Şans Büyüsü Yaptırmak İsteyenler

/ 1 Ağustos 2021 / 614 / yorumsuz
Şans Büyüsü Yaptırmak İsteyenler

Şans Büyüsü Yaptırmak İsteyenler

Şans büyüsü yaptırmak isteyenler şansının açılmasını dileyen kişilerdir. Öncelik şans büyüsünün ne anlama geldiğini sizlere açıklamak isteriz. Ona göre yaptırıp yaptırmayacağınıza karar verebilirsiniz.

Şans Büyüsü Nedir?

Şans Büyüsü Yaptırmak İsteyenler
Şans Büyüsü Yaptırmak İsteyenler

Adından da anlaşılacağı üzere şans büyüsü, kişilerin hayatında eksik olan şansı vermek ve hayatlarını güzelleştirmek için yapılır. Çağlar boyunca en sık tercih edilen büyülerden biridir. Çünkü şans büyüsü oldukça masum ve iyi bir büyüdür. Hiçbir kötü niyet taşımaz ve hiç kimseye zarar vermez. Şans büyüsü kişinin kendi için yaptırabildiği bir büyü olmasının dışında herhangi başka bir kişi için de başvurabileceği bir büyüdür. Kişi bir başka kişiye şans büyüsü yaptırmak istediğinde ona haber vermek ya da ondan haber almak zorunda değildir. Sadece büyüyü kim için yaptırmak istediğini seçmeli, kendine gerçek ve bilgili bir medyum bulmalı, niyetini açıkça ifade ederek büyünün yapılmasını istemelidir. Şans büyüsünün çoğu medyum tarafından sorgulanmadan ve hızlı bir şekilde yapılmasının en temel sebebi ise kişinin hayatında yalnızca olumlu sonuçlar doğuracak olmasıdır.

 

 

 

Şans Büyüsü Hangi Nedenlerle Yapılır?

Şans büyüsü birçok farklı nedenle yapılır. Şans büyüsü yaptırmak isteyenler bu nedenleri öğrenerek karara varabilir. Şans büyülerinin en yaygın kullanılmakta olduğu durumlardan birkaçı şöyledir:

 • Evlilik çağına gelmiş ama görüştüğü kimse olmayan ya da görüşse bile bir türlü sonuca varamayan kısa süreli ilişkiler yaşayan insanlar için kısmet açmak amacıyla şans büyüsü yapılabilir. Şans büyüsü sayesinde kişinin kısmeti açılır ve mutlu bir evliliğe sahip olabilir.
 • Yaşamdan zevk almayan herhangi bir kişi hayat enerjisini yükseltmek amacıyla, bu kişi hayattan zevk alamadığının farkında değilse çevresi tarafından hayat enerjisinin yükselmesi amacıyla şans büyüsü yapılabilir.
 • Hayatı boyunca çok kararsız olan, atacağı adımlardan emin olamayan bu nedenle birçok fırsatı kaçıranlar şans büyüsü yaptırabilir. Şans büyüsü sayesinde atacakları adımlardan emin olurlar ve korkularından kurtulabilirler.
 • Kişiler hayatı boyunca sadece güzel olan şeylerle karşılaşmak istedikleri için şans büyüsü yaptırabilirler
 • Yatırım yapan bir kişi yatırımlarının değerlenmesi ve bu sayede maddi seviyesinin yükselmesi için şans büyüsü yaptırabilir. Şans büyüsü sayesinde bir kere artan maddiyat katlanarak büyüyerek kişiyi istediği zenginliğe ulaştıracaktır.
 • Okul hayatında başarılı olmak isteyen bir kişi şans büyüsü yaptırarak akademik başarısını arttırabilir bu sayede kendisine yeni fırsat kapıları aralayabilme şansını elde etmiş olur.
 • İflasın eşiğinde olan kişiler de şans büyüsü yaptırarak şirketlerini, mallarını ve paralarını kurtarabilirler.

Tüm bu örnekler çağlar boyunca sayısız şans büyüsü yapılarak düzelen ve mutluluğa ulaşan hayatların örnekleridir. Şans büyüleri yüksek oranda tutar ve kişilerin hayatlarını olumlu yönde etkiler. Sayılan örneklerin dışında, eski çağlardan beri, yapılan savaşlardan önce şans büyülerine başvurulduğu ve bu sayede krallıkların yıkılıp yerine yenilerinin kurulduğu hatta devirlerin kapanıp yeni devirlerin açıldığı bilinmektedir. Tabi şans büyülerinin de diğer tüm büyülerde olduğu gibi gerçek, deneyimli ve bilgili medyumlara ihtiyaçları vardır. Çünkü diğer büyüler gibi şans büyüleri niyetler ve oluşan enerjilerin ürünüdür ve şans büyüsünü başarıya ulaştıran püf noktalardan biri de büyüyü yapan medyumdur.

