Soğutma Büyüsünü Kimler İçin Yaptırmalısınız?

/ 12 Aralık 2021 / 367 / yorumsuz
Soğutma Büyüsünü Kimler İçin Yaptırmalısınız?

Soğutma Büyüsünü Kimler İçin Yaptırmalısınız?

Soğutma büyüsünü kimler için yaptırmalısınız? Bu soru asırlar boyunca birçok kişi tarafından, defalarca kez araştırılmıştır. Büyü tarihi hakkında bilgi sahibi kişiler yapılan soğutma büyüsünün etkilerini bilseler de çoğu kişi bu büyü hakkında bilgi sahibi değildir. Eğer sizin de soğutma büyüsü sayesinde çözülecek bir sorununuz varsa, mutlaka yazımızı okumalısınız. Siz değerli okurlarımız için hazırladığımız bu yazımızda, soğutma büyüsü hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar anlatılmıştır.

Soğutma Büyüsü Nedir?

Soğutma büyüsü oldukça eski bir tarihe sahip olan bir kara büyüdür. Yapılış amacı kimi zaman iyi olsa bile genellikle kötü niyetlerle yapılır. Genelde çiftlerin arasını soğutarak ayrılmalarına sebebiyet vermek için yapıldığına sık rastlanmaktadır. Çoğu medyum bu büyüyü yapmak istemez. Çünkü, medyumlar doğa ve insanlık yararına olacak şeyler için yeteneklerini kullanırlar. Ancak soğutma büyüsü çok nadir iyilik için kullanılabilir.

Büyünün yapım aşamasında çok dikkatli davranılmalıdır. Yapılan en küçük bir yanlış çok kötü sonuçlara yol açabilir. Hali hazırda tüm kara büyüler tehlikeleriyle bilinmektedir. Ayrıca çoğunun kökeni çok eski zamanlara dayandığı için, eski dilleri bilmeyen kişiler bu büyünün nasıl yapıldığını bilemeyecektir.

Soğutma Büyüsü Kimler İçin Yapılır?

Soğutma büyüsünü kimler için yaptırmalısınız? Büyü hakkında merak edilen en önemli soru budur. Soğutma büyüsü temelde çiftleri ayırmak için kullanılan bir büyüdür. Ancak bazı durumlarda kişilerin canlı ya da cansız varlıklarla kurdukları herhangi başka ilişkiler için de kullanılır. Büyünün en sık kullanıldığı durumlar şöyledir:

  • Büyü mutlu giden bir ilişkide tarafların birbirlerinden tiksinerek soğuması için kullanılabilir. Bu sayede güzel giden bu ilişki bitecek ve taraflar barışmamak üzere yollarını ayıracaktır.
  • İki yakın arkadaşın arasındaki samimiyet ve yakınlık başkaları tarafından kıskanılabilir. Bu nedenle bu kişilerin arasının açılması için bu büyüye başvurulabilir.
  • Henüz sevgililik aşamasında bulunan bir ilişkiyi onaylamayan ebeveynler çocuklarının büyük bir hata yapmasını engellemek için bu büyüye başvurabilir. Bu sayede çocuklarının kendilerinden uzaklaşmasını engelleyip, istemedikleri biriyle ilişki yaşamasını engellemiş olurlar.
  • Kişileri cansız varlıklardan uzaklaştırılmak için de soğutma büyüsüne başvurulabilir. Bu sayede büyü yapılan kişi taşınabilen ya da taşınamayan herhangi bir malından soğuyabilir. Bu da gelecekte daha büyük maddi kayıplar yaşamasına neden olur.

Bu gibi durumların sayısı arttırılabilir. Kısaca söylemek gerekirse soğutma büyüsü canlı ya da cansız fark etmeksizin bir kişinin bağ kurduğu herhangi bir şeyle arasını açmak için kullanılabilir. Büyünün sadece aşk ilişkisi yaşayan kişilere yapıldığı düşüncesi çok sık rastlanan ama oldukça yanlış bir yanılgıdır.

