Rızkınız Açık mı Kapalı mı Nasıl Anlarsınız?

/ 2 Nisan 2021 / 3.429 / yorumsuz
Rızkınız Açık mı Kapalı mı Nasıl Anlarsınız?

Rızkınız açık mı kapalı mı nasıl anlarsınız konusu işlerinde bazı tersliklerle karşılaşanlar tarafından araştırılmaktadır. Rızık açıklığı bolluk anlamına gelmektedir. Hayatınızın her alanında bolluklar içinde olmanız anlamını taşımaktadır. Bu durum kişilere büyük bir mutluluk verir. Neticede herkes kendisine verilen nimetlerin fazla olmasını hep istemektedir. Başkalarına muhtaç olmadan bolluk içinde yaşamak ve hayat sürmek oldukça güzel bir olaydır. İşlerinizin yolunda gitmesi, kazancınızın artması ve gün geçtikçe zenginleşmeniz rızkınızın açık olduğunu gösterir.

Rızık sadece maddi olarak kişilere verilen nimetler anlamını taşımamaktadır. İnsanlara sunulan sevgili ve eş de bir nevi rızık anlamına gelmektedir. Kişinin hayrına, onlar için verilen bütün güzellikler onun rızkıdır. Sahip olunan eş ya da çocuklar kişinin rızkının açık olduğunu gösterir. O yüzden rızkınız açık mı kapalı mı diye incelerken maddi boyutundan hariç diğer konulara da bakmanızı öneririz. Bazen gün içerisinde yaşamış olduğunuz mutluluklar, özlem duyduğunuz kişiye kavuşmanız ya da ummadığınız anda bir nimete ulaşmanız size rızık verilmesinden dolayıdır. Bu hayatta sevdiğiniz kişilerin çok olması bile rızık genişliğini ifade eder.

Ama bazı zamanlarda rızık kapalılığı da söz konusu olabilir. Bu durum rızkın az ya da sınırlı verilmesi anlamını taşımaktadır. Kişiler zar zor geçinebildikleri gibi sıkıntı da çekebilirler. Zorluklar ya da güçlükler içerisinde bir dönem geçirebilirler. Hayatında sevdiği kişilerin olmaması, bir türlü mutlu bir yuva kuramaması ya da devamlı engellerle karşılaşmak rızık darlığını ifade etmektedir. Eğer bu dönem uzun olursa işte o zaman hayat çekilmez bir hal alır. Bu defa rızkım neden kapalı, neden nasibim yok gibi soruları kendilerine soracaklardır. Onun açılmasını beklerler, dua ederler, ellerinden geleni yaparlar ama rızık bir türlü açılmaz. O zaman ne yapmak gerekir?

Rızkınızın Açılması İçin Dua Edin

Rızkınız açık mı kapalı mı nasıl anlarsınız? Bunu anlayınca neler yapmalısınız konusunda dualar oldukça büyük yere sahiptir. İnsanlar dua ettikçe hayatlarında yolunda gitmeyen olaylar normale dönebilir. Allah bir gün onları kabul ederek size nimetlerinden sunabilir. Rızık açma duaları birçok kişi tarafından okunmakta ve yazılı olarak saklanmaktadır. Aşağıdaki duayı her gün okuduğunuzda rızkınızda açılma ve çoğalma göreceksiniz.

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

Türkçe Anlamı: Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

Eğer yerde ise onu çıkar

Uzakta ise onu yaklaştır

Yakın ise kolaylaştır

Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

Rızkınızın Açılması İçin Muska Yazdırın

Rızkınız açık mı kapalı mı nasıl anlarsınız? Hayatınızda gördüğünüz olumsuzluklar rızkınızın kapalı olduğu işaretini size verebilir. Bu durumda kişilerin onu açtırması gerekir. Birçok dualar rızkın açılması için önem taşımaktadır. Bunların bir yerde yazılarak asılmasının ya da okunmasının haricinde muska yazma yöntemi de bulunmaktadır. Yazılan muskayı üzerinizde taşıyabilirsiniz. İş yerinize asabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken onu yere atmamanız ve pis yerlere girerken üzerinizde bulundurmanız olmaktadır.

