Şans Büyüsü Nedir?

/ 10 Haziran 2021 / 3.640 / yorumsuz
Şans Büyüsü Nedir?

Şans büyüsü nedir? faydaları nelerdir? Bu konu hakkında sizler ile bilgiler paylaşacağız. Şans büyüsü, büyüyü yaptıran kişilerin hayatını olumlu yönde etkilemektedir. Bu yüzden de uzun yıllardır şansları kapalı olan insanların tercih ettiği büyüler arasında yer almaktadır. Birçok kişinin şans büyüsü sayesinde işlerinde düzelme gerçekleşmiş, evlilik hayatlarında da şansları açılmıştır. İnsanın hayatında şanssız olduğu dönemler olmaktadır.  Bu şanssız dönemlerden kurtulmak için de insanlar şans büyüsüne başvurmaktadır. Şans büyüsü yaptırmak isteyen kişiler alanından uzman, işin ehli medyum hocalara büyü yaptırmak için başvurabilirler.

Şans büyüsü, çok farklı amaçlar ile yaptırılabilir. Örneğin kısmeti kapalı olup evlenemeyeler, işleri düzgün gitmeyen kişiler bu büyüye başvurabilirler. Ayrıca şans büyüsü, milli piyango gibi şans oyunlarında da etkilidir.

Şans Büyüsü Neden Yapılır?

Şans büyüsü nedir?  Diye cevapladıktan sonra şans büyüsü neden yapılır? Ona bakacak olursak eğer cevabını şu şekilde açıklayabiliriz. Şans büyüsü, insanların kaderini açmak, karşılarına sürekli iyi ve olumlu olayların çıkması için yapılmaktadır. Şans büyüleri farklı amaçlar ile yapılmaktadır ve yapılan bu şans büyüleri insanların hayatlarında güzellikler getiren kapılar açmaktadır.

Bu güzellikler sayesinde insanlar yaşamlarını daha mutlu ve huzurlu geçirmektedirler. Aslında şans büyüsü neden yapılır sorusunun cevabı oldukça basittir. Çünkü her insan hayatında şanslı olmayı dilemektedir. Bazı kişiler buna doğuştan sahip olabiliyorken, bazıları da şanslarını açtırmak için büyü yaptırmayı tercih etmektedir. Şans büyüsünün faydaları nelerdir? Aşağıda bahsedilecektir.

Şans Büyüsü Nasıl Yapılır?

Şans büyüsü nedir? Faydaları nelerdir? Bu soruların cevaplarını açıklarken şans büyüsü nasıl yapılır? Bu sorunun cevabına bakalım.  İnsanların hayatlarını olumlu yönde etkileyen şans büyüsü yaptırmak için öncelikle bir medyum hocaya başvurmak gerekir. Medyum hocaya şansı açılmak istenen kişinin fotoğrafının verilmesi gerekir. Ardından medyum hoca bu fotoğraf üzerine kişiye şansının açılması için büyü yapacaktır. Bu sayede kişinin şansı kısa bir süre içerisinde açılacaktır. Aynı zamanda yapılacak olan bu şans saçma büyüsünün daha kısa sürede etki etmesi için medyum hocaya muska yazdırmaya mümkündür.

Bu şekilde kişinin üzerindeki olumsuzluklar kalkacak ve hayatında olumlu şeyler olmaya başlayacaktır. Muska üzerine yazılan ve bu şekilde yapılan büyüler, her zaman etkisini daha hızlı göstermekte ve daha tesirli olmaktadır. Şans büyüsü muska üzerine yazıldığında kişinin etki görmesi için bu muskayı sürekli olarak üzerinde taşıması gerekmektedir. Bu sayede kişi sürekli olarak şans büyüsünün etkisi altında olacak be şansı sürekli olarak açık olacaktır. Eğer bu muska açılır ya da kaybolursa büyü yapılan kişi şansını kaybedecek ve şanssız bir döneme girecektir.

İnsanlar çoğu zaman bir medyum hocadan yardım almak yerine kendileri evde büyü yapmayı tercih ederler. Ancak hangi büyü türü olursa olsun kesinlikle bir medyum hoca tarafından yapılması gerekmektedir. Çünkü bu ritüeller ruhani varlıkların güçleri sayesinde yapılmaktadır. Medyum hocalar bu varlıklar ile iletişim kurabildikleri için yaptıkları büyüler de tesir gösterecektir. Aksi halde kişinin evde yapmak için uğraştığı büyü tutmayabilir veya olumsuz olarak sonuçlanabilir.

Şans büyüsü yapılırken kullanılan malzemelerden bir tanesi de ada çayıdır. Ada çayı ile yapılan uygulamada bazı malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemeler yeşil örtü, erkek kuvars kristali ve yeşil mumdur. Bu ritüelin uygulama zamanı dolunayın Jüpiter döneminde gerçekleştiği zamandır. Bu uygulamada öncelikle mumun yakılması gerekmektedir. Ardından kuvars içine ada çayı konulmaktadır. Daha sonra da üzeri yeşil örtü ile örtülmesi gerekmektedir. Mumun yaydığı yeşil ışık etrafında para ve şans konusu ile ilgili dilekler dilenmesi gerekir.

