Ayrılmış Karı Kocaları Birleştirmek İçin Yapılması Gerekenler

/ 25 Mayıs 2021 / 6.577 / yorumsuz
Ayrılmış Karı Kocaları Birleştirmek İçin Yapılması Gerekenler

Ayrılmış Karı Kocaları Birleştirmek İçin Yapılması Gerekenler konusu çiftlerin yanında olanlar ve onların mutlu olmasını isteyenler tarafından araştırılmaktadır. Bu konuda yapılacak en iyi işlem dua etmek ve her iki tarafında birbirine sevgi ile yeniden bağlanmasını sağlamaktır. Ancak bazı zamanlarda büyü ile bunu yapmak mümkündür. Her iki tarafından mutlu olması için yapılabilecek yöntemlerin başında bu gelmektedir.

Özellikle ayrılanların bir araya gelmesi için yapılacak işlemler büyük önem taşımaktadır. Büyü gibi bir yöntem uygulanmak isteniyor ise mutlaka uyulması gereken konular bulunmaktadır. Bunların başında iyi niyetli olmak gerekmektedir. Yine uzman bir yardıma alınması ilk şartlardan biridir. Bunun yanında her iki tarafın mutlu olacağına inanmak da önemlidir.

Ayrılmış Eşleri Birleştirmek İçin Büyü Neden Yapılır?

Ayrılmış eşleri birleştirmek için büyü neden yapılır konusu merak edilen konuların başında gelmektedir. Bazen birbirini çok seven insanlar bir anda birbirlerinden nefret eder hale gelebilir. Bunun nedenleri şunlardır.

 • Her iki tarafta gurura kapılıp adım atmak istemez.
 • Her iki tarafta aynı anda haksızlığa uğradığını düşünür.
 • Her iki tarafta aynı anda “beni affetmez” diyerek adım atamaz

Bu hususların yanında en önemlisi bazen kötü niyetli kimseler tarafından büyü ve benzeri sıkıtılar oraya çıkabilir. Özellikle bu tür durumlar için büyü yapılabilmektedir. Ayrılmış eşleri birleştirmek için yapılması gerekenler içerisinde büyü için yapılacak tek işlem büyü bozma ve yeniden birleşmeleri için büyü yapmaktır.

Ayrılmış Eşleri Birleştirmek İçin Büyü Nasıl Yapılır?

Ayrılmış eşleri birleştirmek için büyü nasıl yapılır sorusu merak edilen bir diğer konudur. Burada dikkat edilmesi gereken konu ritüellere ve yapılması gerekenlere riayet etmektir. Çünkü yapılacak herhangi bir yanlış işlem neticesinde geri dönüşü olmayan sorunlar baş gösterebilir. Bu nedenle mutlaka uzman bir yardım alınması gerekmedir.

Bunun yanında yapılacak işlemlerin tam ve eksiksiz olarak yapılması da ilk şartlardan biridir. Ayrılmış eşleri birleştirmek için yapılması gerekenler konusunun başında gelen birleştirme büyüsü hatalı yapılır ise şu sonuçlar ortaya çıkabilir.

 • Tüm işlemler boşa gidebilir.
 • Herhangi bir sonuç alınmayabilir.
 • Yaptıran kişilerin ruh dünyası sıkıntıya girebilir.
 • Birleşmesi istenen kişiler tamamen birbirinden kopabilir.

Bu tür durumlar yaşanmaması için mutlaka dikkatli davranılması ve yanlış işlemlerden kaçınılması gerekmektedir. Yine alınan bilgiler eksiksiz uygulanmalı ve okunacak dualar eksiksiz okunmalıdır. Bu okumalar için Kuran’dan şu sureler genellikle okunmaktadır.

