Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar

/ 1 Mart 2021 / 1.402 / yorumsuz
Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar

Bağlama büyüsü tutması için edilen dualar, sıkça merak edilen önemli ve dikkat gerektiren bir husustur. Bağlama büyüsü yapılarak sevgililerin ya da eşlerin birbirine bağlı kalması mümkündür. Bağlama büyüsü insanlığın var oluşundan bu yana yapılmakta olan bir büyü çeşididir. Büyü yapılırken gerekli olan malzemelerin yanı sıra edilen dualar da bulunmaktadır.

Bağlama büyüsü tutması için edilen dualar büyü yapan medyum hocalar tarafından okunmaktadır. O yüzden sizler de bağlama büyüsü yaptırmak istiyorsunuz deneyimli bir medyumdan yardım almanız gerekir. Oldukça etkili ve hızlı sonuçlar alınan büyü türlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyüyü yaptıran kişiler etkilerini karşı tarafta hemen görürler. Sonucunda ise birbirinden kopmayan ve sımsıkı bağlı olan sevgililer ya da eşler ortaya çıkmaktadır.

Eğer sevdiğiniz kişiden ayrılmak istemiyorsanız ve onunla bir ömür geçirmek istiyorsanız bağlama büyüsü yaptırabilirsiniz. Bekar kişiler sevdiği erkeği ya da kadını kendine bağlamak için; evli kişiler ise eşinin gözünün dışarılarda olmaması için bağlama büyüsü yaptırırlar.

Büyünün sonucunda karşılıklı aşk duygusu içerisinde olan kişiler bu aşka sıkı sıkı sarılarak bir daha birbirinden kopmazlar. Onları başkasının ayırması söz konusu olmaz. Hatta arada uzun mesafeler olsa bile gözü sevdiği kişiden başkasını görmez. Oldukça güzel sonuçlar veren bir büyü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar ve Büyü Yaptırırken Dikkat Etmeniz Gereken Konular

Bağlama büyüsü tutması için edilen dualar oldukça fazladır. Büyü yaptırırken dikkat etmeniz gereken konu; işinde ehil olan kişilere bu büyüyü yaptırmanızdır. Yani acemice kendi kendinize bu yapmaya kalkışsanız bile büyüyü yapamazsınız. Yapmak isterseniz olumsuz sonuçlarla birlikte sıkıntılı durumlarla da karşılaşmanız mümkündür. Ayrıca büyü yaptıracağınız kişinin bundan haberi olmaması gerekmektedir. Doğru sonuçlar almak için bağlama büyüsü karşı tarafa hissettirmeden yapılmalıdır.

Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar
Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar

Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar ve İzlenecek Yol

Öncelikle aşık olduğunuz kişide size karşı ilgisizlik ve uzaklaşma hissederseniz bunun nedenlerini düşünmeniz gerekir. Neden sizden kaynaklanıyorsa sevdiğiniz kişiye yakın davranışlarda bulunmanız ve onu sevdiğinizi belli etmeniz gerekecektir. Ona ilgi ve sevgi gösteriyorsunuz fakat sevdiğiniz insan bunları görmüyorsa araya soğukluk girmiş demektir. Bu soğukluk büyürse sizin ayrılmanıza bile neden olabilir. Ondan ayrılmak istemiyorsanız, onsuz bir hayatı düşünmüyorsanız bağlama büyüsü ile sevdiğinizi kendinize bağlayabilirsiniz.

Büyü esnasında bağlama büyüsü tutması için edilen dualar yer alır. Bu dualar kişilerin özel eşyalarına ya da bazı gıdalara okunur. Gıdalara okunursa onları yedirmeniz gerekecektir. Özel eşyalara okunursa onları gömmeniz ya da saklamanız size söylenecektir. Bütün bu yöntemler medyum tarafından sizlere aktarılacaktır. En iyi ve kesin sonucu almak için medyumdan manevi destek almanız şarttır.

Çünkü edilen dualar ve yerine getirilmesi gereken ritüeller medyum tarafından belirlenir ve hepsi sırasıyla uygulanır. Sonuç almak içinde bir hafta beklemeniz yeterlidir. Bir haftanın sonucunda sevdiğiniz kişide ne gibi farklılıklar göreceksiniz? Birlikte inceleyelim…

Bağlama Büyüsü Tuttuktan Sonra Sevdiğinizdeki Değişimler

Bağlama büyüsü tutması için edilen dualar sonrasında büyü yapılan kişide birçok değişimler görülmektedir. Bunları sizler hemen fark edebilirsiniz.

