Eşler Arasında Okunacak Dualar

/ 15 Mart 2021 / 715 / yorumsuz
Eşler Arasında Okunacak Dualar

Eşler arasında okunacak dualar, en çok talep gören dua çeşitlerinden biridir. Dua etmek hepimizi oldukça rahatlatmaktadır. Her zaman ve her durumda edilecek dualar bulunmaktadır. Bunlar sayesinde kişiler evliliklerini hem daha uzun ömürlü hem de mutlu bir şekilde geçirebilirler. Eşlerin birbirine saygılı olması ve sadık kalması oldukça önemlidir. Güven unsuru da bir evlilik için oldukça önemlidir. Birbirini seven kişiler sıklıkla dua edip buna şükrederse aralarındaki bağ daha da kuvvetlenecektir. Allah devamlı onların yanında olarak aşklarını taze tutacaktır.

Dua, her ne kadar kendimiz ve sevdiklerimiz için yapılıyor olsa da Allah’la baş başa kalma durumudur da diyebiliriz. Bu dünya ve ahiret için istenilenler sadece Allah’tan dilenir. Bize yardım edecek tek kişi O’dur. O yüzden eşlerin arasındaki sıcaklığın devamlı olması için bazı duaların edilmesi gerekir. Bize verilmiş olan eşe, çocuklara ve diğer nimetlere teşekkür etmek yapmamız gerekenler arasında bulunmaktadır. Eşler hangi duaları okumalılar? Araştırması içinde olanlar yazımızı okumaya devam edebilirler.

Kadının Kocasına Okuyacağı Dualar

Toplumumuzda evin temel direği erkek olarak görülmektedir. Genellikle evin yükünü taşıyan ve maddi olarak da destek veren kişi odur. Karısının ve çocuklarının sorumluluklarını yerine getirmek erkeğin görevleri arasında bulunmaktadır. Bu durumda eşler arasında okunacak dualar kısmında kadının kocasına okuması gereken bazı dualar bulunmaktadır. Bu dualarla birlikte koca işinde başarılı olabilir. Helal rızıklar kazanabilir. Bakmakla sorumlu olduğu kişilere olması gibi bakabilir.

Erkek eşinden aldığı sevgiyle ve güçle daha güzel ve sağlam bir şekilde ayakta durabilir. Ev hayatında mutlu olan erkeklerin iş hayatında da mutlu oldukları gözlenmiştir. Erkeğe hürmetli davranmak, ev işleriyle ilgili olmak ve çocukların bakımı genelde kadına aittir. Geçmişte uzun yıllar bu şekilde olan ev yaşantıları günümüzde bayanların çalışmasıyla birlikte bazı değişikliklere uğramıştır. Ama kadın özü gereği evinin reisidir. Bir evi çekip çevirmek ve kocayla ilgilenmek kadınların doğasında vardır.

Sizler de bir kadın olarak üzerinize düşen birçok sorumluluklar bulunmaktadır. Bunların arasında ilk sırada erkeğe önem verilmesi ve sadakatli olması yer alır. Size verilmiş olan nimetlere dua ederseniz Allah bunları görecek ve evliliğinizi güzel edecektir. Bir kadın erkeği için hangi duaları etmelidir? Eşinizi işe uğurlarken onun arkasından kazadan ve beladan korunması için şu duayı okuyabilirsiniz:

Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb’ül-arş’il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah’il Aliyy’il Azim.

Türce Anlamı: Allah’ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce arşın Rabbisin. Allah’ın istediği, dilediği olur. İstemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesindedir.

 Kocanın Karısı ve Çocukları İçin Okuması Gereken Dualar

Eşler arasında okunacak dualar arasında kocanın karısına okuması gereken dualar da bulunmaktadır. Kocanın kendine verilen eş ve çocuklar için Allah’a şükretmesi gerekir. Eşine yapacağı güzel davranışlar zaten ibadet yerine geçmektedir. Kadına iyi davranmak ve onu incitmemek ibadetlerin en güzelidir. Bunun bilincinde olan kişilerin eşlerine hassasiyetle yaklaşmaları gerekir. Onlara karşı nezaketli olmak, saygı göstermek ve onları kırmamak yapmaları gereken hareketler içerisinde yer almaktadır.

