Bağlama Vefki Nedir?

/ 13 Şubat 2022 / 2.637 / yorumsuz
Bağlama Vefki Nedir?

Bağlama Vefki Nedir? Bağlama Vefki Nasıl Yapılır?

Bağlama vefki nedir? Bağlama vefki nasıl yapılır? Diye merak edenler için yazımızda bu konu ile ilgili bilgilere yer vereceğiz. Bağlama vefki aşk için yapılan uygulamalardan bir tanesidir ve bağlama vefki sadece kişiye özel olarak hazırlanmaktadır. Bağlama vefki her ne kadar aşk için yapılsa da bir aşk büyüsü değildir. Çünkü büyülerde ruhani varlıklar kullanılır. Ancak vefk işlemi Allah’ın isimleri ve Kuran-i Kerim’de yer alan dualar ile yapılır.

Vefk uygulaması çok önemli bir işlemdir ve çeşitli bilgiler gerektirir. Bu nedenle bağlama vefki yaptırmak isteyen kişiler en iyi medyum hocaya ulaşmalıdır. Vefk işlemi, Ebced hesabı ile yapılır. Medyum hoca vefk yaptırmak isteyen ve yapılacak kişilerin kişisel bilgilerini öğrenerek ona göre hesaplama yapmaktadır. Ebced hesabına göre de bağlama vefki hazırlanır. Bağlama vefkini kim yaptırıyorsa sadece o kişinin vefki üzerinde taşıması gerekir. Bu sayede bağlama vefki en kısa sürede tutacaktır.

Bağlama vefki genellikle karşılığı olmayan aşklar için uygulanmaktadır. Bu sebeple platonik aşıklar ya da görücü usulü ile evlenip eşinden sevgi görmeyen kişiler bağlama vefkinden yararlanabilir. Bağlama vefki medyum hocaya yaptırıldıktan sonra kişi vefki üzerinde taşıyabileceği gibi evde kimsenin görmediği bir yerde ya da kıyafetlerin içerisinde saklayabilir. Ayrıca vefk uygulaması yemeklere ya da içeceklere katılarak kişinin yemesi sağlanabilir. Bağlama vefki çok güçlü bir uygulamadır ve yeme- içme sonrası anında etki göstermeye başlamaktadır.

Bağlama Vefkinin Dindeki Yeri Nedir?

Bağlama vefki nedir? Bağlama vefki nasıl yapılır? Sorusu kadar bağlama vefkinin dindeki yeri nedir? Sorusu da çok önemlidir. Çünkü büyü ve din birbirine zıt olan iki kavramdır. Büyü, doğal dünyaya bazı mistik olaylar ile müdahale ettiği için dinen yasak ve günah olarak bildirilmiştir. Ancak bağlama vefki iyi niyet olarak uygulandığı için ve bir büyü türü olmadığı için dinde günah olarak belirtilmemiştir. Bağlama vefki dahil olmak üzere diğer vefk türleri de İslam dininde her zaman caiz olarak görülmektedir. Ancak bağlama vefkini hazırlayacak kişinin manevi olarak çok güçlü duygulara sahip olması gerekir.

Bağlama Vefki Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

Bağlama vefki, çok uzun yıllardır yapılan ve kişilerin aşk duygusu yaşamalarına neden olduğu bir uygulamadır. Vefkler ve büyüler konusunda hiçbir bilgi bilmeyen kişiler sorunlarını kendileri çözemediklerinde bu konular hakkında bilgi araştırması yapmaktadır. Bu nedenle aşk konusunda en çok merak edilenlerden bir tanesi bağlama vefki nedir? Bağlama vefki nasıl yapılır? Bilgileridir.

Çok önemli bir işlem olan bağlama vefki konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Bu noktalara göre hazırlanan bağlama vefki çok hızlı bir şekilde etki eder. Bağlama vefkinin etkili olması için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ise şunlardır;

  • Bağlama vefkini yapacak medyum kişinin Arapça, Süryanice ve İbranice dillerini çok iyi bilmesi gerekir. Vefk genelde bu dillerde yazıldığı için bu 3 dile iyi hakim olmalıdır.
  • Kuran-i Kerim’de yer alan bütün ayetleri ve sürelerin hepsini ezbere bilmelidir.
  • Havas bilgilerinin yanı sıra medyum hoca Ebced hesaplama konusunda donanımlı bir bilgiye sahip olmalıdır.

Bağlama vefki çok etkili bir uygulama olmasına rağmen yapılması çok zor bir işlemdir. Bu nedenle vefk yaptırmayı düşünen kişiler yukarıda bahsedilen özelliklere sahip medyum hocalara ulaşmalıdır.

