Cinler Alemi

/ 18 Aralık 2020 / 830 / yorumsuz
Cinler Alemi

Cinler alemi bazı yönleriyle insanlar alemine benzerlikler gösteren bir yaşam sürmektedirler. Cinler alemi ile ilgili var olduklarına en çok inanılan kaynak, İslam dini içerisindeki bazı delil niteliğindeki ayet ve hadislerdir. Cinlerin insanlardan önce yaratıldığına inanılmaktadır. Cinler ateşten yaratılmışlardır insan ise çamurdan yaratılmıştır. Yaratılış hakkında bazı kaynaklardan ve Kur’an ı Kerimden öğrendiğimiz kadarıyla dünya bile yokken bazı ruhani varlıklar yaratılmışlardı. Genel olarak ‘melek’ dediğimiz ruhani varlıkların hep var olduklarına inanılmaktadır ve her birinin ayrı ayrı görevleri ve özellikleri vardır. Cinler de başlangıcı şeytan olan melek ile başlar. İsyan ise Hz. Âdem’in çamurdan yaratılması ve tüm meleklerin ona secde etmesi istendiğinde başlamıştır.

Cinler İnsanlardan Farklıdır

Şeytan da ateşten yaratılmış bir melekti ve kendisinin ateşten olmasının çamurdan yaratılmış bir varlığa göre daha üstün bir seviyede olduğuna inanmış ve emre karşı gelmiştir. Kur’an ı Kerim ayetlerinde de bu konuda pek çok ayet vardır. Ayrıca bazı farklılıklar gösteriyor olsa da var olan tüm dinlerde yaratılış benzer şekillerde anlatılmış ve bu şekilde inanılmaktadır. Cinler insanlardan farklıdır. İnsan, hücre ve moleküllerin birleşimiyle meydana gelmiş canlı ve gözle görülebilen bir varlıktır. Cinler ise, ruhani varlıklardır. Gözle görülmeyen varlıklardır, fakat insan kılığına girebilmek gibi bir özelliğe de sahiptirler. Bu şekilde insanlara görünebilmeleri mümkündür. Hz. Süleyman’ın emrine verilmiş çok sayıda cin olduğundan da bahsedilmektedir. Bazı ayetlerde Hz. Süleyman’ın emrinde çok sayıda cinin ağır işlerde çalıştığı belirtilmiştir. Cinler ruhani varlıklar olmaları sebebiyle çok hızlı şekilde bir yerden başka bir yere hareket edebilirler. Bu enerji ve güç onları insanlardan farklı kılmaktadır.

Pek çok kişi bu konuda sorgulayıcı yaklaşmıştır. Haklarında net olarak bilimsel bir ispat olmadığından varlıklarına inanmak çoğu insan için anlamsızdır. Bunun yanı sıra dünyada çok sayıda insan da sebebini ya da kaynağını açıklayamadığı bazı paranormal durumlar yaşamaktadırlar. Cinler alemi hakkında en çok bilgi Kur’an ı Kerim ayetlerinde ve Hadisler içerisindedir. Cinler insanlar gibi kadın erkek olarak cinsiyetlere sahip varlıklardır. İnsanlar gibi doğarlar, büyürler, evlenirler, bir yaşam sürerler ve ölürler. Çocuk sahibi olabilirler. Aynı zamanda yiyip içerler de. İnanç açısından da tıpkı insanlar gibidirler. İnanan ve inanmayan cinler vardır. Bazı kaynaklara göre Hz. Muhammed Kur’an okuduğunda cinlerden bir grup gelip onu dinlediğinde iman etmişlerdir ve İslamiyet’in kurallarına uygun bir şekilde kendi âlemlerinde yaşamaya devam etmişlerdir.

Cinler ve Özellikleri

Kur’an da Yaratıcının insanları ve cinleri kendisine kulluk etmesi için yarattığını belirten bazı ayetler mevcuttur. Cinler insanlar ile pek çok yönden benzer bir yaşamı farklı bir alemde ya da farklı bir boyutta yaşıyorlar diyebiliriz. Cinlerin bir diğer özellikleri ise, uzun yaşıyor olmaları. Farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre ortalama 700 yıl ile 1000 yıl arasında bir yaşam sürdürmektedirler. Fakat cinler ile insanların iletişime geçmesi bambaşka konularda farklı yönelimlere sebep olmuştur. Günümüzde en çok bilinen konu ise cinlerin özellikle büyü işlemlerinde kullanılıyor olması. Kur’an ayetlerinden de yararlanılarak cinler ile iletişime geçip onları istediğimiz bazı konularda kullanabilmek mümkün. Cinler alemi ile iletişime geçmek tabi o kadar kolay ve herkesin yapabileceği türden bir iletişim şekli değil. Günümüzde özellikle medyum diye bilinen kişiler tarafından gerçekleştirilen bir iletişim türüdür. Bu konu çok hassastır. Çünkü din açısından sakıncalı ve yasaklanmış bir iletişimdir. Cinler için de aynı emir geçerlidir. Bu sebeple iyi bilinmelidir ki bir cin ile iletişime geçildiğinde iman etmiş olan cinlerden biri iletişime cevap vermez. Bu bağlamda da kurulacak bu iletişim insan açısından tehlikeli sonuçlara sebep olabilir.