Şans Büyüsüne İhtiyaç Olduğu Nasıl Belli Olur?

Şans büyüsü insanı olumsuzluklardan kurtarmasıyla meşhurdur. Bu nedenle çoğu zaman kişiler kendileri için şans büyüsü yaptırırlar. Şans büyüsüne ihtiyacı olduğunu kişinin kendisi ya da yakınları fark edebilir. Öncelikli olarak kişi enerjisinin düşük olduğundan yakınabilir. İşlerinin yolunda gitmediğinin farkında vardıktan sonra ilişki hayatını gözden geçirir şanssız kişinin muhtemelen ilişki hayatı da düzgün ilerlemiyordur. Bu manevi olumsuzlukların yanı sıra kişi maddi sorunlarla da karşı karşıya kalıyor ise ne kadar şanssız bir kişi olduğunun yavaş yavaş farkına varacaktır.

Eğer kişi kendi kendine hayatında olumlu hiçbir şey olmadığının, hiçbir şey yapmasa bile tüm olumsuzlukların onu bulduğunun farkında olamıyorsa yakın çevresinde onu gerçekten seven tanıdıkları bu durumun farkına varabilir. Bu tanıdıklar genelde ebeveynler olmakla beraber yakın bir dostta olabilir. Hayatı olumsuzluklarla dolu insan bunun farkındaysa hayatının iplerini yeniden eline alıp şanssızlıklardan kurtulmak için şans büyüsü yaptırmak isteyenler ya da onun bu haline üzüldüğü için ve iyi olmasını istediği için onun yerine bir seveni şans büyüsü yaptırmak isteyebilir.

Şans Büyüsü Nasıl Yapılır?

Şans büyüleri pozitif enerjilerin kontrolü ve yönlendirmesiyle yapılır. Büyüyü yaptırmadan önce işinde uzman, hakiki bir medyumla iletişime geçip, anlaşma sağlanmalıdır. Daha sonra medyuma şans büyüsü yapılacak kişi hakkında gerekli ve önemli bilgilerin iletilmesi gerekir. Şans büyüleri kişisel olmaları nedeniyle iletilen bilgilerin doğruluğu çok önemlidir. Özellikle doğum tarihleri konusunda karışıklık yaşanmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü yaşadığımız coğrafya insanların gerçek doğum tarihleri ve kimlikte yazan doğum tarihleri arasında bazı farklar görülebilmektedir. Verilen bilgilerdeki tutarsızlık ya da yanlışlık büyüyü derinden etkileyecek ve yüksek oranda tutmasını engelleyecektir. Yapılan şans büyüsünün büyü yaptırana da büyü yapılana da bir zararı yoktur. Çünkü şans büyüsü kişinin hayatını olumlu etkilemeye yönelik pozitif bir büyüdür. Bu nedenle şans büyüsü yaptırmak isteyenler çekinecekleri bir durum olmadığını görür.

7 Gün Şans Büyüsü Nedir?

Şans büyüleri arasından en sık tercih edilenlerden biri 7 gün şans büyüsüdür. 7 gün şans büyüsü sayesinde en şanssız kişiler bile değişimi görür ve şanslarının açıldığının farkına varır. 7 gün şans büyüsü öyledir ki en olmaz denileni oldurur. Örnekle açıklamak gerekirse, bu büyü sayesinde asla evlenemez kısmeti bağlı denilen kişilerin bir anda kısmeti açılıp mutlu bir yuva kurma şansı olur ya da iflasın eşiğindeki kişi bir anda iflastan kurtulup zenginliğine zenginlik katabilir. 7 gün şans büyüsü adından da anlaşılacağı üzere tam bir hafta süreyle yapılır ve ay evresi olarak ilk dördün son günü yapılması uygun olur. 7 gün şans büyüsü için oldukça basit üç malzemeye ihtiyaç vardır bunlar: su, kâğıt ve 7 gün mumudur.

Yapılışı da en az malzemeleri kadar basit olan bir büyüdür. Öncelikle bir tabak su ile doldurulur. Malzemelerden biri olan kâğıt parçasına ise arzu edilen şey yazılır. Örneğin, hayırlı kısmet, para, akademik başarı, saygınlık, mutluluk vs. İstenilen şey yazıldıktan sonra kâğıt su dolu tabağa bırakılır ve mumlardan biri yakılarak kâğıdın üzerine konulur. Bu işlem bir hafta boyunca devamlı olarak tekrarlanır. Bu sayede büyü yapılan kişinin şansı açılacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi büyü ne kadar basit olursa olsun temeli niyetlere ve enerjiye dayanır bu nedenle kesinlikle gerçek bir medyum tarafından yapılmalı ve büyü yaptıran kişiler medyum tarafından yönlendirilmelidir. Aksi halde basit olduğu düşünülen 7 gün şans büyüsü tutmayacak ve büyü yapılan kişinin şansında bir değişiklik olmayacaktır.

