Papaz Büyüsü Nedir? Etkileri Nelerdir?

/ 28 Aralık 2020 / 2.666 / yorumsuz
Papaz Büyüsü Nedir? Etkileri Nelerdir?

Büyü son zamanlarda insanlar tarafından oldukça ilgi çeken bir konudur. Gerek geçmiş tarihte gerek günümüzde merak edilen konular arasında yer almaktadır. İnsanların eski zamanlarda çokça büyü yaptırdıklarına inanların sayısı fazladır. Günümüzde de büyü yaptıranlar ve ilgilenenler vardır. Papaz büyüsü de bu büyülerden bir tanesidir. Medyum tarafından yapılan büyülerin etkileri daha fazla olmaktadır. Bunun yanı sıra daha uzun süre tesir etmesi ile de bilinir. Ancak uzman olmayan kişiler tarafından da yapılan büyü çeşitleri vardır.

Büyü ve büyücülük kişinin isteklerinin yerine gelmesi, amaçlarına ulaşması, kimine göre heyecan veren deneyim yaşamak, kimine göre kendini ayrıcalıklı duruma getirmek için yapılır. Bazı şeyleri kontrol etmek ve sahip olmak istenir. Bu gibi durumlarda da büyüye başvurulur.

Büyü olayların gidişatını değiştirmek ya da yeni olaylar yaratmak için yapılabilir. Burada önemli olan yaptıran kişinin niyetidir. Uzman kişiler tarafından yani medyum tarafından yapılması büyünün etkili olabilmesi için oldukça önemlidir.

Papaz Büyüsü Nedir?

Papaz büyüsü nedir sorusu ülkemizde yaşayan insanların en merak ettiği sorulardan biridir. Oldukça fazla kişinin merak ettiği bu büyü çeşidi yaygın olarak yapılmaktadır. Papaz büyüsü, büyü kitaplarında önemli bir yer tutmaktadır ve çok eski tarihte yaşayan Hristiyanlar tarafından diğer insanlara ulaşmıştır. O dönemlerde Anadolu’nun taşra kasaba bölgelerinde yaygındır. Günümüzde ise kara büyünün içinde yer alan bu büyü etkisinin çok büyük olduğu ve en çok kullanılan büyülerden biri olduğu bilinmektedir. Kapsamlı ritüellerden oluşan bir büyüdür. Bu büyünün yapılması kadar bozulması da oldukça zordur. Daha sonralarda ise toplumda gizlenmiştir.

Papaz büyüsü çok farklı amaçla yapılabilir. İsteğe göre en yaygın olarak yapılan evli çiftleri ayırmak, işinde ve kariyerinde başarılı olan kişilerin başarısını engellemek ya da hayatında sorun olmayan kişilerin problem yaşamasını sağlamak için yapılabilir. Bu gibi konular hariç farklı durumlarda da uygulanabilir. Bu büyünün işinde profesyonel ve deneyimli kişiler tarafından yapılması gereklidir. Aynı şekilde büyünün bozulması için de nefesi kuvvetli medyumlar tercih edilmelidir. Aksi taktirde bozmanın gerçekleşmesi neredeyse imkansızdır. Bu yüzden bu büyüyü yaptırmak ya da bozmak istenirse uzman kişilerle görüşülmeli ve yardım alınmalıdır.

Papaz büyüsü çok eski zamanlarda pagan inancı ile ortaya çıkmıştır. Bu büyü kara büyü çeşitleri arasında yer alır. Ancak bazı büyük yanlış bilgiler içerir. Papaz büyüsü herkes tarafından yapılamaz. İşinde oldukça iyi ve profesyonel medyumlar tarafından yapılmalıdır. Bu büyünün papazlarla yapıldığı da yanlıştır. Büyüler adlarını yapan kişilerden değil kullanılan eşyalardan alırlar.

Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsü adını yapan kişiden değil de eşyadan aldığından söz etmiştik. Diğer yapılan büyüler için bu eşyalar değişiklik gösterebilir. Ancak bilinen yanlışlar arasında adet kanında yapıldığı ya da başka eşyalar kullanıldığı bilgileri vardır. Bu tarz eşyalara gerek yoktur çünkü büyü için eşyaya ya da papaza gerek yoktur. Aynı zamanda papazlara götürülen özel eşyalara dua edilmesi ile de büyü tutmaz. Papaz büyüsü oldukça zor büyüdür ve herkesin yapamayacağı bir büyü çeşididir. Tesirinin çok yüksek olduğu bu büyü Süryanice ve İbranice dillerinin kullanmasıyla yapılır. Medyumlar direk olarak cinler ile iletişime geçerler. Yani bu büyü için cinler ile iletişime geçebilen bir medyuma ihtiyaç duyulur.

Papaz Büyüsünün Kullanım Amacı Nedir?

