Muska Yazma ve Muska Bozma İşlemi Yaptırmak İsteyenler

/ 30 Ağustos 2021 / 480 / yorumsuz
Muska Yazma ve Muska Bozma İşlemi Yaptırmak İsteyenler

Muska Yazma ve Muska Bozma İşlemi Yaptırmak İsteyenler

Muska yazma ve muska bozma işlemi yaptırmak isteyenler genellikle medyum hocalara başvurmaktadır. Bunun nedeni yapılacak olan muskaların çok iyi bir şekilde yapılması gerektiğidir. Bu konuda bilgi sahibi olan kişilerce yapılması uygun görülmektedir. Muska birçok nedenden dolayı yapılmaktadır. Görünen varlıklar dışında bir de görünmeyen varlıklar bulunmaktadır. Dolayısıyla insanlar bu varlıklar tarafından zor durumda kalabilmektedir. Bu durumdan kurtulmak adına muska yapımına başvurulduğu bilinmektedir. Manevi bir rahatlamanın söz konusu olduğu da belirtilmektedir. Kötü ruhların etkisinde olan ya da üzerinde büyü olan kişilere de muska yapılması önerilmektedir. Bu hem sizi kötülüklerden koruyacak hem de birçok açıdan rahatlamanızı sağlayacaktır.

Muska yazma ve muska bozma işlemi yaptırmak isteyenler genellikle muskanın nasıl yapıldığı konusunda fikir sahibi olmak isterler. Belli ayet ve duaların kullanılması ile muskalar yapılmaktadır. Hazırlanan muskalar, su geçirmeyecek şekilde kaplanmaktadır. Özellikle katlama aşamasında yedi kat naylona sarılması önerilmektedir. Genel olarak katlama üçgen şeklinde olmaktadır. Muskaların manevi yönden çok zengin bir yapıda oldukları bilinmektedir. Hastalık açısından şifa bulmanın yanı sıra nazar olarak adlandırılan durumdan kurtulmak için de muskalar kullanılmaktadır. Muskalarda ayetler ve duaların kullanılmasının yanı sıra katlama esnasında tılsımlı sözler de kullanılmaktadır. Bu tılsımlı sözlerle birlikte yapılan muskalar her konuda koruma başarısını sağlamaktadır.

Muska Nedir?

Muska Yazma ve Muska Bozma İşlemi Yaptırmak İsteyenler
Muska Yazma ve Muska Bozma İşlemi Yaptırmak İsteyenler

Muska çok yönlü bir koruma aracı olarak bilinmektedir. Halk arasında her ne kadar büyü olarak bilinse de koruma ve manevi rahatlama sağlayan bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Muska yazma ve muska bozma işlemi yaptırmak isteyenler öncelikle muskanın ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilmek zorundadırlar. Birçok kötülüklerden korunmak için yapıldığı da bilinmelidir. Özellikle psikolojik olarak rahatsızlıklar yaşayan kişilere bu uygulama önerilmektedir. Sebepsiz yere oluşan korkular ve kâbuslar gibi durumları yaşayanların da en çok başvurduğu ritüeller arasında yer almaktadır. Fakat bu ritüelin uygulanmasında da diğer uygulamalarda olduğu gibi ilimlerden yararlanılması gerekmektedir.

Muska yapımı için mutlaka medyum hocalardan destek alınmalıdır. Konusunda uzman olan ve deneyimli olan medyum hocalar tarafından işlem yapılması önem arz etmektedir. Bunun nedeni amacına uygun bir şekilde etki etmesini sağlamak içindir. Günümüzde muska yapımı oldukça artış göstermektedir. Özellikle nazar, kem göz ya da kötü varlıklardan korunmanın yolu olarak bilinmektedir. Tıbbi ya da psikolojik olarak herhangi ir çözümü olmayan fakat kişinin kendini kötü hissetmesini sağlayan durumların çözümü için de başvurulmaktadır. Muska içerik bakımından hem tılsımlardan hem de dualardan oluşması nedeniyle koruyuculuk özelliğini kazanmaktadır. Şifalı olması da buradan gelmektedir. İnsanlar üzerinde manevi açıdan rahatlama sağlayarak şifa bulmalarını sağlamaktadır.

Muska Çeşitleri Nelerdir?

Muska yapma ve muska bozma işlemi yaptırmak isteyenler öncelikle muska hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu nedenle çeşitleri konusunda da bilgi edinmeleri gerekmektedir. Muska birçok sebepten ötürü yaptırılabilmektedir. Son dönemlerde özellikle kısmet açma ile ilgili yapılan muskaların yanı sıra nazar ve büyüden korunma için de yapıldığı bilinmektedir. Yine bu konuda bilgi sahibi olmak adına uzman medyum hocalardan destek alınarak hareket edilmesi gerekir. Yanlış yapılacak uygulamalar sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle doğru işlem basamakları uygulanmalıdır. Muskaların etkinlik göstermesi açısından bu önem arz etmektedir. Muska çeşitlerine bakılacak olursa;

