Cinler Akıl ve İrade Sahibi Midir?

/ 18 Aralık 2020 / 3.596 / yorumsuz
Cinler Akıl ve İrade Sahibi Midir?

Cinler, insanlar ile benzer özelliklere sahiptirler. Cinler de akıl ve irade sahibi varlıklardır. İnsanlar gibi kulluk etmek üzere yaratılmışlardır ve inançlı ya da inançlı olmayanları da vardır. Cinler sadece başka bir boyutta yaşarlar ve gözle görülmezler. Fakat, bazı durumlarda insan kılığına girerler ve bu şekilde insanlara görünürler. Cinler, yaradılış olarak bazı farklılıklara sahip olsalar da sorumluluk olarak aynı şekilde kul olarak değerlendirilir. Cinler, ruhani varlıklardır v e bir yerden bir yere çok hızlı bir biçimde hareket edebilirler. Cinler, akıl ve irade sahibi oldukları için insanları manipüle etmekte de zorlanmazlar.

Cinlerin insanlara yaklaşması daha ruhani bir şekilde olur. Somut olarak görülmese de musallat olacağı kişiye bir iç ses gibi yaklaşır. Bu da onları tehlikeli kılar. Fakat, insanlar cinlerden daha üstün yaratılmış varlıklardır. Çünkü cinlerin hoşlanmadığı bazı hal ve durumlar vardır. Ezan sesi bile cinleri rahatsız etmek için yeterli bir sebeptir. Ayrıca abdestli olan kişiden de uzak dururlar. Kur’an ı Kerim ayetlerinin okunması da cinlerden ve büyülerden kurtulmak ve korunmak için etkili bir yöntemdir. Cinler akıl sahibi varlıklar oldukları için insanlardan farklı olan özelliklerini de kullanarak insanları manipüle etmekte başarılı olurlar. Cinler, uzun yaşama özellikleri ve bir yerden başka bir yere hızlıca hareket edebilme yetenekleri ile akıl sahibi olmalarının da avantajı ile insanlara çok farklı açılardan yaklaşabilirler. İnsanlara en çok yalnız olduklarında yaklaşırlar ve bu sebeple de kişinin zaafları konusunda kendilerinden son derece emin olurlar.

Cinler Hangi Ortamlardan Hoşlanır?

Cinler, bazı ortamlardan ve kokulardan hoşlanırlar ve o ortamlara daha çok gelirler. Örneğin; cinler tütsü ya da mum gibi yanan maddelerin dumanı ve kokusundan hoşlanırlar. Bu şekilde farkında olmadan cinlere davetiye çıkarmış oluruz. Cinler ve insanların iletişim kurmaları tehlikeli ve sakıncalı olabilmektedir. İnsanlar, cinlere hükmedebilecekleri bazı özel yetenekler ile iyilik için ya da çıkarlar uğruna kullanabilirler. Günümüzde medyumlar bazı özel eğitimler ve yetenekler sayesinde cinler ile iletişime geçebilir. Bu eylem daha çok insanların büyü yaptırmak istemeleri sonucunda gerçekleştirilir. Cinler ile iletişim büyü eylemlerinde en büyük etkendir. Büyü yapmak için cinler ile iletişim şarttır. Çünkü yapılacak okumalar ile cinlere bir çağrıda bulunulur ve yapılacak büyü için kullanılır. Büyü eylemi içerisinde cinlerin görevi, büyü yaptıran ve yapılacak kişi ile ilgili tüm kişisel bilgilere ulaşabilirler. Çünkü, cinler uzun yaşamaları ve hızlıca hareket ederek mekan değiştirebildikleri için rahatlıkla bu bilgilere ulaşabilirler. Bu bilgileri almak bir cin ile iletişime geçildiğinde mümkündür.

Fakat, bazı durumlarda ya cinler aldatma yanılgısına düşer ya da medyum verdiği bilgiler ile kendisine başvuran kişiyi aldatabilir. Büyü yaptıracak kişi mantıklı düşünmek yerine sadece duyguları ile hareket etmeyi tercih ettiği için büyü konusundaki riskleri göz ardı edebilir. Cinler, yalnız olan kişiye zaafları doğrultusunda yaklaştığı için tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Özellikle aşk büyüsü gibi güçlü büyülerde bu tehlikeler fazla yıpratıcı olabilir. Aşk büyüsü başka biriyle birlikte olan bir başkası üzerine yapıldıysa bu çiftler arasında daha büyük sorunlara sebep olabilirken, ev içerisinde yaşayan diğer bireyleri de etkileyebilir. Çünkü büyü yapılmış olması durumunda cinler için de kişi ya da hane içerisine girme hakkı doğmuş oluyor.

