Büyülerde Dua Okumanın Önemi

/ 25 Mayıs 2021 / 632 / yorumsuz
Büyülerde Dua Okumanın Önemi

Büyülerde dua okumanın önemi bir hayli fazladır. Özellikle büyülerin etki etmesi için dua etmek en önemli şartlardan bir tanesidir. Çünkü evrende her şey Allah’ın (c.c.) isteğiyle gerçekleşmektedir ve büyülerde de sırtını Allah’a yaslamak, duaların kabul olmasını istemek gerekmektedir.

Bu nedenle büyü yapılırken ritüeller, tılsımlı sözcükler ve ruhani varlıklar haricinde dualara da ihtiyaç duyulmalıdır. Aksi takdirde büyünün etki etme ihtimali yok denecek kadar az olur ve ruhani varlıklardansa Allah’tan medet ummak daha doğrudur.

Büyülerde dua okumanın önemi anlaşıldığına göre akıllara büyülerde dua okumayla ilgili oluşan pek çok soru gelmektedir. Bunlardan birisi büyü yaparken neye dua edilmelidir. Peki büyü yaparken nelere dua edilir?

Büyü Yaparken Nelere Dua Edilir?

Büyüler, kara büyü ve beyaz büyü olarak ikiye ayrılmaktadır. Beyaz büyülerde bir kişinin iyiliği için uğraşılırken kara büyülerde bu durum tam tersi olmaktadır. Bu nedenle yapılan büyüye göre nelere dua edileceği değişmektedir. Ancak yine de beyaz büyüler ve kara büyülerin tümü için edilen ortak dualar bulunmaktadır.

Bu dualar beyaz büyüler için kişinin iyiliğini istemekten geçmektedir. Temeli bu şekilde olan dualarda beyaz büyü yapılırken büyünün etkisi altında kalacak olan bireye büyünün amacıyla ilgili dua edilir. Allah’tan yardım istenen bu dualarda kişi isteğinin olması için gönülden Allah’a yalvarmalı ve isteğinin gerçekleşmesi için ellerini açmalıdır. Bu durumda dua kabul olursa büyü gerçekleşeceğinden büyülerde dua okumanın önemi de anlaşılacaktır.

Kara büyülerde de edilmesi gereken bazı dualar bulunmaktadır. Bu büyülerde okunan dualara genellikle beddua gözüyle bakılmaktadır ve bu nedenle de duaların nelere edileceği hakkında az çok fikir sahibi olunabilir. Peki kara büyü yapılırken nelere dua edilmelidir?

Kara büyü yapılırken büyünün etkisi altına alınacak kişinin nasıl bir hal alması isteniyorsa o durumla ilgili dua edilmelidir. Örneğin ayırma büyüsü yapacak bir insan büyünün etkisindeki kişi hakkında sevdiğinden ya da eşinden ayrılsın diye dua etmelidir. Bu durumda Allah izin verirse büyü gerçekleşecek ve yine büyülerde dua okumanın önemi anlaşılacaktır.

Büyülerde Neden Dua Edilmelidir?

Büyülerde neden dua edilmelidir sorusu bir hayli fazladır. Bu nedenle bu soruya cevap aramak gerekmektedir. Peki büyülerde dua etmek neden bu kadar önemli olmaktadır? Büyülerde dua etmeden büyüler gerçek olur mu?

Büyülerde dua etmeden bir büyünün gerçekleşmesini beklemek imkansız bir olayın yaşanmasını beklemeye benzer. Çünkü evrende Allah’ın istemediği hiçbir şey gerçekleşmez ve bu nedenle de dua edilmezse Allah’ın bir şeyi kabul etme olasılığı çok daha azdır. Bunun için büyülerde edilmesi gereken pek çok dua bulunmaktadır. Bu dualar medyumlar tarafından okunmakta ya da medyumlardan temin edilmektedir. Özellikle bu konularda güvenilir medyumları seçmek gerekir.

Çünkü ilmi yüksek medyumlar daha etkili olabilecek duaları bilirler ve bu durumda da büyüler daha etkili olur, duaların kabul olma olasılığı daha fazla artar. Bu dualar temin edildiğinde medyumların anlattığı şekilde okunmalıdır. Eğer büyü tavsiye edilen şekilde yani medyumlarla yapılıyorsa duayı medyum kendi yöntemleriyle okuyacaktır.

Büyülerde Okunması Gereken Dualar Nelerdir?

Büyülerde dua okumanın önemi anlaşıldıktan sonra merak edilen bir başka unsur da büyülerde hangi duaların okunması gerektiğidir. Bu durumda kafalarda oluşan büyülerde okunması gereken dualar nelerdir sorusunun cevabı bilinmelidir.

