Güvenilir Medyum Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

/ 15 Aralık 2020 / 437 / yorumsuz
Güvenilir Medyum Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

Öncelikle güvenilir bir medyum kendisini sözde medyumlardan ayırt edecek bazı farklı özelliklere sahip olmalıdır. Günümüzde bu konuda kişilerin iyi niyetli çözüm aramaları sonucunda her türlü yolu deneme girişimlerini kullanan sözde medyumlar da oldukça fazladır. Bir medyumun güvenilir olduğunu anlamak için bazı özellikler ve donanımlar ile kendisini ispatlamış olması gerekmektedir. İyi bir medyum ilk olarak doğuştan gelen psişik bazı özelliklere ve yeteneklere sahip olmalıdır. Sonrasında kendisini bu alanda özel olan bazı gizli ilimler konusunda kendisini eğitmiş olmalıdır. Uzmanlaşması ve daha doğru girişimlerde bulunabilmesi için de deneyimlere sahip olması gerekir. Tüm bunların ötesinde bilgi ve yeteneklerini tamamen iyi niyetle ve insanlara yardım amacıyla kullanmalıdır.

Medyuma Başvuran Kişiler

Medyumlara başvuran kişiler bir çıkmazın içerisinde hissettiklerinde çıkış yolu bulmak umuduyla bir çözüm aramaktadırlar. Sözde medyum olan kişiler insanların bu arayışları sırasındaki saf niyetlerinden yararlanarak maddi çıkarlar uğruna kişileri kandırmaktadırlar. Güvenilir bir medyum ile yürütülebilecek bir çalışma bu konuda çok önemlidir. Çünkü medyumlar yürütecekleri farklı türdeki çalışmalarda belli aşamaları kurallara uygun ve doğru şekilde uygulamalıdırlar. Örneğin; büyü yaptırmak isteyen bir kişi güvenilir olduğuna inandığı bir medyuma başvurduğunda medyumun önceliği maddi çıkarlarından önce kendisine gelen ve yardım bekleyen kişiye doğru hizmeti sunabilir. Güvenilir medyum özelliklerinin var olması da yeterli değildir. Var olan yetenek ve bilgilerini uygulama ve devamında süreci yönetmek ve takip etmek açısından da çok önemlidir. Çok sayıda medyum cinler ile iletişime geçerek kendisinden yardım bekleyen kişilere rehberlik edecek şekilde bir çalışma yürütür.

Doğru ve Güvenilir Medyum 

Doğru ve güvenilir olan bir medyum, sahip olduğu yetenekler haricinde özel gizli ilimlere de tam olarak hâkim olmalı ve doğru şekilde uygulayabilmelidir. Bu gizli ilimleri öğrenebileceği kaynakları doğru anlaması ve yorumlaması açısından da iyi bir seviyede Arapça ve Osmanlıca dillerine de hâkim olmalıdır.  Bazı büyü türleri ise İbranice konusunda da yetkinlik gerektirmektedir. Örneğin Kabala Büyüsü yapacak olan bir medyum bu konuda tam olarak tüm bilgilere sahip olmalıdır. Çünkü Kabala Büyüsü, büyü yaptıracak olan kişinin vereceği doğru bilgiler ile yapılacak olan bir ebced hesabı gerektirmektedir. Kabala Büyüsü ile kişinin geleceği hakkında bazı kehanetlerde de bulunabilir. Kabala Büyüsü bu yönüyle Yıldız Name dediğimiz ilim ile benzerlik göstermektedir.

Özellikle kişilerin hayatlarındaki büyük dönüm noktaları hakkında bilgi sahibi olmayı mümkün kılar. Aynı zamanda bazı medyumlar bu konularda farklı yöntemler kullanarak Arapça ve Osmanlıca dillerinden de yararlanmaktadırlar. Medyumlar büyü yaparken de büyü bozarken de bu dilleri bilmeleri ve yazabiliyor olmaları gibi özelliklerini devreye sokarlar. Fakat bu gibi işlemler özellikle güvenilir olan medyumları manevi olarak fazlasıyla yormaktadırlar. Çünkü büyü yapılırken izlenecek yollar cinler ile iş birliği kurularak yapılır. Güvenilir ve iyi olan bir medyum cinlerle kurduğu bu iletişimde cinleri yöneten taraf olurlar. Çünkü aksi halde cinler insanlar üzerinde çok güçlü bir enerji kullanarak rahatlıkla kişiyi manipüle edebilir. Deneyimli ve güvenilir olan bir medyum cinleri doğru şekilde ve vereceği hizmete uygun şekilde kullanmayı iyi bilmelidir.

