Medyumların İletişim Kurdukları Ruhani Varlıklar

/ 25 Mayıs 2021 / 514 / yorumsuz
Medyumların İletişim Kurdukları Ruhani Varlıklar

Medyumların İletişim Kurdukları Ruhani Varlıklar bulunmaktadır. Medyumluk mesleğinin temelinde bu iletişim şekli yatmaktadır. Ruhani varlıklar sayesinde geçmiş zamandan ve gelecekten haberleri bakım hizmeti almak isteyen kişilere iletmektedirler. Buradan da anlaşılacağı üzere her isteyen kişinin medyum olamayacağı ortaya çıkmaktadır. Son dönemlerde bu konuda birçok kişi medyumluk mesleğini icra ettiğini belirtmektedir. Fakat burada önemli olan gerçekten bu meslek için yetkin olup olmadıklarının araştırılmasıdır. Medyum hocalara başvuracak olan kişilerin bu konuda iyi bir araştırma yaparak başvurmaları faydalı olacaktır.

Medyumluk mesleğini yapmak isteyen kişilerde sonradan kazanılan yetenekler yeterli değildir. Doğuştan var olan yetenekler sayesinde ortaya çıkmaktadır. Bu yetenekler üzerine alınacak eğitimler ve ilimler sayesinde medyumluk mesleği icra edilebilmektedir. Ruhani varlıklarla kurulan iletişim sayesinde aracı konumunda olmaktadırlar. Tanımından da anlaşılacağı gibi ayrı bir yeteneğin sahibi konumundadırlar.

Medyum Olmak İsteyen Kişiler Bunu Nasıl Anlar?

Yukarıda belirtildiği gibi medyum olmak belli yeteneklere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle herkesin medyum olamayacağı unutulmamalıdır. Medyumların işetişim kurdukları ruhani varlıklar bu mesleğin temelini oluşturmaktadır. Bu yeti sonradan kazanılan ya da belli eğitimlerle kazanılan bir durum değildir. Aksine kişiye doğuştan bahşedilmiş bir yetenektir. Öncelikle medyum olmak isteyen kişiler bu yeteneklere sahip olup olmadıklarını saptamak durumundadırlar.

Medyum olmak için gerekli yeteneklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız deneyimlerinizi ortaya koymalısınız.  Yeteneklerin keşfedilmesi bu anlamda önemlidir. Eğer tam olarak keşif yapacak olanlar nesneler üzerinde güçlerinin etkilerini deneyimlemelidir. İlerleyen zaman içinde de insanlar üzerindeki etkilerini ortaya koyabilirler. Medyumluğun tanımı içinde en çok dikkat çeken tanım, kalp gözlerinin açık olduğu konusudur. Görü sahibi olmaları nedeniyle de onlardan destek bekleyenlere en doğru çözüm yolunu sunmaktadırlar. Toplumda altıncı his olarak adlandırılan durum medyumlarda çok üst seviyelere gelişim göstermiştir. Dolayısıyla da psişik güçleri bulunmaktadır.

Gerçek Medyum Olmanın Belirtileri Nelerdir?

Medyum nedir nasıl olunur gibi soruların cevapları birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Herkesin medyum olamayacağı da unutulmamalıdır. Kendini medyum olarak görmek isteyen kişilerin öncelikle kendi yeteneklerini keşfetmesi gerekmektedir. Bu yetenekler medyum olmak isteyen kişilerde doğuştan bulunmaktadır. Özel güçlere ve yeteneklere sahip olmak gerçek medyumluğun sırrıdır.

Özel yetenekler arasında medyumların iletişim kurdukları ruhani varlıklar dikkat çekmektedir. Böyle bir iletişimi olmayan ya da iletişim kurmayı başaramayan kişiler medyum olarak düşünülmemelidir. Bu özellikleri sayesinde kendisine gelen kişilere destek olabilmektedir. Onlar üzerinde bir etki yaratabilmekte ve bunu kontrollü bir şekilde sürdürebilmektedirler.

