Çocuklarınız İçin Okunacak Dualar

/ 27 Mayıs 2021 / 712 / yorumsuz
Çocuklarınız İçin Okunacak Dualar

Çocuklarınız İçin Okunacak Dualar bütün ebeveynlerin bilmesi gerekenler arasında bulunmaktadır. Çocuklarınız sizin en değerli varlıklarınızdır. Onların doğumundan bu yana hep dua etmek anne ve babaların yaptıkları arasındadır. Hatta diğer aile büyükleri tarafından da çocuklarınıza farklı dualar edilmektedir. Anneanneler, babaanneler, dedeler, teyzeler, halalar, dayılar ve amcalar küçük ve korumasız olan çocuklara farklı dualar okuyarak onlara gelebilecek olumsuz etkilerden korunmasını Allah’tan istemektedir.

Çocuklarınız için okunacak dualar, bebeklik döneminde başlamaktadır. Bu zamanlarda nazar denilen gözlerden onları korumak için farklı dualar okunmaktadır. Nazar küçük bebekleri etkileyen ve onların üzerinde ağırlıklar oluşturan bir durumdur. Kötü ve kem gözlü insanların nazarı değebileceği gibi; kendinizin nazarının bile bebeklere değdiği bir gerçektir. Yani nazar kıskanç, çekemeyen kimselerin yanı sıra art niyet taşımayanların tarafından da ortaya çıkabilmektedir. Hangi duaları okuyarak nazara karşı önlem alabilirsiniz?

Çocuklar İçin Nazar Duaları

Çocuklarınız için okunacak dualar arasında nazar duaları önemli bir yere sahiptir. Yeni doğmuş bebeklerin nazar duaları ve nazar muskaları ile korunuyor olması gerekir. Çünkü onlar her türlü iyi ya da kötü enerjiyi hemen üzerlerine alırlar. Bu durum onların hastalanmasına, huzursuzlanmasına neden olur. Önlem alınmazsa daha kötü sonuçların ortaya çıktığı da görünenler arasındadır. Kişilerin okuması gereken nazar duaları arasında Felak ve Nas sureleri bulunur. Anne ve babalar bunları devamlı bebeklerine okuyarak onlara gelebilecek zararları önleyebilirler.

Peygamber efendimizin torunlarına okuduğu nazar dualarının olduğu da bilinmektedir. Torunlarının şeytanın şerrinden ve kötü bakışlı insanların şerrinden korunması için Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh duasını okuduğu bilinir. Bu duada diyor ki: “Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Ayrıca Resul-i Ekrem hoşunuza giden bir şey görürseniz ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh deyin buyurmuşlardır.

Sizler de bebekleriniz ve çocuklarınız için yukarıda bulunan duaları okuyabileceğiniz gibi Ayetel Kürsi duasını da okuyabilirsiniz. Bilindiği üzere bu dua her türlü musibeti kişilerin üzerinden alır. Her deva olmasıyla bilinir. O yüzden de her namazın ardından okunur. Namaz kılan insanlar bu duayı günde 5 defa okumasıyla evlerini ve çocuklarını kötülüklerden korumuş olurlar. Çocuklarınız için okunacak dualar içinde Ayetel Kürsi oldukça önemli bir yere sahiptir.

Nazar için bazı batıl inançlar da bulunmaktadır. Bunların arasında nazar boncuğu takmak ya da evlerinde nal bulundurmak en bilineneler arasındadır. Ama bunlar İslam dinine göre geçerli bir yere sahip değildir. Onun yerine dua okumak ve istenileni Allah’tan dilemek daha makbuldür. Kalem suresi 51 ve 52’inci ayetlerinde diyor ki: Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemin. Yani: O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, “Şüphe yok o bir delidir” derler. Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir.

Çocuklarınız İçin Okunacak Sağlık ve Şifa Duaları

Çocuklarınız için okunacak dualar arasında onların sağlıklı olmaları için edilenler ilk sıralarda yer alır. Hastalıklardan ve kazalardan onların korunması için kendiniz dua edebileceğiniz gibi; hangi dua daha etkilidir araştırmalarına da girilmektedir. “Allah’ım sen devasız ve dermansız hastalıklardan evladımı koru, onun başına gelecek kazadan, beladan sana sığınırım. Sen evladıma merhamet et. Senin korunmasına ihtiyacı var. Her türlü kötülükten onu uzak tut.” Gibi dualar edebileceğimiz gibi bazı ayet ve surelerle de onu korumamız mümkündür.