Eşi ve çocukları için dua etmek isteyen erkekler Kur’an-ı Kerim’de yer alan Al-i İmran Suresini okuyabilirler. Sure 200 ayetten oluşmaktadır. Hz. Meryem ile ilgili olaylar da anlatılmaktadır. İslam dinini yegane bir din olarak vurgularken sahip olduğumuz varlıklara şükretmemiz konusu da dile getirilmiştir. Zaten Kur’an-ı Kerim’de hayatımızla ilgili birçok konu ve bölüm geçmiyor mu? Onu okudukça kendi hayatımızla kıyaslama yapabilir, yanlışlarımızı düzenleyebiliriz. Kadına davranışın nasıl olacağına dair de ayetler ve sureler Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır.

Hucurat suresinde diyor ki: Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.”

Tevbe Suresinde de şu şekilde seslenmektedir: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah’a ve Resul’üne itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eşler Arasındaki Sorunları ve Soğuklukları Düzelten Dualar

Eşler arasında okunacak dualar denince, aralarının sıkıntı olduğu zamanlarda okunması gereken bazı dualar da bulunmaktadır. Evlilik hayatını neticede devamlı iyi, güzel ve hoş geçmez. Bazı zamanlarda erkekten ya da bayandan kaynaklanan problemler daha da büyür ve eşlerin arasının açılmasına neden olabilir. Birbirine kırılan ya da küsen eşler, yine birbiri ile konuşmamayı tercih edebilir. Bu suskunluk ve soğukluk sırasında herhangi bir eş ilk adımı atmazsa konu gittikçe daha fazla uzamaktadır.

Eşlerin birbiri ile küs kalmaları doğru değildir. Aralarında geçen bazı sorunlar konuşarak halledilmelidir. “Suç onda o gelsin” düşüncesine sahip olan bireyler hiçbir zaman barışı da yakalayamazlar. Eşinizle küs ya da aranızın bozuk olduğu zamanlarda bazı dualar okuyarak Allah’tan yardım isteyebilirsiniz. Allah sizin niyetinize bağlı olarak hayırlı olan yolu önünüze çıkaracaktır. Eşinizle aranızın düzelmesi için okunacak dua şu şekildedir:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Allahümme  elif beyne kulubina ve aslih  zate  beynina ve’hdina sübüle’sselami ve necnina  mine’z-zulümati  ile’n-nuri ve  cennibe’l fevahişe ma zahare  minha ve ma betane.”

Manası: “Allah’ım kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır.”

Birbiriyle anlaşamayan ve sıklıkla kavga eden eşler Felak, Nas, Fatiha, Ayetel Kürsi, İhlas surelerini okuyarak Allah’tan yardım talep edebilirler. Eşler arasında okunacak dualar aslında istenilenleri Allah’tan dilediğimizin bir göstergesidir. Ona ellerimizi açarak” Allah’ım sen eşimle aramı düzelt, onunla eskisi gibi olmamızı sağla. Aramızdaki soğukluk ve sıkıntılar geçip gitsin. Sen bizim yuvamıza huzur, iyi geçim, helal rızık, sağlık sıhhat ver. Sana sığınıyorum, senden diliyorum, sen kabul et. Amin”

Eşler Arasında Okunacak Dualar
Eşler Arasında Okunacak Dualar

Eşler Arasındaki Muhabbeti Artıran Dualar

Eşlerin birbirleriyle hoş muhabbetler içerisinde olması o evliliği uzun ömürlü kılmaktadır. Birbiriyle iyi geçinen, hitap ederken nezaketli olan, her zaman birbirlerini kırmaktan ve üzmekten sakınan eşler hem toplum tarafından imrenerek bakılmakta hem de Allah katında taktirle karşılanmaktadır. Eşler arasında okunacak dualar onların muhabbet içerisinde kalmasını da sağlamaktadır. Birbiriyle iyi geçinen çiftler başkaları tarafından da gıptayla bakılmaktadır.

O yüzden onlara nazar değmesi ve göze gelmeleri karşılaşılan bir durumdur. Onları çekemeyen art niyetli kişiler olabilir. İsteyerek ve istemeyerek nazar değebilir. Bu durumlarda nazar dualarından okumak oldukça önemlidir. Ayrıca kişilerin kendilerine okuyacağı Felak ve Nas sureleri onları nazardan koruyacaktır. Eşler arasında muhabbeti artıran dualar sayesinde hem içiniz ferahlar hem de evde neşeli ortamlara şahitlik edebilirsiniz.

41 defa Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni zikrini çekebilirsiniz. Bu da eşlerin arasının muhabbetli olması için edilen bir duadır. “Yâ Veliyy celle celalühü zikrini her gün 46 defa söylemeniz aile huzurunuz için önemlidir.