Tüm bu özellikler sayesinde insanların zihnini okuma, onlar hakkındaki bilgileri edinme gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bu gizil güçler sayesinde nesneler üzerinde de kontrol elde etmektedirler. Eğer bu konularda herhangi bir etkisi bulunmuyorsa o kişi medyum olarak anılmamaktadır.

Medyumların İletişim Kurdukları Ruhani Varlıklar
Medyumların İletişim Kurdukları Ruhani Varlıklar

Gerçek Medyum Nasıl Anlaşılır?

İlk defa medyuma başvuracak olan kişiler için bu zor olsa da dikkatle araştırma yapıldığında anlamaları kolay olacaktır. Bu nedenle böyle bir düşünce söz konusu ise mutlaka iyi bir araştırma yapılmalıdır. Son dönemlerde birçok kişi bu konudan şikayetçi olmaktadır. Kendilerini medyum olarak tanıtan bilinçsiz kişiler nedeniyle birçok kişi mağdur edilmektedir. Bu kişiler gerçek bir medyum olmamasına rağmen yalan yanlış bilgilerle bireyleri yanlış yönlendirmektedir.

Eğer gerçek bir medyum hocaya gitmişseniz sizi çok öncesinden tanıyormuşçasına birçok bilgi ortaya koymaktadır. Zihninizi kontrol edebilir ve sizinle ilgili her bilgiyi titizlikle sunmaktadır. İşinin ehli olması, iyi bir enerji vermesi ve belli başlı ilimlere sahip olması ile gerçek medyum hocalar hemen anlaşılmaktadır.  Gerçek medyum hocalar tarafsız olarak karşınızda yer alacaktır. Genel olarak iyilik duygusundan yanadırlar.

Yeteneksiz Medyum Nasıl Anlaşılır?

Yeteneksiz medyum nasıl anlaşılır konusunda maalesef birçok kişi bilgi sahibi değildir. Bu nedenle de anlamak biraz zor olabilmektedir. Bu tarz kişiler kendilerini medyum olarak tanıtmakta ve birçok kişi için mağduriyet yaratmaktadır. Son dönemlerde yeteneksiz medyum mağdurlarının artış gösterdiği bilinmektedir. Durum böyle olunca da medyumluk mesleğine olan güven sarsılmaktadır.

Medyumların iletişim kurdukları ruhani varlıklar maalesef yeteneksiz medyumlar için geçerli değildir. Bu tarz kişiler genel olarak bu mesleğe başlama seçeneklerini anlatırken yeteneklerinin bir anda geldiğinden sıkça bahsetmektedirler. Fakat medyumluk mesleği için gerekli yetenekler sonradan kazanılan yetenekler değildir. Dolayısıyla böyle söyleyen biri kesinlikle gerçek medyum değildir.

Medyum hocalardan destek almak isteyen kişilerin mutlaka iyi bir araştırma yapmaları gerekmektedir. Özellikle internet üzerinden birçok arama yapılmaktadır. Yapılan aramalarda karşınıza çıkan medyumlarla ilgili detaylı araştırmalar yapılmalıdır. Bu medyumlar arasında en çok tercih edilenleri belirlemeli ve buna göre karar verilmelidir. İnternet siteleri üzerinden verilen bilgiler iyiden iyiye araştırılmalıdır.

Psişik Yeteneklere Sahip Olan Herkes Medyum Olabilir mi?

Başından beri bahsedilen ve medyumlarda bulunması gereken özelliklerden bir tanesi özel yeteneklere sahip olmaları gerektiğidir. Fakat bu ilk ve tek yetenekleri olarak görülmemelidir. Psişik yetenekler olarak adlandırılan yetenekler dünya çapında birçok kişide bulunabilmektedir. Fakat hepsinin medyum olabileceği söz konusu değildir. Aynı zamanda medyumların iletişim kurdukları ruhani varlıklar bulunmaktadır.

