İstanbul Vefk Yapan Hocalar

/ 29 Aralık 2020 / 993 / yorumsuz
İstanbul Vefk Yapan Hocalar

İstanbul vefk yapan hocalar için vefk, oldukça hassasiyet isteyen özel bir alandır. Günümüzde çok az sayıda medyum tarafından doğru şekilde vefk işlemi uygulanmaktadır. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde vefk yapan güvenilir medyum ya da hocaları bulmak ve doğru şekilde vefk işleminin uygulanması gerekmektedir. Vefki doğru şekilde yapan çok az sayıda medyum ya da hoca bulunmaktadır. İstanbul vefk yapan hocalar, vefk işlemlerinde oldukça detaylı ve çok yönlü bilgi birikimi gerektiren bir alan olduğu için her hoca ya da medyum tarafından yapılamamaktadır. Vefk yapmak oldukça derin bilgilerin öğrenilmesi, bazı ilimler konusunda eğitim ve medyumluk özellikleri gerektiren bir işlemdir. Yapılış aşaması, ebced hesabı yapılması, kullanılacak malzemeler ve okunacak dualar ile ilgili eksiksiz uygulama ve okuma yapılması gerekliliği gibi çok yönlü bir eğitim gerektirmektedir.

Hazırlık aşaması da oldukça özenli ve detaylı hazırlanmalıdır. Vefk, kısa sürede hazırlığı biten bir işlem değildir. Yapılacak hesaplar ile doğru şekilde yorumlamalar yapılarak vefk için hazırlanan karelerin içine doğru ve eksiksiz biçimde yazılmalıdır. Vefk özel bir konu için hazırlanabilir. Örneğin; kısmet açılması, bolluk bereket, çiftlerin arasının düzelmesi için gibi. Her vefk kendi içerisinde hazırlandığı konu ve kişinin öz bilgileri ile yapılan detaylı hesaplamalar sonucunda kareler içerisine doğru şekilde yerleştirilmelidir. Bazı kişilere özel genel vefk de hazırlanmaktadır. Genel vefk kişinin özel hayatı, sağlığı, bereket, huzur, mutluluk gibi her konu için özel bir çalışma gerektirmektedir. Bu yüzden de oldukça uzun sürer ve hazırlayan medyum ya da hoca için de oldukça yorucu bir süreçtir.

Vefk Ne İçin Yapılır

Vefk, çok sayıda kişinin farklı niyet ve isteklerinin gerçekleşmesi için kişiye özel hazırlanan tılsımlardır. Vefk, birçok farklı amaçla yapılabilmektedir. Kısmet açmak için, musallat durumundan kurtulmak için, daha bereketli ve bol kazanç için, şifa bulmak ve daha pek çok farklı niyet ile yapılabilir. Vefk, büyü değildir. Kur’an ı Kerim ayetlerinden faydalanılarak yapılır. Kişinin öz bilgileri doğru şekilde alınır ve gerekli ebced hesaplamaları yapılır. Her ne niyetle yapılıyorsa bu niyet belirtilmelidir.

Her medyum ya da hoca vefk yapamamaktadır. Çünkü vefk, medyumluk özelliklerinin yanı sıra bazı ilimlerde de eğitim gerektirmektedir. Doğru şekilde hazırlanması, hesaplamaların doğru yapılması ve son aşamada doğru biçimde katlanması süreçleri adım adım ve eksiksiz tamamlanmalıdır. İstanbul vefk yapan hocalar tarafından her şeyden önce iyi niyet ile yapılması esastır. Vefk yapacak medyumun da yaptıracak kişinin de iyi niyetli bir şekilde bu işleme başlaması oldukça önemlidir. Vefk, eşlerin arasını düzeltmek için de yapılabilmektedir. Eşlerin arasını düzeltmek iyi niyetli bir girişim olduğu için de vefk yapılması uygundur.

Vefk Neden Tutmaz

Vefk, yapılması öncesinde detaylı bir hazırlık gerektirmektedir. Yapılması sürecinde de oldukça ince detaylara dikkat edilmeli ve eksiksiz bir uygulama gerekmektedir. Vefk yapan medyum ya da hoca sayısı oldukça azdır. Çünkü vefk yapmak medyumluk özellikleri, ruhani varlıklar ile iletişim kurma yeteneği, Havas ilmi, Kur’an ı Kerim ilmi, ebced hesabı yapabilme özellikleri gibi pek çok alanda kendisini eğitmiş bir medyum tarafından yapılabilir. İstanbul vefk yapan hocalar, oldukça detaylı bir hazırlık ve işlem süreci sonucunda hazırlanan bir tılsım haline getirirler. Vefk tutmadıysa bu durumun pek çok sebebi olabilir. Öncelikle ne için vefk yapılacağı net bir şekilde bilinmeli ve niyet edilirken gönülden istenmelidir. Vefk yapmak için; kişinin kendi adı, anne adı ve detaylı bir biçimde doğum tarihi alınır.

