Cinler Ölümlü Müdür?

/ 18 Aralık 2020 / 1.389 / yorumsuz
Cinler Ölümlü Müdür?

 Cinler yaradılış olarak insanlardan farklıdırlar. Fakat her iki türde de ruh dediğimiz canlı olmayı sağlayan enerji vardır. Ruh bazı farklı görüşler tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır fakat somut bir kanıt kesin olarak bilinmemektedir. Bazı medyumlar ‘cin yaktım.’ Gibi terimler kullanmaktadırlar. Zaten ateşten yaratıldığına inanılan bir varlık nasıl yakılır konusunda çeşitli görüşler vardır. İnsanlar, hücrelerden oluşan canlı bir varlıktır. Öldüğünde somut olan beden varlığı gömülür ve zamanla toprağa karışır. Cinler ise ruhani varlıklardır öldüklerinde ruhları insanlar gibi başka aleme göç eder geriye ise, enerjileri kalır. Cinler de insanlara benzer özellikler gösterirler fakat yapısal olarak farklıdırlar. Bazı medyumlar cinlere karşı belli bazı okumalar yaparak cini etkisiz hale getirir ve cin nötr olur. Herhangi bir enerji kalmamış olur.

Cin Yakma Eylemi Nedir?

Medyumlar da buna cin yakma eylemi demektir. Cinlerin ölümü bu şekilde tanımlanabilir. Ancak doğru olan cinler gibi ruhani varlıklar ile iletişime geçmemek en doğrusudur. Bazı özel durumlarda bu kişinin kendi iradesi dışında yaşanabilir. Bu durum büyü ya da musallat durumunda yaşanabilir. Bu tür durumlardan korunmak için abdestli olunmalı ve belli bazı ayetlerin okunması gerekir. Günümüzde medyum olduğunu iddia eden pek çok kişi vardır. Cinler alemi de insanların yaşamına bazı yönlerden benzer. Cinler de kadın erkek olarak cinsiyetlere ayrılır. Aile hayatları vardır, birliktelikleri ve çocukları olması mümkündür. Ayrıca insanlar gibi de inançlı ya da inançlı olmayanlar olarak farklılıklar gösterebilirler. İslamiyet, cinlere de insanlar gibi bazı mesuliyetler yüklemiştir. Cinlerde de Kur’an ı Kerim okuyan ya da dinleyen, namaz kılan ya da kılmayanlar olarak ayırt edilebilir. Cinler de insanlar gibi ölümlüdür. Fakat ruh asla ölmez ve bir başka âleme göç eder sadece.

Medyumlar ve Cinlerle İletişim 

Cinlerin de başka bir boyutta kendilerince bir yaşam sürdüklerini anlayıp bu bağlamda rahatsız etmeden ya da cinleri çağıracak belli başlı okumaları yapmadığımızda cin kendiliğinden insana musallat olup zarar vermez. Cinler de insanlar gibi bazı istek ve arzuların peşinden koşabilirler. Bu da insanlara zarar vermek uğruna da olsa emeline ulaşmak için her şeyi yapmasına sebep olur. Medyumlar cinleri kontrol edebilirler. Medyumlar, cinler ile iletişim konusunda uzman kişilerdir. İyi bir medyum olmak için bazı özel yeteneklere sahip olmanın yanında kendisini bazı gizli ilimlerde de eğitmiş olması gerekmektedir. Çünkü cinler çok kurnaz olabilirler. Medyum olan kişi de cinlerin anlayacağı şekilde iletişim kurmak konusunda uzman olurlar. Bazı cinler inatçı ya da kindar olabilmektedirler.

Böyle durumlarda medyum olan kişi yapacağı işlemde zorlanabilir hatta ruhsal olarak fazlasıyla yorulabilir. Medyuma üzerinde büyü olan kişiler ya da musallat olunmuş kişiler başvurmaktadırlar. Medyumlar ise hem yapılan eylemi etkisiz hale getirmek için bazı okumalar yaparlar hem de yapılan eylem için kullanılmış olan cini ya yakarak öldürür ki bu yakma da okuma ve dualar ile yapılır ya da nötr hale getirerek etkisiz hale getirmiş olur. Cinler bu şekilde insanlarla iletişim kurduğu için de ölebilmektedir. Cinler aleminde ise farklı ölüm sebepleri de mevcuttur. Çünkü insanlardan uzun olsa da cinlerin de belli bir ömürleri vardır. Varlığını sürdürmeye devam eden tek varlık ruhtur. İnsanoğlu belli boyutlar içerisindeki olayları algılayabilirler. Fakat cinler ile iletişim başka boyutta yaşayan canlılar ile temasta bulunurken boyutlar arası farklar sorunlara sebep olabilmektedir. Astral seyahat gibi olgular da boyut değiştirme olarak bilinen eylemlerdir.