Medyum hocalar belli ilimlere sahip olan kişilerdir. Psişik yeteneklerinin dışında çok daha güçlü sezileri bulunmaktadır. Tek başına bazı yetenekler medyum olmak için yeterli değildir. Bazı toplumlarda medyumlar için nefesi kuvvetli, insanlar üzerinde etkileri olan kişiler olarak adlandırmaktadırlar. Bu nedenle psişik yeteneklerin dışında başka yeteneklerinin de bir arada bulunması gerekliliği hatırdan çıkarılmamalıdır.

Medyumlar Güçlerini Doğru Kullanan Kişilerdir

Medyumluk mesleğini icra eden kişiler yeteneklerinin farkında olan kişilerdir. Doğuştan gelen bu yeteneklerini keşfetmeleri neticesinde medyumluk yapabilmektedirler. Medyumların iletişim kurdukları ruhani varlıklar ile de bu yeteneklerini pekiştirmektedirler. Fakat bu özel güçlerin bahşedilmesinin yanı sıra doğru kullanımı da önem arz etmektedir. Medyumluk mesleğimde ilk öncelik maddiyattan ziyade insan olmalıdır. Mağdur etmekten çok destek olmayı benimsemelidir.

Güçlerini kesinlikle kötü enerjiler için kullanmamalıdır. İnsan odaklı olarak çalışmalar yapmalıdırlar. Havas ve ledün ilmine sahip olan medyum hocalar yaptıkları işlerde hayır gütmelidir. İnsanların hayatlarıma olumlu yönde dokunmalıdırlar. Duyu görüleri sayesinde iyi işler yapmaları Allah katında da yer bulmaktadır. Bu nedenle ilmine ters düşen durumlardan uzak durmalıdırlar. Medyum hocalar kendi çıkarlarını gözetmeksizin insanların hayatlarına iyi anlamda müdahale etmeleri önemlidir. Aksi takdirde yapılacak olan işlemlerin bir etkisi olmayacaktır.

Medyum Hocalar Neler Yapmaktadırlar?

Medyum hoca ne yapar sorusu günümüzde cevabı önem arz eden sorulardandır. Özellikle ilk kez medyuma gidecek olan kişiler bu soruyu sormaktadır. Genel anlamda medyumlar büyü yapma ve bozma işlemi yapmaktadırlar. Büyü yapımında da iyi niyetli olan büyüleri tercih etmektedirler. Bir kişide büyü olduğunu tespit ettiklerinde ise büyü bozma işlemi yapmaktadırlar. Büyünün birey üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaktadırlar.

Aynı zamanda bakım hizmeti vermeleri nedeniyle fal bakımı da yapmaktadırlar. Medyumların iletişim kurdukları ruhani varlıklar nedeniyle de geçmişten haber alma ve gelecekten haber verme uygulaması da yapmaktadırlar. Bunların yanı sıra kişiye özel olarak çalışılan vefkler, muskalar ve tılsımlar yapmaktadırlar.  Gizli ilim olarak anılan ilimler ile ilgili çalışmalar yapmaktadırlar. Aynı zamanda rüyalarınızın anlamlarını da sizler için dile getirmektedirler.

Medyumların Yaptıkları Büyüler

Medyumlar birçok konuda büyü yapabilmektedirler. Aynı zamanda vefk çalışmaları ile de karşınıza çıkabilmektedirler. Vefk çalışmaları daha etkili olmakla beraber kişiye özel olarak yapılmaktadır. Büyü aşamasında da genel olarak iyi niyetli büyüleri tercih ediyor olsalar da her türlü büyü çalışmasını yapabilmektedirler. Özellikle büyü yaptırmak için başvuran kişilerin medyum hoca ile ilgili bilgi edinmesi önemlidir. En çok tercih edilen medyum hocaların hangi büyü çeşidi ile ilgi çalışma yaptıklarını bilmeleri faydalı olacaktır.