Soğutma Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Soğutma büyüsünü kimler için yaptırmalısınız? Sorusunun hemen ardından genelde büyünün etkilerinin neler olduğu araştırılmaya başlanır. Bu kara büyünün, yapılan kişi için birçok kötü etkisi bulunmaktadır. Özellikle yüksek ve uzun tesire sahip olduğu için, yaptıracak kişilerin emin olarak yaptırmaları gerekmektedir. Pişman olunması durumunda geri dönüş çok zor olacak, hatta bazı durumlarda imkânsız olacaktır. Büyünün en sık rastlanan etkileri şunlardır:

  • Büyü etkisine giren çiftler hızlı bir şekilde birbirlerinden soğurlar. Resmen birbirlerinden iğrenme derecesine gelirler. Birbirleriyle konuştukları her an tartışma çıkar ve bu tartışmalar kısa zamanda kavgaya dönüşür.
  • Evli çiftler bir anda boşanır, sevgililer ve nişanlılar tez zamanda ayrılır.
  • Cansız varlıklar için yapılan büyü sonucunda, kişi malından soğur. Bu da zamanla büyük kayıplar yaşamasına neden olur.
  • Büyü sayesinde, işinden ve okulundan soğuyan kişiler hem başarılarını hem de saygınlıklarını kaybederler. Kısa zamanda bulunduğu yerden kovulur ve bir daha eski mevkilerine gelemezler.

Soğutma Büyüsünü Kim yapar?

Soğutma büyüsünün mutlaka bir medyum tarafından yapılması gerekir. Aksi takdirde büyü başarısız olacaktır. İstenen sonuç alınamadığı gibi hiç hoş olmayacak şeylerle de karşılaşılabilir.

Büyü ters teptiğinde, kişiler istediklerinin tam zıttı sonuçlar görürler. Ayrıca doğa üstü varlıkların kendilerine musallat olması gibi bir durum da söz konusudur. Bu nedenlerle büyü kesinlikle deneyimsiz, sıradan kişiler tarafından yapılmamalıdır. Bir medyum eşliğinde yapıldığında kişiler hiçbir zarar görmeden amaçlarına ulaşabilir.

Soğutma Büyüsü Kimlere Zarar Vermez?

Soğutma büyüsünü kimler için yaptırmalısınız? Konusundan hariç büyünün kimlere zarar vermeyeceği de merak edilmektedir. Bu büyü, bazı kimselere zarar vermez. Doğuştan düşkün ve hasta kişiler büyülerin etkilerinden muaftırlar. Ayrıca medyumlar, gerçek din adamları ve yüksek inançlı kişiler büyünün olumsuzluklarından etkilenmezler.

Bu grupların dışında kalan herkes, diğer büyüler gibi soğutma büyüsünün de etkilerine açıktırlar. Bu nedenle kendilerini korumak için birtakım önlemler almaları gerekmektedir.

Soğutma Büyüsünden Nasıl Korunma Sağlanır?

Soğutma Büyüsünü Kimler İçin Yaptırmalısınız?
Soğutma Büyüsünü Kimler İçin Yaptırmalısınız?

