyada Araba Kullanmak

Rüyalar tüm insanlığın hayatında var olan ve insan vücudunda sırrı hala daha çözülememiş onlarca gizemden biridir. İnsanlığın dünyaya gelişinden itibaren hayatımızda yer edinen rüyalar, çeşitli toplumlarca farklı farklı şekilde yön tayin edici olarak yorumlanmıştır. Bazen bir şehrin işgaline bazen de bir insanın kiminle evleneceğine rüyada görülen şeye göre karar verilmiştir. Görülen rüyalara kimi zaman dini açıdan kimi zamansa psikolojik açıdan yaklaşılmıştır. Fakat nereden bakılırsa bakılsın rüyalar insanlığın en gizemli yanıdır.

İnsanların gördüğü rüyalarda mantık aranmamaktadır. Bununla birlikte görülen rüyadaki kurgu ve senaryonun nasıl olacağıysa sadece insanın yaratıcı zihnine kalmıştır. Bu da sonsuz ihtimalde rüya senaryosu yaratmaktadır. Fakat bazı rüyalar vardır ki halk arasında ortak şekilde görülür. Birçok insan çeşitli aralıklarla rüyasında araba görmekte ve neye işaret ettiğini merak etmektedir. Bu da rüyada araba kullanmak konusunu sıkça gündeme getirmekte ve açıklamayı mecbur kılmaktadır.

Rüyalar günlük hayatta unutulup geçilse de çeşitli inanışlara göre rüyaların haberci özelliği ya da taşıdığı bir anlam olabilir. Rüyada araba görmek de farklı biçimlerde yorumlanmış, çeşitli şekillerde insanların hayatına ve geleceğine tabir edilmiştir.

Rüyada araba görmek ticaretle uğraşan kimselerin çok gelir elde edeceğine işaret etmektedir. Şayet rüyayı gören kimse devlet memuruysa kademesinde yükseleceğine, hastaysa da şifa bulacağına işarettir. Anlaşıldığı üzere rüyada araba görmek genel manasıyla iyi şeylerin olacağına dair yorumlanmıştır. Ancak rüyada görmek geniş bir kavram olduğundan birden farklı haline dair başka anlamlar ortaya çıkmaktadır.

Nablusi’ye Göre Rüyada Araba Görmek

Başka bir yorum olarak ise Nablusi’nin yorumuna göre rüyada araba görmek rüya sahibinin mal varlığı adına, kendi geçimini idare etmek adına yaptığı planları, önlemleri işaret eder. Çünkü arabalar birçok etmenin bir araya gelmesiyle, küçük şeylerin dahi etki etmesiyle yolunda gidebilir. Arabalar bu güçleri sayesinde bir yerden bir yere yük alıp verebilir, ağırlıklara rağmen baş edebilir, yollarında sağlam gidebilirler. Önlem alınmadığı takdirde, dikkatli olunmadığı takdirde yolda kalırlar, tıpkı insanlar gibi.

Kişi eğer arabaya bindiğini görüyorsa ve arabada başka insanlara da rastlıyorsa bu rüya belli bir kimselere hükümdarlık edeceğini ya da iyi, güzel ahlaklı evlat sahibi olacağını gösterir. Rüya gören kişi gerçek yaşamında da yolculuk planı kuruyorsa, yolculuğunun aksamasıyla, planlarının bozulmasıyla, işlerinin yolunda gitmemesiyle karşılaşabilir. Araba, Nablusi’ye göre ona bindiğini gören kişi açısından Arap harici bir sultan ya da padişah tarafınca takdir edilecek şerefe, kademeye ya da övgüye işarettir. Rüya sahibi bineceği arabayla bir olduğunu görüyorsa ya da arabanın ardına düşmüşse sultanın ya da padişahın gücünü arkasına alacağına, padişahın kuvvetinin eser miktarına kavuşacağına dair yorumlanır.

