Vefk Kaç Günde Etki Eder

/ 29 Aralık 2020 / 15.393 / yorumsuz
Vefk Kaç Günde Etki Eder

Vefk, muska ile benzer özellikler gösteren bir korunma ya da istenen, arzu edilen halin kabulü için güçlendirme amaçlı yapılan bir eylemdir. Vefk kaç günde etki eder sorusu sıkça merak edienler araında yer alır.  yazmak oldukça önemli bazı donanımlar gerektirmektedir. Vefk yazan medyumlar oldukça zor bir ilim ile uğraşan kimselerdir. Vefk yazan medyumlar, sahip oldukları medyumluk yeteneklerinin yanı sıra vefk hazırlarken Kur’an ı Kerim ilminden ve Esmaü’l Hüsna’dan da yararlanır. Tüm bu ilim ve bilgilerde uzman ve deneyimli olan kişiler tarafından vefk yazılması gerekmektedir. Çünkü, vefk yazmak oldukça önemli hususlarda eksiksiz şekilde uygulanacak bazı eylemler gerektirmektedir.

Bu sebeple de vefk yazacak medyum ya da hoca eksiksiz bir biçimde her adımı doğru uygulamalı ve doğru biçimde vefk yazmalıdır. Aksi taktirde vefk etki etmeyebilir ya da musallat olunması gibi kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. Vefk istenen ve arzu edilen, gönülden geçen bir isteğin gerçekleşmesi için ya da kötü durumlardan, kötü ruhlardan, nazardan korunmak için ya da bereketli kazanç için de yapılan bir tılsımdır. Vefk yazmak için tüm detaylar doğru sırayla uygulanmalıdır. Medyumların bazıları tarafından yazılabilen vefkler için de ruhani varlıklar ile iletişime geçilmektedir. Bu yüzden alanında uzman ve güvenilir bir medyum tarafından yapılması oldukça önemli bir husustur.

Vefk Nasıl Yapılır?

Vefk, konusunda uzman olan bir medyum tarafından özenli ve doğru bir biçimde hazırlanmalıdır. Vefk, kişiye özel hazırlanır. Vefk yapılacak kişinin adı, doğum tarihi ve anne adı doğru bir biçimde öğrenilir ve medyum bu bilgiler ile harf ve rakamların karşılıklarını ebced hesabı yaparak matematiksel sonuçlar elde eder. Elde etmiş olduğu bu sonuçları medyum kendi el yazısı ile hazırladığı kareler içerisine doğru bir biçimde yazar. Medyum bu konuda oldukça dikkatli olmalıdır. Vefk, yapılacak içeriğe göre bazı farklılıklar göstererek yazılabilmektedir. Vefk sadece kişiye özel olarak hazırlanır ve hazırlanması da kısa süre içerisinde tamamlanmaz. Sağlık, kısmet, bereket, aşk, iş gibi farklı alanlardaki istekler üzerine vefk hazırlanması mümkündür.

Vefk yazılma amacına göre farklı renklerde mürekkepler kullanılarak yazılmaktadır. Karelerin adetleri yazılacak konulara ve uygulanacak olan yönteme göre değişkenlik gösterebilir. Vefk yazarken oldukça uzun kağıtlar kullanılmaktadır. Parça parça değil bir bütün halinde yazılır. Medyum, vefk yazarken oldukça yorucu ve yıpratıcı bir süreçten geçer. Ruhani varlıklar ile iletişim de gerektiren vefk yazma eylemi için oldukça deneyimli bir medyum olmak gerekmektedir. Vefk yapılırken medyumun tam bir konsantrasyon içerisinde olması da oldukça önemli hususlardandır. Vefk yazacak olan bu eylemi tamamen iyi niyetli olarak yardım amaçlı yapmalıdır.

Vefk Kaç Günde Etkisini Gösterir?

Vefk, yapılması oldukça detaylı çalışmalar içeren ve dikkatli bir çalışma süreci gerektirdiği için kısa sürede tamamlanmaz. Fakat vefk belirtileri yapıldığı anda etkisini göstermeye başlar. Vefkin tam olarak tutması ise yapılış amacına yönelik olarak değişkenlik gösterse de çok kısa süre içerisinde tamamlanabilecek bir çalışma değildir. Özellikle bir hafta gibi süreler veren medyumlara güvenilmemelidir. Çünkü, vefk hazırlık ve tamamlanma aşaması oldukça detaylı bir çalışma olduğu için kısa sürede tamamlanması oldukça güçtür. Vefk, oldukça güçlü bir tılsımdır bu sebeple her aşaması tam olarak ve doğru şekilde tamamlanmalıdır. Vefk yapılmadan önce kişi tam olarak ne için vefk istediğini medyuma detaylı bir biçimde aktarmalıdır.

