Cinler Neden Musallat Olur?

/ 19 Aralık 2020 / 39.209 / yorumsuz
Cinler Neden Musallat Olur?

Cinler, ruhani varlıklardır. İnsanların bazı hal ve hareketleri cinlere davetiye çıkarmış olabilmektedir. Özellikle insanların; aşırı korku, nefsin aşırı isteklerine olan düşkünlük, aşırı gaflet, aşırı öfke gibi hisleri cinlerin keyif aldığı hislerdir. Cinler, insanların bu hislerinden soyut anlamda beslenir ve kişiye musallat olmak için açık kapı bulmuş olur. Cinler, insanlara musallat olarak yaşamaktan keyif alırlar. Çünkü kötü hislerle beslenir ve musallat olduğu kişinin iradesini kontrol altına alarak istediği eylemi yaptırabilir. İnsanlar, bu hallerden korunmak için belli başlı okuyabileceği dualar vardır.

Cinler, dualardan ve abdestli bedenlerden rahatsızlık duyarlar. Cinlerin musallat olma sebeplerinden biri de büyü olabilmektedir. Bir kişi ya da bir hane üzerine büyü yapıldığında da insanın iradesi dışında cin musallat olabilir. Cinlerin musallat olmasından kurtulabilmek de korunabilmek de mümkündür. Musallattan korunmak ya da kurtulmak için medyumlara ya da hocalara başvurulmaktadır. Öncelikli olarak tavsiye edilen ise; bir psikolog veya psikiyatriste başvurulmasıdır. Fakat cinlerin musallat olması insan psikolojisini, hal ve hareketlerini etkilemenin dışında inanç yönüyle de savaş verilmesi gereken bir haldir. Bu sebeple de cin musallatı durumlarında medyum ya da hocalara başvurmak ilk başvurulan çözüm yolları olarak görülmektedir.

Cinlerin Musallat Olması Durumunda Ne Yapılmalı?

Cin musallat olması durumu her zaman kişinin kendisi tarafından fark edilemeyebilir. Medyum ya da hocalara gelen kişilerde genelde çevresi tarafından fark edilen değişimler ve belirtiler gösteren kişiler olur. Kişi musallat durumu yaşadığı için normal ya da mantıklı düşünemez ve normal dışı davranışlar sergileyebilir. Çevresi tarafından farkına varılan bu belirtiler sonucunda bir medyum ile görüşülmesi en sık başvurulan çözüm yollarından olmaktadır.

Cin musallatı Kur’an ı Kerim ayetleri, abdest ve dualar ile kurtulmanın mümkün olduğu bir haldir. Bu durumdan kurtulan kişinin yine devamında bir uzman ile terapilere de devam etmesi gerekir. Çünkü insan zihni ve psikolojisi böyle bir travmadan sonra zor zamanlar geçirebilir. Yeniden benzer durumları yaşamaması adına da terapi seansları ile iyileşme sürecini tamamlaması en sağlıklı olan çözüm yoludur. Cinlerin musallat olması bazı hal ve hareketlerin onlara yapılan bir çağrı gibi olabilmektedir. Halka arasında artık rutin halini almış dini inançlar ile öğrenilmiş belli başlı kurallar vardır. Örneğin; gece çöp atmak konusunda özenli ve dikkatli olunmalıdır, besmele ile atılmalıdır. Çünkü dini kaynaklardan edinilen bilgilere göre attığımız yiyecekler cinler için besin olmaktadır.

Cinler ve Etkileri

Bu sebeple dualı ve besmele ile dikkatli, özenli attığımız çöpler ile beslenirler fakat musallat olamazlar çünkü dikkat ve özenle dini kuralları yerine getirmiş olmak bir koruma görevi görmektedir. Ayrıca cinler insanlara en çok yalnız kaldığında yaklaşmayı dener. Çünkü insan yalnızken her türlü anlamda çıplak olabilmektedir ve savunmasız kalabilir. Yalnız olan kişinin zihni cinler için daha kolay aldatılabilecek olarak görünür. Çünkü yalnız olan kişiye iç ses gibi yaklaşır ve yalnızken insanlar daha günaha yatkın olarak bilinirler.

Özellikle de banyo ve tuvalet gibi yerlerde hem çıplak hem de yalnız olmak da insanların sık sık yaptıkları bir şeydir. Bu yerler ve çıplaklık da cinlerin en çok hoşlandığı ve kişinin zaaflarını da bilerek kolaylıkla yaklaşabileceği bir ortam oluşturmaktadır.