Bağlama Vefkinde Hangi Dualar Okunmalıdır?

Bağlama vefkinin ne olduğunu araştıran kişiler bağlama vefki nedir? Bağlama vefki nasıl yapılır? Diye merak etmektedirler. Sevdiklerini kendilerine bağlayarak aşık etmek isteyen kişiler genellikle bağlama vefkine yönelmektedir. Bağlama vefki yaptırmak isteyen kişiler aynı zamanda bağlama vefkinde hangi dualar okunmalıdır? Gibi soruları da merak etmektedir.

Bağlama vefki yaparken medyum hocalar Kuran-i Kerimde yer alan bazı duaları okumaktadır. Bağlama vefki hazırlanırken hangi duaların okunduğuna dair bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

  • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
  • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
  • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
Bağlama Vefki Nedir?
Bağlama Vefki Nedir?

Ayrıca Kuran-i Kerim’de yer alan Bakara suresi gibi sürelerde okunabilmektedir. Bağlama vefkini hazırlarken medyum hoca vefke Ebced hesaplamalarını yazdıktan sonra Kuran-i Kerim’den duaları yazmaktadır. Bunun dışında vefki yaptıran kişi hazırlanan bağlama vefkini medyum hocadan aldıktan sonra yukarıda bahsedilen duaları düzenli bir şekilde okumalıdır. Kişi bu duaları namazlardan sonra okursa eğer bağlama vefki çok daha çabuk etkisini gösterecektir. Kişi bu duaları 1 hafta boyunca hiç aksatmadan okumalıdır. Aşk büyüsü kadar etkili olan bağlama vefki sayesinde kişiler sevdiklerine kavuşurlar.

Bağlama Vefki Ne Zaman Tutar?

Bağlama vefki nedir? Bağlama vefki nasıl yapılır? Sorusu kadar bağlama vefki ne zaman tutar? Sorusu da oldukça popülerdir. Çünkü insanlar yaptırdıkları işlemden en kısa sürede sonuç almak istedikleri için işlemin ne kadar sürede etki ettiğini de öğrenmek isterler.

Bağlama vefkinin ne zaman tutacağına dair bir bilgi vermek doğru değildir. Çünkü yapan medyum hocanın tecrübesine ve bilgi birikimine bağlı olarak bu süre değişebilir. Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse eğer kişiler medyum hocanın daha önceden vefk uygulaması yapıp yapmadığını araştırmaları gerekir. Eğer medyum hoca daha önceden bağlama vefki konusunda başarılar elde etmiş ise bağlama vefki çok kısa bir sürede etki edecektir. Eğer daha önce vefk denemesi olmayan bir medyum hoca ile çalışırsanız vefkin etki göstermesi uzayabilir ya da hiç tutmayabilir. Bu nedenle bağlama vefki konusunda profesyonel medyum hocalar ile çalışmanız son derece önemlidir.

Ayrıca vefkin etki etmesini kısaltan unsurlardan bir tanesi de yukarıda bahsedilen duaların her gün aksatılmadan okunmasıdır. Bunların yanı sıra kısa sürede etki göstermesini etkileyen bir diğer durum da bağlama vefkinin kaç adet yapıldığıdır. Eğer birden fazla sağalma vefki yapılıyorsa bu işlemler uzun süreceği için otomatik olarak vefkin etki etme süresi de uzayacaktır.

Bağlama Vefki Kaç Kez Yaptırılır?

Aşk büyüsü yaptırmadan sevginiz kişiyi kendinize aşık etmek için bağlama vefki yaptırabilirsiniz. Bağlama vefki sayesinde sizi sevmeyen eşiniz, partneriniz ya da uzaktan sevdiğiniz kişi size aşık olacaktır. Bağlama vefki konusunun ne olduğunu bilmiyorsanız bağlama vefki nedir? Bağlama vefki nasıl yapılır? Öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Bu sorular kişilerde merak uyandırdığı kadar vefkler ile ilgili bilgi sahibi olamayan kişiler bağlama vefki kaç kez yaptırılır? Diye de merak etmektedir.

Bağlama vefkinin yapılması için kadim büyü kitaplarında herhangi bir sayı belirtilmemiştir. Genellikle 3’lü, 4’lü ya da 6’lı olarak yazılan vefk uygulamaları amaca uygun olarak farklı sayılarda yazılabilir. Vefkin kaç kez yapılacağına sadece medyum hoca karar verebilir. Çünkü vefk uygulaması öncesinde yaptığı bakımdan yola çıkarak bu sayıyı belirleyebilir. Vefk uygulaması kişiye özel olarak yapıldığı için Ebced hesaplamaları sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre yapılma sayısı ve kullanılacak malzeme değişebilir. Ayrıca bağlama vefki yaptıran kişi iyi niyetlerle bu uygulamayı yaptırmalı ve tutacağına dair inancını kaybetmemelidir.

