Sabır Duası Nasıl Edilir?

/ 25 Mayıs 2021 / 662 / yorumsuz
Sabır Duası Nasıl Edilir?

Sabır duası nasıl edilir? hangi durumlarda okunur? Bu yazımızda sizlere bu bilgileri aktaracağız. Öncelikle sabır nedir?  Onu açıklayalım. Sabır, sıkıntı ve acı veren bir olay karşısında tahammül etmek anlamına gelmektedir. Bu dünyada hepimiz imtihana çekilmekteyiz. Bu imtihanlarımız genel olarak adlandırılacak olursa eğer, dert olarak adlandırabiliriz. Çözümü olmayan dert olmaz. Ancak dertlerimiz de anında çözülmez.  Her şeyin yoluna girebilmesi için biraz sabır, tahammül etmemiz gerekir.  Başımıza bir dert, sıkıntı gelirse eğer buna karşı soğukkanlı bir şekilde beklememiz gerekir. En büyük erdemlerden biri sayılan sabrın İslam dininde önemi büyüktür. Bununla ilgili Peygamberimiz birçok hadis bildirmiştir.

Sabır denilen olay oldukça önemlidir. Çünkü insanın istediği her şey anında gerçekleşmez. Bu yüzden de istediğine kavuşması için sabretmesi gerekir. Hayatımız baştan sonra bir sınav olduğu için Yüce Allah bizleri sınayarak sabrımızı ölçmektedir. Sabır çok güzel bir olaydır ki, Peygamberimiz bununla ilgili pek çok hadis bildirmiştir.  Bir insan Allah’tan isteklerde bulunduğu zaman bu arzular çoğu zaman hemen gerçekleşmez. Günler, aylar belki de yıllarca beklemek gerekir. Bazen Yüce Allah istediğimiz isteklerin daha güzelini vermek için bizim bekletmektir. Bunun karşısında göstereceğimiz sabrı sınamaktadır.

Sabır olayına en iyi örneği olarak Hz. Eyyub Peygamberin hayatını söyleyebiliriz. Yaşadığı bütün acılara, kötülüklere, sağlık problemlerine rağmen Hz. Eyyub Peygamber Allah’a olan inancından vazgeçmemiş ve tahammül etmiştir. Hz, Eyyub Peygamber Allah’a ettiği dua vesilesi ile tekrardan eski gençliğine, malına, servetine, çocuklarına kavuşmuştur.

Dua Nasıl Edilir? Duaların Kabul Olması İçin Ne Yapmak Gerekir?

Sabır duası nasıl edilir? Hangi durumlarda okunur inceleyelim.  

Dualar, Allah’a yalvarma, Allah’tan istenen bazı isteklerdir. Dua ederken kişinin Allah’a olan inancı ve duanın kabul olacağına dair inancı tam olmalıdır. Ayrıca dua ederken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Günümüzde sadece belli vakitlerde ve 5 vakit namazın ardından dua edilmektedir. Halbuki dua etme olayı hayatımızın tamamını kaplamaktadır. Peki ettiğimiz duaların kabul olması için ne yapmamız gerekir.

 • Öncelikle Allah’ın dualarımızı kabul edeceğine dair inancımız tam olmalıdır.
 • Edeceğimiz duayı içten etmemiz gerekir.
 • Abdestli bir şekilde dua etmek daha makbuldür.
 • Mübarek gün ve gecelerde edilen dualar daha makbuldür.
 • Beş vakit özellikle sabah namazının ardından edilen dualar daha makbuldür.
 • Ayrıca camilerde, ramazan ayında edilen dualar daha makbuldür.
 • Duanın içten bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Eğer bu şartlara uyularak dua edilmezse duanın kabul olmasının tesiri azalmaktadır.

Ayetler arasında sabır için okunması gereken özel bir dua yoktur. Ancak sıkıntılı zamanlarda okunması gereken bazı dualar önerilmiştir. Örneğin Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim. Ya da Yunus a.s.’ın balığın karnındayken ettiği dua Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn gibi dualar sıkıntılı zamanlarda okunabilir. Ayrıca sıkıntılı zamanlarda okunabilecek birçok dua vardır.

Peygamber Efendimiz sabrı 3’e ayırmıştır.

 1. Belaya sabır
 2. Günah işlememeye sabır
 3. Din bilgilerini öğrenirken ve ibadetlerini yaparken gösterilen sabır.

Bu gibi durumlarda sabır için dua okunabilir. Ayrıca Yüce Rabbim ayetlerinde sabredenlere verilecek mükâfatları bildirmiştir.

Sabır Davranışı İmandandır

Sabır duası nasıl edilir? Hangi durumlarda okunur? Gibi sorulara cevap ararken sabrın imandan gelen bir davranış olduğunu öğrenmekteyiz. Sabır aslında her insanda bulunması gereken bir davranıştır. Zor zamanlarda hepimiz sabrederek başımıza gelen zor zamanlarda, olumsuz olaylarda başvurmamız gereken bir davranıştır.

