OdKara Büyüsü

/ 25 Aralık 2020 / 677 / yorumsuz
OdKara Büyüsü

Odkara büyüsü sevilen kişinin bağlanması için yapılan büyülerden biridir. Büyü genellikle genç kızlar tarafından ayrıldıkları sevgilerini geri getirmek için yapılmaktadır. Birçok teknik ve yöntem kullanılmaktadır. Ancak bu konuda ilk şart alanında uzman ve deneyimli hoca ya da medyumlara gitmek olacaktır. Çünkü ehil olmayan hoca ya da medyumlara gidildiği zaman geri dönüşü olmayan sıkıntılar meydana gelebilir.

Odkara Büyüsü Nedir?

Odkara büyüsü nedir sorusu en çok merak edile sorulardan biridir. Eski zamanlardan günümüze özellikle Afrika bölgesinde yapılmaktadır. Yetenek ve marifet isteyen bir büyü türüdür. Yapımı aşamasında çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Bu materyaller sağdan mürekkebi ve karınca dışkısıdır. Büyü yapılırken yapan kişinin anne ve babasının isimlerinin zikredilmesi gerekmektedir.

Kesinlikle doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde hiçbir şeye yaramayacağı gibi olumsuz etkileri de oldukça fazladır. Doğru şekilde yapıldığı takdirde istediğiniz insanı kendinize aşık edebilirsiniz.

Odkara Büyüsünün Belirtileri

Odkara büyüsünün belirtileri çok kuvvetlidir. Bu nedenle bozulması da belirtileri gibi kuvvetli ve zordur. Yaklaşık yedi gün içinde büyü etkisini göstermeye başlayacaktır. Yapılan kişinin duygu dünyasında ciddi değişikliğe neden olmaktadır. Bunun yanında yapılan kişi yaptıran kişi için her şeyi yapar ve yanında olmak için her yolu dener.

Bu büyü için de yine diğer büyülerde olduğu gibi alanında uzman ve deneyimli kişilerden yardım almak gerekmektedir. Bu konuda alanında uzman ve deneyimli medyum hocamızdan yardım alabilirsiniz. Yapmanız gereken istediğiniz kişiyi ve gerekli bilgileri vermek. Geri kalan tüm işlemler alanında uzman ve deneyimli hocamız tarafından yapılacaktır.

Büyü doğru yapıldığı takdirde bir ömür boyu sürmektedir. Doğru yapılan büyü ile birlikte kısa sürede dileğinize kavuşabilir ve istediğiniz insan ile mutlu olabilirsiniz.

Odkara Büyüsü Neden Yapılır?

Odkara büyüsü neden yapılır sorusu da bir diğer merak edilen konudur. Odkara büyüsü şu amaçlarla yapılır.

 • Terk eden sevgilinin geri gelmesi için.
 • Aile arasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve yeniden birbirine bağlanmaları için.
 • İş yerinde yükselmek isteyenler patronlarına yaparak onları kendilerine bağlayıp istediklerini yaptırabilirler.
 • Evden uzaklaşan çocuğun eve bağlanması için yapılabilir.
 • Önemli bir konuda karşı tarafın sizi dinlemesi ve sizin dediğinizi yapması için yaptırılır.

Bu sebeplerin dışında iyi niyetler için kullanılmalıdır. Asla kötü amaçlı bir kullanımı olmamalıdır. Çünkü kötü amaçlı yapılan büyüler ters dönebilir ve hayatınızı sıkıntıya sokabilir.

Odkara Büyüsü Tutma Zamanı

Odkara büyüsü tutma zamanı büyünün eksiksiz ve tam yapılmasına bağlıdır. Ehil ve uzman kişiler tarafından yapılan büyüler genellikle 11 gün içinde etkisini göstermektedir. 12. günün sonunda büyü eksiksiz ve tam olarak yapılmış ise etkisini göstermekte ve istenilen her şey elde edilir.