Uygulamayı yaparken büyünün tutacağına gönülden inanılması gerekir. Ve bu ritüele 21 gün devam edilmelidir. 21 günün sonunda ise insanlar para ile ilgili şanslarının açıldıklarını görürler.

Şans Büyüsünün Faydaları Nelerdir?

Şans büyüsü nedir? Diye cevapladıktan sonra şans büyüsünün faydaları nelerdir? Onu inceleyelim. Şans büyüsünü kişi kendisine yaptırabileceği gibi bir başkası adına da yaptırabilir. Güvenilir, ilim sahibi medyum hocalar bu konular ile ilgili insanlara oldukça yardımcı olmaktadır. Sahip oldukları bazı doğa üstü güçler sayesinde yaptıkları büyüler oldukça tesirli olmaktadır.

Şans büyüsünün faydaları şans büyüsünün hangi amaçla yapıldığına göre değişmektedir. Şans büyüsü, maddi sıkıntıların düzelmesi için yapılabileceği gibi gönül işlerinin de yoluna girmesi için yapılabilir.

Şans büyüsü yapılan kişi, hayatından güzellikler yaşamaya başlamaktadır. Peki şans büyüsünün yapılan kişi üzerindeki olumlu etkileri nelerdir aşağıda sıralayalım.

  • Şans büyüsü yaptırmadan önce maddi sıkıntılar yaşayan ve işleri yolunda gitmeyen kişi, şans büyüsünü yaptırdıktan sonra işleri yoluna girer ve kısmeti açılır.
  • Büyüyü yaptırmadan önce her yönden işleri ters giden kişilerin büyüden sonra hayatlarında olumlu etkiler oluşmakta ve her yerden kısmetleri açılmaya başlamaktadır.
  • Şans büyüsü yaptırmadan önce aşk ve sosyal hayatı kötü olan birinin büyüden sonra şansı tamamen açılmakta ve aşk hayatı düzene girmektedir.
  • Şans büyüsü yaptırmadan önce kişi eğer sinirli ise ve sürekli olumsuz şeyler düşünüyorsa, büyüden sonra bu düşünceler ve sinirlilik hali ortadan kalkar ve mutlu günler yaşamaya başlar.
  • Şans büyüsü yapıldıktan sonra bu kişi etrafında sevilen, saygı duyulan ve fikirlerine önem verilen kişiler olmaktadırlar.

Şans Büyüsü Sözleri Nelerdir?

Şans büyüsü nedir? Faydaları nelerdir? Diye inceledikten sonra şans büyüsü sözleri nelerdir? Diye bakalım. Şans büyüsü sözleri hakkında pek çok rivayet bulunmaktadır. Şans büyüsü sözleri sadece medyum hocalar tarafından bilinmektedir ve bu sözlerin telaffuzu oldukça zordur.  Medyum hocalara göre şans büyüsü sözlerinin farklı yorumları vardır. Çünkü farklı toplumlarda farklı sözler ile şans büyüsü yapılmaktadır. Bizim ülkemizde ise Asya kökenli şans büyüsü sözleri kullanılmaktadır.

Şans büyüsü sadece insanların hayatını olumlu yönde etkilemek için yapılmaz. Aynı zamanda insanların şanslarını tersine çevirmek için de yapılmaktadır. Bu yüzden şans büyüsü sözlerinin farklı yorumları bulunmaktadır. Çünkü kişilerin şans büyüsü diye okuyacağı bazı sözler insanın hayatını tamamen olumsuz olarak etki edebilir. Tabi ki bunda ruhani varlıkların etkisi de oldukça büyüktür. Şans büyüsü sözleri ile ilgili önemli bilgiler şu şekilde açıklanabilir.

  • Şans büyüsü sözleri etkisini sadece büyü yapıldıktan sonra göstermektedir.
  • Şans büyüsünün sadece bir medyum hoca tarafından yapılması gerekir.
  • Bu sözlerin okunması gereken bazı zamanlar bulunmaktadır.
  • Şans büyüsü sözleri okunduktan sonra görevli bazı ruhani varlıklar aldıkları emirleri uygulamaya başlamaktadırlar.
  • Bu sözlerin belirtilen sayıda okunması gerekir. Ne eksik ne de fazla okunmalıdır.

Şans Büyüsü Etkisini Ne Zaman Gösterir?

Şans büyüsü nedir? Faydaları nelerdir? Yukarıda bu konu ile ilgili sizlerle bilgiler paylaştık. Şans büyüsü etkisini ne zaman gösterir? Bu konu ile ilgili bilgiler paylaşacağız. Her büyünün etkisini gösterme süresi farklıdır. Yapılan büyülerden sonuç almak için alanında uzman, güvenilir medyum hocaya başvurmak gerekir. Bu medyum hocaların yaptığı büyüler etkisini daha kısa sürede göstermektedir. Şans büyüsü etkisini yaklaşık olarak 2 ila 3 hafta içerisinde göstermeye başlamaktadır.  Yapılan bu şans büyüsü sayesinde kişinin şansı bir ömür boyu açılabilir. Bu sayede kişiler hayatlarına mutlu ve şanslı şekilde devam ederler.