Eşler Arasında Muhabbeti Artıran Sureler

Eşinizle muhabbet içerisinde bir ömür geçirmeniz oldukça önemlidir. Ayrıca herkesin de arzusudur. Eşler arasında muhabbeti artıran sureler nelerdir? Hemen inceleyelim…

  • Yasin suresinin faziletleri çoğu kişi tarafından bilinmektedir. Özellikle 55-57 ayetler eşler için oldukça önemlidir. Orada denilmektedir ki;

İnne ashâbel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn. Hum ve ezvâcuhum fî zılâlin alel erâiki muttekiûn. Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yeddeûn.

Anlamı: Muhakkak ki cennet ehli, o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır.

Onlar ve eşleri, gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri (her)şey vardır.

“Eşler arasındaki muhabbeti artırmak için tatlı bir yiyeceğin üzerine okuyun üfleyin ve onu eşinize yedirin.”

  • Ayrıca Taha suresinin 39 uncu ayetini 41 defa okursanız eşinizle aranız oldukça muhabbetli geçer.

Eşlerin Birbirleriyle İyi Geçinmesi İçin Dualar

İyi geçinmek herkesin istediği bir durum olsa da çoğu eşler bunu beceremez ve sıklıkla kavga eder. Bu durum çocuklara ve evde yaşayan diğer insanlara da yansır. Hatta aile büyükleri buna şahit olurlarsa oldukça fazla üzülürler. Çocuklarının yuvasının dağılacağını düşünürler ve üzülürler. Eşler arasında okunacak dualar bazen aile büyükleri tarafından evlatları için de okunmaktadır. Onların yuvalarında iyi geçinmesini isteyen aile büyükleri bazı duaları okuyabilir, muska yazdırabilir hatta iyi niyetle bazı büyüler yaptırabilir.

Bunlar karşılaşılan durumlar arasında bulunmaktadır. Hatta bazı yiyecek ve içeceklere dualar okunarak bunlar evli çiftlere yedirilir içirilir. Böylelikle onlar mutlu bir aile hayatı sürebilirler. Muska içine yazılan dualar evin bazı yerlerine yerleştirilir ve aralarındaki geçim dualarla sağlanmış olur. Kötü niyetli kişiler onu bozmadığı sürece mutlu aile yaşantısı içerinde kişiler yaşar gider. Aslında birbiriyle iyi geçinmek oldukça kolay bir durumdur. Tartışma anında iki tarafın sesini yükseltmemesi, bir tarafın alttan alması, sinir durumları geçince de hayatın eskisi gibi olması yaşanan olaylar arasındadır.

Eşler Arasında Okunacak Dualarda Zaman Önemli Mi?

Günlük hayatımızda dua etmek için herhangi bir zaman dilimi yoktur. Aklımıza geldiği ve vakit bulduğumuz her zaman dua edebiliriz. Ama bazı vakitlerin duaların kabul olmasında özel yerleri bulunmaktadır. Bu zamanlar sabah namazı öncesi ve sonrası, yatsı namazından sonraki vakitler olarak bilinmektedir. Bu zamanlarda dua etmenin daha makbul olduğu söylenmektedir. Eşler arasında okunacak dualar da bu vakitler ve haricindeki diğer vakitlerde olabilir. Aslında insan kendini hazır hissettiği ve gönlünün istediği zamanlarda dua etmeli ve Allah’a yakınlaşmalıdır. Sizler de eşinizle ilgili dua etmek isterseniz size uygun olan zaman dilimlerini seçebilirsiniz.

Eşlerin Ettikleri Dualarda Neler Vardır?

Karı koca ve çocuklardan oluşan aileler birçok konu üzerine dua edebilirler. Bu konular:

  • Kadının kocasının sağlığı ve işlerinin yolunda gitmesi için ettiği dualar
  • Erkeğin karısının sağlığı ve onun huzurlu olması için ettiği dualar
  • Karı kocaların çocuklarının geleceği için ettikleri dualar
  • Kadın ya da erkek fark etmeksizin hayırlı rızık ve hayırlı yuva için edilen dualar
  • Eşler genellikle sağlık, huzur, mutluluk ve güzel bir gelecek için dua ederler.

Görüldüğü üzere eşler arasında okunacak dualar oldukça fazladır. Karşımızdaki kişinin iyiliğini istemek için her zaman dua etmemizin büyük yararı bulunmaktadır. Mutlu bir ev yaşantısı, rızkın bereketlenmesi ve ev içinde huzurun artması için duaların hayatımızdaki yeri oldukça fazladır.