Bağlama Vefki Nasıl Yapılır?

Bağlama vefki nedir? Sorusunu sizler ile paylaştıktan sonra bağlama vefki nasıl yapılır? Bu soru hakkında bilgiler paylaşalım.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bağlama vefki alanında uzman ve tecrübeli medyum hocalar tarafından yapılmalıdır. Bağlama vefki yaptırmak isteyen kişiler medyum hocaya gittiklerinde vefk uygulamasından önce kişilerin yıldız namelerine bakılır. Çıkan sonuca göre de bağlama vefkinin ne zamanDa yapılacağı belli olur. Belirlenen gün ve saatte medyum hoca bazı geometrik şekiller çizerek kişilerin bilgilerini ve isimlerini yazar. Bağlama vefki için iyi niyetler edildikten sonra da 1 Fatiha ve 3 İhlas suresi olmak üzere medyum hoca dua eder. Bağlama vefki hazırlandıktan sonra 7 gün boyunca evde kimsenin göremeyeceği bir yerde saklanmalı ve 7 gün boyunca da medyum hocanın verdiği dualar okunmalıdır. Bu sayede bağlama vefki 1 hafta süre içerisinde etkisini göstermeye başlar.

Bağlama vefki yapımında medyum hocanın önemi çok büyüktür. Çünkü medyum dahi olsa herkes vefk işlemi yapamaz. Bunun nedeni ise vefk yazımı için gerekli olan bilgilerin her medyum hocanın bilmemesidir. Bu sebeple bağlama vefki yaptırmadan önce iyi bir araştırma yapmanız gerekir.

Bağlama Vefki Bir Büyü Çeşidi midir?

Doğal yollar ile sevdiğinin kalbine giremeyen kişiler çareyi medyum hocaya gitmekte bulur. Ancak büyü dinimizce günah olduğu için bağlama vefki bir büyü çeşidi midir? Diye de merak etmektedir. Bağlama vefki dahil olmak üzere farklı amaçlar ile de yapılan vefkler bir büyü türü değildir. Allah’ın isimleri ile yapılan bağlama vefki aşk büyüsü ve bağlama büyülerinden çok farklı bir uygulamadır. Büyü uygulamalarında Allah’a yapılan dualar dışında ruhani varlıklardan yardım alınmaktadır.

Bu sebepten dolayı da büyü dinimizde günah olarak kabul edilmiştir. Ancak vefk yaparken Kuran-i Kerim’de bulunan ayet ve surelerden yardım alınır ve Allah’a dua edilir. Bu nedenle dinimizce uygulanmasında hiçbir sakınca yoktur. Bağlama vefki nedir? Bağlama vefki nasıl yapılır? Gibi merak ettiğiniz bir diğer soru olan bağlama vefki bir büyü çeşidi midir? Konularında sizler ile bilgilerimizi paylaştık.

Bağlama Vefki ile Muska Arasındaki Farklar Nelerdir?

Aşk büyüsü muska yazılarak da uygulanabilen bir işlemdir. Ancak bağlama vefkinin muskadan bazı farkları bulunmaktadır. Bağlama vefki nedir? Bağlama vefki nasıl yapılır? Gibi konularda sizleri aydınlattıktan sonra bağlama vefki ile muska arasındaki farklar nelerdir? Bir bakalım.

  • Muska uygulamaları büyü olarak uygulandığı için ruhani varlıklardan yardım alınmaktadır. Ancak bağlama vefki kişinin bilgileri ve dualar ile yazılır.
  • Muska işlemlerinde etkiler belli bir süre sonra kaybolurken bağlama vefki etkileri sürekli olarak devam etmektedir.
  • Bağlama vefki hem kalıcı hem de günah olmadığı için aşk konusunda tercih edilmesi gereken en iyi uygulamadır. Muskalar dinen günah olarak bilinmektedir.

Muska ve bağlama vefki arasındaki farklar bu şekilde açıklanabilir. Muska tamamen bir büyü olduğu için hem etkileri geçici hem de başka kişilerin hayatına müdahale etmek olduğu için İslam dinine göre yasaklanmıştır. Bu nedenle sevdiğinize kendinize bağlamanız için bağlama vefki işlemini gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz.

Tavsiye

Rukye Ne Demek?