Bir kimsenin bindiği araba başka bir şekil alıyorsa, araba formunu kaybediyorsa ya da aldığı yükten dolayı araba hükmünü kaybediyorsa rüya sahibi kişiyi hüzün ve kederin bulacağına dair yorumlanır.

Molla Cami imamıysa rüyada araba görmeyi farklı biçimde yorumlar. Onun yorumuna göre geçinmenin zorlukları karşısında alınan tedbirlere, yapılan ince hesaplara vesiledir.

Rüyada birden fazla araba görmek genelde iş hayatını esas alacak biçimde yorumlanır. Çok sayıda görülen araba maddi zorluklara karşı alınacak tedbirlere, yapılacak girişimlere ve yapılan bütçe planlamalarına işarettir. Rüyayı gören kişi kendi yaşamında geçim sıkıntısı çekiyorsa dikkatli olmalıdır. Ancak gösterilecek büyük ölçüde gayretle, yeni yeni önlemlerle geçim kaygısını ortadan kaldırabilir, evine ve kendine kazanç getirebilir.

Rüyada uçan araba görmek ise iyi şekilde yorumlanır. Kişi eğer yakın zamanda yolculuk yapacaksa çıkacağı yolculuğun iyi ve hayırlı şekilde geçeceğine, zorlukla veya aksiliklerle karşılaşmayacağı anlamına gelir. Eğer beklenilen bir yolculuk yoksa da yakın zamanda bir yolculuk haberi gelebilir.

Rüya gören kişi şayet rüyasında şahsi aracının çalındığını görüyorsa bu rüya pek hayra yorulmaz. Rüya sahibinin mal, mülk ve çok büyük kazanç peşinde olduğunu gösterir. Ancak bu mal ve mülk hevesi pek iyi niyete yorumlanmaz. Kişinin hırs ve isteklerine bir çekidüzen vermesi gerektiğini işaret eder. Aynı zamanda kişinin sağlığına önem vermesi gerektiğini aksi halde sağlığına dair büyük sıkıntılar çekebileceğini gösterir.

Rüyada Araba Kaybetmek

Zaman zaman kişiler rüyalarında arabalarının olduğunu fakat sahip oldukları arabayı kaybettiklerini görebilirler. Bu rüya işaret ettiği mesele itibarıyla alaka hissedilen bir konuya dahil olmak istenildiğinde eli boş dönmek şeklinde yorumlanır. Kişi konuya ne kadar müdahil olmak istese de bir şeyler öğrenemeyecek, meydana gelen gelişmelerden mahrum kalacaktır. Bu da aynı zamanda kişinin öğrenmek için çabaladığı konuda hırs yapmaması gerektiğini, gerektiği yerde işin peşini bırakması gerektiğini tembihler. Hırs kişinin aleyhine olabilir, kişiyi zarara uğratabilir.

Rüyada Araba Yıkamak

Gördüğü rüyada otomobil yıkadığını gören kişi yakınlarıyla tekrar bir araya gelir, dertten ve kederden sıyrılır, şayet uzun süredir olmasını istediği bir dileği varsa bu dilek gerçek olur. Su her zaman hayra yorulur ve kişinin hayatında iyi şeylerin olacağına işaret eder. Kişinin eğer maddi borçları varsa, gelir sıkıntısı çekiyorsa ve kazancını kendine göre idare ettiremiyorsa bu rüya maddi sıkıntıların da sona ereceğine, borçların kapanacağına, hayırlı bir kapıdan rızık geleceğine işarettir.

Rüya sahibi rüyasında bir araba görüyorsa ve kendini bu arabanın peşinde koşarken buluyorsa hayra alamet olmayan rüyalardan birini görüyor demektir. Kişinin geniş vakitlerce ve uzun vadede işsiz kalacağını, bir işi varsa dahi sekteye uğrayacağını, işini kaybedebileceğini gösterir. Bu manada kişi bir iş sahibiyse işinde dikkatli olmalı, çabasını ve gayretini arttırmalıdır. İş arayan kimseler ise bu rüyayı görüyorsa daha çok çaba sarf etmeli, kendini bir an önce bir işin içine atmalıdır.

