Evini Terk Etmiş Erkeği Geri Getirme Ritüeli

/ 2 Nisan 2021 / 1.114 / yorumsuz
Evini Terk Etmiş Erkeği Geri Getirme Ritüeli

Evini terk etmiş erkeği geri getirme ritüeli son dönemlerde merak uyandıran ritüeller arasında yer almaktadır. Birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok dikkat çekenler; kağıt, dua, celp ve bağlama ritüelidir. Uygulanma şekillerine göre isimlendirilmektedir.

Evini Terk Eden Erkeği Geri Döndürme Ritüeli Nasıl Yapılır?

Birçok çeşidi bulunan geri getirme ritüelleri doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Bu nedenle işin ehli kişilerden yardım alınabilir. Kendinizin de basit şekillerde uygulayabileceği ritüeller bulunmaktadır. Birkaç malzemenin bir araya getirilmesi ile birlikte ritüel gerçekleşmektedir. En başta hazırlanması gereken malzemeler; taze gül yaprağı, Hindistan cevizi içi, bir tutam siyah çay, kuru nane, kişniş, limon yaprağı ve kekik.

 • Yukarıda sayılan malzemeler bir araya getirildikten sonra ritüel işlemi başlamaktadır. Tüm malzemeler derin bir kap içinde toplanmalıdır.
 • Hazırlanmış olan kabın içine 3 su bardağı kadar su eklenmelidir.
 • Malzemelerin hepsinin iyice karışması sağlanmalıdır.
 • Yapılan karışım yaklaşık olarak 10 dakika kadar kaynatılmalıdır.
 • Uygulama yapılmasını istediğiniz kişinin bu karışımı içmesi sağlanmalıdır. Böylelikle ritüel yerini bulmuş ve tamamlanmış olacaktır.

Evini Terk Eden Erkek İçin Kağıt Ritüeli

Kağıt ritüeli, evini terk etmiş erkeği geri getirme ritüeli uygulamalarında en başta gelen ritüeldir. Bu ritüelin gerçekleşmesi için öncelikle Hilal olduğunda yapılması gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak olan ritüelde uygulanması gerekenler;

 • Beyaz bir kağıt hazırlanmalıdır. Aynı zamanda kırmızı bir kalemde bulundurulmalıdır.
 • Kağıdın üzerine kırmızı kalemle birlikte dönmesini istediğiniz erkek ile ilgili niyet ve dilek yazılmalıdır.
 • Dilek ve niyetler yazıldıktan sonra kağıt, düzenli bir şekilde iki ye katlanmalıdır.
 • Katlanan kağıdın bir ucu yakılarak işleme hazır hale getirilmelidir.
 • Yakma işleminden sonra sesli olarak niyet ve dilek tekrarlanır. Yaklaşık olarak 1 haftanın sonunda evini terk eden erkeğin geri gelmesi sağlanacaktır.

Dua Ritüeli İle Geri Döndürme

Evini terk etmiş erkeği geri getirme ritüeli arasında en çok tercih edileni dua ritüelidir. Öncelikle dua ritüeline başlanması için abdestli olunması gerekmektedir. Bunun dışında Sabah namazı ve akşam namazının farz kısımları kılınmalıdır. 3 gün olacak şekilde böyle devam edilmelidir. Bu namazların ardından 100 kere olmak üzere geri getirme duası okunmalıdır. Dua okunur okunmaz 7 kere olmak üzere Felak suresi ve Nas suresi okunmalıdır. Çok hızlı bir şekilde etkisini gösterecektir. 3 gün boyunca 100 kere okunacak geri getirme duası;

Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym,

Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun,

Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın, Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun,

Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun, Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt vallahü mühıytum bil kafirın, Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim innellahe ala külli şey’in kadiyr.

Evini Terk Eden Erkek İçin Dua Ritüeli Etki Süresi

Evini ter eden erkeği geri getirme ritüeli için yapılan ritüellerin başında sayılan dua ritüeli 1 hafta içinde etkisini göstermeye başlayacaktır. Bu sürenin sonunda geri getirmek istediğiniz kişi eskisinden çok daha sadık bir şekilde geri dönecektir. Dua ritüeli ile geri getirme yapıldığında kişiden kişiye farklı etkiler ortaya çıkabilmektedir. 3 gün ile 1 hafta içinde etki göstermesi beklenmektedir. Doğru işlem adımlarının uygulanması ile dua ritüeli hızlı bir şekilde etkisini gösterecektir.

Evini Terk Etmiş Erkeği Geri Getirme Ritüeli
Evini Terk Etmiş Erkeği Geri Getirme Ritüeli

Evini Terk Eden Erkeğe Celp Ritüeli

Celp ritüeli uygulanması da aynı dua ritüeli gibi işleme tabi olmaktadır. Evini terk eden erkeğin geri dönmesi için yapılacak olan ritüelde yatmadan önce 3 ya da 7 gece okunması gereken dua bulunmaktadır. Celp ritüeli uygulamasında okunacak olan dua; “Bismillâhirrahmânirrâhîm. Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs. Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.”dır. Bu dua yapılırken mutlaka içten bir şekilde yapılmalıdır. Kısa sürede etkisini gösterecek ve giden erkek geri dönecektir.

