Cinler Geleceği Bilir Mi?

/ 14 Aralık 2020 / 6.013 / yorumsuz
Cinler Geleceği Bilir Mi?

Cinler, insanlardan farklı özelliklere sahiptirler ve gözle görülemeyen ruhani varlıklardır. İnsan gibi somut bir varlık değildirler. Bu sebeple de çok hızlı hareket edebilirler. Bununun yanı sıra insanlara oranla çok daha uzun yaşarlar. Cinler yapıları gereği ve yaşam biçimi bakımından insandan farklıdır. Yaratılış olarak insan çamurdan yaratılmıştır, cinler ise ateşten. Cinlerin atası olarak da bilinen varlık Şeytandır. İnsanlar ve cinlerin iletişime geçmesi pek çok açıdan zararlı ve tehlikeli kabul edilmiştir. Cinler ile iletişime geçen kişiler genelde medyumlardır.

Medyumun cin ile iletişime geçebilmesi için öncelikle doğuştan gelen yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kendisini bazı gizli ilimlerde eğitmiş olması gerekmektedir. Çünkü büyü ya da cinlerle muhattap olmak konusunda herhangi bir girişim çok özen isteyen yanlış bir uygulamada tehlikeli sonuçlara yol açabilecek kadar tehlikelidir. Çünkü medyum olan kişi için tek bir özellik yapacağı işlemler için yeterli olmayacaktır. Bu durumda öncelikle iyi bir medyum olunması için gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler ise; öncelikle medyum doğuştan gelen medyum özelliklerine sahip olmalıdır, sonrasında da farklı deneyimli medyumlardan ders alabilir ve bir yandan da kendisini çeşitli gizli ilimler konusunda geliştirebilir.

Medyumlar ve Cinler

Gizli ilimler aynı zamanda çok iyi şekilde Arapça ve Osmanlıca dillerini de bilmeyi ve doğru yazabiliyor olmayı gerektirir. Bu konularda bilgili ve deneyim sahibi olmasının dışında medyum kişi iyi niyetli de bir insan olmalı. Çünkü cinler ile iletişim tehlikeli bir hale dönüşebilir. Bunun sebebi de cinler de insanlar gibi inançlı ya da inançsız olarak yaşamaktadırlar. Hatta Müslüman olan cinler de vardır ve ibadetlerinde de insanlar gibi bir inanç ve teslimiyet söz konusudur. Bu bağlamda da Allah’ın emrine karşı çıkmazlar ve insanlar ile iletişime geçmeden kendi boyutlarında yaşarlar. İnsanlardan farklı oldukları bazı fiziksel özellikler ve sahip oldukları bazı özel yetenekler de vardır. Mesela; bir insan ömrü ortalama yetmiş yıl iken bir cin için ortalama yaşam süresi 700 yıl ile 1000 yıl arasında değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda cinler rüzgar gibi hareket edebilirler yer, mekan, zaman algısı insanlar gibi değildir. Bu yüzden de bir anda bir yerden bir yere hızlıca hareket edebilirler.

Ruhani varlıklar olarak gözle görülemezler de. Bu sebeple de diledikleri şekilde pek çok yere hızlıca ulaşabilirler. Bu da insanları manipüle etmek konusunda cinleri daha güçlü bir konuma getirmiş olur. Birçok kişi özellikle fal bakan insanlar ya da sözde medyumlar gelecekten haber verebileceklerini iddia ederler. Fakat bu aslında bilimsel olarak da din açısından da mümkün değildir ve büyük bir aldatmacadır. Bu konuyu şu şekilde daha rahat açıklığa kavuşturabilmemiz mümkün. Aslında geleceği bildiğini ya da bilebileceğini iddia eden falcı ya da medyumlar cinler ile kurdukları iletişimde edindikleri bilgilerden yola çıkarak insanları aldatmayı başarabilmektedir.

Fal Bakan Kişiler ile Cinler Arasındaki Etkileşim

Özellikle falcılar bu konuda haddinden fazla bir özgüven ile kesin ve net konuşmalar yapmaktadırlar. Fakat iyi bilinmelidir ki cinler çok uzun yıllar yaşarlar ve birçok olaya birebir şahitlik etmiş olabilirler ya da kendi boyutlarındaki diğer cinlerden pek çok farklı şahit oldukları anılarını dinlemişlerdir. Hali ile geçmişte yaşamış kişiler ya da yaşanmış olaylar hakkında çok sayıda bilgiye sahip olan cinler iletişimde olduğu kişiye karşısındaki kişi hakkında gerekli bilgileri rahatlıkla verebilir. Gelecek için ise cinlerden aldığı bilgilerden yola çıkarak tahminde bulunurlar. Aslında bunlar bilinmesi çok zor olan olgular değildir. Bir cin falcıya gelip fal baktıran kişi hakkında pek çok bilgi verebilir. Falcı ya da sözde medyum olan kişi de bu bilgilerden yola çıkarak bazı kehanetlerde bulunur. Fakat zaten mantık ile hareket eden bir kişi bunun mümkün olmayacağını bilir. Çünkü bir cin gelip iki araba hızla birbirine doğru geliyor konusunda bir bilgi verebilir ve fal bakan kişi bu araçların çarpışacağı neticesine rahatlıkla varabilir.

