Cinler İnsanlara Musallat Olur Mu? , Cinler İnsana Nasıl Musallat Olur?

/ 12 Aralık 2020 / 2.511 / yorumsuz
Cinler İnsanlara Musallat Olur Mu? , Cinler İnsana Nasıl Musallat Olur?

Öncelikle cin kelime anlamı olarak masallara ve bazı inanışlara göre gözle görülemeyen ama gerektiğinde türlü biçimlere ve bu arada insan biçimine de girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık anlamına gelir. Cin; antik veya modern pek çok inanışta, İbrahim’i dinler de dâhil var olan bir tür mitolojik yaratıktır. Cin; İslam mitolojisinde gözle görülmeyen, çeşitli şekillere girebilen manalarından ötürü, zaman zaman farklı yorumlanmıştır.

Cin gibi gözle görülemeyen varlıklar geçmişten günümüze her zaman farklı isimlerle, pek çok farklı inançlarda varlığı net bir biçimde kanıtlanmamış olsa da insanların en çok dikkatini çeken soyut kavramlar arasında yerini almıştır. Bazı farklı inançlarda şeytan başka inançlarda da cin olarak anılmaktadır. İslamiyet inancında ise bu tür varlıklarla her ne amaçla olursa olsun iletişime geçilmesi hoş görülmemektedir. Zira gözle göremediğimiz bu varlıklar kişini zayıf yönlerini ve zaaflarını kullanmakta ve yönlendirmekte oldukça ustadır.

Farklı Boyutlarda Yaşayanlar Varlıklar 

İnsanoğlu kendisini cinlerden daha üstün görerek onlara hükmedebileceği yanılgısına düşmüştür. Fakat her zaman kontrol altında tutamazsınız çünkü karşınızdaki şeytani bir varlıktır ve sizi manipüle etmekte gayet başarılı olabilir. İnsan ve cin farklı boyutlarda yaşayan varlıklardır. İslamiyet dini cin ile iletişimi her zaman yasaklı ve günah olan bir konu olarak ele almıştır. En önemli sebeplerden biri de cinlerin inanç olarak daha zayıf karakter ve ruhlardan kolaylıkla faydalanabiliyor olmasıdır.

En zayıf anımızda, savunmasız hissettiğimiz anda rahatlıkla musallat olabilirler. Aynı zamanda cinler farklı suretlere de bürünebilen ruhani varlıklardır. Bu da onları daha da tehlikeli bir duruma getirir. İddiaya göre insan ve cinler aralarında uzun yıllar herhangi bir temas ya da iletişim olmadan yaşamışlardır. Fakat; insan bu anlaşmayı bozan ilk taraf olmuştur. Cinlerin hoşlandığı bazı koku, ortam ve ruh durumları vardır. Görünmeyen yaratıklar olmalarından dolayı da kişiyi dilediği zaman dilediği gibi izleyebilir ya da takip edebilir. Bu sebeple de musallat olma ihtimali olan kişinin tüm zaaflarını öğrenmiş olur ve dilediği şekilde en zayıf anında insan olan varlığı zorlar ve musallat olur.

Bazı inanç ve dinler bu tür varlıkların var olmadığını iddia etmektedir. İslamiyet içerisinde ise her zaman varlıklarına dair açık ve net bilgiler vardır. Kur’an ı Kerimde dahi cinlerin varlığından ve tıpkı insanoğlu gibi inançlı ya da inançsız biçimde yaşayanların olduğu belirtilmektedir. Hatta ahiret inancında da aynı şekilde hesaba çekilecekleri ve insanoğlu için İslamiyet konusunda geçerli olan her şeyin cinler için de aynı şekilde geçerliği olduğu belirtilmektedir. Bir diğer inanç ise; dünya üzerinde insanlardan önce cinlerin yaşadığıdır. Fakat cinler yaratıcın emrine uymamış ve yasaklı, yanlış olan bazı eylemleri yapmıştır. Şeytan da iyi melekler arasındayken bu bozgunculuk sonucunda taraf değiştirmiştir ve kıyamet gününe kadar bir manevi savaş başlamış olmuştur.