Soğutma büyüsünden korunmak oldukça zordur. Çünkü büyü yapımı oldukça tesirlidir. Ancak kişiler yine de kendilerini korumak için birtakım önlemler alabilir. Öncelikle koşulsuz şartsız Allah’a teslim olunmalı ve güvenilmelidir. Daha sonra sabah uykudan uyanıldığında ve akşam uyurken rahman suresi okunmalıdır. Bu önlemler yüzde yüz etki sağlamasa bile, kişilerin yüksek oranda korunmalarını sağlayacaktır. Rahman suresinin okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim Errahmân ‘Alleme- lkur- ân Ḣaleka -l- insâ Alle mehu-lbeyân Eşşemsu velka meru bihuş bbân Ve-nnecmu ve- şşeceru yescudân Ve- ssemâe rafe’ahâ ve vada’ a- lmîzân Ellâ tatġav fî-  lmîzân Ve akîmû- lvezne bilkisti velâ tuḣsirû-lmîzân Vel- arda veda’ ahâ lil- enâm Fîhâ fâki hetun ve- nnaḣlu żâtu-l-ekmâm  Velh aabbu żû- l’asfi ve-rrayhân  Febbi- eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân  Ḣaleka-l-insâne min salsâ llin kelfeḣḣâr Ve ḣaleka- lcân ne min mâ aricin min nâr Febi- eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân Rabbu- lmeşrikayni ve rabbu- lmaġrii beyn Febi-eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeż żibân Merace- lbah rayni yelte kiyân Beyne humâ berzeḣun lâ yebġ iiyân  Febi- eeyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeż żibân Yaḣrucu minhumâ  -llu/lu-u velmercân  Febi- eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeżżibân Velehu- lce  vâri- lmun şeâtu fî- lbahri kel-a’ lâm Febi-eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeż żibân Kullu men ‘aleyhâ fân Ve yebkâ vechu rabbike żû- lcelâli vel-ikrâm Febi- eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeż żibân Yes- eluhu men fî- ssemâ  vâti vel- ard() (c) kulle yevmin huve fî şe/n Febi- eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeż żibân Sene fruġu lekum eyyuhâ- śśekalân Febi- eyyi âlâ -i rabbi kumâ tukeż żibân Yâ ma’ şera-lcinni vel-insi ini-steta’tum en tenfużû min aktâri- ssemâvâti vel-ardi fenfużû (c) lâ tenfużûne illâ bisultân Febi- eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeż żibân Yurselu ‘aleykumâ şuvâzun min nârin ve nuhâsun felâ tente ssirân Febi- eyyi âlâ-i rabb ikumâ tukeż  żibân  Fe- iżâ-nşakkati- ssemâu fekânet verdeten ke- ddihân Febi-eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeżżibân (i) Feyevme- iżin lâ yus-elu ‘an żenbihi insun velâ cân (nu)

Febi- eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân (i) Yu’ rafu- lmucrimûne bisîmâhum feyu/ḣażu bi- nnevâsî vel- akdâm Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân Hâżihi cehennemu- lletî yukeżżibu bihâ- lmucc rimûn Yatûfûne beynehâ ve beyne hamî min ân Febi-eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeżżibân Velimen ḣâfe makâme rabbihi cennetân Febi-eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeżżibân Żevâtâ efnân Febi-eyyi âlâ-i rabbi  kumâ tukeżżibân Fîhimâ ‘aynâni tecriyân Febi- eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeż żibân Fîhii mâ min kulli fâki hetin zevcân Febi-eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeżżibân Mutteki- îne ‘alâ furuşin betâ- inuhâ min istebrak (in)(c) ve cenâ- lcenne teyni dân  Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân  Fîhinne kâsirâtu-ttarfi lem yatmiś hunne insun kablehum velâ cân Febi- eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân Ke- ennehunne- lyâkûtu velmercân  Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân Hel cezâu-l-ihsâni illâ-l-ihsân Febi- eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeż żibân Vemin dûni himâ cennetân Febi- eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeż żibân Mudhâmmetân Febi- eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeż żibân Fîhimâ ‘aynâni naddâ ḣatân Febi- eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân Fîhimâ fâkihetun ve naḣlun ve rummân Febi- eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân Fîhinne ḣayrâtun hisân  Febi-eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeżżibân  Hûrun maksû râtun fî-lḣiyâm Febi- eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeżż ibân (i)  Lem yatmiśhunne insun kablehum velâ cân(nun) Febi- eyyi âlâ-i rabbi kumâ tukeżżibân (i)  Mutteki- îne ‘alâ rafrafin ḣudrin ve’abka riyyin hisânn Febi- eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân Tebârake- smu rabbike żî- lcelâli vel- ikrâm

Soğutma Büyüsü Günah mıdır?