Ayrıca hasta olup da şifa bekleyen çocuklarımıza da birçok dua okunmaktadır. Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu, yani bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.  Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke. Türkçesi: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum. Kur’an-ı Kerim’de geçen şifa ayetleri nelerdir?

  • Tevbe Sûresi, 14. Ayet: Ve yeşfi sudûrakavmin mu’minîn

Anlamı: Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın.

  • Yunus Sûresi, 57. Ayet: Ya eyyuhen nasu kad caetkum mev’ızatun min rabbikum ve şifaun lima fis suduri ve huden ve rahmetun lil mu’minin.

Anlamı: Ey insanlar! Rabb’inizden size bir öğüt; göğüslerde olana bir şifa, Müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.

  • Nahl Sûresi, 69. Ayet: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut.” Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır.
  • İsrâ Sûresi, 82. Ayet: Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır.
  • Şuarâ Sûresi, 80. Ayet: Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.
  • Fussilet Sûresi, 44. Ayet: O, inananlar için bir rehber ve şifadır; inanmayanlara gelince onların kulaklarında bir sağırlık vardır, Kur’an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara çok uzaktan sesleniliyor.
Çocuklarınız İçin Okunacak Dualar
Çocuklarınız İçin Okunacak Dualar

Çocuklarınız İçin Okunacak Bolluk ve Bereket Duaları

Çocuklarınız için okunacak dualar onların bolluk içinde yaşamaları için de edilir. Özellikle yeni iş kuran ya da evlenen çocukların evlerinde bolluk ve bereketin artması için bazı dualar edilir. Çocuklarımızın ferah içinde yaşadıklarını bilmek bizlere mutluluk verir. Onların mutlulukları anne ve babaların mutluluğudur. Bu düşünce ile ayrı bir yuva kurmuş olan çocuklarınızın evlerinde bolluk ve bereketin çoğalması için bazı dualar edebilirsiniz. Bu dualar arasında en çok bilineni karınca duasıdır. Karınca duası ile evlatlarınızın maddi sıkıntı yaşamadan bolluk içerisinde hayatlarını sürdürmelerini Allah’tan dileyebilirsiniz.

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş

Çocuklarınızın Hayırlı Evlat Olması İçin Okunacak Dualar

Çocuklarınız için okunacak dualar, onların hayırlı evlat olmalarını istememiz yönündedir. Öncelikle hayırlı evlat ne demektir onu açıklayalım: İçerisinde merhamet, saygı ve şefkat olan çocuklar anne ve babalarına oldukça hürmetli davranırlar. Büyüklerin istediği öncelikle güler yüz ve nezaketli davranışlardır. Anne babasına iyi davranışlar sergileyen çocukların cennette olacakları da birçok Kuran ayetinde bildirilmektedir. O yüzden büyükler elden ayaktan düşmeden onlara iyi davranmak ve yaşlandıklarında da iyi bakmak gerekir.

Çocuklarının hayırlı evlat olmaları için anne ve babalar devamlı dua eder. Vatanına milletine, insanlığa ve kendilerine hayırlı evlatlar yetiştirmek oldukça zordur. Çünkü çocuklar büyüdüklerinde ve kendi başlarına birey olduklarında çevrelerinden, başkalarından etkilenebilirler. Yanlış yola sapıp yanlış arkadaşlıklar kurabilirler. Yanlış kişileri kendilerine örnek alarak kendinden başka kimseye faydası olmayan bireyler olarak büyüyebilirler. Bunun olmasını hiçbir anne baba istemez. O yüzden de çocukluk çağlarından itibaren onun yetiştirilmesi ve doğru insan olarak eğitilmesi önemlidir. Yetiştirmek bizden hayırlı evlat olup olmamaları onların gayretlerindendir.