Cinlerin musallat olması durumundan sonra da musallat olunan kişi banyo ve tuvalette sık sık ve uzun süreli yalnız kalmaya devam eder, hatta kendi kendisine konuşur. Bu cin musallatı durumunda yaşanacak hallerin belirtilerindendir. Bazı diğer belirtiler ise; uyumakta zorlanmak, sürekli kabuslar görmek, uykuda dişleri sıkmak, sürekli yalnız kalma isteği, öfkeli ve çevresindekilerden uzaklaşacak hal ve tutumlar gibi belirtilerdir. Cin musallat olması durumunda eğer çevresi tarafından farkına varılıp da bir medyuma götürülürse medyum, cinler aracılığı ile kişiye hangi tür cin, neden, nerede musallat olmuş gibi sorulara cevap alabilir. Çünkü cinler kendi âlemlerinde kendi aralarında konuşurlar ve uzun yaşamaları ve çok hızlı hareket etme sebebiyle de pek çok bilgiye ulaşmaları kolaydır.

Medyumların En Önemli Özelliği

Medyumların da en önemli özelliği kontrol altına aldığı cinler ile iletişime geçerek bilgi alabilmesidir. Aldığı bu bilgiler doğrultusunda hangi dualar nasıl okunacak gibi alternatif yollar ile musallat olunması durumundan kişiyi kurtarır. Bazı insanlar inanç ve psikolojisinin dayanıklılığı sayesinde kendisi de cin ile savaşabilir ama yine de medyum ile ortak bir çalışma yürütür ve ayetleri kendisi okuyabilir, abdest alabilir. Fakat bazı musallat durumları çok daha ağır ve zor geçiyor olabilir.

Böyle durumlarda musallata uğrayan kişi abdestten ve dualardan uzak durmak ister, okumalardan rahatsızlık duyar. Bu kişinin bedenine musallat olan cinin gücü ile eş değerdir. Cinler, şeytanın dünyadaki farklı boyutlarda yaşayan askerleri gibidir. İnançlı cinler zaten insanlarla iletişimden sakınırlar, Allah’ın emrine karşı çıkmazlar.  Fakat, bazı cinler şeytanın yolundan giderek insanlar ile iletişime geçerler ve kendi arzuları ve istekleri doğrultusunda musallat olduğu insanı kolaylıkla manipüle edebilir. Cinler, akıl ve irade sahibi, ruhani varlıklardır. Bu sebeple de kurnazca davranabilir ve insanları manipüle ederek farklı eylemler yapmak konusunda iradesini devre dışı bırakabilir. İnsanlar, inanç ve dini bazı ritüelleri yerine getirerek cinlerden korunabilirler.

Kötü Şeyler ve Cinlerden Korunmak

Cinler ve kötü her türlü tılsımdan korunmak için bir diğer alternatif de muskadır. Muska yazmak özel bir alandır. Muska yazacak kişi öncelikle kişiye yapılan bir büyü var mı, ne tür bir büyü yapılmıştır ya da musallat durumu var mı, varsa ne tür bir cin musallat olmuştur gibi soruların cevabını iyi okuyabilmelidir. Muska yazacak medyum, Arapça ve Osmanlıca dillerini de iyi seviyede biliyor ve yazabiliyor olmalıdır. Muska yazmak konusundaki en önemli hususlardan biri de elle, kişiye ve durumuna özel olarak yazılması gerekliliğidir. Bu sebeple de kişiler gittikleri medyumun güvenilir ve iyi bir medyum olduğundan emin olmalıdır.

Özellikle son zamanlarda insanların zayıf ve çaresiz hallerinden yararlanarak maddi çıkarlar elde eden çok sayıda dolandırıcı mevcuttur. Kişi zaten zor ve zayıf bir anında çare arama halindedir ve duygusal kararlar verebilir. Bu sebeple de dolandırıldığını anlamak zaman alabilmektedir. Unutulmamalıdır ki özellikle cinler ile iletişim kurabiliyor olması herkesi iyi medyum yapmaz. Çünkü cinler ile iletişim kurmak hem deneyim hem de uzmanlık gerektiren bir ilimdir.

Medyum ve İletişim 

Medyum, iletişim kurmanın haricinde cine nasıl hükmedebileceğini de iyi bilmeli ve süreci iyi, doğru bir biçimde yürütebilmelidir. Medyumlar, doğuştan gelen bazı yetenek ve öngörü özelliklerine sahip kişilerdir. Tarihte bu yüzden kahinler olarak tanınmaktadırlar. Fakat, iyi bilinmelidir ki kimse geleceği bilemez. Cinler uzun yaşama özellikleri ve bir yerden bir yere hızlıca hareket edebilme yetenekleri sayesinde kişiler hakkında pek çok kişisel bilgiye ulaşabilir. Medyumlar, genelde özellikleri kullanarak cinler sayesinde insanların kendilerine inanmalarını sağlamaktadırlar. Bu sebeple bir medyuma başvurmadan önce o medyum hakkında iyi bir araştırma yaparak doğru ve güvenilir olduğundan emin olunmalıdır.