Cin Çağırma

Bazı inançlarda cin çağırma olarak bazı inançlarda ise ruh çağırma olarak bilinen eylemin pek çok farklı yolu vardır. Ruh çağırma eylemi olarak bilinen eylemde ölmüş olan kişilerin ruhları ile iletişime geçildiğine inanılmaktadır. Özellikle Hüddam İlmi olarak bilinen Kur’an da sure ve ayetlerde görevli bir cin olduğu belirtilmektedir. Günümüzde de medyum olarak bilinen bazı kişiler tarafından Kur’an ı Kerim her detayıyla öğrenilmiştir ve Hüddam İlmi ile pek çok ruhani varlığa ya da cinlere hitap edebilmektedirler. Özellikle hoca ya da medyum olarak bilinen kişilerin cinler ile iletişime geçtikleri bilinmektedir. Çünkü büyü yapma ya da büyü bozma işlemlerinde ruhani varlıklar ile iletişim sağlanmaktadır. Cinler içerisinde de Müslüman Cinler olarak bilinen varlıklar da vardır. Fakat Hüddam ile çağırılmış ya da üzerinde hüküm sürülmeye çalışılan her cin bu durumdan memnun olmaz. Aynı zamanda Kur’an ilmini de bir açıdan kötü amaçla kullanmış olur cinlerle iletişim kurmak açısından. Başka alemler ile iletişim dini inançlarda hoş görülmemiş ve tehlikeli olarak kabul edilmiştir.

Nasıl Musallat Olurlar?

Cinler insanlara nasıl ve ne şekilde musallat olurlar konusunda pek çok merak edilen konu vardır. Peki bir kişiye cin nasıl musallat olur ve bu dışardan gözlemlenebilecek bir durum mudur konusunda bazı kaynaklardan aktarılmış farklı bilgiler vardır. Bir kişiye musallat olunduğunu anlayabilmek için gözlemlenebilecek bazı fiziksel ve ruhsal belirtiler vardır. Bunun yanı sıra rüyalar da musallat olunmasıyla ilgili bazı mesajlar verebilir. Örneğin rüyanızda sürekli yüksekten düştüğünüzü görüyorsanız, boğulma hissi yaşıyor ya da kabuslar görüyorsanız, rüyanızda normalden farklı görünen insanlar (daha kısa ya da daha uzun görünümlü), tanımadığınız kişilerle sık sık cinsel ilişkiye girdiği rüyalar görmesi gibi ve daha pek çok örnek sıralanabilir.

Cin musallat olmasının fiziksel belirtileri ise; uyusanız bile gün içerisinde sürekli uykuya doyamamış bir halde gezersiniz, aşırı yemek yeme ya da hiçbir şey yemek istemem, başın belli noktalarında uzun süren ağrılar, sürekli yorgun hissetme, vücutta bölgesel uyuşma hisleri gibi örnekler bazı fiziksel belirtiler içerisinde sayılabilir. Bu belirtiler haricinde bir de ruhsal belirtiler vardır. Cin musallat olmasının ruhsal belirtileri kişilere göre değişkenlik gösterebilir. Ruhsal belirtiler ise; sürekli yalnız kalmayı istemek, çevremizdeki kişilerden uzaklaşmak, dini ibadetlere karşı isteksizlik, sürekli devam eden huzursuzluk hissi, anormal şekilde öfkeli ya da kızgın olma durumları ve pek çok daha belirti bu grupta sayılabilir. Bu sebeple bu konuda özellikle İslamiyet her zaman abdestli gezmeye vurgu yapar. Belli başlı kişisel ve çevresel temizliğe dikkat etmek de kötü ruhlardan korunmak adına önemli bir kalkan olur. Çünkü cinler pis yerlerden hoşlanırlar.

Cin Musallatı Nasıl Olur?

Musallat olunduğunda bilimsel bir kanıtı olmasa da cinin bir insana âşık olması ve bir ilişki yaşamalarının olası olduğu bazı kişililer ya da kaynaklarca iddia edilmektedir. Peki sadece kişiden kaynaklı musallatlar mı yaşanmaktadır ya da başka yollardan musallat olunması mümkün müdür konusunda da farklı görüşler vardır. Bilindiği kadarıyla üzerinde büyü olan kişi için de bir musallat durumu söz konusu olabilir. Tabi burada da yine bazı dini inançlar insanların inanç ve ibadetler konusunda kalpten inanarak yaşamanın önemi vurgulanır. Çünkü cinler de inanan ya da inanmayanlar olarak birbirlerinden farklıdır.

Çoğunlukla da inanmayan cinler insanlar ile iletişime girer ya da medyumlar tarafından yapılan büyüler için aracı olarak kullanılır. Fakat kişi inançlıysa daha güçlü bir ruh yapısına sahip olduğuna inanıldığı için cinler gibi kötü ruhların ibadet, ayet ya da ezan gibi olgulardan rahatsız oldukları bilinmektedir. Bu sebeple özellikle cinlerden korunmak için koruyucu olan sureler vardır. İnsanı ve ruhunu koruyacağına inanılır. Fakat güçlü inanç ve ruh yapısına sahip olan kişiler de bu duruma maruz kalabilir. Başkası tarafından üzerine büyü yapılmış kişilere de büyünün tutması ve kişinin iradesinin zayıflatılarak manipüle edilebilmesi mümkündür. Çünkü büyüler çok güçlü olabilir ve özellikle Hüddam İlmini bilen kişiler tarafından farklı cinlerin kullanılması tehlikeli ve kötü sonuçlara da sebep olabilir. Çünkü cinler sadece görünmez bir şekilde ruha saldırmazlar.