  • Büyü yapılan kişi yanındaki ve etrafındaki kişilerin yanında mutlu olmayacaktır. Etrafından uzaklaşmaya başlayacak size yakınlık gösterecektir.
  • Sadece sizi düşünecektir. Gündüz hayallerinde gece rüyalarında siz yer alacaksınız.
  • Bağlama büyüsü ile devamlı sizi düşünen kişi her an yanınızda olmak için can atacaktır. Bu durum bir süre sonra kendinin acı çekmesine neden olacaktır. O yüzden bir an önce size kavuşmak isteyecektir.
  • Sevdiği kişiye kavuşamaması onda sinirli ve gergin bir durum oluşturacaktır. Bu gerginlik size kavuşana kadar sürecektir.
  • Size kavuştuğu zaman gözü sizden başkasını görmeyecek ve sizin yanınızdan ayrılmayacaktır.
  • Evli olan eşe yapılan bağlama büyüsü sonucunda evine, eşine ve çocuklarına bağlı bir eş elde edeceksiniz.
  • Gözü sizden başkasını görmeyeceği için sizi aldatma durumu da ortaya çıkmayacaktır.

Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar ve Bağlama Büyüsünde Okunan Dualar 

İki kişiyi birbirine yaklaştıran ve ısıtan bağlama büyüsünde birçok dua okunmaktadır. Bazen yıkılmak üzere olan bir yuvayı kurtarmak için bazen ayrılmış olan sevgilileri ya da nişanlıları birbiriyle buluşturmak için bağlama büyüsü yapılmaktadır. Bağlama büyüsü tutması için edilen dualar oldukça fazladır. Bunlar medyum tarafından okunarak büyünün tutması için dilekler gerçekleştirilir. Duaların nasıl yapılması gerektiği ve gerekli olan ritüeller medyum hocalar tarafından belirlenmektedir. Genellikle her zaman okunan dualar şunlardır:

Ayetel Kürsi:

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Nas Suresi:

Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Felak Suresi:

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Fatiha Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Rahman Suresi:

Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

İhlas Suresi:

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Elif Lam Mim Suresi:

Elif lam mim Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn.
Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun.
Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

Yukarıdaki sureler bağlama büyüsü tutması için edilen dualar arasında yer alırken; bağlama büyüsü bozma işleminde de okunmaktadır. Kendiniz bu duaları okumanız gerekirse abdest alarak okumalısınız. Ama hangi duanın kaç defa okunması gerektiği konusunda medyum hocadan yardım almalısınız. Çünkü duaların okunma vakitleri ve sayısını bilen en deneyimli kişiler onlardır.

Eşe Yapılan Bağlama Büyüsünün Tutması ve Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar

Evlilikler zaman içerisinde ilk günkü heyecanını yitirebilir. Bu durumda eşlerden birisi evi terk etme ya da başka birisiyle macera yaşama isteğine girmiş olabilirler. Gerçek anlamda ya da sanal dünyada eşlerini aldatan kişiler günümüzde oldukça fazladır. Bu aldatma bazen zararsız sayılırken bazen yuvaların yıkılmasına neden olmaktadır. Yıkılmak üzere olan bir yuvayı kurtarmak diğer eşe ya da yakınlarına düşer. Eşi eve bağlama duaları ile birlikte eşler tekrar birbirine ısınarak uzun yıllar mutlu olarak yaşarlar. Bağlama büyüsü tutması için edilen dualar için örnek vermek gerekirse;

Taha Suresi, Bakara Suresi eşi eve bağlamak için okunan sureler arasında yer almaktadır. Oldukça uzun olan bu sureleri kendiniz de okuyabilirsiniz. Ayrıca Furkan Suresi 74-75 ve 76. Ayetlerinde der ki:

74: Onlar: “Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve zürriyetimizden gözümüzü aydınlatacak, gönlümüzü sevindirecek sâlih kimseler ihsân eyle! Bizi takvâ sahiplerine önder yap!”