Vefk yaptırmak istenilen konuya yönelik uygun malzemeler ile vefk yapılmaya başlanır. Bu sebeple de kişinin bilgileri tam ve doğru alınmazsa da Vefk tutmayabilir. Ayrıca kişiden alınan bilgiler doğrultusunda ebced hesabı yapılır. Ebced hesabının da doğru yapıldığından emin olunmalıdır, aksi halde vefk yine tutmayabilir. Ayrıca bir büyü olmadığı için kötü niyetli amaçlar için vefk yapılmamalıdır. İyi niyetli ve olumlu sonuçlar için yapılması daha doğrudur. Vefk, aslında bir şifa bulma aracıdır. Bu sebeple iyi niyetli bir şekilde, doğru ve güvenilir bir medyumla yapılması daha doğru olacaktır.

Vefk Malzemeleri Nelerdir

Öncelikli olarak vefk iyi bir amaç için ve güvenilir, alanında uzman bir medyum ile hazırlanmalıdır. Vefk, yapılmaya başlanmadan önce gerekli hazırlıklar tamamlanmalı, medyum tarafından vefk yaptıran kişiye doğru bir biçimde neler yapacağı aktarılmalıdır. Vefkler, ebced hesabı yapıldıktan sonra belli kareler içerisine oturtulur, bunlar yazılırken tükenmez kalem kullanılmamalıdır. Vekf yazılırken farklı maddelerden yararlanılarak ve niyet edilen isteğe uygun renk ile yazılmalıdır. En çok kullanılan maddenin ise, safran olduğu bilinmektedir. Yazılacak malzeme ve rengine dikkat edilmesi ve doğru şekilde yazılması vefkin tutması açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple de alanında uzman olan bir medyum tarafından yapılması en doğrusu olacaktır. Ayrıca vefkin yapılmasına uygun gün ve geceler vardır.

Vefki yapacak olan medyumun bu saatlere özellikle dikkat etmesi de önemli bir husustur. Her şeyin sırasıyla, eksiksiz ve doğru uygulanması halinde vefk tutar, aksi halde vefk tutmaz ve uzun süreçli bir emek de boşa gitmiş olur. İstanbul vefk yapan hocalar, bu işlemi sıradan kağıtlara yazılmaz. Niyete uygun şekilde gerekli görülen uzunlukta daha büyük kağıtlara yazılır. Özellikle genel vefk yazıldığında bu kağıtların boyları oldukça uzun olmaktadır. Hazırlık, yapım aşamaları tam ve eksizsiz uygulandıktan sonra Havas ilmine uygun bir biçimde ve dikkatlice vefk katlanmalıdır. Duaların da eksiksiz bir biçimde yapılması ve abdestli olunması da oldukça önemli hususlardır.

Vefkler Ne Kadar Sürede Etkisini Gösterir

Vefk, hazırlık ve yapılma aşaması oldukça uzun süren bir eylemdir. Kişinin niyetine, yapılan hesaplamalara göre vefkin hazırlık süreci herkeste farklı olabilmektedir. Vefk bazı kişiler için bir hafta içerisinde hazırlanabiliyorken bazı kişiler için yaklaşık kırk günde hazırlanmaktadır. Vefk, ne için hazırlanıyorsa süreci de doğru orantılı olarak değişkenlik göstermektedir. Vefkin etkisini göstermesi de kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bazı vefkler etkisini hemen göstermeye başlar ve yaklaşık iki hafta içerisinde niyet edilen isteğe kavuşulur. Bazı hal ve durumlar ise bir süre beklemeyi ve sabırlı olmayı gerektirmektedir. Özellikle aşk için vefk yaptıranların merakla araştırdıkları konudur vefkin tutma süresi.

Kişiye ve niyete göre değişkenlik gösteren bu süreçlerde vefkin tam ve eksiksiz hazırlandığından da emin olunması gerekmektedir. Çünkü, vefkin tutmaması gibi olumsuz sonuçların da yaşanması muhtemel bir durumdur. Vefk, bir şifa aracı olarak görüldüğünden özellikle hastalar için yapıldığında, tamamen iyi niyet içerisinde yapılmış olması sebebi ile daha hızlı etkisini gösterebilmektedir. Ayrıca vefk yapılırken medyum ve vefk yaptıran kişinin abdestli olmaya ve gerekli duaları okumaya da özen göstermesi gerekmektedir. İstanbul vefk yapan hocalar, vefkin yapılışında her bir detay vefkin tutmasına etki etmesi açısından son derece önem vermektedirler.

Vefk Yaptırmak Günah Mıdır

Vefk yaptırmak günah değildir. Havas ilminden faydalanılarak ve tamamen iyi ve şifa verici amaçlar için yapılması sebebi ile zararlı olarak görülmez. Özellikle şifa bulmak amaçlı hazırlanmaya başlanmış bir tılsımdır. Tamamen dualar ve ayetler ile düzgün ve eksiksiz bir biçimde hazırlanmalıdır. Vefk, bir büyü çeşidi değildir. Bu sebeple de günah olarak görülmez. Fakat bazı kötü niyetli kişiler yaptıkları işlemleri güçlendirmek adına vefkten faydalanmaktadırlar.