En çok yaptırılan büyüler arasında aşk büyüsü ve bağlama büyüsü olarak bilinmektedir. Her ne kadar iki büyü aynı gibi gözüküyor olsa da birbirlerinden farklı amaçlara hizmet etmektedir. Fakat bir kişi için iki büyü de aynı anda yapılabilmektedir. Bunun dışında, mun büyüsü, sabun büyüsü, papaz büyüsü, soğutma büyüsü ve geri döndürme büyüsü gibi büyüleri de yapmaktadırlar.

Medyumların iletişim kurdukları ruhani varlıklar ile birlikte edindikleri bilgiler kullanılarak büyü yapma işlemi tamamlanmaktadır. Aynı zamanda büyü yapımı ile birlikte vefkler hazırlayarak yapılan büyüleri desteklemektedirler. Vefkler tek başına yaptırılabileceği gibi bir büyünün daha etkili olması için de yaptırılabilmektedir. Her büyü çeşidi için farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Bu nedenle de yapılan büyünün etki etme süresi farklılık göstermektedir.

Medyumların Sahip Olması Gereken Diğer Yetenekler

Medyumların sahip olması gereken yetenekler yukarıda da anlatıldığı gibi bilinmektedir. Bu yeteneklerden birine bile sahip olmayan kişiler gerçek medyum olarak anılmamaktadır. Medyumların iletişim kurdukları ruhani varlıklar bu yeteneklerin başında gelmektedir. Doğuştan gelen yetenekler ve sonrasında da belli eğitimler alınarak medyumluk mesleği yapılabilmektedir. Sonradan alınan eğitimler güçlerini doğru kullanabilmeleri için gerekli olan eğitimler olarak görülmektedir. Kendisinde farklı güçlerin olduğunu keşfeden kişiler kontrollü bir şekilde güçlerini kullanmaya başladıklarında medyumluk mesleğini icra edebilmektedirler.

Medyumların bu meslek için her ne kadar yetenekli olmaları gerekiyor olsa da belli ilimlere de sahip ve belli ilimlerden de güç almaları gerekmektedir. Bunun dışımda din anlamında da yetkin olmalı ve bu konudaki bilgisini kullanabilmelidirler. Medyumluk mesleğini yaparken İslam dinine uygun olarak işlemlerini yapmaları gerekmelidir. Bunun için de Kuran’a, duaya ve Kuran surelerine hakim olacak şekilde eğitim almalıdırlar. İşlemlerini İslam dinine göre yapmaları gerekiyor olsa da diğer dinler ile ilgili de bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Diğer dinlere ait olan kitap, peygamber ve o dinlere ait olan medyumları da araştırmalıdır. Bu konuda da bilgi sahibi olmalıdır.

Medyum olma yolunda ilerleyenlerin Kuran sure ve ayetlerine hakim olmaları açısından Arapça bilmeleri gerekmektedir. Hatta Osmanlıca bilmeleri de ekstra olarak önem arz etmektedir. Vefk ve muska çalışmaları esnasında bu bilgiler gerekli olmaktadır. Büyü yapımı esnasında da bu dilin bilinmesi önemlidir. Çünkü büyü yapılması esnasında tılsımlı sözler ve dualar okunmaktadır. Yanlış telaffuz edilmesi farklı etkilerin oluşmasına yol açabilmektedir.

Medyumda bulunması gereken bir diğer özellik ise sürekli kendini geliştirebilme özelliğidir. Kendini her anlamda geliştirmelidir. Fakat yaptıkları meslek nedeniyle gizli ilimler olarak adlandırılan ilimlerle ilgili geliştirmeleri çok daha faydalı olacaktır. Bu ilimleri ve ilimlere ait bilgiler ne kadar fazla öğrenilirse yapışacak olan iş o kadar iyi sonuç verecektir. Medyumların iletişim kurdukları ruhani varlıklar ile birlikte insanlara gelecek dönemden haberler verebilmelidirler. Bu nedenle de ilim ile ilgili gelişim önem arz etmektedir. İnsan odaklı olarak çalışma sağlayacaklarından dolayı da psikoloji bilimi ile ilgili gelişim göstermelidirler.