 • Enfal Suresi 62 ve 63. ayetler
 • Bakara Suresi’nin belirli ayetleri
 • Fatiha Suresi
 • İhlas Suresi
 • Kevser Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi
 • İnşirah Suresi
 • Yasin Suresi
 • Fetih Suresi

Bu surelerin yanında Esma okumaları da yapılmaktadır. Bol bol salavat getirmek de oldukça yararlıdır. Ancak ilk şart mutlaka iyi niyetli olmak en önemli konudur.

Ayrılmış Eşleri Birleştirmek İçin Büyü Belirtileri Nelerdir?

Ayrılmış eşleri birleştirmek için büyü belirtileri her ne kadar büyü yapılan kişiler tarafından hissedilmese de çevresi fark edebilir. Özellikle düşman şekilde yarılan kimseler birbirlerini düşünür ve sıcak olmaya başlarlar.

 • Birbirlerini düşünürler
 • Birbirleri için kötü söz söylemekten vazgeçerler.
 • Birbirleri hakkında bilgi almak isterler.
 • Her iki tarafta hatalı olduğunu düşünür ve ilk adımı atmak ister.

İslam Dini bu konuda oldukça açık hükümler ile doludur. Eşlerin bir araya gelmesi için çaba gösterilmesi dini bir görevidir Nisa Suresi içerisinde şu şekilde geçmektedir.

“Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.” Ayrılmış eşleri birleştirmek için yapılması gerekenler başında arabuluculuk gelmektedir. İslam dini de bun konuda insanları görevlendirmiştir.

Ayrılmış Karı Kocaları Birleştirmek İçin Yapılması Gerekenler
Ayrılmış Karı Kocaları Birleştirmek İçin Yapılması Gerekenler

Ayrılmış Eşleri Birleştirmek İçin Büyü Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Ayrılmış eşleri birleştirmek için büyü etkisi süresi genellikle 2 hafta ile 1 ay arasındadır. Ancak her ilişki ve insan özel olduğu için bu süre daha kısa ya da daha uzun olabilir. Bu noktada sabırlı olmak gerekmektedir. Eğer hatalı bir işlem yapılmamış ise mutlaka etki edecektir.

Etkisi suresi kadar okunan dualarında büyük önemi bulunmaktadır. Karı kocayı barıştırmak için okunacak dua şu şekilde olursa etkisi daha büyük olacaktır.

 • Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın.
 • İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm ta’kılun.
 • Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın.
 • İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın.
 • Kale ya büneyye la taksus rü’yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın.
 • Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te’vilil ehadısi ve yütimmü nı’metehu aleyke ve ala ali ya’kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak inne rabbeke alımün hakım.
 • Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın.
 • İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh inne ebana le fı dalalim mübın.
 • Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba’dihı kavmen salihıyn.
 • Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba’düs seyyarati in küntüm faılın.
 • Kalu ya ebana ma leke la te’menna ala yusüfe inna lehu lenasihun.
 • Ersilhü meana ğadey yerta’ ve yel’ab ve inna lehu lehafizun.
 • Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye’külehüz zi’bü ve entüm anhü ğafilun.
 • Kalu le in ekelehüz zi’bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun.
 • Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec’aluhü fı ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş’urun.
 • Ve cau ebahüm ışaey yebkun.
 • Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe ınde metaına fe ekelehüz zi’b ve ma ente bi mü’minil lena ve lev künna sadikıyn.
 • Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl vallahül müsteanü ala ma tesıfun.
 • Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh kale ya büşra haza ğulam ve eserruhü bidaah vallahü alımün bi ma ya’melun.
 • Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma’dudeh ve kanu fıhi minez zahidın.
 • Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun.
 • Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ılma ve kezalike neczil muhsinın.
 • Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek kale meazellahi innehu rabbı ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun.
 • Ve le kad hemmet bihı ve hemme biha lev la er raa bürhane rabbih kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa’ innehu min ıbadinel muhlesıyn.
 • Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab kalet ma ceazü men erade bi ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elım.
 • Kale hiye ravedetnı an nefsı ve şehide şahidüm min ehliha in kane kamısuhu kudde min kubulin fe sadekat ve hüve minel kazibın.
 • Ve in kane kamısuhu kudde min dübürin fe kezebet ve hüve mines sadikıyn.