Kullanılan her büyünün kullanım amacı farklıdır ya da farklı eşyalar gerekebilir. Papaz büyüsü aşk ile ilgili bir büyüdür. Yapılan kişi karşı tarafa karşılıksız bağlanır ve asla yanından ayrılmaz. Her ne olursa olsun o kişiyi koşulsuz bağlanır. O kişiye karşı sınırsız sevgi besler ve bu duyguların normal olduğunu düşünerek âşık olduğunu zanneder. Duyguların bu kadar yoğun olması fiziksel bir etkenden çok duygusal bir etki bırakır. Fiziksel bir etkiden çok duygusal bir yoğunluk vardır. Sonuç olarak büyüyü yaptıran kişiye sonsuz bağlanma, dediklerine itaat etme ve bağlanma söz konusudur. Oldukça güçlü olan bu büyü medyum tarafından yapılmalıdır. Bozulmak istenildiği taktirde de yine güçlü bir medyuma başvurulmalıdır.

Papaz Büyüsü Etkisi Hissedilir Mi?

Bazı büyülerin hissedilmesi için zamana ihtiyaç olabilir. Ancak her büyü için geçerli değildir. Papaz büyüsü birine yapıldığı zaman hissedilmez. Fiziksel bir etkisi yoktur. Birine bu büyünün yapıldığının etkisi neredeyse hiç hissedilmez. Dolayısıyla da normal yaşama devam edilir. Başkalarının bu büyüyü anlayabilmesi için yapılan kişinin ani ve keskin dönüşlerin görmek gerekir. Örneğin kişi ani olarak bir şeye yönelmiştir ya da başka bir kimliği varmış gibi gelebilir. Ailesine çok önem veren birinin birden onlardan uzaklaşması ve onları yok sayması ya da başka bir insanı koşulsuz şartsız sevmesi şeklinde belirtiler görülebilir. Tüm bu olanlar büyüden kaynaklı olabilir. Bu büyünün etkisinin geçmesi de yapılması kadar zordur. Bunun için bolca dua etmeli ve medyum ile görüşülmelidir. Oldukça uzun zaman sonra etkisinin bittiği görülür.

Papaz Büyüsü Etki Süresi Ne Kadardır?

Geçmiş topluluklarda büyülere ilgi çok fazlaydı. Özellikle kara büyü olarak bilinen ve papaz büyüsü geniş kitlelere ulaşmıştır. Günümüzde ise oldukça tehlikeli olan bu büyüler internet ile tekrar araştırılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. Kara büyü çeşitleri arasında yer alan Papaz büyüsü etkisiyle en tehlikeli büyüler arasındadır. Söylenenlere göre etkisi mezara kadar gidebilmektedir. Eğer manevi alanda diğer boyuttaki varlıklarla iletişimi kuvvetli bir medyum tarafından uygulanırsa bu büyünün bozulması neredeyse imkânsız olup etkisinin kişiyle birlikte mezara kadar gittiği söylenmektedir. Bu yüzden uygulaması yapılırken pek çok kişi papaz büyüsü bozma duası aradığı ve derdine çare bulabilmek için medyumlarla iletişim halinde olduğu bilinmekte.

Papaz Büyüsünü Kimler Yapabilir?

Papaz büyüsü çok eski zamanlarda ve çok bilinmeyen kişiler tarafından çıkarılan bir büyüdür. Gücümüzde ise bu büyüye oldukça fazla ilgi vardır. Geniş kitlelerce merak edilen bu büyü tüm dünyada merak uyandırmıştır.  Papaz büyüsünün gerçekten tutması için işinde uzman kişiler tarafından yapılması gereklidir. Bu büyünün gücü oldukça büyüktür. Etkisinin tam görülmesi için profesyonel medyum ile görüşülmelidir çünkü bu şekilde papaz büyüsünün en güçlü tesiri ortaya çıkar.

Papaz Büyüsünün Kaç Çeşidi Vardır?

Papaz büyüsü kendi içinde farklı gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar bağlanma ya da ayrılık şeklinde sıralanabilir. Bu çeşitler ayrıntılı olarak incelenebilir:

  • Kişileri ayırmak ya da papaz büyüsü ile birbirinden soğutmak: Bu büyü de işinde uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. Aksi taktirde insanları soğutmak yerine başka olaylara sebep olunabilir. Bu büyü birbirini seven insanların sevgisini azaltarak birbirinden soğutur. Araya giren soğukluk çiftleri tamamen uzaklaştırır. Çiftler arasındaki bağlar tamamen kopar ve bu sayede bir daha bir araya gelmemek üzere çiftler ayrılır.
  • Papaz Büyüsü yaparak başkasını aşık etme: Bu büyü papaz büyüsü çeşitlerinden en zor olanlarındandır denilebilir. Eğer aşık etme büyüsü işinde profesyonel bir medyum tarafından yapılırsa oldukça kuvvetli bir büyü olacaktır. Bunun yanında ayrılan kişi çok pişman olarak geri döner ve ayrılan kişiler yeniden barışırlar. Aşık etme papaz büyüsünün en çok kullanılan ve en yaygın grubudur.
  • Papaz Büyüsü ile birini eve bağlama: Bu büyü özellikle kadınlar tarafından çokça tercih edilmektedir. Eşlerini evlere bağlamak için yaptıran kişi sayısı oldukça fazladır. Evine uğramayan, sürekli dışarda olan eşler için yapılır. Bu büyün sonucu olarak da eşler evlerine bağlanırlar ve ev ortamı daha çok sevgi dolu ve mutlu olur. Bu büyü yapılırken yine işinde uzman medyum tarafından yapılmalıdır aksi taktirde büyü terk etki gösterebilir ya da beklentiler boşa çıkabilir.

