Cin Çeşitleri

/ 12 Aralık 2020 / 19.998 / yorumsuz
Cin Çeşitleri

Cin, gözle görülmeyen ve bir şeyin üstünü örtmek anlamına geliyor. Cinlerin atalarına “cann” adı verilmiş.

Cinler insanlarla birlikte yeryüzünde kabileler halinde hayatlarına devam ediyorlar. Yaratılışları insanlardan öncesine dayanmakta. İnsanlar topraktan var oldukları bilinmekte cinlerinse ateşten yaratıldıkları bilinmekte. Gül, ifrit gibi birçok çeşidi bilinen cinlerin cahiliye Arapları tarafından isimlendirildiği biliniyor. Araplar onları fonksiyonlarına göre isimlendirmiş ve cinlerden ‘hin’ tabiriyle bahsetmişlerdir. Farsçada ise ‘peri’ ve ‘div’ ismiyle karşılık bulmuştur. Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına ‘mir’ adı verilmiş. Cinlerin dişilerine ‘habais’ erkek olanlarına ise ‘hubs’ adı verilmiş.

Cinlerin insanlarla birlikte yaşama, musallat olma, çocuklara musallat olma, çirkeflik yapanlara şeytan, daha ileri giderek eylemde bulunanlara ‘marid’ denilmiştir. Cinler istediği takdirde insanlar onları duyabilir ve görebilir. Tüm bu özelliklerden arınmış olanlarına ise melek denilmiştir. Cin isimlerine ve özelliklerine ayrıntılı şekilde değinelim.

Afarid

Şeytanın insanlardan olan soyudur. Afarid Türkçe de ifrit olarak adlandırılıyor. İnsanlar onları kendilerine köle yapmak için yani bazı emellerini gerçekleştirmede kullanmak için çağırıyorlar fakat sonu çağıran kişinin onun etkisinde kalmasıyla sonlanıyor. Fiziki ve metafizik olarak güçlü olan bu türün çağrılmasının sonu ölümle dahi sonuçlanabilir. İnsanlar bu türü çağırırken dikkatli olmalıdır.

Amir

Dağlık, ormanlık alanlar gibi tenha yerlerde değil daha çok insanların yaşadığı alanlarda yaşamakta. Sufli olan bu cinler İslami değerlerin dışında yaşıyor. Bu yüzden de genelde Müslümanlara musallat oluyor. Bu da türün Allah yoluna gidenlere düşmanlığını göstermektedir. Çoğu cinde bu niyettedir ki insanı hak yolundan şaşırtmaya çalışırlar.

Amar

Amar adı verilen cin tamamen insanların yaşam alanında hatta evlerinde yaşar. Bu yüzden insanlar evde yaptıkları eylemlere, yediklerine, içtiklerine, bu eylemler sırasında nasıl davranıldığına dikkat edilmeli. Eylemde bulunurken besmele çekilmelidir. Aksi takdirde kişiyle her eyleme dâhil olmaktan çekinmez.  İnsanlarla içilen içkiye dahi katılır evin niteliğine göre hareket edebilir, çocukların oyununa katılırlar. Rahatsız edilmedikçe zarar vermezler. Dini durumlardan uzaktırlar. Yani dini taassup tan uzak evleri genel olarak konak edinirler. Allah ın anılmadığı sofraya oturur, çay, kahveye katılırlar. Çoğu zaman davete icabet eden bu varlıklar yaradılışı gereği yine de kötülük yaparlar. Gittikleri yeri geceleri ses çıkartır ve yaşayanlar ölü ruhların varlığını düşünürler. İnsanların yönetimi altına girmez, bağımsız yaşarlar.

Betr

İnsanları bağırıp çağırmaya, asabileştirmeye, kötü söz kullanmaya teşvik eder. Bu cinin emeli büyüktür çünkü asabileşen insan şirazeden çıkmıştır. Ağzından çıkanı kulağı duymaz, kalp kırmaya meyillidir. İnsanların birbiriyle olan kavgalarında bu cini mutlu edecek emeline ulaşmış olacak. Bu durum insanı Allah huzurunda zor durumda bırakacaktır, bu durum cin için keyif vericidir.

Dasim

Daim yemek şeytanı insanın yediğinde içtiğinde bulunur, besmelesiz yenen yemekten çalar ve yemeğe istifra eder. Amacı insanın yemeğini çalarak ziyana uğratmak ve ziyanda olan insanı psikolojik olarak yıkıma uğratmaktır. İnsana maddiyatı olmayanın maneviyatında olmaz düşüncesini yerleştiriyor ve insanı Allah’a itaat etmekten uzaklaştırıyor. Hem bu dünyada hem diğer dünyada insanı zora sokuyor bu durum onun için mutluluk sebebidir.