Büyülerde okunabilecek pek çok dua bulunmaktadır. Hatta büyü yaparken yalnızca dualardan vefk de oluşturulabilir. Bu durumda büyülerde okunacak dualar bellidir. Ancak vefk hazırlanmadığı takdirde okunacak dualar değişkenlik göstermektedir. Örneğin aşk büyüsü yapılırken okunan dua farklıdır, zenginlik büyüsü yapılırken okunan dualar farklıdır. Bu nedenle bu konuda iyi bir araştırma yapmak ve doğru duayı bulana kadar araştırmak gerekmektedir.

Eğer dualar vefk haline getirilecekse bu durumda okunan dualar çoğunlukla birbirine benzerdir ve genele hitap eden dualardır. Peki vefk hazırlanırken okunan dualar nelerdir?

Büyülerde dua okumanın önemi
Büyülerde dua okumanın önemi

Vefk Hazırlanırken Okunan Dualar Nelerdir?

Vefk hazırlanırken okunacak dualar aynı zamanda vefke yazılır. Bu nedenle hiçbir ince detayı atlamamak, ritüelleri doğru şekilde gerçekleştirmek ve büyünün hızlı bir şekilde etkili olmasını sağlamak için vefkleri mutlaka medyum hocalar hazırlamalıdır.

Medyum hocalar vefklere genele hitap eden dualar yazmaktadırlar. Büyünün kabul olması için Allah’tan yardım isteyecek olan medyumlar kendi dualarını yazabilecekleri gibi net kaynaklardan da yardım alabilirler. Bu nedenle edilen dualar kaynaklardan alındığında kesin olarak bilinebilir ancak medyumlar kendi yöntemleriyle dualar yazdığı takdirde bu dualar medyumdan özel olarak öğrenilebilir.

Vefk hazırlanırken okunan dualar güvenilir internet sitelerinden de temin edilebilmektedir. Vefkler beyaz büyülerde kullanıldığından dolayı kara büyüler için vefk hazırlanması çok rastlanılan bir olay değildir. Bu nedenle kara büyüler için yapılan vefklerde okunacak duaları internetten elde etmek pek mümkün olmadığı gibi güvenilir de olmayabilir. Bu durumda kara büyülerde vefk hazırlanamayacağı bilinmeli ve beyaz büyülerde vefk hazırlanacaksa internetten ya da büyü kitaplarından bilgi alınabileceği bilinmelidir.

Büyü Bozmak İçin Dua Etmek

Büyülerde dua okumanın önemi en fazla büyüleri bozarken görülmektedir. Çünkü bir büyü fark edildiğinde bozulması emredilmiştir ve bu durumda Allah’a dua etmek çok önemli bir harekettir. Zaten büyü bozmak için dua etmek en etkili yöntem olacaktır. Çünkü büyü bozmak için başvurulan ritüeller, tılsımlı sözcükler ya da ruhani varlıklar en son düşünülecek yöntemler olmalıdır.

Büyü bozmak için Kur’an-ı Kerim’deki ayetler, sureler ve özel hazırlanmış dualar okunabilir. Bu nedenle büyü bozmak için sayısız dua bulunmaktadır ve bu dualar da merak konusu olabilmektedir. Peki büyü bozmak için hangi dualar okunmalıdır?

Büyü Bozmak İçin Hangi Dualar Okunmalıdır?

Büyü bozmak için okunması gereken dualar medyumlardan temin edilebileceği gibi dua kitaplarından, internetten ve diğer güvenilir kaynaklardan da elde edilebilir. Dualar, sureler gibi olmadığı için herkesin farklı farklı oluşturabileceği ve okuyabileceği şeylerdir. Bu durumda büyü bozmak için okunulacak duayı kişi kendisi de oluşturup okuyabilir. Burada önemli olan duanın gönülden okunması ve Allah’tan yardım istenmesidir.

Büyüleri bozmak için okunması gereken ve bilinen bazı dualar bulunmaktadır. Bu dualar genellikle medyumlardan ya da hocalardan temin edilmektedir. Ancak en önemlisi sureler okumaktan geçmektedir. Bu durumda hem büyünün bozulması daha olasıdır hem de ilmi çok yüksek sureler okunacağından büyülerin hızlıca bozulması sağlanacaktır.

Büyülerde dua okumanın önemi anlaşılmıştır ancak büyülerde sure okumanın da bir hayli önemi bulunmaktadır. Sureler ile dualar ayrıdır. Çünkü sureler Kur’an-ı Kerim’de yer alır ancak dualar İslam alimleri tarafından oluşturulmuş ya da kişiler kendi içlerinden dualar oluşturmuştur. Bu nedenle daha etkili olan sureler büyülerin bozulması için bir hayli etkilidir. Peki büyü bozmak için okunacak sureler nelerdir?

Büyü Bozmak İçin Okunacak Sureler Nelerdir?

Büyü bozmak için okunacak surelerin başında Felak ve Nas suresi bulunmaktadır. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yapılan büyüleri bozmak için Allah tarafından gönderilen Felak ve Nas suresi büyü bozmak için okunacak surelerin en etkilileri arasındadır. Büyülerde dua okumanın önemi en fazla Felak ve Nas suresiyle anlaşılır. Büyücülerden korunmak için okunan bu sure boy abdestli olunduğu takdirde her an okunabilir.