Cinler, aynı zamanda ilginç bir şekilde farklı kılıklara bürünebilirler. Bu da cin musallat olan kişiyi zayıflatmak adına görsel ve psikolojik bir manipülasyona dönüşebilir. Çünkü cinlerin en çok musallat olması ruhen en zayıf ya da çaresiz hissettiğimiz dönemlerde yaşanmaktadır. Üzerinde büyü olan kişiler ile kendisine cin musallat olmuş kişiler üzerinde bazı benzer belirtiler görmek mümkündür.

Cin musallat olan kişiler güvenilir bir medyuma danışabilirler. Bu hususta çok dikkatli olunmalıdır çünkü özellikle son zamanlarda insanların çaresiz hissetmelerinden yararlanarak kişileri dolandıran pek çok sözde medyum vardır. Medyumluk herkesin yapabileceği bir görev değildir. Öncelikle medyum olabilmek için doğuştan gelen bazı yeteneklere sahip olmak gerekir. Yetenek de bu alanda tek başına yeterli olmayacaktır özellikle Kur’an ı Kerim ve farklı dinler ve kutsal kitaplar hakkında derin bilgilere sahip olunması ve sahip olunan bu bilgileri nasıl ve ne şekilde uygulaması gerektiğini iyi bilmelidir.

Ruhani Varlıklar ile İletişime Geçmek 

Ruhani varlıklar ile iletişime geçmek ve özellikle büyü gibi ayinler için anlaşma yaparcasına birlikte çalışmak fazlasıyla tehlikelidir. Medyumlar ya da hoca olan kişiler cin musallat olması konusunda insanlara yardımcı olurken kullandıkları terimlerden biri de ‘cin yakmak’ tır.

Gözle görülemeyen ama bir şekilde varlıklarının ya da bazı etkilerinin hissedildiği iddia edilen ruhani varlıklar ile iletişime geçmek iyi niyetli bir girişim için yapılmak istense bile tehlikeli durumlara ya da durumun kontrolümüzden çıkması gibi irademiz dışında yaşanabilecek kötü olaylara sebep olabilir. Bu alan çok derin bilgileri iyi bilmek ve fazlasıyla farklı deneyim yaşamış olmayı gerektirmektedir. Zira ölümle sonuçlandığı iddia edilen durumlara bile yol açmaktadır. Bu nedenle öncelikle başka boyutlarda yaşayan ruhani varlıklar insanlara pek çok açıdan zarar verebilir.

Pek çok görüş cinlerin musallat olduğu konusunda hemfikirdir. Tabi İslamiyet haricindeki dinlerde de bu konuya ilişkin bazı benzerlikler vardır. Fakat cin olarak anılmaz her dinde ve inanışta. Bazı dinlerde şeytanın musallat olması olarak adlandırılmaktadır. Cinler insanlara musallat olduğunda hem kişiyi içten içe pek çok açıdan etkiler hem de sosyal ilişkilerinde sıkıntılar yaşarlar. Özellikle geceleri sürekli kâbus görmek, sayıklamak gibi belirtiler cin musallat olması konusunda belirtiler arasında öncelikli sayılabilecek belirtilerdir.

Cin Musallatın Etkileri 

Cin musallat olmuş kişi sosyal yaşamında, karşılıklı ilişkilerinde de sıkıntılar yaşar. Eğer bir işi varsa işe gitmek istemez, sürekli perdeleri kapatıp karanlık ya da loş ortamlarda yalnız kalmayı tercih eder. Bazı cin musallat olması durumlarındaki belirtilerden biri de musallat olunmuş kişi özellikle tuvalet ve banyoda normalden daha uzun süre vakit geçirir ve banyoda kendi kendisine konuşmaya başlar. Pek çok farklı belirtileri olan cin musallat olması durumu herkeste aynı belirtilere sebep olmayabilir. Unutulmamalıdır ki cinler gibi varlıklar ruhani varlıklardır. Gözle görülüp müdahale edilemeyecek varlıklar oldukları için musallat olacağı kişinin de ruhuna, manevi hislerine saldıracaktır ve kişiyi hem ruhen hem de psikolojik olarak yıpratacaktır.

Cin musallat olması konusunda kendimizi dualar ile ve her zaman abdestli olmaya özen göstererek korumamız mümkündür. Çünkü kötü olan cinler dua ve ayetlerin okunmasından rahatsız olurlar. Fakat üzerine büyü yapılmış kişi korunmasız bir duruma gelmiş olur. Böyle bir büyü durumuna maruz kalmış kişi kendisi ya da çevresi tarafından bazı belirtilerinin fark edilmesi durumunda konusunda uzman bir medyumla ortak bir çalışma yaparak musallat durumundan kurtulabilir.

Yorum yaz