Para İçin Yapılan Şans Büyüsü

Yukarıdaki alt başlıklarda sizlere şans büyüsü nedir, faydaları nelerdir? Bunlar ile ilgili bilgiler verdik. Şimdi de para için yapılan şans büyüsü hakkında bilgiler paylaşacağız.  Para için yapılan şans büyüsü genellikle parası olmayan kişilerin ya da yaptıkları yatırımlardan daha çok kar elde etmek isteyenlerin başvurduğu bir büyü türüdür. Güvenilir, bu konular hakkında bilgi sahibi olan medyum hocalara şans büyüsü yaptırıldığı zaman kişinin hayatında para ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanmaktadır.  Bu büyü sayesinde kişilerin karşısına para ile ilgili fırsatlar çıkmaktadır ve bunları olumlu bir şekilde değerlendirmektedirler.  Bu şans büyüleri çok eski zamanlardan beri yapılmaktadırlar ve bu büyüler için en güçlü doğa üstü varlıkların kullanıldığı bilinmektedir.

Şans Büyüsü İle Mutluluğu Yakalamak

Şans büyüsü ile mutluluğu yakalamak için neler yapmak gerekir biraz da bu konuya değinelim. Normal hayatta eğer insanlar sevdikleri kişiler ile mutsuz bir hayata sahip ise genellikle büyü yaptırmayı tercih etmektedirler. Şans büyüsü ile mutluluğu yakalamak için öncelikle ilim sahibi bir medyum hocaya gitmek gerekir. Yaptıracakları bu büyü sayesinde insanlar sevdikleri ile bir ömür boyu mutlu yaşayabilirler. Kişilerin mutluluğu için yapılan şans büyüsünde kişinin özel bir eşyası kullanılmaktadır.  Bu özel eşyanın üzerine medyum hoca ruhani varlıkları kullanarak bazı dualar okumaktadır.

Büyü ritüeli tamamladıktan sonra bu eşya kişinin evine gizli bir şekilde koyulması gerekmektedir. Bu sayede şans büyüsü etkisini göstermeye başlayacaktır. Bu şekilde büyü yapılan kişi, yaptıran kişiyi sevecek ve birlikte bir mutlu hayat sürecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır o da şudur ki büyünün etki süresi bittiği zaman büyü yapılan kişi tekrardan eski haline dönecektir. Büyünün etki süresi bitmeden tekrardan bir medyum hocaya giderek kişilerin büyüyü tekrarlaması gerekir.

Ağaç Dikerek Şans Açma Uygulaması

Şans büyüsü nedir, faydaları nelerdir bununla ilgili bilgiler paylaştık. Peki ağaç dikerek şans açma uygulaması nasıl yapılır? Bakalım.  Ağaç dikerek şanslarını açmak isteyen kişiler bu uygulamayı evlendikleri gün yapmaları gerekir. İsveç’ ‘te oldukça yaygın olan bu ritüelin şans getirdiğine inanılmaktadır. Evli çiftler evlerinin önüne ağaç diker ve bu sayede hem evlerine hem de iş yerlerine şans getirdiğine inanmaktadırlar. Ayrıca şans için evin önüne dikilen ağaç büyüdüğünde çocuklara da şans getirmektedir.  Eğer meyve veren ağaç dikilirse daha çok şans getirmektedir.

Kırmızı Ve Beyaz İp İle Yapılan Şans Büyüsü

Kırmızı ve beyaz ip ile yapılan şans büyüsü hakkında sizler ile bazı bilgiler paylaşacağız. Daha çok Trakya bölgesinde yapılan bir uygulamadır. İlkbaharın gelmesi ile insanlar kırmızı ve beyaz ip ile bileklerine takmak için bileklik yapmaktadırlar. Kırmızı ve beyaz ip birbirinin üzerine gelecek şekilde bağlanmaktadır. 1 Mart günü takılan bu bileklik leylek görülene kadar çıkarılmamaktadır. Aynı zamanda Balkan ülkelerinde de uygulanan bu ritüel leylek görünce çıkarılıp bir ağaca asılması gerekir. Bu sayede şans getirdiğine inanılmaktadır.

Mavi Boncuk Ritüeli

Mavi Boncuk ritüeli pek çok toplumda uygulanmaktadır. Mavi boncuğun nazari ve uğursuzlukları yok ederek şans açtığına inanılmaktadır. Bu sayede bu yerlerde bereket olacağına inanılmaktadır. Mavi boncuk genellikle evlerin ve işyerlerinin girişlerine konulmaktadır. Aynı zamanda yeni doğan bebeklere de nazardan korumak için takılmaktadır. Bunun yanı sıra bereket, rızık ve nazar için bazı dualar da okunmaktadır. Şans büyüsü nedir? Faydaları Nelerdir? Konusundaki bilgiler bu yazımızda size sunulmuştur.

Tavsiye

Çevirgel Duası