Vefk için gerekli kişisel bilgileri doğru şekilde medyuma vermelidir. Bilgilerin doğru ve net olması yapılacak çalışmada ebced hesabı uygulanacağı için oldukça önemli detaylardır. Vefk, Kur’an ı Kerim, Havas ilmi gibi özel ilimlerde kendisini geliştirmiş bir medyum tarafından yapılmalıdır. Doğru şekilde yazılması vefkin etki etmesi açısından oldukça önemli bir husustur. Vefk, yazılma içeriğine göre farklı sürelerde sonuçlar verebilmektedir. Özellikle 15.gün ya da daha da uzun süreçler içinde vefk etkisini gösterebilir. Vefk yaptırırken dikkatli olunması gereken en önemli husus ise isteğin tamamen iyi niyetli bir şekilde dilenmesidir.

Vefk Belirtileri

Vefk, çok farklı amaçlar için yapılan muska benzeri, tılsımlı bir çalışma yöntemidir. Vefk, çoğu medyum tarafından iyi niyetli amaçlar doğrultusunda yapılmaktadır. Kur’an ı Kerim ayetlerinden de yararlanılarak yapılan vefk ilminde iyi niyet esastır. Vefk özellikle aşk için yapıldığında kişi kendisine vefk yaptırmış olan kişiyi düşünmeye ve özlemeye başlar. Günümüzde vefk aynı zamanda iş, para, kısmet, kariyer, nazardan ve kötü ruhlardan korunmak adına da yapılmaktadır. İyi amaçlar için yapılan vefkler, beklentilerin gerçekleşmesi ile sonuç vermiş olmaktadır.

Vefk için medyumlara gelen çok sayıda kişi kötüye giden evlilik ya da ilişkilerini düzeltmek adına da vefk yazdırmaktadırlar. İyi niyetli amaçlar için yapılan vefkler daha etkili sonuçlar vermektedir. Çünkü vefk Havas ilmi ve Kur’an ı Kerim ilmi gibi dini inanç gerektiren bilgilerin yardımı ile yapılır ve bir ailenin dağılmasını engellemek için yapılması gibi sebepler de iyi niyetli olduğu için vefkin gücünü arttırır. Vefk yapmak pek çok ilim ve deneyim gerektirmektedir. Her medyum vefk yazamaz. Çünkü vefk için medyum özellikleri dışında bazı farklı ilimler konusunda eğitimli olan bir medyum doğru uygulamaları yapabilir. Vefk, dualar ve iyi niyetli şekilde yapıldığı için kişiler üzerinde kötü etkiler görülmez. Aksine olumlu ve daha rahatlatıcı belirtiler ile sonuç vermektedir.

Vefk ile Büyü Arasındaki Farklar

Vefk, Allah rızası için ve dualardan, ayetlerden yararlanılarak yapılan ve iyi amaçlar için yapılması doğru olan bir eylemdir. Büyü ise, arzu edilen sonuç için ne olursa olsun üzerine büyü yapılan kişinin iradesi etki altına alınarak yapılır. Büyü, çok farklı amaçlar için yapılabilir ve bazen büyü yaptıran kişinin arzusu başkalarının aleyhine olan sonuçlara sebep olabilir. Vefk yapıldıktan sonra kişide olumsuz belirtiler görülmez. Çünkü iyi niyetli amaçlar ile yapılmıştır. Büyü yapıldığında ise, üzerine büyü yapılmış olan kişiye ruhani varlıklar ruhen ve psikolojik olarak manipüle edici bazı girişimlerde bulunduğu için kişi iradesi dışında tavırlar sergileyebilir. Vefk, Kur’an ı Kerimden yararlanılarak yapıldığı için din açısından da uygun bulunmaktadır. Tamamen iyi niyetle ve iyi bir amaç için yapılmalıdır.

Büyü ise, ruhani varlıklardan da yararlanılarak yapıldığı için tehlikeli olabilmektedir. Özellikle aşk büyüsü ya da ayırmak için yapılan büyüler kötü amaçlı yapılan büyülerdir ve kötü sonuçlara sebep olabilir. Vefk işlemi tüm medyumlar tarafından yapılabilecek bir işlem değildir. Medyumluk yetenekleri dışında farklı alanlarda da kendisini eğitmiş olan uzman ve deneyimli medyumlar tarafından yazılmaktadır. Vefk yazmak içerisinde ebced hesabı yapılmasını da gerektirdiği için her medyum tarafından yapılması mümkün olmamaktadır. Ebced hesabı yapabilmek de oldukça zor bir eylemdir.

Vefk ve Muska Arasındaki Farklar

Muska, psikolojik sıkıntılı durumlar için, nazar gibi kötü enerjilerden korunmak için, şifa bulmak için yazılan bir tılsımdır. Aynı zamanda kötü ruhlardan da korunma sağlamaktadır. Muska, deri ya da kâğıt üzerine el ile Kur’an ı Kerim ayetlerinin ve duaların yazılması ile yapılır. Çoğu zaman medyumlar tarafından musallata maruz kalmış kişiler için de muska hazırlanmaktadır. Vefk ise, daha farklı malzemeler ile hazırlanır. Vefk, kelime anlamı olarak uygun, münasip anlamlarına gelmektedir. Bu sebeple muskadan farklı olarak vefk yazılmaya başlanmadan önce kişini anne adı, kendi adı ve detaylı olarak doğum tarihini vefk yazacak olan medyuma bildirmesi gerekmektedir.

