41 Dikiş Büyüsü Nedir?

/ 28 Ocak 2022 / 6.467 / yorumsuz
41 Dikiş Büyüsü Nedir?

41 Dikiş Büyüsü Nedir? Etkileri Nelerdir?

41 dikiş büyüsü nedir? Etkileri nelerdir? Bu yazımızda sizlere bu konulardan bahsedeceğiz. Büyü tarihi çok eskilere dayanmakta ve pek çok farklı büyü çeşidi bulunmaktadır. Bu büyülerden bir tanesi de 41 dikiş büyüsüdür.  41 dikiş büyüsü, kısmet açma ve nazardan korunma amacı ile yapılabilen bir ritüeldir. Uygulama kesinlikle Havas ilmi bilgilerine sahip ve tecrübeli bir medyum hoca tarafından yapılmalıdır. Kişiye hiçbir zararı olmayan dikiş büyüsü doğru adımlar takip edilerek yapıldığında yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde etkisini göstermeye başlar.

Cinsiyet fark etmeksizin yapılabilen 41 dikiş büyüsü, büyünün adını taşımaktadır. Yani 41 defa dikiş atılarak uygulanan bir büyüdür. Pek çok büyü türünü genellikle kadınlar tercih etmektedir. Ancak 41 dikiş büyüsü türünü hem kadınlar hem de erkekler uygulatabilir.  Ayrıca kısmet açma için uygulanabileceği gibi kısmet kapama için de uygulanabilmektedir. Kötü gözlerden korunmak için de uygulanabilen 41 dikiş büyüsü çok tercih edilen büyüler arasında bulunur.

41 Dikiş Büyüsü Nasıl Yapılır?

41 Dikiş Büyüsü Nedir?
41 Dikiş Büyüsü Nedir?

41 dikiş büyüsü kısmet açma, aşk, nazardan korunma, bereket için yapılabilmektedir. 41 dikiş büyüsü nedir? Etkileri Nelerdir? Kadar merak edilen bir diğer soru da 41 dikiş büyüsü nasıl yapılır? Konusudur. Adından anlaşılacağı üzere 41 dikiş atılarak yapılan bu büyüde her düğüm atılışında büyü hangi amaç ile uygulanıyorsa o niyeti belirtmek gerekir. Büyü yapılırken hangi niyet belirtilirse o niyet gerçekleşmektedir. Çift uçlu büyüler arasında bulunan 41 dikiş büyüsü kötü amaç ile de uygulanabilir. Kötü amaç ile uygulandığında genellikle ya kişilerin kısmetini kapatmak ya da onlara zarar verecek başka bir eylem amaçlanır. Gerçek ve güvenilir medyum hocalar büyüleri sadece iyi niyet amacı ile uygulamaktadır.

41 dikiş büyüsü uygulamak için iğne ve ipliğe ihtiyaç duyulur. İpe iğne ile 41 tane düğüm atılarak uygulanan bu büyü türünde her düğümde tılsımlı sözcükler söylenmektedir. Her düğüm üzerine okunan dua ve söylenen tılsımlı sözcüklerin neticesinde büyü etkisini çok güçlü bir şekilde göstermeye başlar.

 • Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu la ilahe illa hüves semiul basir. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun. Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym. Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed. Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir. Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym. Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn. Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed. Allahu la ilahe illa hüvel baisul varisu. Allahu la ilahe illa hüvel fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdülillahi rabbil alemiyn. Allahümme salli ala Muhammedinil fatihi ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn. Ve men evfa biahdihi minallahi festebşiru bibeyıkümüllezi baba’tüm bihi ve zalike hüvel fevzül azim. Ve levla iz dehalte cenneteke külte maşaallahü la kuvvete illa billahi in tereni ene ekalle minke malen ve velada. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyül azim. Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahimu Ya Rahimu Ya Rahimu Ya Vedüdü Ya Vedüdü Ya Vedüdü Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Allahü Birahmetike ya erhamer rahimin.

41 Dikiş Büyüsü Türleri

41 dikiş büyüsü nedir? Etkileri Nelerdir? Yazımızda sizleri aydınlatmaktayız. Pek çok büyü aynı amaca hizmet ederek farklı şekillerde yapılabilmektedir. Bu sebepten dolayı kişiler 41 dikiş büyüsü türleri hakkında araştırma yapmaktadır. 41 dikiş büyüsü farklı amaçlar ile uygulandığı için her ne kadar kullanılan malzeme aynı olsa da büyünün yapımında söylenen tılsımlı sözcükler farklılık göstermektedir. Bu nedenle de 41 dikiş büyüsü farklı türlerde bulunur.

