Fülfül Büyüsü Nedir?

/ 27 Mayıs 2021 / 1.131 / yorumsuz
Fülfül Büyüsü Nedir?

Fülfül büyüsü nedir? Nasıl Yapılır? Adlı yazımızda fülfül büyüsü ile ilgili bilgiler aktaracağız. Eski zamanlardan günümüze kadar uzanan büyü yaptırmak işleri, günümüzde hala oldukça ilgi duyulan ritüeller arasındadır. Aşkına karşılık bulamayan kişiler, aile içinde problemi olanlar, kısmeti kapalı olan kişiler medyum hocaların kapılarını dertlerine çare bulmak için çalmaktadır. Bir sürü büyü çeşitleri vardır bunlar arasında bulunan fülfül büyüsü nedir? Nasıl yapılır inceleyelim.

Arapça kökenli bir kelime olan fülfül, dilimizde karabiber anlamına gelmektedir. En bilinen ve en çok yapılan büyüler arasında yer almaktadır. Halk arasında bağlama büyüsü olarak bilinen fülfül büyüsü, kişilerin kendilerine aşık etmek istedikleri kişiye yaptırdıkları büyü türüdür. En çok yapılan aşık etme büyüleri arasında yer almaktadır.

Fülfül Büyüsü Nedir?

Fülfül büyüsü nedir? Diye baktığımız da bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Fülfül büyüsü, sevdiği kişiyi kendine bağlamak veya var olan sevgisini daha da arttırmak için yaptırılan bir büyü çeşididir. Büyü yapımında karabiber kullanıldığı için fülfül olarak adlandırılmıştır. Ak büyü ve kara büyü olarak ikiye ayırdığımız bu türlerden iyi niyetle yapıldığı için ak büyüler sınıfında yer almaktadır. Günümüzde sıklıkla tercih edilen fülfül büyüsü, eski zamanlardan beri eşini eve ve kendisine bağlama isteyen eş, karşı tarafın kendisini sevmesini isteyenler tarafından oldukça fazla tercih edilmektedir. Kolay bir uygulamadır ve büyü yapımında kullanılan malzemeler çok kolay temin edilmektedir. Bu yüzden en çok uygulanan ritüeller arasında yer almaktadır.

Fülfül Büyüsü Nasıl Yapılır?

Fülfül büyüsü nasıl yapılır? Konulu alt başlıkta bu işlem de uygulanan basamaklar nelerdir, onlara değineceğiz. Fülfül büyüsü nedir ? Sorusuna cevap verdikten sonra fülfül büyüsü nasıl yapılır bakalım.

Fülfül büyüsü yapımında kullanılan ana malzeme karabiberdir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bu da kullanılacak karabiberin doğal olmasıdır. Kullanılacak karabiber tanesi büyü yapımında önemlidir. Fülfül büyüsü yapımında 21 veya 41 adet karabiber kullanılması gerekmektedir. Büyüler, ruhani varlıklar aracılığı ile yapıldığı için evde büyü yapılması önerilmemektedir.  Bunun için ilim sahibi bir medyum hocadan destek almak gerekir.

Medyum hocaya başvuran kişilerden medyum bazı bilgiler talep etmektedir. Büyüyü yaptıracak kişiye bazı sorular sormaktadır.  Bu sorular arasında büyü yapılacak kişinin adı, anne adı, doğum tarihi gibi sorular vardır. Ayrıca kişinin kişisel eşyalarına, fotoğraf gibi malzemelere medyum hoca ihtiyaç duymaktadır. Bu büyü ritüeli uzun zaman alan bir işlemdir. Fülfül büyüsünün yapımı 3 hafta gibi bir süre zarfında olmaktadır.

Fülfül büyüsü eğer evde yapılacaksa bunun için kişinin 21 veya 41 adet karabiber temin etmesi gerekir. Büyü yapılırken ortamın sessiz ve sakin olması gerekmektedir.  Fülfül büyüsü yapımına başlamadan önce kişinin abdest alması gerekir. Ardından her bir karabiber tanesine Cin suresinin ilk on ayeti okunması gerekmektedir. Bu okumalar 3 hafta boyunca yapılmalıdır. 3 haftanın sonunda okumalar bitince bir Cuma gecesi karabiber tanelerinin yakılması gerekir. Yakıldıktan sonra ya toprağa gömülmesi ya da havaya savrulması gerekir.

Fülfül Büyüsü Yapılırken Hangi Dualar Okunur?

Fülfül büyüsü nasıl yapılır, hangi dualar okunurken göz atalım. Fülfül büyüsü yapılırken karabiberlerin üzerine okunan tılsımlı sözcüklerin haricinde Kuran-i Kerimden bazı dualar da okunması gerekir. Bu ayetler karabiberlerin üzerine okunmasından sonra fülfül büyüsü etkilerini yaklaşık olarak 14 gün içinde göstermeye başlamaktadır.  Bu yüzden fülfül büyüsü yapılırken mutlaka bu sürelerin okunması gerekmektedir.