Muska yazdırmak isteyen kişiler, onun yazılmasını medyum hocalardan talep edebilirler. Bir kağıda rızık açma duaları yazılır, deri parçasına sarılır ve yıpranmasın diye dikilir. Böylelikle uzun süre onu muhafaza edebilirsiniz. Muska yazdırma yöntemi birçok konuda kişilerin sorununu çözmektedir. Kısmet arayanlar, herhangi bir hastalığı olanlar ya da rızkında artış isteyenler muska yazdırarak bu dualarla birlikte kendini olumsuzluklardan koruyabilirler. Sizlerin de rızkında azalma bulunuyorsa muska yazdırma yöntemini kullanabilirsiniz.

Rızkın Açılmasında Uygulanan Ritüeller

Rızkınız açık mı kapalı mı nasıl anlarsınız? Rızkın açılmasında bazı ritüeller uygulanmaktadır. Öncelikle kişilerin yapması gereken bol bol dua etmeleridir. Bildiği dua ya da sureleri okuyarak, rızık açma duaları okuyarak Allah’tan yardım dileyebilirsiniz. Az veren de bol veren de yalnız O’dur. Ayrıca sizin edeceğiniz dualar da oldukça önemlidir. “Allah’ım sen benim rızkımı kesme, beni ele güne muhtaç etme. Ne veriyorsan helalinden ver. Sadece sana sığınır ve sadece senden yardım dilerim. Sen benim sesimi duy ve benden elini çekme” gibi dualarla içinizi huzura erdirebilirsiniz.

Rızık açma ritüelleri içerisinde medyum hocaların yapmış olduğu rızık açma duaları ve büyüleri de bulunmaktadır. Sorununuzu medyuma söylediğiniz zaman o konu ile ilgili duaları okuyarak rızkınızın genişlemesini sağlayabilir. Söylenen tılsımlı kelimelerle birlikte evinize ve işinize bolluk bereket gelebilir. Rızkınızın açılmasında her yöntemi denemek ve sonuçlarını görmek gerekir. Kapalı olan rızık insanları karamsarlığa ve fakirliğe götürmektedir. İşlerinizin yolunda gitmemesi, paranızın az olması, sevgilinizin ya da eşinizin olmaması rızkınızın azlığını göstermektedir. Onu açmak için de elinizden geleni yapmalı ve tevekkülü Allah’a bırakmalısınız.

Rızkınız Açıksa Şükredin

Şimdiye kadar hep rızık kapalılığından bahsettik. Rızkı kapalı olan kişiler neler yapmalı, hangi yöntemleri denemeli konularına açıklık getirmeye çalıştık. Kendinizi her konuda zengin hissediyorsanız bunun için de şükür duası etmeniz gerekir. Maddi olarak başkalarına muhtaç değilseniz, yaptığınız her iş yolunda gidiyorsa, etrafınızda sizi seven kişiler varsa şükretmeniz gerekir. İnsanlar hep bir şeyler isteyince dua etmek durumunda olmamaları gerekmektedir. Şükür bir nevi teşekkür demektir. Şükrettikçe rızıklar çoğalır.

Rızkın artıp çoğalmasında onları başkalarıyla paylaşıyor olmak da vardır. Paylaştıkça rızık genişler sözünü herkes duymuştur. Elinizde olan nimetleri ne kadar başkaları ile paylaşırsanız rızkınız o kadar genişleyecektir. Şükür bazen bir eşe, bazen bir sevgiliye bazen de kazanılan paralara edilmektedir. Aşağıdaki duayı okuyarak her zaman şükür içinde olmanız oldukça önemlidir. Her gün okumanız sizi amacınıza ulaştıracaktır.

Allahümme inni es’elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve’neuzü bike min şerri meste’azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente’l müstean ve aleyke’l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah.

Anlamı: Allah’ım senin peygamberin Muhammed’in senden dilediklerini bende dilerim. Peygamberin sana sığındığı şerlerden bizler de sana sığınırız. Yardım ancak senden dilenir ve beklenir. İnsanı dünya ve ahiretin muradına eriştiren ancak sensin. Günahtan kaçmak için güç, ibadet edebilmek için kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılır.