Büyü Bozdurma İşlemi

Aksi bir durumda yapacağı işlem için kullanacağı cinler büyü ya da büyü bozdurma işlemi için başvurmuş kişiye de musallat olabilir. Bu da hem medyum açısından hem de yardımcı olmaya çalıştığı kişi açısından tehlikeli durumlara sebep olabilir. Hatta arzu edilen sonuç elde edilemediği gibi zararlı sonuçlara da sebep olabilir. Medyumlar cinler ile iletişim halinde iken ruhsal olarak ve psikolojik olarak fazlasıyla yorulabilir. Bu sebeple de medyum yapacağı iş konusunda hem deneyimli hem de uzman olmalıdır. Güvenilir medyum ile iş birliği yapan kişi beklediği ve arzu ettiği sonuçları elde edebilir. Özellikle aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişilerin tamamen duyguları ile hareket ederek arzu ettiği sonuçları elde etmek adına medyum arayışına girer.

Medyumların da bu konuda öncelikle dürüst ve iyi niyetli olması son derece önemlidir. Bazı medyumlar bağlama büyüsü işlemleri de yapabilmektedirler. Büyüler içerisinde en masum olarak görüneni bağlama büyüsü ya da gideni geri getirme büyüsüdür. Çünkü bu büyü türleri arası açılan ya da boşanan eşleri ve çiftleri yeniden ilk günlerindeki gibi birbirlerine bağlamak için yapılır. Bu sebeple de büyünün yapılış amacı iyi niyet içermektedir. Güvenilir bir medyum ile ortak bir çalışma yürüten kişi bu tür girişimlerden doğru sonuçlar elde ederler. Fakat güvenilir olmayan bir medyumla bağlama ya da gideni geri getirme büyüsü çalışması yapılırsa, kavuşmak yerine tam tersi olacak şekilde hatta tamamen uzaklaşılacak şekilde de sonuçlar alabilirler.

Güvenilir Medyumu Ayırt Edebilmek 

Güvenilir bir medyumu ayırt edebilmek için en önemli hususlardan biri de medyumun maddi çıkarlarını gözetmekten önce insanlara yardım etmeyi önceliği olarak görüyor olması önemli bir kriterdir. Büyü bozma işlemleri için de benzer kriterler söz konusudur. Büyü bozma işlemlerinde kullanılan en eski ve yaygın yöntemlerden biri de muska yapımı ya da muska yazımıdır. Muska yazmak ciddi bir iştir. Çünkü muska yazacak medyumun yapılmış olan büyüyü doğru anlayıp, doğru analiz etmesi gerekir. Doğru şekilde analiz edemediği bir büyüyü hangi dualar ile bozabileceğini de bilemez. Fakat güvenilir olan bir medyum Arapça ve Osmanlıca dillerini iyi bilmenin haricinde Kur’an ı Kerim konusunda uzman olmalıdır. Çünkü muska yazmak için yazılacak doğru ayetleri bilmeli ve Arapça ya da Osmanlıca dillerini kullanarak doğru şekilde de yazabiliyor olmalıdır.

Güvenilir bir medyum doğru bir muska çalışması ile kendisinden yardım isteyen kişiler üzerine yapılmış büyüyü bozmanın yanı sıra muska ile kötü ruhlar ya da nazar gibi kötü enerjileri de kişiden uzak tutar. Günümüzde bu alanda da çok sayıda dolandırıcılık mevcuttur. Sözde medyumlar insanları maruz kaldıkları kötü durumdan kurtarabileceklerini iddia ederek muska yazarlar. Fakat bu muska içerisinde yazılanlar ya anlamsız yazılardır ya da bilgisayar çıktısıdır. Özellikle muska içerisindeki yazıların el ile doğru şekilde yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde medyuma başvuran kişi beklediği sonucu alamaz ve aynı zamanda maddi olarak da zarara uğramış olur.

Medyumlar Ne Kadar Güvenilir

Medyum kişiler eğer doğru ve dürüst bir şekilde çalışma yürütmüyorsa bu kendisine başvurmuş olan kişileri daha da büyük bir bunalıma itebilir. Çünkü medyum arayışındaki kişi artık duyguları ile sadece arzu ettiği sonuç için odaklı bir biçimde hareket eder ve mantıklı çıkarımlarda bulunamaz. Aynı zamanda güvenilir olmayan medyumlara güvenen kişilerin sıkça musallat ya da sahiplenme gibi tehlikeler ile de karşılaştıkları bilinmektedir. Medyumlar büyü yaptıkları için cinler de bu sürece dahil olurlar. Bir cin insana musallat olduğunda o kişiyi içten içe psikolojik, sosyal ve ruhsal açıdan fazlasıyla yıpratabilir. Zamanla bu duruma karşı dirençleri kırılan kişiler kendi iradeleri dışında karalar verebilir ya da yanlış eylemlerde bulunabilirler. Yani doğru ve güvenilir medyumu bulmak hem arzu edilen sonuç açısından hem de medyum ile ortak çalışma yürütecek kişinin zarar görmemesi açısından çok önemlidir.