Çocuklarınızın Hayırlı Kimselerle Karşılaşması İçin Okunacak Dualar

Çocuklarınız için okunacak dualar arasında onların hayırlı kimselerle tanışması, birlikte olması ve bir yaşam sürmesine dair dualar da edilmektedir. Çocuklarımızın hayatları boyunca onların iyi insanlarla karşılaşmasını isteriz. Arkadaş, dost, sevgili, iş ya da eş bakımından hayırlı olanı Allah’tan dilemek onların küçüklüğünden beri yapmış olduğumuz davranışlar arasındadır. Küçükken kendilerine örnek olmaları gereken kimselerle onların arkadaşlık kurmalarını istememiz oldukça doğaldır. Büyüyünce de onların yaşantısına hayır ve güzellik katacak kişilerle olmalarını isteriz.

Sadece canlı olan varlıklar üzerinde hayır dilenmemektedir. Alınacak olan eşyanın da hayırlısı ya da girilecek olan işin de hayırlısı Allah’tan dilenmektedir. Çünkü alınmasını çok istediğiniz o eşyanın size hayır mı şer mi getireceğini bilemezsiniz. Ya da bir iş yerine girebilmek için çaba sarf ettiğiniz yerden olumsuz sonuç geldiğinde hayırlısının bu olduğunu düşünebilirsiniz.  Hayırlısını dileyerek karşılaşılan sonuçlara şükretmek ve onu kabul etmek gerekir. O an için üzülseniz bile ileride mutlaka bunun size hayır getirdiğini fark edebileceksiniz.

Çocuklarınız İçin İşlerinin Rast Gitmesinde Okunacak Dualar

Çocuklarınız için okunacak dualar, onların uğraştıkları işlerde başarılı olmaları için de okunmaktadır. Ticaretle ya da esnaflıkla uğraşan, kendi ayakları üzerinde duran çocuklara dua etmek anne ve babaların ölene kadar yaptıkları arasındadır. Onların helal ve bereketli paralarla rızıklanması, helal mallara sahip olması için dua etmek gerekir. Çünkü haram ya da hak etmediğiniz mal, mülk ve paranın kimseye hayrı olmayacağı gibi ailenizdeki diğer bireylere de hayır getirmeyecektir.

İşlerinin rast gittiğini gören evlatlarınız bolluk ve bereket içinde yaşarlar. Evlendiklerinde çocukları ve eşiyle birlikte kaliteli bir hayat sürerler. Bu durum da ebeveynlerin oldukça hoşuna gitmektedir. Hatta onlarla gurur duymaktadırlar. Kızları ya da oğulları ile gurur duyan anne babalar oldukça mutlu insanlardır. Artık onlar çocukları için ettikleri duaların kabul olduğunu düşünürler. Bu durumda şükretmek ve Allah’a teşekkür etmek gerekir. Yapılan şükür duaları ve şükür namazları ile her zaman içinde bulunduğunuz duruma ve Allah’ın nimetlerine şükredebilirsiniz.

Çocuklarınızın Evlenebilmesi İçin Okunacak Dualar

Çocuklarınız için okunacak dualar evlilik üzerine oldukça fazladır. Çocukların hayırlı olan eşe ve çocuklara ulaşması için onlara evlilik duaları okunmaktadır. Nasibi evlilikten yana açık olmayan kişilere de kısmet açma duaları okunur. Böylelikle kişilerin karşısına en yakın zamanda münasip bir kısmet çıkmaktadır. Hayırlı kısmet isteyenlerin Esma_ül Hüsna okumaları oldukça makbuldür. Ayrıca Taha suresi de hayırlı bir evlilik için okunması gerekir. 21 defa Taha suresini okumak neticesinde kapalı olan kısmetler açılacak ve hayırlı evlilikler ortaya çıkacaktır.

Ayrıca 7 defa Fatiha, 7 defa İhlas, 7 defa Felak, 7 defa Nas ve 1 defa Ayet-el Kürsü okumak da oldukça makbuldür. Furkan suresi evlenmek isteyen kişilerce okunmalıdır.

Şu duayı da hatırlatmak gerekir: ‘’Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru

Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.