75: İşte bunlar, hak yolda sabır ve sebât göstermelerine karşılık cennetin yüksek makam ve köşkleriyle mükâfatlandırılacak, oraya selâm ve hürmetle buyur edileceklerdir.

76: Hem de orada ebedî kalacaklardır. Orası ne güzel bir karargâh ve ne güzel bir yerleşim yeridir!

Sevgiliye Yapılan Bağlama Büyüsünün Tutması İçin

Sevdiğiniz kişi sizin için oldukça önemlidir. Onu başkasının yanında görmek istemezsiniz. Kıskançlık içgüdüsü çoğu insanda var olan bir duygudur. Bu duygu bazen insanları oldukça rahatsız eder. Onun kendisinden başka kişilerle ilgilendiğini düşünen kişiler bağlama büyüsü ile sevdikleri insanı kendisine bağlayabilirler. Böylelikle mutlu beraberlikler ve mutlu gelecekler hayali ile birlikte evlenme hazırlıkları içerisine girebilirsiniz.

Sevdiğiniz insanın gözünün sizden başkasını görmemesi ve devamlı sizin yanınızda olmak istemesi bağlanma vefki ile ilgili bir durumdur. Bağlanma vefklerinde Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve hadisler okunmaktadır. Böylelikle kavuşmalarında engeller bulunan gençler bir araya gelerek mutlu bir gelecek içerisine girmiş olurlar.

Bağlama Büyüsü Çeşitlerinde Edilen Dualar

Bağlama büyüsünün birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunların hepsinde de dualar edilir. Eşi eve bağlamak için, sevgiliyi kendinize bağlamak için, çocukları evlerine ve ailelerine bağlamak için bağlama büyüleri yapılmaktadır. Hangi tür büyüyü yaptırmak istediğinizi medyum hocamıza söyledikten sonra önce niyet edilir, sonra dualar okunur, daha sonra da büyünün tutması beklenir.

En iyi ve en hızlı sonucu almak için medyumun başarısı ve tecrübesi oldukça önemlidir. Büyünün sonucunda karşınızdaki kişide gözle görülecek değişiklikler ortaya çıkacaktır. Gözü sizden başkasını görmeyen ve devamlı sizi düşünen sevgilinizi ya da eşinizi en kısa zamanda yanınızda göreceksiniz. Bağlama büyüsü tutması için edilen dualar karşılaşılan sonuçlarla yakından ilgilidir.

Bağlama Ritüelinde Edilen Dualara Örnekler

Evlenip mutlu bir yuva kurmak yetişkin her bireyin hayalidir. Bu hayal onların karşısına aşık olabilecekleri kişi çıktığında gerçeğe dönüşür. Aşık olduğunuz kişinin dikkatini çekmek ve aynı duyguları onda hissetmeniz oldukça güzeldir. Size bağlı ve sadık bir eş olmasını istemeniz de oldukça doğaldır.

Evli olan kişilerde de aynı durum geçerlidir. Onlar da ilk günkü aşkla eşlerinin kendisini sevmesini hayal ederler. Gözü dışarıda olan bir eş kimse tarafından istenilmez. Bağlama ritüeli içerisinde birçok dua okunur. Bunların medyum hocalar tarafından okunması gerekir Bağlama büyüsü tutması için edilen dualar nelerdir? Bu dualara örnek verecek olursak:

Ahkaf suresinin okunuşu (15.Ayet): Ve vessaynel insane bi valideyhi ıhsana hamelethü ümmühu kürhev ve vedaathü kürha ve hamlühu ve fisalühu selasune şehra hatta iza beleğa eşüddehu ve belğa erbeıyne seneten kale rabbi evzı’nı en eşküra nı’metekelletı en’amte aleyye ve ala valedeyye ve en a’mele salihan terdahü ve aslıh lı fı zürriyyetı innı tübtü ileyke ve innı minel müslimın.

Duha suresi: “Ve’d-Duha velleyli iza seca.ma veddeake Rabbüke vema kala.Ve le’l-Ahiretü hayrun leke  mine’l  Üla.Ve lesevfe yu’tıyke Rabbüke feterda.Elem yecid  ke yetimen fe eva.ve vecedeke  dailen feheda.Ve vecedeke ailen fe ağna.fe emme’l-yetime fela tekhar.Ve emme’s saile fela tenhar.ve emma bi-nimeti rabbike fehaddis.”