Büyü bozmak için okunan surelerden bir başkası da Fatiha Suresi olmaktadır. Fatiha Suresi’nin ilmi diğer sureler gibi çok yüksektir ve yine büyü bozmak için okunabilir. Büyü bozmak için okunan başka bir dua ise Bakara Suresi olmuştur. Bakara Suresi tümüyle büyü bozmak için okunabilecek olsa da 1-2-3-4-5-163-164-255-256-257-285 ve 286. Ayetleri büyü bozmak için okunabilen ayetler arasındadır.

Büyü bozmak için okunabilecek pek çok sure bulunmaktadır. Duaların yanında da daha fazla etki eden surelerin diğerleri ise Al-i İmran Suresi 18-19-26-27 ve 154. Ayetler, Enam Suresi’nin 17. Ayeti, Araf Suresi’nin 54-55 ve 56. Ayeti, Tevbe Suresi’nin 51-128 ve 129. Ayeti, Yunus Suresi’nin 107. Ayeti, Hud Suresi’nin 56. Ayeti, İbrahim Suresi’nin 12. Ayeti, İsra Suresi’nin 43-110 ve 111. Ayeti, Mü’minün Suresi’nin 116-117 ve 118. Ayeti, Ankebüt Suresi’nin 60. Ayeti, Rum Suresi’nin 17 ve 18. Ayeti, Fatır Suresi’nin 2. Ayeti olmaktadır.

Büyü bozmak için okunabilecek diğer sure ayetleri ise Yasin Suresi’nin 83. Ayeti, Saffat Suresi’nin 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-180-181 ve 182. Ayeti, Fetih Suresi’nin 27-28 ve 29. Ayeti, Rahman Suresi’nin 33-34-35 ve 36. Ayeti, Hadid Suresi’nin 1-2-3-4 ve 5. Ayeti, Haşr Suresi’nin 21-22-23 ve 24. Ayeti, Cin Suresinin 1-2-3-4-5 ve 6. Ayeti, Buruc Suresi’nin 2-20 ve 21. Ayeti ile İhlas Suresi’dir.

Büyü bozmak için okunabilecek sureler ve ayetleri bu şekildedir. Mutlaka etki göstermesi beklenen bu ayetler gönülden okunduğu takdirde büyü bozulacak ve etkisi tamamen ortadan kalkacaktır. Bu duaları 21 gün boyunca okumak büyünün etkisinin kalkması için yararlı olacaktır. Ayrıca büyülerde dua okumanın önemi de bir hayli fazla olduğundan kendi duanızı okuyarak, dua kaynaklarından dualar elde ederek ya da medyumlardan dua elde ederek okuduğunuz dualar ve ayetler ile büyüleri bozmanız mümkün olacaktır.

Dua ile Büyü Ne Zaman Bozulur?

Dua etmenin büyüler için önemi öğrenildikten sonra büyü bozmak için önemi de fark edilmiştir. Bu durumdan sonra kafalarda oluşacak olan son soru ise dua ile büyü ne zaman bozulur olmuştur. Peki dua ile büyüler ne zaman bozulmaktadır?

Dua ile büyü bozmanın süresi her zaman değişkenlik gösterse de genellikle 2 hafta gibi bir sürede büyünün etkisinin ortadan kalkmaya başladığı görülecektir. Bu nedenle dualar ile büyü bozulduğu takdirde büyünün ortalama 2 hafta gibi bir sürede etkisini yitirdiği bilinmektedir. Bu ortalama bir süredir ve kesin bir sonuç bilinmemektedir. Çünkü dualar ve sureler yalnızca Allah’a edildiğinden Allah ne zaman bu duaları kabul ederse o zaman büyü bozulur.

Burada önemli olan husus Allah’a gönülden dua etmek, sureleri gönülden okumak, inanmak ve umudu kaybetmemektir. Kişi üstüne düşen görevi yaptıktan sonra Allah’a tevekkül ettiği takdirde Kur’an-ı Kerim’de de bahsedildiği gibi kişi karşılığını alacaktır.

Büyü bozulduktan sonra büyülerde dua okumanın önemi tam anlamıyla anlaşılacaktır. Çünkü büyü yaparken etkili olan dua etme, büyü bozarken de işe yarayacağından ne kadar kudretli olduğu anlaşılacak ve etkisi görülecektir.

Zaten büyülerde dua okumanın önemi bir hayli fazladır ve dua ile büyü yapılırken de dua ile büyü bozulurken de etkisinin çok hızlı ve etkili olduğu görülmektedir. Tarihte de pek çok örneği görülen bu durumun en iyi örneği Hz. Muhammed’in Felak ve Nas suresiyle büyü bozmasıdır. Bunun gibi örneklerle büyülerde dua okumanın önemi anlaşılabilir.