Demon

Demonların aslen İngiliz cinler olarak biliniyor. Demonlar kendilerini tanrı olarak görüyor ve tanıtıyorlar. İngiltere de hala buna inananlar vardır. Demonlar kibardırlar davete icabet ederler fakat onları buyruk altına sokamazsınız. Onlara karşı çıkıldığı takdirde ses ve görüntü oluşturarak insanı kandırabilir. Bu durum insanlar açısından korkutucudur ve insanları kötü duruma düşürebilir.

El ebyaz peygamberlere ve dine öncülük edenlere musallat olurlar. Peygamberimiz Allah tarafından korunmuştur. Bu cin peygamberimizin suretinde dahi görülemez. Âlim toplantılarına katılıp nifak katmaya gider ve her zaman muvaffak olacak kadar güçlüdür, birçok meclisin dağılmasına sebep olmuştur. Dine zarar vermek ister itaat edenleri saptırmaya çalışır.

Ervah

Daha anne rahminde iken fetüse ve çocukluk dönemindeki kişileri olumsuz şekilde etkilemeye çalışırlar. Kadınların bir kısmında fizyolojik bir sıkıntı yokken çocuklarının olmamasının sebebinin bu cinler olduğu düşünülmekte. Cenini daha anne karnında boğduğu veya ileri dönem de düşmesine sebep olduğu düşünülmektedir. Fizyolojik sıkıntısı olmayan kadınların sorunlarının çözümü zor değildir.

Gûl:

Ortadoğu’da ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini betimler. Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf şeyler meydana gelir. Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle “gulyabani” diyerek efsanelerde anlatılan yaratıklar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa şekillerde görülebilirler.

Hanzep/Hanzap

Görevi kendi içinde çok önemli olan bu şeytana kişilerin dikkati gerekir. Dini vecibeler esnasında gelen her türlü vesvese ve kötü his bu cinden kaynaklıdır. Yapılan ibadetin dahi iyiliği olup olmadığı hakkında şüphe verir. İnsanları dini vazifelerinden alıkoymaya çalışır ve çoğunlukla başarılıda olur.

İfrıt

Cinlerin en güçlü olanlarından olan ifrit soyut bir cindir. İfrit insan bedenine giren, savaş çıkaran, istilacı bir cindir. Girdiği bedeni delirtir, suçlu hale getirir. En büyük emeli cinselliktir. Girdiği beden ile ilişkiye girer ve zinadan bebek olursa mutlu olur. Beslemesiz yatan kişinin eşiyle iletişim kurar, yuvalarının bozulmasını sağlar. Tehlike bakımından en üst düzeyde olan ifritler insanlar için ölümcül olabilmektedir. İnsanlara hastalık getirebilir hatta öldürebilir dahi bu durum yasaklanmış olmasına rağmen uymayan kabileler bulunmaktadır.

İfritlerin âlim kişilere olan kininden dolayı eski zamanlarda âlimler bazı sembol ve yazı taşımaktaydılar. Bu cinler insanlardan uzak orman da dağda yaşamakta yaşadıkları yerde hayvanlar olmamaktadır. Son yıllarda da bu cinlerin musallat olayı bilinmemektedir.

Lietli

Lietli cinleri cinlerin dişilerinden isim almıştır. Son derece akıllı ve vesvese verici olan bu cin vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara güzel görünüp kandırır. Kandırdığı kişi kendini bilmez, hantal ve uyuşuk olur. Bu cini gördüğünde dünyadan bağımsızlaşır.

Marid

Maridler cinlerin soylu olanlarındandır. Ne Allah ne şeytan tarafındadır ateistlik bir yapıya sahiptir. Genellikle bataklık kenarlarında yaşarlar. Genel olarak insanlarla iletişim kurmaz ve gözükmezler. Davete gittiğinde ölümle sonuçlanması muhtemeldir. Dine olan düşmanlıkları sebebi ile âlimlere gözüktükleri ve konuştukları bilinir.

Tehlike sınıfında üst düzeyde olan cin, devamlılık gösteren şeylere gelmezler. Kendi bölgelerindeki kalabalığa girmezler. Fakat insan ve vahşi hayvan görünümünü alabilirler. Zarar verme yetkileri kaldırılmıştır.

Diğer şeytanları kontrol eder. Hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirir ve onları kural çiğnemeye, onun olmayanı istemeye iter. Tüm şeytanlar Allah huzurundan kovuldukları için insanları Allah huzurunda zor durumda, itaat etmeyen kul olarak görünmesini ister.

Metun/mesit

Bu cin insanların duyduklarıyla ilgilenir. Hak yolunda duyulan şeyi tersine çevirmeye çalışır. İnsanın unuttuğu şeylerin onu uçuruma sürüklemesi onun. İçin sevindiricidir. Allah huzurunda zor durumda kalan insan onun için sevindiricidir.