Yapılan büyü eylemi cinler için açılan bir kapı gibi olabilir. Yapılan büyünün gücüne göre kullanılacak olan cin de farklılık gösterebilir. Özellikle bazı ilimler ile daha derin ve her görev için farklı güçlere sahip olan cinleri kontrol altına almak işinin ehli olan medyumlar için mümkündür. Havas ilmi gibi ilimlerin bilinmesi yapılacak eylemlerin sağlamlığı konusunda daha güçlü etkiler ve sonuçlar verebilir. Yapılacak büyü eyleminde kullanılacak olan cin ya da cinler kişileri aldatabilirler de.

İrade ve Nefis Sahibi Cinler 

Cinler de irade ve nefis sahibi varlıklardır. Örneğin; bazı durumlarda cin istenen ve bekleneni yapıyor gibi görünse de üzerine büyü yapılan kişiye ya da girdiği hanede bir kişiye âşık olabilir ve kendisini çağıran medyumun emirleri ve talimatları dışında da eylemler göstermeye başlar. Böyle bir durumda medyum da daha zor duruma düşer. Çünkü cin ile bir savaş vermesi gerekir ve musallat olduğu kişileri bu kötü halden kurtarması gerekir. Cinler irade sahibi oldukları için insanların iradesini alt etme eyleminde bulunurlar.

Cinler ile insanların iletişimi bazı durumlarda iyi niyetli olarak da kullanabilirler. Bazı cinler de insanlar gibi sadece yardım amaçlı olarak insanlar ile iletişime geçebilirler. Örneğin, bağlama büyüsü ya da geri getirme büyüsü gibi büyülerin asıl amaçları bir yuva kurtarmak olduğu için burada iyi niyet esastır. Bu tarz büyülerde hem medyum hem büyüyü yaptıracak kişi iyi niyetli olmalı, öfke ve kinden arınmış olmalıdır. Bu şekilde yardım ve kurtarma amaçlı yapılacak olan büyülerde iletişime geçilen cin de iyi niyetli olabilir. Bu durumda çağırılan cin sahip olduğu özel yetenekleri iyi bir amaç için kullanır. Yine de gözle görülemeyen ve her an kontrolü kaybetme ihtimali olunan bir varlığı zapt etmek her zaman çok kolay olmayabilir.

Cinler de akıl ve irade sahibi oldukları için ahiret inançları olanlar vardır. Bu yüzden de İslami çok sayıda kaynak cin ve insanlar için dinin aynı anlam ve yükümlülükleri taşıdığını bildirmektedir. Cinler de insanlar gibi kulluk etmeleri için yaratılmış, başka boyutta yaşayan ruhani varlıklardır. Bu ruhani varlıklar ile iletişim aracı olan medyumlar ile sağlanır. Medyumlar öncelikle doğuştan gelen yetenekleri sayesinde cinler ile iletişime geçme yeteneğine sahiptirler. Ayrıca medyumlar bazı gizli ilimler konusunda da kendisini çok iyi eğitmiş olmalıdır.

Medyum Yetiştirmek

Medyumlar, özel bir okul ya da kaynak ile eğitim almazlar. Çok sayıda medyum kendisinden önce medyumluk yapmış ve hem deneyimli hem uzman olan diğer medyumlardan dersler alırlar. Yetişme evresinde olan medyumlar uzman olan medyumların yaptıkları pek çok büyü eylemi ya da büyü bozma eylemi gibi ritüellerine katılarak deneyim kazanırlar. İyi medyum ayrıca kendisini farklı ilimlerde de okuyarak geliştirmeye devam eder. Özellikle muska yazan medyumların Arapça ve Osmanlıca dillerini iyi seviyede biliyor ve yazabiliyor olması çok önemlidir. Muska çok önemli ve güçlü bir tılsımdır. Medyumlar, cinler ile kuracakları iletişimde doğru ve etkili tılsımlı sözlere de hâkim olmalıdır. Çünkü insan ile cin arasında kurulacak olan iletişimde medyum olan kişi bilinçli, inançlı ve sağlam irade sahibi olmalıdır. Cinler, insanlara görünmeden de kişileri gözetleyebildikleri için insanların zayıf noktalarını ve zaaflarını da çok iyi bilir. İletişime geçilen cin güçlü ve zor bir cin ise; kişinin iradesini zorlar. Bu zorlamayı da somut belirtiler ile yapmaz. Kişilere ruh ve psikolojik yönden saldırır. Medyum kişinin inanç ve iradesi güçlü