Vefk yazmanın muskadan farklı olan yönlerinden biri de ebced hesabı uygulanarak yazılmasıdır. Vefk, kötü ruh ve nazar gibi olumsuz enerjilerden korunmak için yapılmasının yanı sıra yürekten dilenen iyi niyetli bir niyet için de yapılmaktadır. Örneğin; kısmet açılması, bolluk ve bereket yaşanması için de vefk yapılabilmektedir. Bu şekilde iyi niyetli amaçlar ile yapılan vefkler tamamen iyi niyetli olduğu için dini açıdan da olumsuz karşılanmamaktadır. Vefk ve muskanın ortak özellikleri ise, her ikisi de iyi niyetli amaçlar için yapılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise güvenilir, uzman ve iyi niyetli bir medyum tarafından yapılmaları gerekliliğidir.

Vefk Nasıl Taşınmalıdır

Vefk, yazıldıktan ve gerekli okumalar yapıldıktan sonra belirlenen usullere uygun biçimde küçük bir üçgen oluşturuluncaya kadar katlanır. Katlanan vefk yazılmış olan kâğıt muska gibi deri içerisine yerleştirilerek kendisine özel olarak hazırlanmış kişi tarafından üzerinde taşınmalıdır. Her zaman ve her girilen ortamda kişinin üzerinde taşınmasına uygundur. Vefk, kişiye özel hazırlandığı için taşıyan kişiye olumlu sonuçlar vermesinin yanı sıra nazar, büyü, kötü ruhlar gibi etkenlerden de korunma sağlamaktadır. Havas ilminden yararlanılarak yapılan vefkin katlanması ve muhafaza edilmesi de oldukça özenli davranılması gerekilen bir husustur.

Havas ilmi almış olan medyumlar vefk yazarken de sonrasında katlama ve hazırlanması aşamasında da oldukça özenli davranırlar. Vefk, Kur’an ı Kerim ayetlerinden de yararlanılarak yazıldığı için içeriği konusunda hassas davranmak oldukça önemli bir konudur. İnançlı ve iyi niyetli medyumlar tarafından yapılması gerekmektedir. Vefk, kötü amaçlar ya da ayırmak gibi olumsuz sonuçlara sebep olacak amaçlar için yapılmamalıdır. Kötü sonuçlara sebep olabilir ya da yaptırmak isteyen kişi zarar görebilir. Vefk yazmak oldukça yorucu ve uzun bir süreçtir. Vefk yazacak olan medyumun tam olarak odaklanması ve dikkatli bir çalışma süreci yürütmesi gerekmektedir.

Vefkin Tutmama Sebepleri

Vefk, yapılmadan önce bazı kişisel bilgiler doğru ve tam olarak alınmalıdır. Vefk yapılacak kişinin anne adı, kendi adı ve detaylı bir biçimde doğum tarihini vefk yapacak olan medyuma verilir. Uzman ve güvenilir medyumlar ile yapılmadığında yanlış yapılan ebced hesabı da vefkin tutmamasına neden olabilir. Ayrıca vefk yapmak için bazı uygun gün ve geceler vardır. Vefk, mutlaka bu gün ya da gecede belirtilen kurallara uygun bir biçimde uzman medyumlar tarafından yapılmalıdır. Vefk, yapılma sebebine göre farklı malzemeler gerektirebilmektedir. Bu yüzden hangi amaçla yapıldığı, niyetin kesin olarak belirtilmesi gibi hususlar net bir biçimde belirtilmelidir. Uygun olmayan malzeme ile yapılan vefkler de tutmayabilir ve sonuçsuz kalabilir. Vefk yazmak oldukça detaylı ve özenli bir çalışma gerektirmektedir. Aynı zamanda vefk yazacak olan medyum, alanında uzman, güvenilebilir, iyi niyetli ve deneyimli olmalıdır.

Son derece dikkatli hazırlanması gereken vefkin hazırlanması uzun ve yorucu olabilmektedir. Bu sebeple de vefk çalışması için doğru medyum ile çalışmak oldukça özenli davranılması gereken bir husustur. Medyum özelliklerine sahip olan tüm medyumlar vefk yazamazlar. Çünkü vefk yazmak medyumluğun yanı sıra Havas ilmi, Kur’an ı Kerim gibi alanlarda da uzmanlık gerektiren bir eylemdir. Vefk hazırlanırken tamamen iyi niyetli olunması da vefkin etki etmesi açısından önemli bir detaydır.