Yine kişi bindiği arabadan düştüğünü görüyorsa iş hayatında negatif şeyler yaşayacağına, işlerinin düzeninin bozulacağına, hatta işini kaybedebileceğine işaret eder. Bu da iş hayatında gerekli özenin gösterilmediği, bundan olayı işle ilgili aksiliklerin yaşanabileceğini gösterir. Rüya sahibi kimse işine dört elle sarılmalı, her şeyini ortaya koymalıdır. Aksi takdirde rüyada arabadan düşmek kişinin işini kaybedebileceğine işaret eder.

Rüyada Araba Kullandığını Görmek

Arabayla ilgili en sık görülen rüyalardan biridir. Yapılan yorumlara göre içinde bulunulan işlerde başarıya ulaşılacağına, varsa sorunların da bu yolla çözüleceğine tabir edilir. Genel manasıyla iş, kariyer, ticaret, pazarlama gibi dallarda elde edilecek iyi gelişmelere yorulur. Araba kullanmak kazanılacak yüksek mevkilere işarettir. Rüyayı gören kişi işçiyse bir iş yeri sahibi olacağına, patronsa iş yerlerinin artacağına, bereketleneceğini gösterir.

Rüyada Hızlı Araba Kullanmak

Arabayı süratli biçimde kullandığını görmek iş aleminde küçük sorunların yaşanacağına delalettir. İşaretçi rüyalardan biri olarak görüldüğü için alınacak kararlardan önce iyice düşünülmesi gerektiği, doğru biçimde karar verilmesinin şart olduğu konusunda rüyayı gören kişiyi uyarır.

Rüyada Farklı Renklerde Arabalar Görmek

Görülen arabanın rengi beyazsa ve gören kişi beyaz araba kullanıyorsa hükümetten gelecek onura, varılacak tevazuya işaret eder. Beyaz renk genel olarak iyiye yorulduğu gibi rüyada beyaz araba kullanmak da işlerin yoluna gireceğine, alınacak hayırlı haberlere ve girişilen işlerin bereketle karşılığının alınacağına delalet eder.

Eğer siyah araba kullanılıyorsa rüyanı gören kişiye göre yorumlar değişmektedir. Hayırlı ve iyi niyetli bir kimse siyah araba kullandığını görüyorsa yapılan yorumlar rüyanın onun lehine olduğu şeklindedir. Şirret ve art niyette bir kimse siyah araba kullandığını görüyorsa onun hayatında gelişecek aleyhte olaylara delalet eder. Rüyayı gören kişinin kadın olması durumunda artacak haysiyet ve edinilecek makama yorumlanır. Genel manasıyla rüyayı gören kişi erkekse sahip olduğu mal varlığına bereket, artış demektir.

Rüyada Eski veya Yeni Araba Görmek

Rüyada kullanılan eski ya da bakımsız arabaysa rüyayı gören kimsenin mal ve mülk sahibi olacağına işaret eder. Genel manasıyla bolluğa, berekete, haneye gelecek ve kendini hissettirecek bol kazanca işaret olarak yorumlanır. Rüya sahibinin maddi durumu yoksa, fakirlik çekiyorsa bu durumun yakın zamanda son bulacağı düşünülür.

Rüya sahibi kimse rüyasında yeni ve bakımlı bir araba görüyorsa kariyer yolculuğunda veya elemanı olduğu işte başarı olacağına yorumlanır. Yeni araba çoğu yorumcu tarafından kolay ve helal yoldan hak kazanca, deyim yerindeyse kişinin ayağına gelecek rızık kapısına işaret eder.