41 dikiş büyüsü yapılırken amacın ne olduğu net bir şekilde belirlenmeli ve büyü yapılırken okunacak dualara ve tılsımlı sözcüklere dikkat edilmelidir.  Çünkü bu büyü çok güçlü bir büyüdür ve ne amaç belirtilirse o meydana gelmektedir. Ayrıca 41 dikiş büyüsü yapmayı düşünen kişi çok titiz davranmalı ve alanında uzman medyum hocalar ile çalışmalıdır. Okunacak yanlış bir dua ya da söylenecek yanlış bir kelime büyünün farklı bir şekilde tesir etmesine neden olacaktır. Bu sebepten dolayı medyum hoca seçimi ve kişinin büyüyü yek başına uygulamaması önemlidir.

41 Dikiş Büyüsü ile Birini Kendine Bağlamak

Günümüzde insanların en çok araştırdığı konuların başında aşk ve kısmet açma büyüleri gelmektedir. Aşk konusunda çoğu umutsuz vaka büyü ile birini kendine bağlayarak aşık etmek ister. 41 dikiş büyüsü ile birini kendine bağlamak mümkündür. Özellikle erkekler üzerinde çok tesirli olan 41 dikiş büyüsüne kadınlar başvurmaktadır. Bu büyü sayesinde erkekleri kendilerine aşık ederler ve gözlerinin kendilerinden başka kimseyi görmemesini sağlarlar.

41 dikiş büyüsü nedir? Etkileri nelerdir? Gibi sorular oldukça fazla gündeme gelmektedir. 41 dikiş büyüsü ile kadınlar istedikleri erkeği kendilerine aşık edebilirler. Burada önemli olan nokta ise erkeğin adını bilmese bile tanışıyor olması ya da daha önce bir yerde karşılaşmış olması gerektiğidir. Ayrıca mevcut bir ilişkide evlenmekten çekinen erkeklerin de 41 dikiş büyüsü ile evliliğe sıcak bakmaları sağlanmaktadır. 41 dikiş büyüsü sadece erkekler üzerinde etkili değildir. Aynı zamanda kadınlara da yapılabilir ve kadının bir erkeğe aşık olmasına neden olur. Sadece aşk konusunda etkili olmayan 41 dikiş büyüsü gideni geri getirmek amacı ile de uygulanabilir. Büyüden iyi bir sonuç almak isteyen kişi işin ehli medyum hocalara gitmelidir.

41 Dikiş Büyüsü ile Kısmet Açma

41 dikiş büyüsü nedir? Etkileri nelerdir? Sorularından 41 dikiş büyüsünün amaçlarından bir tanesinin de kısmet açma olduğunu belirtmiştik. 41 dikiş büyüsü ile kısmet açma için bahtsız olan, kısmeti kapalı olan kişiler medyum hocalara başvurmalıdırlar. Çok eski zamanlardan beri uygulanan 41 dikiş büyüsü sayesinde insanların kapalı olan kısmetlerini açtırarak hem iş hayatında hem özel hayatlarında başarı elde etmişlerdir. Oldukça kuvvetli bir büyü olan 41 dikiş büyüsü ile kısmet açma yaparken medyum hoca bazı dualardan yararlanmaktadır. Aşağıda verilen dua hatasız ve eksiksiz bir şekilde okunduğu takdirde büyü çok güçlü etkiler göstermektedir.

 • Vel fecri. Ve leyalin ‘aşrin. Veşşef’ı velvetri. Velleyli iza yesri. Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin. Ve cealna mim beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun. İnna fetehna leke fethan mubiyna. Nasrun minallâhi ve fethun karîb(karîbun). Ya hayral Fatihine bi rahmetike ya erhamer rahimin. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve ekâmûs salâte ve enfekû mimmâ rezaknâhum sirren ve alâniyeten yercûne ticâreten len tebûr(tebûre). Li yuveffîyehum ucûrehum ve yezîdehum min fadlih(fadlihi), innehu gafûrun şekûr(şekûrun).

41 Dikiş Büyüsü Etkileri

41 dikiş büyüsü nedir? Etkileri nelerdir? Konularında sizler ile bilgiler paylaşmaktayız. Her büyünün yapılış amacına gire insanlar üzerinde gösterdiği bazı etkiler bulunur. 41 dikiş büyüsü etkileri ise büyünün yapıldığı amaca göre değişebilmektedir. Büyü yapıldıktan belli bir süre sonra kişiler üzerinde bazı değişimler gözlenir.