Ancak bunun için büyünün tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Çünkü eksik olan bir konu büyünün eksik kalmasına neden olacak ve yeninden tekrarlanması gerekecektir. Bu noktada uzman ve deneyimli hoca ya da medyumlardan destek almak öncelikli olmalıdır.

Alanında uzman ve deneyimli medyum hocamız gerekli tüm işlemleri sizler için gereken tüm işlemleri yerine getirmektedir. Uzun yılların verdiği tecrübe ve deneyim ile sizlere yardımcı olan medyum hocamızın dediklerini yerine getirmeniz durumunda büyüleriniz kısa zamanda tutacak ve istediklerinize kavuşacaksınız.

Odkara Büyüsü Nasıl Yapılır?

Odkara büyüsü nasıl yapılır soru da merak edilen sorular arasındadır. Ancak kişilerin evde yalnız yapmaları veya uzman olmayan kişilere yaptırmaları oldukça tehlikelidir. Çünkü yapılan ufak bir hata ciddi ve geri dönüşü olmayan sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bu işi yapan kişiyi iyi belirlemek ve referans sahibi olup olmadığı sormak ve araştırmak gerekir. Aksi takdirde yapılan büyü hiçbir etki etmeyebilir veya ciddi sonuçları olabilir.

Ancak ritüellere uyulduğu takdirde herhangi bir sıkıntı olmadan istenen tüm dilekler yerine gelir ve ömür boyu mutlu olunabilir. Alanında uzman ve deneyimli medyum hocamız sizlere her konuda olduğu gibi bu konuda da yardımcı olmaktadır. Hocamızın dediklerini uygulandığınız takdirde belirtilen ve tahmin edilen sürede isteklerinize kavuşabilirsiniz.

Odkara Büyüsü Tehlikeli Mi?

Odkara büyüsü tehlikeli mi sorusu da yaptırmak isteyenlerin merak ettikleri bir konu durumundadır. Ancak buradaki tehlike yanlış yapılması ile başlar. Özellikle hüddamlar duyguları nedeniyle gelgitler yaşamaktadırlar. Bu nedenle onlarla doğru iletişim kurmak oldukça önemlidir. Yanlış bir işlem karşı tarafta farklı şekilde yansıyabilir. Bu nedenle alanında uzman ve deneyimli kişilerden destek alınması ilk şartlardandır.

Odkara Büyüsü Bozma

Odkara büyüsü bozma işlemi oldukça zor bir işlemdir. Ancak alanında uzman ve deneyimli hocalar tarafından yapılması gerekir. Öncelikle büyünün yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Büyü yapılmış ise medyum veya hocalar gerekli çalışmalara başlarlar. Dua ve tılsımlar hazırlarlar. Bu dua ve tılsımların evde ve kıyafetlerde saklanmasını isterler. Bu dua ve tılsımların kimsenin görmeyeceği bir yerde saklanması durumunda büyü bozulur.

Bunun dışında büyü hüddamlarının uzak durması için okunması gereken sureler bulunmaktadır. Bu sureler okunursa hüddamlar uzak durmaktadırlar.

Felak Suresi Türkçe Okunuşu

 1. Kul e’uzü birabbilfelak
 2. Minşerri ma halak
 3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
 4. Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad
 5. Ve min şerri hasidin iza hased

Felak Suresi Türkçe Anlamı

 1. De ki:”Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
 2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
 3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
 4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,
 5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Haşr Suresi Türkçe Okunuşu 

1.Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’arardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
2.Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilkitabi min diyarihim lievvelil haşri ma zanantum en yahrucu ve zannu ennehum mani’atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru’be yuhribune buyutehum bieydiyhim ve eydiylmu’miniyne fa’tebiru ya ulil’ebsari.
3.Ve lev la en keteballahu ‘aleyhimulcelae le’azzebehum fiyddunya ve lehum fiyl’ahıreti ‘azabunnari.

