Aşk Büyüsü Belirtileri

/ 7 Aralık 2020 / 7.449 / yorumsuz
Aşk Büyüsü Belirtileri

Bir kişiye aşk büyüsü yapıldığını anlamak için bazı aşk büyüsü belirtileri vardır. Aşk büyüsü belirtileri fiziksel ve ruhsal belirtiler olarak gözlemlenebilir. Aşk büyüsü belirtileri görüldüğünde tesiri altında olan kişi ne yaşadığının farkına varmakta zorlanır. En sık gözlemlenen aşk büyüsü belirtileri büyü yaptıran kişiyi sık sık düşünmeye başlar, yerli yersiz sürekli büyü yaptıran kişiyi düşünür ve özler, büyü yaptıran kişiyle ilgili gelecek planları yapar.

Rüyalarında bile sürekli kendisine büyü yaptıran kişiyi görmeye başlar, kendisine büyü yaptıran kişiyi memnun etmek için maddi ve manevi tüm, imkânlarını seferber eder, anlamsız bir çaba içine girer. Tüm bu aşk büyüsü belirtileri yapılan aşk büyülerinin ne kadar güçlü ve tesirli olduğunun kanıtı gibidir. Bunların yanı sıra aşk büyüsü yapılan kişi her zaman fiziksel ya da ruhsal belirtiler göstermeyebilirler. Bu yapılan büyünün tesiri ya da büyü yapılan kişiye bir sebeple büyü yapılmasının sonuç alınamadığı bir durum olabilir.

Aşk Büyüsü Yapılmış Kişi

Kendisine büyü yapılmış kişi bazı farklılıklar hissediyor olabilir. Yapılan büyü her zaman aşk büyüsü olmayabilir. Bazı durumlarda büyü kişiye değil bir haneye yönelik olarak yaptırılmış olabiliyor. Üzerine büyü yapılmış kişi ya da hane aşk büyüsü belirtilerinden bazı farklı belirtiler gösterebilmektedir. Büyü kişi yerine hane üzerine yapılmış ise bazı belirtiler tüm hane üzerinde görülür. Büyü hane üzerine yapılmış ise bazı büyü belirtileri şunlardır; hane içerisinde sürekli bir huzursuzluk ve mutsuzluk hali, büyü yapılan kişilerde gözle görülebilen anormal bir dikkat dağınıklığı. Yine aynı hanede yaşayan özellikle bir kişi üzerine büyü yapılmış ise ve evli bir erkeğe aşk büyüsü yapılmış kişi ise bazı farklı aşk büyüsü belirtileri gözlemlemek mümkündür. Bir hane içerisinde büyü yapılmış kişi evli bir erkek ise aşk büyüsü belirtileri; karısına karşı duygusal ve fiziksel olarak yakınlık hissi zamanla kaybolur. Büyü yapılmış ve aşk büyüsü belirtileri görünen erkek zamanla karısını cinsel yönden arzu etmez ve kendisine büyü yaptırmış olan kişiyi düşünmeye başlar ve takıntı haline getiri ve zamanla eşinden daha da fazla uzaklaşarak evlilikleri bitebilir ya da bitme noktasına gelebilir.

Aşk Büyüsü Değişimleri

Aşk büyüsü belirtileri görülen ve yapılmış kişilerde aşk büyüsü değişimleri fiziksel olarak da gözlemlenebilecek belirtilerdir. Aşk büyüsü belirtileri pek çok değişim ile gözlemlenebilir. Aşk büyüsü yapılmış kişide sık sık görülen ve yaygın belirti uzun süreli devam eden baş ağrılarıdır. Birçok kişi defalarca kez tıbbi çözüm yolları aramasına rağmen bu baş ağrılarının gerçek sebepleri net olarak belirlenememiştir. Bu durum bazı kişiler tarafında büyünün etkilerinin çok güçlü olması ile açıklanmaktadır. Fakat ispatlanmış kesin bir gerçeklik yoktur. Gözlemlenen fiziksel aşk büyüsü değişimlerinin diğer belirtileri ise; aşk büyüsü yapılmış kişide sık sık ishal olma durumu, deride aşırı kaşıntı ve döküntüler, sürekli yorgunluk hissi, gözlerde sık sık görülen kızarma ve buğulu görme ya da net görememe gibi değişimlerdir.

Aşk büyüsü yaptıran kişi umutsuzluk içerisinde platonik bir aşk yaşadığı için çok sevdiğini iddia ettiği kişiye aşk büyüsü yaptırarak onu içten içe ruhsal ve fiziksel olarak zor duruma da düşürmüş olur. Aşk büyüsü yapılmış kişi büyü yaptıran kişiye iradesi dışında anormal derecede yakınlaşırken tam olarak kendisi olamadığı için yani tılsımlı ya da sihirli bir büyülenme durumuna maruz kaldığı için bu belirtileri anlamlandıramaz. Aslında büyü ile kendimize yaklaştırdığımız kişinin gerçek karakterini deneyimliyor olmayız. Fakat platonik aşk yaşayan kişi oldukça umutsuz şekilde her yolu deneyecek kadar gözünü karartmış olduğu bir kara sevda yaşadığı için istediği kişiyi fiziksel olarak yanında tutmak ve iradesini yok sayarak kendisine esir etmesi onun için yeterli bir sonuç olabilir.