Büyüler genel itibariyle günah kabul edilmektedir. Bazı durumlarda kişinin hiç şansı kalmadığında, kullanılmasında bir sorun olmasa da kötü niyetlerle yapılması kesinlikle günahtır.

Çoğu kişi bu durumu ciddiye almamaktadır. Ancak yapılan kötü niyetli soğutma büyüsünün kişilere oldukça zararlı bir geri dönüşü olabilir. Bu nedenle mecbur kalınmadıkça bu büyüyü kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Soğutma Büyüsü Bozulur mu?

Yapılan büyünün tesiri oldukça yüksektir.  Bu nedenle bozum işlemi oldukça uğraştırıcı ve zor olur. Ancak imkânsız değildir. Uygulanan kara büyü işlemi, alanında uzman medyumlar tarafından bozulabilir. Büyü bozum uygulaması, yapım işleminden daha uzun sürecektir. İşlem bitiminden sonra da beklenen etkinin gerçekleşmesi uzun zaman alacaktır. Çünkü yapılan büyü çok güçlü etkilere sahiptir.

Büyü bozum işlemi, her biri çok önemli birkaç aşamadan oluşur. Öncelikle, uygulamaya başlamadan hem medyumun hem de bozum yaptıracak kişinin abdest almış olması gerekir. İşlem, mutlaka gece yarısında, sessiz ve temiz bir ortamda yapılmalıdır.

Uygulamayı yapacak medyuma yaşanan belirtiler anlatıldıktan sonra, küçük bir işlem yapılarak üzerinizdeki büyüyü tespit edecektir. Daha sonra bu büyünün bozumu için gerekli malzemelerin temin edilmesi gerekir. Büyü bozum işlemi için muhakkak üç harflilerden yardım alınmalıdır. Bu varlıklar kolay kolay yardım etmediği için dikkatlerini çekecek ürünler rüşvet olarak verilmelidir. Bu ürünler genelde gümüş ya da altın gibi değerli maddelerden oluşurlar.

Büyünün yapımı gibi bozumunda da çeşitli tılsımlar ve ritüeller kullanılır. Bu ritüeller sırasında ortaya çıkan enerji, üç harflilerin yardımıyla yönlendirilerek büyünün bozumu sağlanır. Maalesef bu işlem, yapım işlemi kadar hızlı sonuç vermez. Yavaş yavaş etkileri kaybolmaya başlasa da bazı kalıntıları uzun yıllar boyunca devam edebilir.

Soğutma Büyüsü Zararlı mı?

Soğutma büyüsünü kimler için yaptırmalısınız? Konusundan başka zararlı olup olmadığı da merak edilmektedir. Uzun zamandır yapılan bu kara büyü, içinde yapılan kişi için birçok zarar barındırır. Genel olarak kötü niyetler ile yapılan soğutma büyüsü çok tehlikelidir. Yapıldıktan sonra kişilerin hayatını tamamen olumsuz etkilediği için çoğu medyum bu büyüyü yapmak istememektedir.

Ayrıca büyünün yapımı da oldukça zordur. Kişiler bu büyünün bilgisine ulaşabilmek için eski dilleri bilmek zorundadır. Ancak bu sayede doğru ve tutan bir soğutma büyüsü yapılabilir.

Tüm bu tehlike ve zararların dışında büyü gerçek bir medyum tarafından yapıldığında, yaptıran kişi için hiçbir zararı olmaz. Yaptıran kişilerin, endişelenmesi gereken herhangi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle güvenilir ve bilgili bir medyumla anlaştığınıza emin olduktan sonra bu büyüyü yaptırmanızda sakınca yoktur.

Tavsiye

Kara Büyü Nedir?