Peygamberimiz tarafından bildirilen ayetlerde kötü olaylara karşı sabır gösterenlere Allah tarafından mükafatlar verileceğidir.  Ayetlerden birinde “ Allah sabredenler ile beraberdir “ olarak bildirilmiştir. Bu sebepten dolayı başımıza gelen kötü olaylara karşı isyan etmek yerine, sabırla, soğukkanlılık ile tahammül etmeliyiz.

Bakara suresi 155. Ayetinde sabır şu şekilde açıklanmıştır.  “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.”

Bu nedenden dolayıdır ki Rabbimin bizi sınadığı, imtihanlara tabi tuttuğu bu dünyada, bu imtihanlara sabır göstererek daha sonrasında bize vereceği bu güzel mükâfatlara kavuşabiliriz.

Sabrı Nasıl Anlamalıyız?

Kainatın Efendisi Hz. Muhammed (s.a.v) sabır davranışı ile şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Sabır, acı bir olaya karşı gösterilen bir tahammüldür. Buradan anlaşılmaktadır ki, bir felaket, acı bir olayla karşı karşıya kaldığımızda yapmamız gereken ilk şey sabır göstermektedir. Yüce Rabbim bizlere gönderdiği ayetlerde sabretmemizi, namaz kılmayı ve dua etmeyi tavsiye etmektedir.

Sabır Duası Nasıl Edilir?
Sabır Duası Nasıl Edilir?

Sabır Duası Hangi Durumlarda Okunur?

Sabır duası nasıl edilir diye baktıktan sonra hangi durumlarda okunur onu açıklayalım. Yaşamımızda birçok olay bizi üzmekte ve sıkıntılı anlar yaşatmaktadır. Bunlar çeşitli sıkıntılar olabilir. Örneğin büyük bir borcumuz vardır, bu bizi üzebilir. Eşin, çocukların hayırsız çıkması bizleri sıkıntıya sokabilir. Bu gibi durumlarda Allah’a sığınarak ona dua etmeli ve sabretmeliyiz. Bu duaları biz kendimiz okuyabileceğimiz gibi, medyum hocalara da okutabilir ve onlardan destek alabiliriz.

Alanında uzman ilim sahibi pek çok medyum hoca vardır. Farklı sebepler ile çoğu zaman onların kapısını çalmaktayız.   Basımıza gelen olumsuz olaylar ya da aile içi yaşadığımız bazı sıkıntılardan dolayı medyum hocalardan bu konularda yardım alabiliriz. Sabır anında okunması gereken birçok dua ayetler, hadisler ile bildirilmiştir. Bu dualar medyum hocalar tarafından da okunmaktadır. Sorununa daha çabuk çare arayanlar medyum hocalardan destek alabilirler.

Sabır duası hangi durumlarda okunur aşağıda belirtilmiştir.

 • Maddi sorunlardan kurtulmak için
 • Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için
 • Evlatların sabırlı olması için
 • Art niyetli insanlardan gelecek zararları engellemek için
 • Eşler ile ilgili problemlerde
 • Ölüm anında

Bu ve benzeri durumlarda sabır duası okunmalıdır. Kuran-i Kerimde veya dua kitaplarında sabır duası olarak net bir dua belirtilmemiştir. Sıkıntılı süreçlerde pek çok duanın okunabileceği belirtilmiştir.

Peygamber Efendimizin Sabra Karşı Okuduğu Dua

Sabır Duası Nasıl Edilir ve hangi durumlarda okunur açıkladıktan sonra Peygamberimizin sıkıntılı zamanlarda okuduğu sabır duası hangisidir açıklayalım.

Bismillahirrahmanirrahim,

Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu.

Anlamı:  Allahım, sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, kararına beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana ihsan et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol.

Sevgili Peygamberimiz bizlere acıya karşı sabredenlerin sonunda mükâfatlandırılacağını bildirmektedir.  Ve bizlere öfke duygusundan kurtulmamız için bu duayı önermektedir.

İkili İlişkilerde Sabır Duası

Sabır duası nasıl edilir, hangi durumlarda okunur sorusunun cevaplarından bir tanesi de ikili ilişkilerdir. Evli, nişanlı çiftler veya sevgililer arasında bazen olumsuz olaylar yaşanabilmektedir. Bunların sonucunda ilişkilerde kopma, ayrılma durumları yaşanmaktadır. Bu durumda yine yaşanılan bu ayrılık olayına karşı sabırlı bir davranış sergilemek gerekir. Kişinin kendisi Allah’a dua edebileceği gibi bunu medyum hocaya da yaptırabilir.