Aşk Büyüsünün Tutması

Yaptırmış olduğunuz aşk büyüsünün tutması konusunda kesin ve net bir sonuç garanti etmek her zaman mümkün değildir. Özellikle aşk büyüsünün tutması için; büyü yapılan kişinin büyü yaptıran kişiyi daha önce görmüş olması gerekmektedir. Hatta özellikle birliktelik yaşamış kişiler arasında aşk büyüsü tutması ve olumlu sonuç vermesi daha olasıdır. Bu sebeple özellikle birliktelik yaşayıp ayrılmış kişiler arasında ya da evlenip ayrılma noktasına gelmiş çiftler arasında aşk büyüsü belirtileri daha net gözlemlenmektedir ve yapılan büyünün tutma olasılığı daha yüksektir.

Kimler Aşk Büyüsü Yapar

Umutsuzca ve duygularına benzer şekilde karşılık alamayan platonik aşk yaşayan kadın veya erkek son çare olarak aşk büyüsü belirtileri yaptırma yolunu tercih edebilir. Bu dürtü de kişiyi kimler aşk büyüsü yapar konusunda bir araştırma yapmaya başlar. Bu araştırma da onları bir medyuma yönelmek zorunda bırakır. Burada büyü yaptırmak isteyen kişinin yardım aldığı medyumun güvenilir olduğundan emin olması gerekmektedir. Her medyum doğru şekilde ya da iyi niyetle bir çözüm arayan kişiye fayda sağlamaz. Doğru ve güvenilir bir medyum öncelikli olarak doğuştan bu yeteneklere sahip olmalıdır. Sahip olduğu özel yeteneklerini iyi niyetle ve zor durumda, çaresiz hisseden kişilere yardım etmek amaçlı kullanmayı ideolojisi haline getirmiş olmalıdır.

Aşk büyüsü yaptırırken tamamen o kişinin de sizi arzu etmesini istediğiniz için böyle bir yola girmiş olursunuz. Fakat kimler aşk büyüsü yapar ya da kimler doğru şekilde aşk büyüsü yapabilir hususunu dikkatlice incelememiz gerekir. Aşk büyüsü belirtilerini yapan medyum sahip olduğu özel güçleri yanlış ya da kötü bir niyetle uyguladığında büyü yapılan kişi içten içe tükenebilir fiziksel ya da ruhsal sorunlar yaşayabilir. Bu yüzden sevdiğimiz kişi bize ait olsun isterken güvenli olmayan yanlış bir medyuma başvurmak sevdiğimiz kişiye acı çektirmeye dönüşebilir. Peki, doğru ve güvenilir bir biçimde kimler aşk büyüsü yapar konusunda dikkat etmemiz gereken bazı önemli hususlar vardır. Aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişiler ya da üzerinde aşk büyüsü belirtileri olduğundan şüphe eden kişiler özellikle havas ve ledün ilimlerinde yetkili ve bilgili medyumlarla ortak bir çalışma yürütmelidir.

Aşk Büyüsü Türleri

Büyü yaptırmak isteyen kişi öncelikle tam olarak ne istediğini ya da kimi, neden istediğini çok iyi bilmelidir. Çünkü büyünün tesirli etkileri vardır. Aşk Büyüsü belirtileri ve türleri arasında kocaya yapılan aşk büyüsü, kadına yapılan aşk büyüsü, sevgiliye yapılan aşk büyüsü ya da üçüncü bir kişinin iki kişinin birlikteliği için yapılan aşk büyüsü türleri mevcuttur. Farklı büyüler gibi görünen bu aşk büyüsü türleri benzer materyaller ile gerçekleştirilir. Yapılan bu büyüleri birbirinden ayıran en önemli özellik büyü yapılırken söylenen tılsımlı sözlerdeki farklılıklardır. Türleri farklı olsa da yapılan aşk büyüsü büyü yapılmış kişiler üzerinde benzer aşk büyüsü belirtileri görmek mümkündür. Türü ne olursa olsun büyü yaptırmak başlı başına dikkat ve özen isteyen bir husustur. Çünkü ruhani varlıklarla iletişime geçiyor olmak büyü yapılan ya da yaptıran kişi için ölümcül sonuçlara kadar varabilir. Bu sebeple büyü yaptırmak isteyen kişi güvenilirliğinden ve gerekli donanımlara sahip olduğundan emin olduğu bir medyuma başvurmalıdır.