Cinler ve Boyut Algısı

Cinler âlemi de bu şekilde insanların gözle göremediği başka bir boyut algısıdır. Cin ile insan iletişimi nedenleri çoğunlukla büyü eylemleridir. Bunun haricinde bazen cinler insanlardan birini çok beğenebilir ve sahiplenmek ister buna da musallat durumu denmektedir. Kendisinde bazı değişimler fark eden kişiler bazı araştırmalar sonucunda ve belirtiler sonucunda çoğunlukla medyumlara danışmayı tercih ederler. Dürüst ve güvenilir bir medyum bulmak oldukça zordur. Doğru ve güvenilir bir medyumla yürütülecek ortak çalışma kişinin problemlerini aşmasında oldukça önemli bir basamaktır. Güvenilir medyumlar kendisinden yardım isteyen kişi üzerine yapılmış bir büyü var mı varsa ne tür bir büyüdür gibi sorulara net cevaplar bulabilmek adına cinler ile iletişime geçerler. Bu iletişim işinin ehli olmayan bir medyum için tehlikeli ve zor olabilir. Çünkü medyum cin ile iletişime geçer ve sadece belli başlı konularda cin ile bilgi alışverişini tamamlar ve sonrasında cini geri kendi alemine bırakır. Fakat bazı kötü niyetli medyumlar cinleri köleleri gibi kullanır ve cinleri kızdırır. Tarihte de çok sayıda örneğine rastlamak mümkündür.

Tarihte büyücü, kâhin gibi isimlerle anılıyor olsalar da her dönemde bugün medyum dediğimiz kişiler var olmuşlardır. Gizli ilimler ve din her zaman bir arada kullanılmıştır. Bazen iyi niyetli amaçlar için bazen de kötü niyetli amaçlar için kullanılmıştır. Örneğin Yahudilikte Kabala Büyüsü çok ön plandadır. Herkesin yapabileceği bir büyü değildir. Büyü ilminin dışında Kabala ile ilgili ilim konusunda da uzman olmalı ve bazı öngörülü okumaları yapabiliyor olmalıdır. Kabala büyüsü, yapan kişiyi ruhsal ve psikolojik açıdan yorar ve yıpratır. Bu yüzden de işin ehli tarafından yapılması şarttır. Cinler uzun yıllar yaşamaları nedeni ile insanları rahatlıkla manipüle edebilir.

Medyumlar ve İnsanların Bakış Açıları

Medyumlar da insanları kendisine inandırmak için bu uzun yıllar yaşama özelliğini kullanmaktadırlar. Ayrıca cinler görünmeden ve çok hızlı bir şekilde hareket edebildikleri için de geçmişte yaşanmış olaylara rahatlıkla şahitlik edebilirler ve bilgi verebilirler. Günümüzde pek çok medyum kendisine başvuran kişiler için cinler ile iletişim kurarlar ve eğer bir büyü varsa ne büyüsü yapılmış ya da ki tarafından ne amaçla yapılmış gibi konularda cinlerden faydalanırlar. Cinler bazen kötü niyetli olup şaşırtmak adına da yanıltıcı cevaplar verebilirler. Bu yüzden işlemi yapacak olan medyum konusunda uzman olmalıdır ve nasıl iletişim kuracağını çok iyi bilmelidir. Cinleri durdurmanın ya da tarafsız hale getirmenin bir başka yolu da muska yazmaktır.

Muska yazmak da oldukça özenli davranılması gereken ve dikkatle yazılması gereken bir tılsımdır. Çünkü muska içerisine yazılacak olan tılsımlı sözle Arapça ya da Osmanlıca dillerinde, özellikle de elle yazılması gereken tılsımlardır. Muskanın etkisini gösterebilmesi için ince detaylara özen gösterilmelidir. Cinler alemi oldukça karmaşık olabilir. Çünkü cinler, kafa karıştırmak için her türlü oyuna başvurabilir. İnsanlara içerisinde bir vesvese gibi sürekli akıl karıştırıcı fikirlerde ve söylemlerde bulunur. Kişi zamanla psikolojik ve ruhsal olarak bu konuda yıpranır ve iradesi kendi kontrolünden çıkmış bir halde farklı eylemlerde bulunabilir.