Bu sureler arasında Felak, Nas, Ayet-el Kürsi duaları okunması gerekir. Ayrıca Bakara süresinden ayetler okunması gerekir.

Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki süleyman ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer’i ve zevcih ve ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahırati min halakıv ve le bi’se ma şerav bihı enfüsehüm lev kanu la’lemun. Ve la tenkihul müşrikati hatta yü’minn ve le emetüm mü’minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a’cebetküm ve la tünkihul müşrikıne hatta yü’minu ve le abdüm mü’minün hayrum mim müşrikiv ve lev a’cebeküm ülaike yed’une ilen nar vallahü yed’u ilel cenneti vel mağfirati bi iznih ve yübeyyinü ayatihı lin nasi leallehüm yetezekkerun.

Fülfül Büyüsü Yapılırken Hangi Malzemeler Kullanılmaktadır?

Fülfül büyüsü yaparken olmazsa olmaz malzemeler karabiber ve baldır. Büyü yapımında kullanılan bu malzemelerin doğal olması gerekmektedir. Bu malzemeler temin edildikten sonra fülfül büyüsü yapılır ve büyünün tutması için yaklaşık olarak 2 ila 3 hafta beklenmesi gerekir. 14 gün sonra fülfül büyüsü hangi amaç ile yapıldıysa bunun doğrultusunda yapılan kişinin üzerinde etkilerini göstermeye başlamaktadır. Böylece büyü yapılan kişi, yaptıran kişinin bir ömür boyu yanında olmaktadır.

Fülfül Büyüsün Etkileri Nelerdir?

Fülfül büyüsü nedir? Nasıl yapılır? Diye açıkladıktan sonra fülfül büyüsünün etkileri nelerdir ona bakalım.

İyi niyetli ve doğru şekilde yapılan fülfül büyüsünün etkileri kısa zaman içerisinde kendisini göstermeye başlamaktadır. Peki bu etkiler nelerdir sıralayalım;

  • Büyü yapılan kişilerde duygu ve davranış değişimi başlamaktadır.
  • Sürekli olarak büyüyü yaptıran kişiyi düşünmeye başlamaktadır.
  • Gönlünde yapan kişi için sevgi ve muhabbet artmaktadır.
  • Gözü sevdiğinden başkasını görmez.
  • Eğer büyü evli bir kişi tarafından yapıldıysa, yapılan kişi sürekli olarak eşini düşünür, iş çıkışı bir an önce eve gitmek istemektedir.
  • Kişi büyü yaptıran kişiyi rüyasında görmektedir.

Fülfül büyüsü, yapılan kişi üzerinde bu tür etkilere sahiptir.

Fülfül Büyüsü Nasıl Bozulur?

Fülfül büyüsü nasıl yapılır? Sorusuna cevap verdik. Peki yapılan bu fülfül büyüsü nasıl onu açıklayalım.

İyi niyetle yapılan fülfül büyüsünün bozulmasına gerek yoktur. Ancak eşinde veya sevdiğinde herhangi bir ilgisizlik, sevgisizlik, davranış değişikliği sezen kişiler, bir medyum hocaya giderek ondan yardım almaları gerekmektedir. Kötü niyetle büyü yapmayan hocalar alanlarında uzman oldukları için fülfül büyüsü nasıl bozulur sorusunun cevabına hakimdirler.

Medyum hocalar, kendilerine yardım için başvuran kişilerin ve sevdiklerinin üzerindeki büyüyü tespit ederek onlar için özel vefk hazırlarlar. Bu sayede büyü tersine döner ve büyünün etkisi altına girmiş kişiler, bu büyünün etkisinden kurtulmaktadırlar.

Fülfül Büyüsü Yaptırmak Günah Mıdır?

Fülfül büyüsü nedir, nasıl yapılır? Bu soruları cevapladıktan sonra, fülfül büyüsü yapmak dinen sakıncalı mıdır, yapan kişiler günaha girer mi bunu inceleyelim. Kotu niyetle yapılan her büyü çeşidi İslam dinine göre günahtır.  Ancak iyi niyetle yapılan büyülerin dinen herhangi bir sakıncası yoktur. Eğer fülfül büyüsü, evli çiftlerin arasındaki sorunları gidermek için yapılacaksa bu büyü günah sayılmaz. Bu büyü sayesinde çiftlerin veya sevgililerin arasında sevgi bağı güçlenmektedir. Yok eğer kötü niyet edilerek birbirini seven iki kişiyi ayırmak için yapılacaksa fülfül büyüsü Islam dinine göre günah sayılmaktadır.

Fülfül büyüsü nedir?
Fülfül Büyüsü Nedir?

Fülfül Büyüsü Yaptırmak Tehlikeli Midir?