Özellikle de musallat olunması olarak bilinen duruma maruz kalınması insanı fazlasıyla yorar ve yıpratır. Yine de günümüzde çok sayıda kişi medyumlardan yardım talep etmektedirler. Bu da insanların umutsuz ve çaresiz hissettiklerinde aradıkları çıkış yollarından biri olmaktadır. Ne yazık ki günümüzde sözde medyumlar da çok sayıda ve yaygın bir biçimde insanları aldatmaktadırlar. Bir kimse herhangi bir sebeple ya da bir şekilde cin ile iletişime geçmediğinde cinler durduk yere musallat olmaz. Musallat durumuna bazı hareketler ile kişi kendisi sebep olabilir ya da üzerine yapılmış bir büyü varsa o zaman yine musallat olunması durumuna maruz kalabilir.

Cinlerin Çekindikleri İnsanlar Kimlerdir?

Cinler inançlı ve dualarını düzenli okuyan kişilere yaklaşmaktan çekinirler. Beslendikleri hisler daha çok inanç konusunda zayıf insanlar ve özellikle de bu insanların depresif ya da zorlu süreçlerden geçtikleri zamanlardır. Çünkü aslında cin musallatı durumu tamamen bedensel bir durum değildir. İnsanın içerisinde bir vesvese hissi gibi dolaşabilir ve hem ruhsal hem psikolojik açıdan saldırarak kişiyi zayıf düşürebilir. Cinler alemi bazı yönlerden de insanlar ile benzerlik gösterir. Yerler ve içerler. Bu konuda bazı hadislerde dışarıya atılan yiyecekler konusunda özenli ve dikkatli olunması hususuna fazlasıyla değinilmiştir çünkü, cinlerin bu yiyeceklerden beslendikleri söylenmektedir. Bu sebeple atacağımız yiyecek içecek artıklarında da özenli ve dikkatli olmakta fayda vardır.

Özenli ve temiz olunması durumunda cinler zaten insanlara yaklaşmak için bir sebep bulamaz. Cinler alemi göremediğimiz bir boyut olduğu için ürkütücü geliyor olabilir. Fakat belli başlı hususlarda özenli ve dikkatli olunduğu sürece cinler insanlara herhangi bir şekilde yaklaşamaz ya da zarar veremezler. Bilinmeyen ve görünmeyenden korkmak insanoğlunun doğasında vardır. Yine de çok iyi bilinmelidir ki insan bu dünya üzerinde yaratılmış en güçlü ve akıllı olan varlıktır. Günümüzde pek çok kişi büyü ya da büyü bozma gibi sebepler ile medyumlara başvurmaktadırlar. Medyumlar bu konuda doğru olanları yapabilmek için bazı özelliklere sahip olmalıdır. Çünkü medyum olduğunu iddia eden çok sayıda da dolandırıcı vardır. İnternet gibi mecralardan bile medyumlara ulaşıp çevrimiçi şekilde hizmet alan kişi sayısı azımsanamayacak düzeydedir.

Cinler ile İletişime Geçilir mi?

Bu noktada doğru ve güvenilir olduğundan emin olunan bir medyum ile ortak bir çalışma yürütmek daha doğru olacaktır. Çünkü medyumlar cinler ile iletişime geçtikleri için cinler alemi ile iletişim kurarken onlara karşı yapılacaklar konusunda deneyimli ve uzman olmalıdır. Aksi taktirde hem medyum hem de kendisine başvuran kişi açısından beklenmeyen ve kontrol edilemeyecek bazı olumsuz sonuçlar yaşanabilir. Kötü ve kontrol edilemeyecek durumlara maruz kalmamak adına doğruluğundan ve uzmanlığından emin olunan bir medyum ile iş birliği içerisinde yapılacak ortak çalışma her zaman daha doğru olandır. Doğru olan medyumu ayırt edebilmek adına bazı özelliklere sahip olması şarttır. Öncelikle iyi bir medyum doğuştan gelen bazı özel yetenek ve öngörülere sahip olmalıdır. Hatta halk arasında ‘kalp gözü açık kişi’ diye adlandırılan kişilerin göstermiş olduğu bu özellik medyumluk alameti olarak yorumlanmaktadır.