Uzman Medyum Deneyimi

Güvenilir ve uzman bir medyum cinlere rahatlıkla söz geçirebildikleri için kendisinden yardım bekleyen kişiyi musallat olunması gibi tehlikeli durumlara düşürmez. Bu sebeple de kişi öncelikle neyi neden istediğini çok iyi biliyor olması gerekmektedir. Çünkü büyü yaptırmak riskli bir durum olabilir. Güvenilir olan medyumların önceliği kendisine başvuran ve yardım isteyen kişinin ruhsal olarak güvende olmasını da sağlamaktır. Fakat büyü yaptırmak ya da bozdurmak adına medyumlara başvuran kişiler zarar ve sonuçlarını düşünmeksizin her türlü yolu deneyebilir. Bu tarz beklentiler de büyü yaptıran kişiyi de üzerine büyü yapılacak kişiyi de çok farklı açılardan zora sokabilir. Bazı medyumlar direk kendisi uygulamada bulunmayabilir de. Bazı büyü çalışmaları ya da büyü bozma işlemleri birebir sadece medyumlar tarafından uygulanmak zorunda değillerdir. Büyü türüne göre değişen işlemler medyumların rehberliğinde medyumdan yardım alan kişinin de evde uygulayabileceği ortak bir çalışma sistemi ile de yürütülebilir.

Büyü Bozdurma İşlemlerinde Güvenilir Medyumlar 

Özellikle büyü bozma işlemleri konusunda güvenilir olan medyumlar, Kur’an ı Kerim ayetlerinden yararlanarak kendisinden yardım bekleyen kişilere evde bireysel olarak uygulayabilecekleri bazı ritüelleri ödev olarak verirler. Bu tür medyumlar sadece büyü var mı yok mu ya da ne tür bir büyü var konusunda cinler ile kurdukları iletişimden faydalanırlar. Sonrasında büyü bozma işleminin de büyü içeren bir durum olmasından ziyade doğru ritüeller ve ayetler ile büyüden kurtarmayı hedefler. Bilinene göre özellikle bu türde sadece yardım amaçlı hizmet veren medyumlar maddi çıkar beklentisi içerisine girmezler. Çünkü amaçları, sadece zor durumda ve çaresiz kalmış bir kişiye rehberlik ederek yardım etmektir.

Doğru ve güvenilir olan medyumu bu tarz özellikleri sayesinde ayırt edebilmek mümkündür. Fakat bu işlemler anında kesin ve net çözümler sunmadıkları için suiistimal edilmeye de oldukça açık konulardır. Sözde medyum olan bir kişi büyü yaptığını ya da yapılmış olan büyüyü bozarak etkisiz hale getirdiğini iddia edebilir. Zaten çaresizce sonuç arayan kişi bu sefer de yapılan işlemin kendi beklentisi doğrultusunda çözüldüğüne inanarak bir bekleyiş içerisine girer.

Büyü Bozdurma İşlemi

Bilimsel ve kesin sonuçları net olarak bilemeyeceğimiz büyü yaptırma ya da büyü bozdurma eylemeleri bu açıdan son derece rahatlıkla kötü niyetli sözde medyumlar tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü zaten medyumdan yardım alacağına ve bir çözüme ulaşacağına inanan kişi duygusal şekilde mantığını devre dışı bırakarak hareket ettiği için bu bekleme süresini de kendi içerisinde mantıklı ve gerekli bulur. Sonucunda da arzu ettiği emeline ulaşacağına inanarak maddi anlamda da zarara uğrayabilir. Bu bağlamda doğru ve güvenilir olan medyumu bulabilmek ve ortak bir çalışma yürütmek çok önemlidir.

Büyü zaten yasaklı ve tehlikeli bir eylemdir. Fakat bağlama büyüsü ya da geri getirme büyüsü gibi büyüler iyi niyet esas alınarak yapıldığı için güvenilir medyum bulma açısından daha da büyük ehemmiyete sahiptir. Çünkü özellikle bağlama büyüsünde sadece iyi niyetli ve güvenilir bir medyum ile çalışmak haricinde bu eylemi uygulaması için başvuran kişi de arzusunda tamamen iyi niyetli olmalıdır. İçinde öfke ya da intikam gibi duyguları barındırıyor olması yapılacak olan işlemin sonuçsuz ya da tersi sonuç alınabilecek bir hale sokabilir. Bu sebeple güvenilir bir medyum için kesin olarak emin olduğumuz ve referansları olan medyumlar ile iş birliği içerisinde bir çalışma yürütmek çok daha faydalı ve yararlı olacaktır. Arzu ettiğiniz konuda net olmak ilk adım olabilir fakat tatmin edici hizmet alabilmek adına güvenilir medyuma ulaşmak çok daha önemlidir.