Özellikle de musallat olunmuş bir kişi mantıklı düşünemez ve hareket edemez. İnsanların bu şekilde zayıf oldukları süreçlerden fayda ve çıkar sağlamak isteyen sözde medyumlar da vardır. Kişi öncelikle kendisini her zaman abdest ve dualar ile korumaya almalıdır. Fakat, elinde olmayan nedenler ile musallat durumu yaşaması halinde abdest ve namazdan, dualardan uzaklaşma arzusu da doğar. Bu halde olan kişilere dışardan bir destek ve yardım şarttır. Çünkü ezan sesinden bile rahatsız olan cinlerden biri bir kişiye musallat olduğunda o kişiyi de inançlı olan her olgudan uzaklaştırmak için çok fazla çaba gösterir.

Cin Musallatından Kurtulmak İçin Dua 

Cinlerin musallat olması halinden korunmak için özellikle abdestli olunarak Felak ve Nas surelerinin okunması tavsiye edilmektedir. Bu tavsiyeleri her zaman uygulamak cinleri kişiden uzak tutar. Cinler insanların zayıf anlarında onlara manevi açıdan saldırır. Şeytan ile benzer bir biçimde kişiyi zararlı arzu ve isteklerine karşı daha hevesli hale getirir. Musallat olmak için uyguladığı bu yöntemlere direnemeyen kişi ruhsal ve psikolojik açıdan zayıf düşer. Zamanla zayıflayan ruhu ve psikolojisi iradesi konusunda da kontrolü kaybetmesine neden olabilmektedir. Bazı hallerde musallat olunması dışında büyü yapıldığında da kişinin kendi iradesi dışında hal ve hareketlerini gözlemlemek mümkündür.

Özellikle de aşk büyüsü yapılan kişilerde ağır şekilde büyü belirtileri gözlemlemek mümkündür. Üzerinde aşk büyüsü olan kişi sürekli büyü yaptıran kişiyi düşünür, mantık dışı hareketler ve jestler ile büyü yaptıran kişiyi etkilemeye çalışır. Kişi kendi iradesi dışında hastalık derecesinde kendisine büyü yaptıran kişiye bir bağlılık duyar. Bu büyü yapılan kişiye bir cinin büyü doğrultusunda musallat olması ile yaşanan bir durumdur.

Cin ve Büyü İlişkisi

Cin üzerinde büyü olan kişiye içten içe yaklaşır ve rüyalar ile zihin oyunları belki kişinin ismini fısıldayarak büyü yaptıran kişiyi düşünmeye ve arzu etmeye yönlendirir. Aşk büyüsü duyguları da içerdiği için son derece tehlikeli olabilir. Bazı durumlarda ters etkiler de yapabilmektedir. Büyü yaptırmak isteyen kişiye de cin musallat olabilir. Bu anlamda başka bir alemden olan varlığa güvenmek her zaman doğru bir tercih olmayabilir. Kişi özellikle abdesti gezerse bu cinlerin yaklaşmasına engel olur. Cinler ateşten yaratılmış varlıklar oldukları için su ile alınacak abdest cinin enerjisini nötr bir hale getirir. Cinlerden korunmak için üzerinde muska taşımak da çoğu insanın tercih ettiği bir korunma yöntemidir. Doğru ve iyi niyetle yazılmış olan muskayı üzerinde taşımak insanları cinler gibi kötü ruhların yaklaşmasından ve zararlarından koruyabilir.

Evde sesli Kur’an ı Kerim okunması da cinleri rahatsız eder ve hane içerisinden uzak tutmak için etkili olarak bir yöntemdir. Ayrıca sirke de cinler üzerinde rahatsız edici etkiye sahip olduğu bilinen bir maddedir. Ev, tuvalet temizliğinde özellikle sirke kullanılması hem cinler gibi kötü ruhani varlıkları uzak tutar hem de nazar değmesi gibi kötü niyetli hisleri uzak tutmaya fayda sağlar. Sirke aynı zamanda gıda olarak tüketildiğinde de kişiyi kötü enerjilerden korur.

Cin musallat olması halinde kişi yapabiliyorsa kendisi abdest alıp gerekli ayet ve duaları okumalıdır. Eğer çok ağır bir süreç içerisinde musallat durumu yaşıyorsa alanında uzman bir medyum ile birlikte ortak bir çalışma yaparak bu kötü halden kurtulabilir. Öncelikli olarak inançlı olmak cinler için savaşmakta zorlanacakları bir irade demektir. Sağlam bir iradeye psikolojik ya da ruhsal açıdan saldırmak da cin için oldukça zordur. İnsanlar her canlıdan daha üstün varlıklardır. Cinlerin kurnaz oyunlarına aldanarak musallata uğramaktan kaçınmak adına da gerekli olan duaları her zaman okuması en doğru yol olacaktır.