Cinler ile Sıkıntı Yaşayanlarda Gözlemlenen Belirtiler

Cinler ile sıkıntılı bir durum yaşayan kişilerde bazı belirtiler gözle görülebilir. Kişi daha çok yalnız kalmak ister, zamanla insanlardan ve sosyal ortamlardan uzaklaşır, özellikle tuvalet ve banyoda daha uzun süreli zaman geçirmeye başlar. Kişi üzerinde bir büyü varsa ve özellikle de bu aşk büyüsü ise belirtiler değişkenlik gösterebilir. Aşk büyüsüne maruz kalmış bir kişi sürekli olarak kendisine büyü yaptırmış olan kişiyi düşünür, sürekli özler, kendisine büyü yaptıran kişiyi memnun etmek için maddi manevi her imkanını kullanır, ailesinden uzaklaşır. Aşk büyüsü, büyüler içinde en güçlü büyülerdendir. Özellikle de aşk büyüsü yapılan ve yaptıran kişi arasında daha öncesinde bir iletişim ya da etkileşim olduysa bu aşk büyüsünü daha da güçlü ve bozulması zor bir büyü haline getirir. Bunun sebebi ise, aşk büyüsü için de cinler kullanılır ve cinler de enerji olarak var olan varlıklardır.

Bu sebeple de iletişim ya da etkileşimin geçmişte de olsa verdiği enerji ile yapılan büyüde çok daha güçlü etkiler gösterebilmektedirler. Büyü çok güçlü bir eylemdir ve yapılırken kötü niyet barındırmıyor olmalıdır. Kötü niyetle ya da intikam duygusuyla yapılacak büyüler daha da kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. En çok da bağlama büyüsü ya da geri getirme büyüsünde iyi niyetli olmak esastır. Çünkü bu gibi büyüler daha çok arası bozuk ya da ayrılık yaşayan çiftler ya da eşler için yapılır. Bu da çiftler ya da eşlerin arasında öncesinde bir paylaşım ya da birliktelik yaşanmış olması sebebiyle büyüyü daha güçlü kılar. Daha güçlü olan bir büyü olması da tamamen temiz niyetler ile yapılması gerekliliği konusunda oldukça önemlidir. Çünkü eşini geri getirmek için bir büyü yaptırmak isteyen kişi, büyü yaptıracağı kişiye öfke ya da intikam duygusu gibi hisler besliyorsa büyü tutmayabilir ya da ters etki yapabilir. Bu konuda da yine birlikte çalışma yürütülecek medyum çok önemlidir. Yapılacak olan eylem hassastır.

Medyumun Özellikleri

Medyum işini iyi bilen ve uzman olan bir kişi olmalıdır. Medyum, kendisini eğitmek için belli bir okula ya da kitap gibi materyallere sahip değildir. Bu sebeple de medyum olacak kişi doğuştan gelen yetenekleri haricinde bazı gizli ilimlerde de kendisini eğitmeli ve geliştirmelidir. Arapça ve Osmanlıca dillerinde de kendisini geliştirmeli ve eğitmelidir, ayrıca bu dilleri yazabiliyor da olması gerekmektedir.

Medyumluk, insanların en zor hallerine soyut verilerle yardım içerdiği için oldukça özenli davranılmasını gerektiren bir alandır. Medyumlar, cinler ile iletişime geçmek konusunda da çok dikkatli ve özenli olmalıdırlar. Çünkü kontrol edilemeyecek bir durum oluşursa cin, medyuma başvuran kişiye de musallat olabilir ve bu da yeniden bir çalışma ve çaba gerektirir. Büyü yaptırmak isteyen kişi zaten mantıklı düşünmek yerine duyguları ile hareket etmeyi tercih eder. Bu sebeple de duygularının esiri olur ve hatalı adımlar da atabilir. Çünkü tek düşündüğü ve istediği arzusuna bir an önce kavuşmaktır. Arzu ettiğine kavuşmak adına da yapılacak her türlü eylem bir şekilde kendisine doğru gelir. Çünkü sebep olabileceği durumları düşünmek yerine sadece arzu ettiğine en hızlı biçimde kavuşmak ister ve vereceği hasarlar ya da zararlar konusunda düşünmezler.

Yapılan büyülerde beklenmedik sonuçlar oluştuğunda medyumlar bir şekilde cini nötr hale getirebilir ya da yakarak öldürebilir. ‘Cin yakmak’ dediğimizde gerçekten yakma eyleminden bahsedilmemektedir. Zaten cin ateşten yaratılmış bir varlıktır. Yakmak ile kastedilen cini etkisiz hale getirmek adına okunacak ayet ve dualardır. Okunacak olan dualardan rahatsızlık duyacak olan cin zamanla etkisini ve gücünü kaybeder. Medyumlar ve bazı hocalar da buna ‘cin yakmak’ demektedir. Bazı işlemler için de cin çıkarma eylemi tanımlaması kullanılmaktadır. Bu da musallat durumu yaşayan bir kişiyi sahiplenmek isteyen cini kişinin bedenini terk etmesi i,çin yapılacak bazı eylemler ve okunacak bazı ayet ve dualar ile mümkündür.