Vefk, kötü niyetli istekler için yapılmamalıdır. Aksi halde kötü sonuçlara sebep olabilir. Vefk yapılırken Kur’an ı Kerim ayetlerinden de yararlanılarak gerçekleştirildiği için ayetlerin okunması ile kötü ruhlardan da korunma sağlamaktadır. Önemli olan ve dikkat edilmesi gereken en önemli husus vefki yapacak olan medyumun alanında uzman ve güvenilir olması gerekliliğidir. Bu sebeple vefk yaptırmadan önce vefk yapan doğru medyumu bulmak kişi için en doğrusu olacaktır. Yanlış uygulamalarda medyumun ruhani varlıklar ile iletişime geçmesi vefk yaptıran kişi açısından kötü sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle oldukça dikkatli ve özenli olunması gerekmektedir. Vefk yaptıracak kişinin niyetini tam ve net bir biçimde medyuma bildirmesi de en doğru başlangıç olacaktır. Çünkü niyetin tamamen iyi bir amaç için olması esastır.

Vefk Yaptıranlar

Vefk yaptıranlar yoğun olarak şifa bulmak ya da kötüye giden evliliklerini kurtarma adına bir arayışa girmiş kimselerdir. Özellikle arası kötüye giden ya da üzerine büyü yapılmış olan çiftlerin yaptırmak için başvurduğu vefk, çiftlerin arasını düzeltmek gibi iyi niyetli amaçlar için yapılmalıdır. Bu sebeple sıkıntısı olan kişi ulaşabileceği en yakınındaki doğru ve güvenilir olan, vefk yazmak konusunda uzman bir medyum ile ortak bir çalışma yürütmelidir. Vefk yapılmaya başlanmadan önce medyumun kişiye yapması gereken ve vermesi gereken bilgileri doğru bir biçimde anlatması gerekmektedir özellikle dikkat edilmesi gereken ve çok ince detaylara sahip olan vefk çalışması oldukça zordur.

Uzun bir süreç içerisinde hazırlığı tamamlanan vefk hazırlayan medyumun da yorulmasına ve psikolojik açıdan yıpranmasına neden olabilir. Özellikle genel konular üzerine kişiye özel hazırlanan vefklerin hazırlık süreçleri oldukça uzun ve yorucudur. Bazı durumlarda yaklaşık kırk günde hazırlanan vefkler vardır. Bu da hazırlayan medyumun oldukça konsantre bir biçimde çalışmasını gerektirmektedir. Vefk yaptıran kişiler sonuçlardan oldukça memnun olmaktadırlar.

Özellikle iyi niyetli amaçlar için yapılmış olmaları kişilerin şifa bulmak ya da bereketli kazanç gibi sebepler ile yaptırmış olduğu vefklerin vermiş olduğu sonuçlar çoğunlukla olumlu olmuştur. Uzman medyum ile eksiksiz ve doğru uygulama niyet edilene kavuşmak adına özenli davranılması gereken bir konudur. Bu sebeple iyi amaçlar için yapılmasına özen göstermek de vefkin tutması için İstanbul vefk yapan hocalar açısından önemli bir detaydır.

Aşk için Yapılan Vefk Belirtileri

Vefk, aşk için yapıldığında büyü belirtileri gibi gözlemlenebilen etkiler ile kendisini göstermez. Vefk, aşk için yapıldığında genelde sadece vefki yaptıran kişi tarafından fark edilebilir. Ruhani varlıkların etkisi olmadığı için kişi kendisini huzursuz hissetmez ve iradesi dışında vefki yaptıran kişiye özlem duymaz. Vefk, kişiler arasında muhabbetin arttırılması için ya da kişinin fark edilmesi açısından önemli bir detay olabilir. Vefk ile aşk büyü ile karıştırılmamalıdır. Büyü yapılırken ne olursa olsun istenen kişin kendisini seçmesi arzusu ile yapılır. Bu da ruhani varlıkların da katkısı ile yapılan bir eylemdir ve üzerine büyü yapılan kişinin iradesi zayıflatılarak sonuç alınır. Vefk ise, dua ve iyi niyet ile hazırlanarak sevdiği kişi ile bir araya gelmek isteyen kişiler için bir araçtır. İstenilen yine Allah’tan istenir.

İstanbul vefk yapan hocalar ve medyumun yardımı hazırlık ve dualar açısından kişinin dilediğinin gerçekleşmesi için bir güçlendirme tılsımıdır. Vefkler kişiye özel hazırlanmalıdır. Bir vefk içinde birden fazla niyet edilmiş konu olması vefkin tutmamasına neden olabilmektedir. Bu sebeple istenen konuda net olunması önemli bir husustur.