Haşr Suresi Türkçe Anlamı

1.Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir,

Hüküm ve hikmet sahibidir.

2.O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah’ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini hem kendi elleriyle hem de mü’minlerin elleriyle yıkıyorlardı.

Ey basiret sahipleri ibret alın.

3.Eğer Allah, onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise, onlar için cehennem azabı vardır

Nas Suresinin Türkçe Okunuşu 

Bismillahirrahmânirrahîm

1- Kul e’ûzü birabbinnâs

2- Melikinnâs

3- İlâhinnâs

4- Min şerrilvesvâsilhannâs

5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6- Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
 3. İnsanların İlâhına.
 4. O sinsi vesvesenin şerrinden,
 5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.
 6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

Rahman Suresi Türkçe Okunuşu 

1.Er rahman.

2.Alleme lkur’ane.

3.Halekal insane.

4.Allemehul beyan.

5.Eş şemsu vel kameru bi husban.

6.Ven necmu veş şeceru yescudan.

7.Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

8.Ella tatğav fil mizan.

9.Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

10.Vel erda vedaaha lil enam.

11.Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

12.Vel habbu zul asfi ver rayhan.

13.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

14.Halekal’insane min salsalin kelfahhari.

15.Ve hale kalcanne min maricin min narin.

16.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

17.Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

18.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

19.Mereclbahreyni yeltekıyani.

20.Beynehuma berzahun la yebğıyani.

21.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

22.Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.

23.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

24.Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.

25.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

26.Kullu men ‘aleyha famin

27.Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.

28.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

29.Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.

1, 2.Rahmân Kur’an’ı öğretti.

3.İnsanı yarattı.

4.Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.

5.Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.

6.Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.

7.Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.

8.Ölçüde haddi aşmayın.

9.Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.

10.Allah yeri yaratıklar için var etti.

11.Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12.Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.

13.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14.Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.

15.”Cin” i de yalın bir ateşten yarattı.

16.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17.O iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

19.(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.

20.(Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

21.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22.O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

23.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

24.Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.

25.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

26.Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

27.Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

28.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

29.Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır.

Odkara Büyüsü ile Aşık Etme

Odkara büyüsü ile aşık etme en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Yine kara büyülerin arasındadır. Doğru şekilde yapıldığında 1 hafta içerisinde etkisini göstermektedir. Özellikle alanında uzman ve deneyimli medyum ya da hocalar tarafından yapılması durumunda büyü kısa sürede etkisini gösterecektir.

Alanında uzman medyum hocamız ile odkara büyüsü konusunda yardım alabilirsiniz. Yapmanız gereken medyum hocamız ile irtibata geçmek istediklerinizi hocamıza aktarmak.

Odkara Büyüsü Yanlış Yapılırsa Ne Olur?

Odkara büyüsü yanlış yapılırsa ne olur sorusunun ilk cevabı ters tepki olabilir. Çünkü kullanılan hüddamlar bazı durumlarda karşı tarafa aşık olabilmektedirler. Bu durumda kıskançlık yaparak özellikle iki insanı birbirinden uzaklaştırırlar. Bu nedenler alanında uzman ve deneyimli kişiler tarafında yapılması gerekmektedir.

Bir diğer etkisi ise hüddamların değişik duygu durum içerisine girmesidir ki bu durumda ters etki yaptırıp kişinin uzaklaşmasını sağlayabilir. Bu durumların yaşanmaması için yapılması gereken alanında uzman ve deneyimli kişiler ile irtibata geçmektir.

Alanında uzman ve deneyimli medyum hocamız ile irtibata geçerek kısa sürede dileğinizin yerine gelmesine şahit olabilirsiniz. Yapmanız gereken medyum hocamız ile iletişim kurmak ve isteklerinizi bildirmek. Geri kalan tüm işlemler medyum hocamız tarafından sizler için yerine getirilecektir.

Tavsiye

Yumurta Büyüsü