Aslında sizin direk ve birebir sorduğunuz gelecek konusundaki sorularınıza direk olarak cevap veremezler. Sebebi ise bunun bir dolandırıcılık işlemi olmasıdır. Zaten iyi bir medyum birden fazla yetiye ve özelliğe sahip olmalı. Bunun yanında ise birden fazla işlem ile deneyimli bir medyum olmuş olması da son derece önemlidir. Fakat günümüzde insanların umut ettiği hislere, kişilere ya da başarı gibi olgulara sahip olma hissi zamanla mantık dışı da olsa sadece arzu edileni elde etmek uğruna her türlü girişimde bulunabilir. Bu da bir kişinin çaresiz halinden yararlanılması açısından ya da kişinin manipüle edilmesi konusunda dolandırıcı olan sözde medyumlar tarafından art niyetli olarak kullanılabilir.

Cinler ile İletişim Kuruyor Olmak

Günümüzde maddi çıkarlar uğruna insanların çaresiz hislerinden yararlanıp maddi çıkarlar elde etmek için her türlü oyunu çeviren çok sayıda dolandırıcı mevcuttur. Aslında insanların çaresiz ve umut dolu hisleri bu dolandırıcı kişilerin işine gelmektedir. Çünkü bir arzusu olan kişi arzu ettiğine ulaşmak için her yolu ve her türlü eylemi denemeye hazır hale gelir. Özellikle aşk büyüsü konusunda çok fazla dolandırıcılık mevcuttur. İnsanların saf niyetleri ve çaresizce bir çözüm yolu aramasında iradeleri de zayıflar ve dolandırıcılar için de mükemmel hedefler olurlar. İnsanları inandırmak için çok güçlü bir nedenleri vardır falcı ya da medyumların.

Cinler ile iletişim kuruyor olmaları yeterlidir. Fakat cinler ile iletişime geçen herkes doğru olanı yapıyor demek değildir. İslamiyet cinler, büyü gibi olguların gerçekliğini kabul eder fakat bunların kullanılmasını yasaklar ve günah olarak görür. Medyumlar gerçekten bu işi ilim olarak görerek ve doğuştan gelen özelliklerini de kullanarak farklı amaçlar için kullanabilir. Özellikle iyi niyetli olarak bilinen medyumlar iyilik için, insanların zor durumda olmalarına bir çare bulabilmek adına bu tarz ilimleri ve cinler ile iletişim yolunu kullanır. Bu noktada iyi niyetli olmak esastır. Çünkü bu şekilde olan gerçek medyumlar cinler ile iletişime geçebiliyor olmalarına rağmen bunu kötü niyetli çıkarları adına kullanmaktan kaçınırlar.

Cinler Geleceği Bilir ve Kişileri Yönlendirebilirler mi?

Cinler ile iletişimlerinde iradeleri çelik gibi sağlamdır. Bu sebeple de cinler tarafından yönetilen ve yönlendirilen olmak yerine cinleri yöneten ve gerekli işlemleri yapmak konusunda bazı özelliklerini kullanırlar. Cinler ile iletişim de musallat durumu en tehlikeli olan haldir. Çünkü musallat olunması durumunda kişi üzerinde bazı belirtiler gözlemlenebilir. Musallat durumu yaşayan kişi iradesinin görmediği bir gücün eline geçmiş olduğunu anlayamayabilir. Zamanla içten içe psikolojik ve ruhsal çöküntüler içerisinde bulur kendisini. Musallat olunması durumu ile üzerinde büyü olmasında gözlemlenen belirtiler arasında bazı benzerlikler de mevcuttur.

Büyüler ve Cinler

Sahiplenilme durumuna maruz kalmış olan kişi daha çok yalnız kalmak isterler, sosyal hayattan uzaklaşırlar, odaklanma ya da motive olmak konusunda zorlanırlar. Bunun sebebi görmediği bir varlık tarafından içten içe iradesinin elinden alınıyor olmasıdır. Peki, bu durumdan korunma yollarını uygularsa kurtulması mümkün olabilir mi sorusunun cevabı evet olur. Kişi musallat halinden ya da üzerine büyü yapılması durumundan kurtulabilir. Bu olayların gerçekleşmesi durumunda en etkili korunma inanç ve yapılacak bazı dini hal ve ibadetlerdir. Özellikle İslam dini bu konuda en derin ve net bilgileri barındıran inanç sistemidir.