Musabbar

Bu cin çeşiti mağarada, sarp kayalarda insanlardan uzak yerlerde yaşar. Toprak ve yosunlardaki mineraller insanlardan uzak yaşar. İnsanlara zarar vermezler fakat sevmezler. Çok hızlı olan bu tür kapıp kaçma konusunda uzmandır. Bir münasebetle girecek ise yalnız girmez aile bağları kuvvetlidir. Soy kavramı derindir. Birlikte hareket edilir.

Müsfer

Hümanist olan cin türünün çoğul adı müsferiştir. Bu cin türü tarlalar, kırsal alanlar ve özellikle incir ağaçlarında yaşarlar. İnsanların en çok sesini duyabileceği cin türüdür. İnsan ve hayvan sesi duyurabilir. Özellikle gece sanki biri varmış gibi ses duyarsınız bakarsınız kimse olmadığı halde ses devam ediyordur. Bu onların ses duyurmaktan korkmadığını gösteriyor. Çok hızlı görüntü değiştirip o görüntüde uzun süre kalabiliyor. Çok nadirdir insanlara zarar vermezler. İncir ağaçları yaşam alanı olabileceğinden besmele çekip yaklaşılmalıdır.

Şeytan

Şeytan bazı kişiler tarafından kabile sanılsa da başlıca tek bir cindir. Cinler insanlara isterse görünüyor istemezse görünmüyor. Şeytan ise hem cinlere hem insanlara isteğine bağlı olarak görünüyor. İnsanların Allah huzurunda ziyan olması için çok uğraşır. İnsanları Allah yolundan uzaklaştırmaya çalışır.

Velhan

Günlük olarak kullandığımız yağ, tuz, ateş, su, iplik gibi maddeleri bolca kullanımını sağlar. Böylece insanlar israf edip her yönden zarara uğrayacaktır. Hem maddi hem manevi olarak bizi yıpratacak olan bu durum Allah yolundan da bizi uzaklaştıracaktır.

Vesnan

Vesnan uyku cini olarak biliniyor. İnsan uykuya daldığında rüyasına hâkim olur onu farklı durumlara sokar. Bu da insanın aklının karışmasına sebep olur. Çünkü insanlar rüyadan etkileniyor ve rüyalarını ciddiye alıyor. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüya sebebi ile kötü yola sapmaktadır. Uyumadan önce besmele okunmalı ve rüyalara karşı koruma altına alınmalıdır.

Zellenbur

Zellenbur ticaret cini olarak bilinir. Esnaf ve ticaretle uğraşanlarla yakın ilgi kurar sebebi bozuk mal, tartıda hata, kandırma şeklinde insanı zarara uğratma ve kulu Allah karşısında kul hakkıyla çaresiz bırakmaktır. İnsanların iyi bir irade ye sahip olması gerekir ve yapılan işlerin hakka uygunluğu okunmalıdır.

Cin Kabileleri

Cuhenna Kabilesi cinleri en kinci, kıskanç ve acımasız olan cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Büyü yapmaya, insanlarla uğraşmaya meyilli, kıskanç insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerinde kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi davet beklemez kötüleri bulur ve kendi yolundan sürükler. Anlaşma yapan kişi onun dediğini yapmazsa, karar değiştirir ise ailesine musallat olur ve bu nesiller boyu dahi devam edebilir.

Kulyas

Kulyas cinleri, cinler arasında, İslamiyet’ten önce Arap Yarım adası’nın en kalabalık ve aynı zamanda en tehlikeli cin kavmiydiler cinlerin yönetimine sahipmiş gibi davranırlardı. Namı diğer Kilyas cinleri, Marid ırkına mensup olup adeta cinler âleminin polis ve jandarmasıdırlar. İnsanlara âşık olan tek kabiledirler. İnsanlardan aşkına karşılık vermesini bekler, karşılık bulamazsa kötü şekilde sonlanabilir. Aşkları âşık olduğu kişiye musallat olmasına sebep olabilir.

Nusaybin

Resulullah’tan Kuran’ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marid ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler. Fakat genelde güçlerini kullanmıyor insan ve diğer cinlerden bağımsız yaşıyor.

Zuzula

Marid ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona bağlı kalmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en acımasız cin kavmi olarak bilinirler. Bu kavim acımasızlığı ve insan sevmezliği dolayısı ile korkulan bir kaimdir. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez bile. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir. Şeytan insanlara fiziksel olarak dokunamadığı bilinse de bu kavmin ne yapabileceği kesin olarak bilinmiyor. Bu nedenle de korku sebebi oluyor.