Papaz Büyüsü Nasıl Belirtiler Gösterir?

Papaz büyümesi yaptırmak oldukça uzun ve zahmetli bir iştir. Ancak belirtilerini anlamak çok zor değildir. Dışardan bakan bir göz kişinin hal ve hareketlerinden büyü yapıldığını anlayabilir. Âşık olan kişi birden bağlanır ya da soğuması istenilen kişi keskin şekilde dönüş yaparak arkasını döner bu büyünün insanlar üzerinde nasıl etki bıraktığı ise maddeler haline sıralanabilir:

  • Birbirini seven çiftler sürekli kavga ederler ve arada sorun yokken tartışma çıkar bunun sonucu olarak birbirlerinden soğurlar.
  • İşinde başarılı olan bir kişinin tüm işlerinin yolunda gitmez ve aksilikler yaşamaya başlaması sonucu başarısız olur.
  • Evli olan çiftin arasındaki cinsellik tartışmalar yüzünden sona erer.
  • Ticaret ile uğraşan kişinin işlerinde ani durulmalar görülür.
  • Gelir düzeyi yüksek olan kişinin birden borçları artar ve geçinemeyecek hale gelir.

Yazılan maddelerden de anlaşılacağı gibi bu büyü çok keskin bir şekilde görülür. Kişi aniden durum değiştirir ve bunun normal olduğunu düşünür. Yaptığı hareketler kendi duygu ve düşünceleri sayesinde oluşuyormuş gibi düşünür.

Papaz Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Papaz büyüsü eski tarihlerde de günümüzde de oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu büyünün etkisi çok kuvvetlidir. Yapıldığı andan itibaren kişinin üstünde etki göstermeye başlar. Bu etkiyi kişinin kendisinin hissetmesi pek mümkün değildir ancak dışardan bakan kişiler fark edebilir.

Bu büyü yapıldığı andan itibaren kişide farklılar görülür. Örneğin bir çifti ayırma büyüsü yapılırsa çiftlerin arası açılmaya başlar. Karşısındaki kişiye görmeye bile tahammül edemez duruma gelinir. Araya soğukluk giren çift birbirinden hızla ayrılır ve uzaklaşır. Diğer bir büyü çeşidi olan aşık etme büyüsünde ise yapıldıktan sonra aralarında aşk başlar ve yoğun şekilde duygular beslenir. Bir daha ayrılmamak üzere itaat duygusu başlar.

Bu tarz büyüler yapılırken başka alemlerle iletişim içinde olunması gereklidir. Yapan kişinin de o alemleri iyi bilmesi ve aradaki iletişimi profesyonel şekilde sağlaması gereklidir. Bu yüzden işinde iyi medyum ile anlaşmalı ve onun gücüne güvenilmelidir.

Papaz Büyüsü Nasıl Bozulur?

Papaz büyüsü bazen yapıldıktan sonra bazen de fark edildikten sonra bozulmak istenebilir. Ancak bu gibi durumlarda başkalarından edilebilen bilgilerle ya da kitaptan bakılan bilgilerle yapmak oldukça tehlikelidir. Yanlış sözcükler, yanlış zaman, yanlış büyü şekli sonucu olarak korkunç olaylarla karşılaşılabilir. Papazlar tarafında da bozulan bu büyü bilgi sahibi kişiler tarafından yapılmalı ve beklenmedik sonuçlar elde edilmemelidir.

Evde kendi kendine büyüyü bozmak isteyen kişiler yanlış sonuçlar elde edebilirler. Bu çok yanlış bir harekettir ve hiçbir medyum tarafından önerilmez. Papaz büyüsü yapmak kadar bozması da oldukça zor ve uzun zaman ister. Belirli saat e günlerde istenilen cümleleri kurmak ve söylemek gerekir. Bu büyünün süresi yoktur ve ölene kadar büyü bozulmazsa kişi yaşamı boyunca buna maruz kalır. Ancak yaptıran kişi bozmak isterse bu büyü bozulabilir. Papaz büyüsü yaptıracaksanız ya da bozduracaksınız tekrar düşünmeli ve uzman kişilerden yardım almalısınız.