Farklı İnançlara Göre Cinler Geleceği Bilir mi?

Farklı inançlarda başka isimlerle anılıyor olsa da hepsinin ortak özelliği gözle görülemeyen kötü ruhların etkilerinin enerjisel ve psikolojik olarak etkili oluyor olmasıdır. Hangi isimle anılıyor olursa olsun aslında hepsinin ortak özelliğini barındıran ve bazı açılardan kanıtlanma niteliği bulunduğuna inanılan cinlerdir. Cinler ruhani varlıklardır. Gözle görülmezler ve zaman içerisinde çok hızlı hareket edebilme özelliğine sahiptirler. Bu bağlamda insan kendisinden daha güçlü olduğuna inanabilir. Fakat somut bir varlık olan insan her türlü canlıdan çok daha fazlasına sahiptir. Fakat ruh ve psikoloji konusunda rahatlıkla manipüle edilebilir de.

Bu noktada insanı ancak sağlam bir inanç koruyabilir ve iradesi dışında herhangi bir varlığa teslimiyeti mümkün olmaz. Fakat cinlerin işin içerisinde olduğu çeşitli fal türlerinde insanları kendisine inandırmakta cinlerin özellikleri ile insanları kendisine inandıran pek çok falcı mevcuttur. Aslında bazıları çok daha farklı yollar ile gelecekten bilgi verdiğini iddia eder. Fakat bu tarz gelecekten bilgi vermek gibi konularda büyük bir çoğunluk cinlerden yardım almaktadır. Bu kendilerini daha inanılır kılmak adına çıkarcı bir yaklaşım içerir.

Fal dediğimizde sadece kahve falı anlaşılmamalıdır. Farklı materyaller kullanılarak bakılabilen çok sayıda fal çeşidi vardır. Tarot falı, su falı, kahve falı, el falı. Yada daha bilimsel noktalara dayandırılan yıldız name tarzındaki gelecek okuma iddiasında bulunulan fal ya da fal benzeri olgular da mevcuttur. Bunun dışında gelecekten bilgi verdiğini iddia eden başka bir tür de astrolojidir. Astrologlar da gezegenlerin dizilimi ve birbirleri ile olan açılarından yola çıkarak bazı kehanetlerde bulunurlar. Fakat iyi bilinmelidir ki kimse geleceği kesin ve net olarak bilemez.

İnsanlar ve Cinler

Bazı çıkış noktalarını sebep göstererek bazı tahminlerde bulunabilir. Bu alanda en çok bilinen ve günümüzde de çok fazla kişi tarafından tercih edilenler ise medyumlardır. Medyumlar da cinlerin uzun yıllar yaşıyor olma özelliklerini, çok hızlı bir şekilde bir yerden bir yere hareket edebiliyor olma özelliklerini ve görünmüyor olmaları gibi insanoğlundan farklı olan yönlerini kullanarak bazı kehanetlerde bulunurlar. Bu kehanetler kişi ile ilgili medyuma cin ya da cinler tarafından verilmiş geçmiş bilgilerinden yola çıkılarak bazı tahminlerde bulunulması ile yapılır.

Geçmişten verilen bilgiler insanların medyumlara inanması için somut bir kanıt gibi görülebilir. Fakat bu inandırmak açısından yapılan bir şovdur. Çünkü gelecek ile ilgili bilgi veren medyum çoktan parasını almıştır ve söylediği geleceğe dair bilgiler henüz ispatlanamamıştır. Bu da özellikle günümüzde bir sonuç için çırpınan insanları dolandırmak adına yapılan çirkin bir oyundur. Geleceği kimse bilemez sadece yaşarız ve o ana şahit oluruz. Fakat bazı durumlarda insanlar çaresiz ve umutsuzca bir çıkış yolu peşinde koşarlar ve bu umutsuz halleri her türlü ihtimale inanacak haldedirler. Bu bir arayış içerisinde olma durumu mantıklı düşünmekten çok duygusal bir arayış sonucu inanmak istenenin peşinden gidilmesine sebep olur.

Sonuç olarak cinler geleceği bilmek gibi bir özelliğe sahip değildirler. Sadece insanlardan ayırt edici bazı farklı özellikleri insanoğlunu buna inanmaya iter. Unutulmamalıdır ki size kehanette bulunulan gelecek de henüz yaşanmamıştır ve kimse bir kişiye gelecekte olacakları bildiğinin kesin kanıtını sunamaz. Hava bulutluysa yağmur yağma ihtimali yüksektir. Bu tahminde bulunabiliyor olmamız bizi kahin yapmaz. Cinler de insanlardan farklı özelliklere sahip olsalar da geleceği bilemezler, ancak tahminde bulunabilirler.