Ayrılmış eşleri birleştirmek için yapılması gerekenler için bu dua en etkili yollardan biridir.

Evli Çiftlerin Arasını Düzeltmek İçin Yapılacaklar

Evli çiftlerin arasını düzeltmek için yapılması gerekenlerin başında dua gelmektedir. Dua Allah’a yakarıştır. Bu nedenle Allah’a dert anlatmak en etkili yoldur. Bunun yanında bol bol dualar okumak ve kalplerine sevgi girmesi için Allah’ın Esmalarını okumak çiftler için iyi olacaktır. Ayrılmış eşleri birleştirmek için yapılması gerekenler konusunda arayış içinde olanlar bu konuda dua edebilirler.

Evli Çiftlerin Yeniden Aşık Olması İçin Okunacak Dua

Evli çiftlerin yeniden aşık olması için okunacak dua konusu da merak edilmektedir. Enfal Suresi 62 ve 63. Ayetleri bu konuda çok fazla okunmalıdır.

 • Ve in yurîdû en yahdeûke fe inne hasbekallâh(hasbekallâhu), huvellezî eyyedeke bi nasrihî ve bil mu’minîn(mu’minîne).
 • Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm(hakîmun).
 • Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o taktirde muhakkak ki Allah, sana kâfidir. Yardımı ile seni ve mü’minleri destekleyen, O’dur.
 • Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infâk etseydin (verseydin), onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lâkin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

Ayrılmış eşleri birleştirmek için yapılması gerekenler başında bol bol bu sure ve ayetlerini okumak olmaktadır. Elbette tüm bunların yanında uzman bir yardım alınması gerekmektedir. Gerek büyü gerekse de tüm konularda uzman yadım ilk şarttır.

Ayrılan Eşler Nasıl Bağlanır?

Ayrılan eşler nasıl bağlanır konusu da merak edilen konulardan biridir. Özellikle bir tarafın isteği var ise her gün temiz bir suya 100 besmele okunması ve diğer işlemler ile birlikte eşe içirilmesi etkili yöntemlerden biridir. Ancak bunun için ritüellerin ve diğer tüm işlemlerin yerinde ve eksiksiz yapılması gerekmektedir.

Ayrılmış eşleri birleştirmek için yapılması gerekenler hususunda eğer bir taraf istiyor diğer taraf yanaşmıyor ise medyum ya da hocadan alınacak yardım ile işlemler yapılabilir.

Uzman ve Deneyimli Medyum Hocamız

Ayrılmış eşleri birleştirmek için yapılması gerekenler konusunda medyum hocamız sizlere gereken her konuda yardımcı olmaktadır. Uzun yıllardır insanlığa hizmet veren medyum hocamız ile irtibata geçmeniz yeterli olacaktır. Bağlama büyüleri konusunda oldukça deneyimli olan hocamız için her bir birey farklı bir işlemdir.

Her ne kadar amaç aynı olsa da kişiler ve durumlar farklıdır. Bu nedenle her bir bireyde aynı işlemler değil, kişinin özelinde işlemler yapılması gerekmektedir. Yine her bir kişi için istenen bilgiler de farklı olmaktadır. Bu nedenle medyum hocamızın istediği tüm bilgilerin eksiksiz ve hatasız olması oldukça önemlidir. Yine söylenen ritüel ve okumaları da tam olması gerekmektedir. Tüm bu konular için, ayrılan çiftlerin bir araya gelmesi için ve daha fazlası için medyum hocamız ile irtibata geçebilirsiniz. Uzun yılların verdiği bilgi ve birikim ile insanlığa hizmet eden medyum hocamız sizlere de yardımcı olacaktır.