Olduğunda bir zırh gibi manevi anlamda koruma sağlanır ve cin kişiye zarar veremez ya da yönetemez. Medyumlar, yönetici konumda olabilmek adına çok inançlı, güçlü ve deneyimli olmalıdır. Cinlere hükmedebilen bir medyum her zaman daha fazla tercih edilir ve doğru sonuçlar elde ederek kişilere de fayda sağlar. İnsan iradesini zorlayan bazı durumlar da yaşanabilir. İnsanlara büyü yapılması sonucunda ya da bir cinin kişiyi beğenip musallat olması durumunda kişi savunmasız kalabilir. Bu tür durumlar insan iradesini zayıflatır ve ruhsal olarak farkında olmadan kendisini yönlendiren cinin emirlerinden çıkamaz hale gelir. Kendisi ya da çevresi tarafından bu gibi belirtileri fark edilen kişi öncelikle uzman olan biri tarafından tedavi edilmelidir. Yine de bir çare bulunamadığında sıklıkla başvurulan bir diğer yol da medyum ya da hocalardan yardım almaktır.

Büyü Yapan Medyum Hocalar 

Medyumlar her zaman büyü yapmazlar. Bazı medyumlar büyü bozmak için de sahip oldukları ilimlerden yararlanırlar. Büyü bozma eyleminde yapılan büyünün çeşidi ve ne amaçla yapıldığını öğrenmek adına cinler ile iletişime geçilir. Bu iletişim cinlerin uzun süreli yaşamaları ve bir yerden bir yere hızlı hareket etme özelliklerinin kullanılması sayesinde yapılır. Medyumlar ne tarz okumalar yapacaklarını yapılmış olan büyü çeşidine göre belirlemektedirler. Çünkü yapılan her türlü büyüyü bozmak için izlenecek farklı yollar ve dualar vardır. Medyumların uzmanlıkları da bu noktada çok önemlidir. Medyumlar hangi büyü için hangi ayetin okunacağı konusunda uzman olduğunda doğru ve kesin sonuçlar almak mümkündür.

Ne yazık ki günümüzde medyum olduğunu iddia ederek insanlardan maddi açıdan faydalanan çok sayıda dolandırıcı mevcuttur. Cinler, irade sahibi varlıklar oldukları için insanı da rahatlıkla manipüle edebilir ve kendi istediği yönde eylemler içerisine çekebilir. Medyumlar ise, bu konuda uzman ve deneyimli oldukları için bu tür kandırmacalara hazırlıklı ve temkinlidirler. Bu yüzden evde kişisel olarak yapılacak eylemler daha tehlikeli olabilirler. Medyumlar ile yürütülecek ortak bir çalışma temkinli ve kontrollü olunması konusunda tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.

İnsanlar ile Cinlerin iletişimi Var Mıdır?

Cinlere de insanlar ile iletişime geçmeleri din açısından yasaklanmıştır. Bu sebeple akıl ve irade sahibi olan cinlerin de bu emre uyarak iletişime geçmekten uzak durmaları gerekmektedir. Genel görüşe göre de zaten insanlar ile iletişime geçen cinlerin de insanların da bu emre karşı geldikleri ve ahirette ceza alacakları Kur’an ı Kerim’de belirtilmiştir. Bu sebeple iyi bilinmelidir ki eğer bir cin insan ile iletişime geçiyorsa bu cin iyi niyetli olmaktan uzak bir varlık olabilir. Çünkü iradesi ile bu iletişimden uzak duruyor olması gerekmektedir. Yine de günümüzde en çok da platonik aşk yaşayan kişilerin büyü gibi çıkış yollarına başvurarak arzu ettiklerine bir an önce kavuşma arzusu mantık dışı davranışlara sebep olabilir.

Sonuç olarak cinler de insanlar gibi aynı özelliklere sahi olan fakat, başka boyutta bazı farklı yetenekler ile varlıklarını sürdüren ruhani varlıklardır. Cinler ile insanların iletişimi karşılıklı olarak tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Yine de pek çok kişi en çok da aşk gibi duygusal hisler ile, kavuşma arzusu neticesinde büyü ya da bir cin ile iletişime geçerek arzu ettiği kişinin iradesini zayıflatma ve istediğini elde etme yoluna girebilir.

Cinler yapılan büyü ile büyü yapılan kişinin iradesini zayıflatır ve duygusal açıdan manipüle eder. Bu manipüle sonucunda sadece istek ve arzularını önemseyen kişinin amacına hizmet ön planda tutulur. Bazı hisler çok güçlü olabildikleri için mantığı devre dışı bırakacak eylemlerde bulunabilirler. İnsanlar gibi cinlerin de irade sahibi olması istek ve arzularda da güçlü olmalarını sağlar. Bu da cinlerin akıl ve iradesi ile insanlarla manevi anlamda savaşması anlamına gelebilir.

Tavsiye

Yumurta Büyüsü