Fülfül büyüsü, etkileri kuvvetli bir büyü olduğundan dolayı bazen zararları da görülebilmektedir. Örneğin eşe yapılan fülfül büyüsünün etkileri büyü yapılan eşin sevgisini arttırırken etrafa karşı asabi hareketler yapmasına sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra büyü yapılan eş, kendini eşine adadığından dolayı sosyal çevre ile bağlarını koparmaktadır.

Ayrıca fülfül büyüsü, ruhani varlıklar aracılığı ile yapıldığı için bu varlıklar ile yanlış bir şekilde iletişim kurulduğunda yapılan büyü ters etki edebilir. Büyü yapılan kişinin yaptıran kişiye bağlanması gerekirken ondan tamamen uzaklaşabilir. Bu yüzden evde kendi başına büyü yapmak yerine kişinin bir medyum hocaya giderek yardım alması gerekmektedir.

Fülfül Büyüsü Kuvvetli Bir Büyü Müdür?

Fülfül büyüsü yaparken medyumlar ruhani varlıklardan yardım aldığı için bu büyünün etkileri oldukça kuvvetlidir. Büyü çok kuvvetli bir şekilde büyü yapılan kişiyi etkilemektedir. Eğer büyü evde yapılmak isteniyorsa medyum hocanın tavsiye ettiği önerilere uyulması gerekmektedir. Bunun için malzemelerin eksik bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra medyumun önerdiği tavsiyelere de uyulduğu zaman fülfül büyüsü etkilerini kısa sürede ve kuvvetli bir biçimde göstermeye başlamaktadır.

Fülfül Büyüsü Neden Yapılır?

Fülfül büyüsü nedir, nasıl yapılır bu gibi soruları cevaplandırdık. Peki fülfül büyüsü neden yapılır, bunu inceleyelim.

Fülfül büyüsü iyi niyetle yapıldığı sürece her zaman olumlu sonuçlar vermektir. Bu büyü türü sevgililer tarafından yapıldığı gibi evli çiftler tarafından yapılmaktadır. Evli çiftlerden biri bu büyüyü yaptırdığında aralarındaki sevgi ve muhabbet artar, bir ömür boyu mutlu olurlar. Aynı zamanda yan yana olmadıklarında birbirilerini görmek için sabırsızlanırlar. Aralarındaki aşk daha kuvvetli bir hale gelmektedir.  Fülfül büyüsünü yaptırmak isteyen kişiler alanında uzman medyum hocalara giderek gönül rahatlığı ile bu büyüyü yaptırabilirler. Aynı zamanda yapılan bu fülfül büyüsü sayesinde gelin ve kaynanalar arasındaki sorunlar çözülmektedir.

41 Adet Karabiber Üzerine Okunması Gereken En Güçlü Dua Hangisidir?

Fülfül büyüsünün temel malzemesi karabiberdir. Bu karabiber üzerine bazı tılsımlı sözcükler söylenmektedir. Aynı zamanda dualar da okunmaktadır. Fülfül büyüsünün yapımında okunan en güçlü dua ise aşağıda belirtilmiştir.

  • Ve innehü le kasemün lev ta’lemûne azîm. Ecîbû Min kalbi en natmise vücûhen fe nereddühâ alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ eshâbes sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Mâ a’zamü sultâni ihterik men asâllâhe bi nârillâhil mûkadetin. Âhiyyen şerâhiyyen âhiyyenşerâhiyyen. Menûhin menûhin meylûhin hasben esbâûtin el kadîmil ezeliyi ecîbû vefalû mâ tü’merûne heyyen heyyen heyyen elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate.

Bu duanın 1 hafta boyunca her sabah ve akşam 3’er defa okunması gerekmektedir. Yapılan bu işlemin sonucunda büyüyü yaptıran kişi, yapılan kişinin aklına ve kalbine girmektedir.

Ayrıca fülfül büyüsü yaparken Allah’ın isimleri olan Esma-ül-Hüsna isimlerinden de yardım alınmaktadır. Burada okunacak esmalar ise şu şekildedir.  41 adet karabiber üzerine her bir esmanın 7 defa okunması gereklidir. Şırası ile Ya Rahman, Ya Kafi ve Ya Vedud isimlerinin zikredilmesi gerekmektedir. Bu isimler zikredildikten sonra büyü yapılacak kişi hakkında iyi niyetlerde bulunulması gerekir. Bu şekilde karşı taraf büyü yaptıran kişiye bağlanacak ve aşık olacaktır.

Bu yazımızda fülfül büyüsü nedir, nasıl yapılır? Bu konulardan bahsettik. Bu büyüler doğa üstü güçler ile gerçekleştirildiği için bu konuda uzman medyum hocalardan destek almak önemlidir. O yüzden doğru adreste olduğunuzu söyleyebiliriz.

Tavsiye

Cinler Geleceği Bilir Mi?