Kullanıldığı görülen lüks arabaysa gördüğünüz rüya ilerleyen hayatınızda karşılaşacağınız güzel ve lehinize olayların gelişeceğini gösterir. Yine rüyanızda gördüğünüz araba günümüz lüks arabalarındansa müjde sahibi olacağınıza, beklenmedik iyi haberlere kavuşacağınıza işaret edilir. Eğer kullandığınız araba günümüzün kolay sürüş arabalarındansa yani üstü açık araba, jeep veya otomatik vites arabaysa kolay yoldan elde edilecek gelire yorumlanır.

Rüyada Atlı Araba Kullanmak

Kişi eğer rüyasında eski model atlı bir araba kullandığını görüyorsa bu dolaylı yoldan başarı elde edileceğine dair yorumlanır. Rüyada at görmek genel manasıyla güzele ve hayra yorumlandığı gibi insanın bindiği arabayı bir atın çekmesi bu manada iyiye ve güzele gidileceğine, iş hayatında başarıya ulaşılacağına, kişinin aydınlığa ereceğine işarettir.

Karlı havada ya da buz tutmuş yolda araba kullanmak alimler arasında pek iyiye yorulan rüyalardan değildir. İyiye yorulmamasının sebebi rüya sahibinin yorulacağına, çok çaba sarf edeceğine yorulmasıdır. Ancak bu çabaların sonucu iyi olacaktır. Kariyer dünyanızda ya da iş yerinizde zor koşullar altında çalışarak güzel sonuçlar alabileceğinize işarettir. Rüyada mücadelesi verilen zor koşullar, buzlu yollar, çamurlu yollar, bozuk yollar genelde önünüze çeşitli zorlukların çıkacağını gösterir.

Rüyada Yuvarlanmış Araba Görmek

Rüyada görülen yuvarlanmış araba kişinin iş hayatında saygınlığının zedeleneceğine, makam ve mevkisinde saygınlığının kayba uğrayacağına işarettir. Ya da kişi henüz itibar kazanmışsa bunun çok uzun sürmeyeceğine, kısa zaman içerisinde eski hayatına dönebileceğine delalet eder.

Rüyada geri giderek kullanılan araba yorumu iyi olmayan rüyalar arasındadır. Kişinin hayatındaki ya da karşısına çıkabilecek sorunlara karşı akıllıca davranmasını ve sorunlarla acele etmeden ustalıkla baş etmesi gerektiğine yorum getirir. Rüyada kazalı arabayla sürüş yapmak büyük makamların elde edileceği şeklinde yorumlanabilir. Rüyada görülen araba yüke sahipse ve sürülüyorsa rüya sahibinin girişeceğini olaylarda cesaret ve azim sahibi olacağına, girdiği işlerden başarıyla ayrılacağına delalettir.

Rüyanızda gördüğünüz kırmızı araba alim kişilerce hayra ve güzele yorulan rüyalar arasındadır. İş hayatında verilen edinilen çabanın ve harcanan gayretin karşılığının alınacağına, elde edilecek başarıya dair yorumlar yapılır. Kişi kötü günler geçiriyorsa, hüznün ve kederin geçeceğine, güzel günlerin geleceğine işaret edilir. Rüyada kırmızı araba görmek aynı zamanda özel hayat içerisinde de güzel gelişmelerin yaşanacağını, hayırlı birlikteliklerin meydana geleceğini gösterir. İş yerinde ve aile içerisindeki maddi sıkıntıların gündemden çıkacağına dair yorumlar da bulunmaktadır.

Rüyada bir araba kullanılıyorsa fakat kişi kendi gerçek yaşamında araba kullanmayı bilmiyorsa bu rüya, gören kişinin ustalıkla ve öz becerisiyle iş hayatında başarı elde edeceğini gösterir.

Benzer Konular
Rüyada Ayı Görmek
Rüyada Araba Sürmek
Rüyada Fare Görmek
Rüyada Kar Görmek
Rüyada Aslan Görmek
Rüyada Arı Görmek
Rüyada Köpek Görmek