Bağlanma ve aşık etme amacı ile uygulandığında büyü yapılan kişide şu belirtiler gözlemlenebilir;

 • Büyü yapılan kişi büyü yaptıran kişiye karşı ilgi duymaya başlar ve sürekli olarak onu düşünür.
 • Büyülenmiş kişi daha önceden o kişiyi sevmese bile ona karşı sevgi beslemeye başlar.
 • Sevgisini belli etmekten çekiniyorsa çekingenliği üzerinden kalkarak o kişiye aşkını itiraf eder.
 • Rüyalarında sürekli olarak büyü yaptıran kişiyi görür.
 • Evlilik gibi ciddi bir düşüncesi yoksa bile büyüden sonra o kişi ile evlenme ister.

Kısmet açma ve bereket için 41 dikiş büyüsü yapıldığında;

 • Daha önce işleri iyi gitmeyen ve maddi sıkıntılar içerisinde olan kişilere hiç ummadıkları yerlerden para gelir.
 • Kişinin işleri açılır ve kazancı artar.
 • Evlilik yolunda olduğu halde bile son anda bozulan kişiler kısa sürede hayatının aşkı ile tanışarak evlenirler.

Nazar için 41 dikiş büyüsü yapılan kişilerde şu belirtiler gözlenebilir;

 • Daha önceden sık sık nazara gelen kişiler nazar durumundan kurtulurlar.
 • Nazar sebebi ile isleri bozulan kişilerin işleri yoluna girer.
 • Gıpta edilerek bakılan evli çiftler arasındaki sorunlar çözülür ve hayatlarına mutlu bir şekilde devam ederler.

Kısmet kapalılığı için uygulandığında ise;

 • Daha önce işleri çok iyi giden kişilerin işleri bir anda bozulmaya başlar.
 • Maddi sıkıntılar ortaya çıkar.
 • Maddi sıkıntılar nedeniyle aile içinde huzursuzluk yaşayabilirler.
 • Kısmeti kapanır, evlilik aşamasında olsa bile bir nedenle bozulur.

41 dikiş büyüsü doğru bir şekilde yapıldığında ve alanında uzman medyum hocalar tarafından uygulandığında ortalama olarak 10 gün içerisinde etkilerini göstermeye başlar.  

41 Dikiş Büyüsü Nasıl Bozulur?

41 dikiş büyüsü nedir? Etkileri nelerdir? Diye sizlere açıkladıktan sonra büyünün nasıl bozulduğuna dair de bilgiler paylaşalım. 41 dikiş büyüsü nasıl bozulur? Sorusu nasıl yapılır sorusu kadar çok merak edilip araştırılan bir konudur.

Öncelikle kendinize ya da aile fertlerinden birine gözlemlediğiniz bazı belirtiler sonucunda büyü yapıldığını düşünüyorsanız hemen bir medyum hocaya başvurmalısınız. Büyü varlığının tespiti için medyum hoca ilk önce bakım yapacaktır. Eğer büyü varsa büyünün türünü tespit ederek ona göre bozma işlemi uygulayacaktır.

Ayrıca evden çıkarken ve gece yarıları okuyacağınız Ayet-el Kürsi duası, Felak ve Nas süreleri, Fatiha ve İhlas suresi de büyünün bozulmasına fayda edeceği gibi size yapılan büyülerin de tutmasını engelleyecektir. Bunların yanı sıra Kuran-i Kerimde yer alan Bakara ve Taha sürelerini de okuyabilirsiniz. Büyüden korunmanın en büyük kalkanı olan dua ile Allah’a sığınabilir ve ondan yardım isteyebilirsiniz.

Kişilerin üzerinde büyü olması onların irade dışı hareket etmelerini sağladıkları için mutlu evlilikler parçalanmakta, yolunda giden işler bozulmaktadır. Tabi burada 41 dikiş büyüsü hangi amaçla yapıldığını tespit etmek gerekir. İyi niyet ya da kötü niyet fark etmeksizin varlığından emin olunan büyünün bozulması gerekir. Büyüyü bozdurmak için gittiğiniz medyum hoca büyüyü bozma işlemi uygulayarak sizden de bazı duaları okumanızı isteyebilir. Medyum hocanın verdiği tavsiyelere uyarak 41 dikiş büyüsünün etkilerinden çok kısa bir sürede kurtulabilirsiniz. 41 dikiş büyüsü bozulduktan sonra eski haline geri dönecek ve kime büyü yapıldıysa o kişi bir daha büyüden etkilenmeyecektir.