Büyü ayininde yapılması gereken tüm aşamalar dikkatli bir şekilde ve doğru bir sırama ile gerçekleştirilmelidir. Bunun yanı sıra büyü yapan medyumun yetenekleri doğuştan geliyor olmalı ve bazı gizli ilimler konusunda kendisini yeterince geliştirmiş olmalıdır. Medyumlara sadece büyü yaptırmak isteyen kişiler gitmezler. Aynı zamanda kendisine ya da hanesi üzerine büyü yapıldığında şüphe eden kişiler de büyü bozdurmak için medyumlardan yardım talep ederler. Büyü bozdurmak da büyü yaptırmak kadar hassas ve özellikle dikkatli olunması gereken bir konudur. Özellikle aşk büyüsü belirtileri gözlemlenen kişiler yapılan aşk büyüsünü bozdurduğunda büyü altındayken yaptığı eylemlere bir anlam yükleyemez. Bu da büyü tesiri altında olan kişini iradesi dışında farklı enerjisel ya da ruhani güçler tarafından manipüle edildiğinin göstergesidir.

Aşk Büyüsü Bozdurma

Hastalık derecesinde bir bağlılık ve arzu etme hissi ile kişiler aşk büyüsü yaptırmaya yönelim gösterirler. Yapılan aşk büyüsünü büyü yapılan kişi ya da çevresindeki kişilerin gözlemlediği farklılıklar doğrultusunda aşk büyüsü bozdurma yoluna girebilirler. Aşk büyüsü belirtileri gösteren kişiye aşk büyüsü bozma ayini yine güvenilirliğinden emin olunan bir medyumla ortak yürütülen bir çalışma ile gerçekleştirilir. Fakat İslamiyet inancına göre büyü zaten yanlış ve günah olarak görülen bir hadisedir. Bu yüzden de bir çok İslamiyet görüşüne sahip kişi tarafından belirtilen büyü yapılmış ise yeni bir ayin ya da ritüel tekrar edilerek büyü bozulmaz.  Yani yanlış olan bir eylemi ikinci kez benzeri bir ayin ile etkisini azaltmak ya da büyüyü tamamen bozmak mümkün değildir görüşünü savunmaktadır.

Bu sebeple de büyü bozmak için büyü yaptırma ritüeline benzer eylemlerin aksine özellikle Kur’an ı Kerim’den yararlanılarak okunması gereken bazı dualar ile kurtulmak mümkündür. İyi niyetli olan medyum ya da hocalar kişiye iyi niyetle yardım etmek arzusundaysa büyü yapma işleminde yol göstermek konusunda özellikle maddi bir çıkar beklentisi olmaz. Çünkü asıl amaç zor durumdaki bir kişiye yardım etmek olmalıdır.

Aşk büyüsü belirtilerini bozdurmak da büyü yaptırmak kadar tehlikeli olabilir. Bu yüzden doğru ilimler ile ve farklı dinlerin tüm aşamalarına ve kitaplarına uzun zaman kendisini eğitmek amaçlı tamamen yardım etmek niyetiyle donanımlı bir medyum ya da hocadan yardım alınabilir.

Uzman Medyum Desteği Neden Büyüde Önemlidir

Her türlü bilgi birikimi ve deneyimine doğru şekilde ve iyi niyetle sahip olan kişi alanında uzman olduğu için ve ruhani varlıklar ile iletişime geçebildiği için özellikle cinlerin nelerden rahatsız olduklarını bildikleri için doğru dua, ayet ve bazı tekrarlanması gereken ritüeller sonrasında bu kötü varlıkların büyü yapılan kişi üzerindeki etkisini azaltır ya da tamamen yok edebilir. Yapılacak ya da okunacak dualar haricinde kişinin üzerinde olan büyüyü bozması mümkün. Ya da birileri kişi ya da ailesine büyü yaptırmak isterse büyüden önce de bazı eylemleri yetiren kişiye büyü tutmaz. Bu konuda kişisel olarak yapılabilecek en etkili yöntem kalbinizi kötü his ve niyetlerden korumaya özen göstermelisiniz. Bazı diğer büyü bozma ya da aşk büyüsü belirtilerinden korunma yöntemleri ise, belli başlı ayet ve duaların okunması, belirlenen zamanlarda bardak içerisindeki suya belli başlı duaların okunması ve içilmesi.

Tamamen güvenilirliğinden emin olunan ve aldığı ilim ve eğitimlerden emin oluna bir medyum ve ya hocaya muska yazdırmak gibi yöntemler üzerinizde büyü varsa bunun etkisini bitirebilir ve ya size büyü yapılmasına müsaade etmez, büyü yapılma riski altında olan kişiyi korur. Büyü yaptırmak isteyenlerin en çok tercih ettiği büyü çeşidi aşk büyüsüdür. Aşk büyüsü yaptıran kişi fazlasıyla sabırsız ve mantıksızca sadece dürtüleri ile hareket ederken kişi büyünün ne kadar etkili ve tehlikeli olabileceğini bilmesi yararına olacaktır.

Tavsiye

İkna Etme Büyüsü Nedir?