Aslında cinler her yerde ve her zama bizler ile bir arada yaşayan varlıklardır. Sadece herkes göremez ve iletişim kuramaz. Zaten insanlar her zaman görüp iletişim halinde olabilselerdi bu çok zor ve tehlikeli sonuçlara da sebep olabilirdi. Çünkü cinler insanlardan farklı bazı fiziksel ve boyutsal özelliklere sahiptirler. Bazı insanlar ise değişik yöntemler ya da dualar ile bazı cinleri kendileri yöneterek farklı işler için kullanmaktadırlar. Hatta bazı iddialara göre cinler çok hızlı hareket edebilen ve güçlü olan varlıklar oldukları için Piramitler gibi yapılarda da kullanıldıkları iddia edilmektedir. Bunu ispatlamak elbette kolay değil fakat bazı kaynaklar bu yapı sistemleri ve kullanılan malzemelerin boyut ve ağırlıkları sebebiyle cinlerin bu tarz işlerde kullanıldıklarını iddia etmişlerdir.

 Cinler ve İnançlar

Cinler âlemi göremediğimiz fakat bazı koşullarda iletişim halinde olunan varlıklardır. Din ise her iki türün kendi alemlerinde ve inanarak yaşamalarını emretmiştir. İnsanlarda olduğu gibi cinler aleminde de farklı din ve inançlar peşinden giden cinler olduğu söylenmektedir. İnsanlar gibi Müslüman, Hristiyan olan cinler olduğu gibi Budizm inancı gibi inançları benimsemiş cinlerin de var olduğu söylenmektedir. Cinler alemi de insanlar gibi aile ortamlarına sahip olabilirler.

Çünkü cinlerde de kadın erkek vardır ve ilişkileri olmaktadır. Bu ilişkiler ve birliktelikler sonucunda cinler de çocuk sahibi olabilirler ve bir aile hayatı sürdürebilirler. Cinler aleminde de ölüm vardır. İnsanlardan farkı ise daha uzun bir ömür sürüyor olmalarıdır. Cinler uzun yaşamaları sebebiyle de büyü gibi konularda medyumların sıkça başvurdukları varlıklardır. Pek çok medyum cinlerin uzun yaşamalarını kullanarak gelecekten haber verebildikleri iddiasında bulunmaktadırlar. Aslında geleceği bilemezler fakat cinler zaman mekân algısı olmadan çok hızlı bir biçimde hareket edebilir ve uzun yıllar yaşayabilirler ve bu sebeple de bir kişi hakkında çok fazla bilgi edinebilirler. Aslında yapılan edinilen bu bilgilerden yola çıkılarak yapılan tahminlerdir. İnsanlar ise haklarında bu kadar çok şey bilinmesinden etkilenir ve gelecek ile ilgili kehanetlere de inanma ihtiyacı duyarlar.

Medyumlar Aracılığı ile Ruhani Varlıklar ile İletişim 

İnsanların pek çoğu bazı çıkmazlar ya da karşılık bulamadığı duygularının sonucunda medyum arayışına girerler ve bu da medyuma başvurması ile cinler âlemi ile de bir iletişim kurma yolu izlenmeye başlar. Bazı durumlarda büyünün iyi bir amaçla da kullanıldığı söylenmektedir. Özellikle bağlama büyüsü arası bozulan çiftler için uygulanır ve bu da iyi niyetli yapılan bir eylem olarak görülmektedir. Yine de cinler alemi ile iletişime geçmek beklenmeyen ya da kontrol edilemeyecek durumlara sebep olabilir. Bu sebeple kişinin başvuracağı medyumun doğruluğundan ve iyi niyetli olduğundan emin olması gerekmektedir. Önceliği insanlara yardım olan medyumlar cinler ile iletişimlerinde kendisine başvuran kişiye yardım amacı dışında bir çıkar ya da maddi beklenti içerisine girmez. Bazı insanlar üzerinde büyü olması durumunda ya da musallat durumu yaşadığında da medyumlara başvurur. Güvenilir ya da iyi niyeti esas olarak benimsemiş olan medyumlar Kur’an ı Kerim aracılığı ile insanlara yardım eder.

Cinler âlemi ile iletişime geçmesi ise kişi üzerindeki büyünün ne olduğunu anlaması açısından kullandığı bir yöntemdir. Kişi üzerine yapılmış olan bir büyüyü anladığında bu kişiye hangi ayetler ve dualar ile yardım edebileceğini daha doğru bir biçimde bilir doğru olan çalışmayı yürüterek kişiye yardımcı olabilir. Cinler aleminde de cinlerin bir hayat düzeni olduğunu bilerek insanların onlarla iletişime geçmekten sakınması en doğru olan ve tavsiye edilendir. Din de bu konuda insanlara da cinlere de yasaklar koymuştur. Yine de çok sayıda büyü ya da benzeri eylemde cinler ile iletişime geçilir ve izlenecek yolda cinlerin insanlardan farklı olarak sahip oldukları bazı özel güçler kullanılır. Bu güçleri insanların aleyhine kullanabilecek medyum ya da hoca sayısı ise çok azdır. Bu sebeple de güvenilir olan kişiyi bulmak öncelik olmalıdır.