“El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E’ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr”.

“Hamd, her halde ve dâimâ Allaha mahsustur. Ateş (Cehennem) ehlinin hâlinden Allaha sığınırım.”

“Elhamdülillahi alâ ni’metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil rahmân.”

“İslâm nimeti ve doğru iman ve doğru yolda bulundurduğu için Allah’a hamd olsun.”

Rızkınız Açık mı Kapalı mı Nasıl Anlarsınız?
Rızkınız Açık mı Kapalı mı Nasıl Anlarsınız?

Rızık Açılması İçin Denenmiş Tesirli Dua Nedir?

Rızkınız açık mı kapalı mı nasıl anlarsınız? Onun açılması için dualara sığınmak oldukça önemlidir. Bazı duaların hayatımızda oldukça önemli yerleri bulunmaktadır. Bunların tesirlerini görmek kısa sürede olmaktadır. Peygamber efendimizin de rızkın ve bereketin artması için okumuş olduğu duaların bulunduğu da bilinmektedir. Özellikle Karınca Duasının rızık açılmasında ve bolluğun olmasında okunması gerekir. Bu duanın özel bir yeri bulunmaktadır. O yüzden çoğu iş yerinde ya da evlerde duvara da asılmaktadır. Karınca duasının hikayesi de şu şekildedir: Kuraklık döneminde karıncanın ettiği duayla yağmur yaşmış ve bolluğa erişilmiştir.

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Anlamı: “Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve YakubunRabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşınsahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ilerızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”

Bolluk ve Para Getiren Rızık Duaları

Rızkınız açık mı kapalı mı nasıl anlarsınız? Bolluk ve para getiren duaları okumak sonrasında da sonucu Allah’tan dilemek gerekir. Kimilerine göre bolluk maddi anlam taşırken bazıları manevi anlamda bolluk içerisinde olmayı düşünür. Çok para, çok mal ya da mülk bolluk anlamına gelmektedir. Ama bazıları yanında sevdikleriyle yaşamayı ve ölmeyi bolluk sayabilirler. Düşünce kişiden kişiye değişmektedir. Sizin düşünceniz ne olursa olsun hayatınızdan bolluk ve para getiren rızık dualarını eksik etmeyin.

Bu duaların içinde önemli yere sahip olan Karınca duasından bahsetmiştik. Ayrıca Vakıa suresini okuyarak da maddi ve manevi anlamda zenginliğe ulaşabilirsiniz. Vakıa süresi için bir hadiste şöyle denmektedir: “Her kim her gece Vakıa suresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez.” Siz de böyle düşünerek geceleri bu sureyi okursanız bolluk ve bereket hayatınızdan eksik olmayacaktır.

Rızık Açan Medyumlar

Rızkı açan her zaman Allah’tır. Yukarıdaki başlık yanlış değerlendirilmesin. Medyum hocalar sadece rızkın açılmasında birer aracıdır. Üstün yeteneklere sahip olan medyumlar kişilerin her türlü sorununda onların yanında olmaktadırlar. Birçok olumsuz durumda kişilere yol gösteren onlara yardımcı olan kişiler medyumlardır. Bu dünyadaki manevi bir güç eli gibidirler. Özel yeteneklere sahip oldukları için de sizin isteyip de olduramadığınız birçok konuda onlardan yardım almanız mümkündür.

Rızkınız açık mı kapalı mı nasıl anlarsınız? Bu konuda medyumdan yardım alabilirsiniz. Rızkınızın kapalı olduğu kanısına varılınca bazı ritüellerle onu açmak medyumların çalışmaları arasında bulunmaktadır. Dualar ve tılsımlar bunun için idealdir. Yapılacaklar, izlenilecek yol ve rızkınızın açılması deneyimli kişiler tarafından yapılırsa amacına ulaşacaktır. O yüzden öncelikle sizler elinizden gelen gayreti göstermeli, sonrasında yardım almalısınız. Bu konu üzerinde daha ayrıntılı bilgi isteyen kişiler medyum hocamızla iletişime geçebilir. Derdine çare bulabilir.