Evini Terk Eden Erkeği Yeniden Aşık Etme Ritüeli

Aşık etme ritüeli de yapılacak olan ritüeller arasında en çok tercih edilenlerdendir. Bunun için yapılması gereken doğru ve eksiksiz olarak işlem adımlarının yapılmasıdır. Bu ritüeli uygulamak için öncelikle içten yapılacak olan niyet etmektir. Niyetin ardından kılınacak olan 2 rekat hacet namazı ve arkasından da 7 defa bakara suresi okunmalıdır.

Bakara suresi okunduktan sonra hemen ardından da Ayetel Kürsi okunmalıdır. Ayetel Kürsi’de 7 defa okunmalıdır. Sıraları karışmayacak şekilde sureler okunmalıdır. Ayetel Kürsi okunması sonrasında da yine sırasıyla Fatiha, Nas ve Felak surelerinin okunması gerekmektedir. İşlem basamaklarının doğru yapılmasının ardından yaklaşık olarak bir haftanın sonunda sevdiğiniz kişi ya da eşiniz geri dönecektir.

Evini Terk Eden Erkeği Yeniden Bağlama Ritüeli

Evini terk eden erkeği geri getirme ritüeli için uygulanan ve en çok bilinen yöntemlerden bir tanesi de bağlama ritüelidir. Bu ritüelin yapılması için okunması gereken dua bulunmaktadır. Özellikle gece yatmadan önce okunması ve sessiz, sakin bir ortamda okunması çok çabuk etkisini gösterecektir. Okunacak olan dua;

 • Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente.

Aloe Vera Ritüeli

Evinden ayrılan ya da ter etmiş olan erkek için uygulanacak ritüellerden bir tanesi de aloe vera ritüelidir.  Bunun için yapılması gerekenler;

 • İkamet edilen evin salonuna bir aloe vera konulmalıdır. Konulacak olan aloe veranın kırmızı bir saksıda olması gerekmektedir.
 • Salona konulan aloe veranın bir dalının da kırmızı kurdele ile bağlanması gerekmektedir.
 • Kırmızı kurdelenin bağlanması esnasında tılsımlı sözler bulunmaktadır. Bunlar; “bu eve, bu salona aşkı düğümledim, düğümledim, düğümledim.” Sözü söylenmelidir.

Yapılacak olan ritüel karşılığında yaklaşık olarak 1 haftanın içinde etkisini gösterecektir.

Bağlamak İçin Uygulanacak Dua Ritüeli

Dua ritüeli en etkili ritüel olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra bağlamak için yapılan dua ritüeli ile sevdiğiniz ve eden giden erkek için uygulaması da görülmektedir. Bu sayede giden kişinin geri dönmesi ve öncekinden daha sadık ve sevgi dolu olmasını sağlanmış olacaktır. Evi terk eden erkeği bağlamak için dua ritüeli esnasında okunması gereken dua;

Lâ ilâhe İllâllahu’l-halîmül-kerîm. Sübhânellâhi Rabbil-arşil-azîm. Elhâmdü lillâhi rabbil-âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin lâ teda ‘lî zenben illâ ğaferteh ve lâ hemmen illâ ferrecteh, ve lâ hâceten hiye leke ridan illa kadaytehâ yâ erhamerrâhimîn.

Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

Sevdiğin Erkeği Geri Döndürme Ritüeli

Sevdiğin erkeğin geri döndürme ritüeli nasıl olması gerektiği belli işlem basamakları ile tarif edilmektedir. Yapılacak olan işlem basamakları sırasıyla ve samimi olarak yapılmalıdır. Bu uygulanacak ritüelin tam anlamıyla gerçekleşmesi için önemlidir.

Geri döndürme ritüelinin uygulanması için öncelikle odaklanmak gerekmektedir. Bu nedenle sessiz ve sakin bir ortam tercih edilmelidir. Bu odada gözler kapatılmalı, kıble yönü belirlenmeli ve eller havaya kaldırılmalıdır. Bu ritüelde en önemli olan durum niyet etmektir. Niyet sonrası 7 defa Besmele çekilmelidir.

Bu adımın tamamlanmasının ardından gözler açılır ve diz üstüne çökülür. Bu aşmada 7 defa okunacak olan dua; “Vedduha, Velleyli iza seca,Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala, Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula, Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda, Elem yecidke yetiymen feava, Ve vecedeke dallen feheda, Ve vecedeke ‘ailen feağna, Femmel yetiyme fela takher, Ve emmessaile fela tenher, Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.”

Duanın ardından 21 kez “Ya Habib” esması okunmalıdır. Okunduktan sonra “Allah’ım, evrendeki her bir varlığa sevginin en güzelini ve muhabbetin en faydalısı bahşeden sonsuz kudretinden ben de istifade etmek arzusundayım. Sana içtenlik ve samimiyet iksiri ile gelen hiçbir kulunu yarı yolda bırakmadığın ve eli boş göndermedin gibi beni de yarı yolda bırakmayacağını ve eli boş göndermeyeceğini biliyorum.

Rahmetin ve nimetim o kadar sonsuz ve kudretin ve kuvvetin o kadar sınırsız ki, senden talepte bulunan aciz kullarını daima bahtiyar etmek ve onlara türlü türlü güzellikler bahşetmek dilersin. Bana da güzellikler bahşet ve beni de sevdiğini geri getirme duasının bereketi ile bahtiyar et Allah’ım. Amin.” Okunarak ritüel tamamlanmalıdır.

Bu ritüelin tamamlanmasından sonra yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde evini terk etmiş erkeği deri döndürme ritüeli etkisini göstermiş olacaktır.