Kısmetin Açılması İçin Yapılan Şans Büyüsü

Uzun yıllardan beri her zaman diliminde görülen evlilik sorunu için sıkça başvurulan şans büyülerinden biri de kısmetin açılması için yapılan şans büyüsüdür. Bu büyü tam 21 gün boyunca sürer. Bir bardak temiz suya “Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.” ayetleri tam 101 kez okunur her gün tekrarlanan bu süreç sonucunda kısmetinin kapalı olduğu düşünülen kişi bu sudan içer böylelikle kısmeti açılmış olur. Kısmeti açılan kişinin yakın zamanda talipleri oluşur ve bu talipler kısa süreli ilişkiler değil uzun vadeli evlilik hedefli taliplerdir. Bu büyüyü sadece dua olarak düşünmemek gerekir ayetleri okurken verilen enerji çok önemlidir. Bu nedenle medyum olmayan sıradan insanlar yerine, enerji yönlendirme konusunda uzman medyumlar bu büyüyü yapmalıdır. Aksi takdirde büyü tutmayacaktır.

Şans Büyüsü Faydaları Nelerdir?

Şans büyüleri için sadece faydadan oluşuyor demek yanlış olmayacaktır. Büyü yapılan kişiye hiçbir zararı olmayan şans büyüleri deneyimli medyumlar tarafından yapıldığında kişi için saf fayda sağlarlar. Bu nedenle şans büyüleri diğer büyü türleri ile karıştırılmamalıdır. Özellikle kara büyüler ile karıştırıp zararlı olduğunu düşünen bir kesim vardır. Ancak tekrar tekrar belirtilmelidir ki şans büyüleri pozitif büyülerdir ve asla zararlı değillerdir. Şans büyülerinin faydaları tek bir kategoride incelenemez. Çünkü şans büyüleri yapım amacına göre maddi, manevi ya da her ikisini de içeren faydalar sağlar. Sürekli şanssız insanların yanı sıra tek seferlik olaylar için de şans büyüsüne başvurulabileceği bilgisi göz ardı edilmemelidir. Örneğin, mezuniyet için son bir sunum yapması gereken öğrenci normalde ne kadar şanslı olursa olsun işini riske atmak istemeyebilir.

Bu nedenle deneyimli bir medyum bulup şans büyüsü yaptırarak şans büyüsünün koruması altına girer ve hayatını etkileyebilecek bir olayın kötü sonuçlanmasını engellemiş olur. Bu örneğin dışında devamlı şanssız olan insanlarda hayat çizgilerini değiştirmek için şans büyüsünün faydalarından yararlanabilir. İşi sürekli ters giden kişiler hayatta ne kadar mutlu olabilirler diye düşünmek gerekir. Şans büyüleri temelde kişilerin mutlulukları için bir araç konumundadır. Ve mutluluk için araç olan şans büyüleri çağlar boyunca birçok ırk ve kavim tarafından kullanılmış faydaları dilden dile iletilmiştir.

Şans Büyüsü Belirtileri Nelerdir?

Şans büyüsü yaptırdıktan sonra işe yarayıp yaramadığının nasıl anlaşılacağı çok büyük bir merak konusudur ve kişiler bu konuda hep şüphe duymuştur. Bu şüphelerden kurtulmak için şans büyüsü yapıldıktan sonra büyü yapılan kişide yaşanacak değişikliklerin belirtilerini bilmek gerekir. Bunu örneklerle açıklamak gerekirse:

 • Şans büyüsü yapılan kişi daha önceden hangi ruh halinde olursa olsun şans büyüsü yapıldıktan sonra pozitif bir insana dönüşür ve enerji dolu olur
 • Şans büyüsü yapılan kişinin fikir yapısı yavaş yavaş değişmeye başlar. Bu sayede olaylara daha pozitif yaklaşır ve pozitif düşüncelere sahip olabilir.
 • Şans büyüsü yapılan kişi bir anda iyi haberler almaya başlar ve hayatının iyi yönde ilerlediği görülür.
 • Şans büyüsü yapılan kişi akademik başarısının artması için şans büyüsü yaptırdıysa akademik başarıları artmaya başlar
 • Şans büyüsü yapılan kişi maddi açıdan fayda sağlamak amacıyla büyü yaptırdıysa yatırımlarının değerlendiği, girişimlerinin başarılı olduğu ve işlerinin olumlu yönde gittiği görülür.
 • Kişi zorluklar karşısında kaldığında bu zorluklardan hiç zarar almadan er ya da geç kurtulmaya başlar
 • Şans büyüsü yapılan kişinin işinde terfi ya da prim almaya, aranılan elaman olmaya başlar
 • Kısmetinin bağlı olduğuna inanılan kişinin, şans büyüsü yapılmasıyla kısmeti açılır ve hayırlı teklifler almaya başlar.