Özellikle ikili ilişkilerde, aile içi huzursuzluk gibi durumlarda ya da çocuğu ile problemi olan ailelerde sabır davranışı çok önemli bir unsurdur. Bu konular ile ilgili acı çeken kişilerle genellikle bir medyum hocadan yardım almaktadır. Kuran-i Kerimde geçen bazı ayetleri kişiler kendisi okuyabilir. Ancak kesin sonuç isteyenler bir medyuma başvurmaktadırlar. Bu duaları medyum hocaların kendileri için okumalarını istemektedirler. İlim sahibi medyum hocalardan yardım alarak sabretmek zorunda oldukları sorunlara çözüm bulabilmektedirler.

Kuran-i Kerimde Sabır Hakkında Ayetler Hangileridir?

Sabır duası nasıl edilir, hangi durumlarda okunur? Sorusunu açıkladıktan sonra sabır ile ilgili ayetler hangileridir ona bakalım. Sabır, Kuran-i Kerimde beş kez geçmektedir. Allah tarafından Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) ‘e indirilen bu kutsal kitapta sabır ile ilgili ayetlerin şunlar olduğu bildirilmektedir.

 • Bakara suresi 153. Ayet-i
 • Bakara suresi 155. Ayeti
 • Al-i İmran süresi 200. Ayeti
 • Zümer süresi (10)
 • Muhammed süresi 47/31

Sabır için okunan çeşitli dualar vardır. Ancak duanın yanı sıra Allah’ın 99 ismi olan Esma-ül Husna isimleri çekilmektedir. Ya Sebur c.c işimi zikirlerini çekerek Allah’a yapmaktadır.

Bu gibi durumlarda bu zikirleri çekmesi, sizin adınıza Kuran-i Kerimde bu ayetleri okuyarak aslında bizim Allah’a sığınmamızı ve ondan yardım dilememizi sağlamaktadır. Ancak bu duaları okuma ve zikir çekme işlemelerini medyum hocalar da yapabilirler.

Hangi Durumlarda Hangi Dualar Okunmalıdır?

Bu yazı da buraya kadar bildirilen duaları sıkıntılı zamanlarımızda okuyabiliriz. Ayrıca bazı durumlarda okunan sabır dualarına örnek olarak şu dualar verilebilir.

Örneğin Al-ı Imran süresi 173. Ayeti kerimesi her türlü bela ve sıkıntılardan kurtulmak için bu duayı okuyabilir.

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Hasbünallah ve ni’mel-vekil” (amin)

Anlamı: “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!”

Bu duanın özellikle yatsı namazından sonra bütün dileklerin kabulü için 3 kere okunması tavsiye edilmiştir.

Örneğin kötü insanların şerrinden korunmak için şu duayı okuyabiliriz.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lemma berazu li calute ve cünudihı kalu rabbena efrığ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirın. Amin

Bu duayı düşmanlarımızdan gelecek kötü olaylardan kendimizi koruyabiliriz. Duanın gücü oldukça büyüktür. Bu yüzden dua etme sıklığımızı arttırmak bize koruyucu bir kalkan oluşturmaktadır. Bu sayede dışarıdan gelecek kötü olaylara karşı kendimizi koruyabiliriz. Aynı zamanda sıkıntısı olan mümin kardeşlerimiz için Ya Sabur   c.c esmasını düzenli bir şekilde zikrederek dertlerinden, sıkıntılarından kurtulacağı bildirilmiştir.

Sonuç olarak, Müslümanlar olarak hepimiz Yüce Rabbimize sığınmaktayız.  Zor zamanlarımızda, sıkıntılı anlatımızda ellerimizi semaya açarak ondan sabır dilemekteyiz. Hepimiz bu gibi durumlarda Allah’a yalvararak bu zor zamanlarımızı tahammül ederek, öfke duygusuna kapılmadan geçirmek için yardım dilemekteyiz.

Yukarıda da bahsedildiği gibi Allah’a inanarak, ihlas ile yapıldığı vakit kabul olacak sabır için okunacak birçok dua vardır. Sabır ile dua müminin en kuvvetli silahı olduğu bildirilmiştir.  Bu duaları biz kendimiz de okuyabiliriz. Bu konuda medyum hocalardan da destek alabiliriz.

Hepimiz birer imtihana tabi olduğumuz için çoğu zaman sıkıntılı anlar yaşamaktayız. Bu sıkıntılı durumlarda okunacak başka bir dua da Fatiha süresidir. Aynı zamanda Ayet-el Kürsi duası da okunabilir.  Bunun yanı sıra esmalar da zikredilebilir. Ya Sabur esması, sakinleşmek için Ya Selim esması çekilebilir.  Ayrıca Tekasür suresini okumak da sabır için okunan dualar arasında yer almaktadır. Estağfurullah şeklinde istiğfar etmek de sakinleşmek etkili dualar arasında yer almaktadır.

Bu yazımızda sabır duası nasıl edilir, hangi durumlarda okunur? Bununla ilgili bilgiler paylaştık. Bu sabır dualarını biz kendimiz okuyabileceğimiz gibi okumak için medyum hocalardan da destek alabilirsiniz.