  • Bebekler İçin Yapılan Muskalar: Bebeklerin korunması için yapılan muska çeşitleridir. İlk doğdukları anlarda savunmasız olan bebeklerin kötü enerji ve nazardan korunması sağlanmaktadır. Bunun dışında çocuğu olmayan kadınlar için bebek muskası yapılmaktadır. Her iki muska çeşidinin içeriği farklı olarak hazırlanmakta ve farklı tılsımlar söylenmektedir.
  • Kısmet Açma Muskaları: Bu tarz muska yaptıracak olanlar mutlaka konusunda uzman olan medyumlardan destek almalıdır. Tam olarak etki etmesi ve istenilen sonuca ulaşılması için önemlidir. Genellikle kısmetinin kapalı olduğundan yakınan ve bu konuda ne yapılması gerektiğini bilmeyen kişilere yapılmaktadır. Durum böyle olunca da medyum hocalar kısmet açma muskası yapmaktadır. Erkek ve kadın fark etmeksizin bu muska türü yapılabilmektedir.
  • Kısmet Kapama Muskası: kısmet kapama büyüsü birçok anlamda yapılabilmektedir. Yapılış niyetine göre iyi niyetli ya da kötü niyetli olarak adlandırılabilmektedir. Bu nedenle hangi amaçla yapıldığının bilinmesi gerekir. Bazı durumlarda eş ya da sevgililerin gözü sizden başkasını görmesin, sürekli sizinle olsun şeklinde temenniniz olabilir. Bunu sağlamak için eş ya da sevgilinin kısmeti kapanır. Gözü dışarda olanlar sadakat kazanır. Kötü niyetli olarak yapılan kısmet kapama muskasında sevmediğiniz bir kişiye kötülük amaçlı olarak yapılmaktadır. Birçok medyum hoca bunu yapmaktan kaçınmaktadır.
  • Soğutma Muskası: Soğutma muskası da aynı kısmet kapatma muskasında olduğu gibi farklı amaçlarla yapılabilmektedir. Bu nedenle öncelikle nasıl bir muska yapılacağına karar verilmelidir. Bunun için de iyi bir araştırma yapılmalıdır. Araştırma yapıldıktan sonra medyum hocalardan bilgi alınmalıdır.

Muska Nasıl Yapılır?

Muska yapma ve muska bozma işlemi yaptırmak isteyenler muskanın nasıl yapıldığını da merak etmektedir. Özellikle son dönemlerde muska yaptırılma ile ilgili talep artışı görülmektedir. Bunun nedeni de insanlar üzerinde görülen kötü ruh hali olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla muska yapımı konusunda birçok kişi uzman olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılacak olan araştırmalarda tecrübe sahibi olan medyum hocalar tercih edilmelidir. Muskanın istenilen sonucu vermesi için bu faydalı bir adım olacaktır. Muskanın yapılmasında çeşitli dua ve ayetlerden yararlanılmaktadır. İlimler sayesinde oluşturulan muskalar niyet doğrultusunda çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Üçgen şeklinde katlanarak muhafaza edilmelidir.

Muska dinimiz açısından yasaklanmışlar listesinde yer almaz. İçerisinde Kur’an ayetleri ve surelerinin olması nedeniyle şifa olarak kabul edilmektedir. Fakat bilinmelidir ki; birçok niyete uygun olarak yapılan muskalar bulunur. Muska yapma ve bozma işlemi yaptırmak isteyenler öncelikle bu konuda ki dileklerini belirtmelidirler. Her ne kadar genel anlamıyla iyi niyetlerle yapılıyor olsa da bazı zamanlar kötü niyetle yapılan muskalara rastlamak da mümkündür. Böyle bir durumda güvenilir medyum hocalardan destek alınmalıdır. Kötü amaçlar için yapılan muskaların bozulması sağlanmalıdır.

Muska Nerelerde Kullanılır?

Muska yapma ve muska bozma işlemi yaptırmak isteyenler özellikle nerelerde kullanıldıklarını sorgulamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi muska çeşitli amaçlar için yapılabilmektedir. Bu nedenle nerelerde bulunacağı konusunda bilgi sahibi olmakta fayda vardır. Özellikle nazar ve büyü için yapılmışsa önem arz etmektedir. Aynı zamanda niyete bağlı olarak etkinliğini göstermesi isteniyorsa doğru yerlerde kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir. Muska yapımı genel olarak hastalıklara şifa bulmak, nazardan korunmak ya da kötü ruh halini uzaklaştırmak için yapılmaktadır. Manevi yönden rahatlama sağlamaktadır. Muska yapma ve muska bozma işlemi yaptırmak isteyenler bu konuda tecrübeli olan medyum hocalar ile çalışmalıdır. Çünkü bu işlemin yapılmasında kullanılan ayet ve duaların doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Anlaşılır ve okunaklı bir şekilde yazılarak takdim edilmelidir.

Dinimiz açısından bir sakınca teşkil etmeyen muskalar ev ve işyerlerinde kullanılabilmektedir. Birçok çeşidi olsa da en çok nazar, kısmet ve rızık için muska yapımı görülmektedir. Tıbbi açıdan rahatsızlığı bulunmasa bile birtakım sorunlar yaşayan kişilere muska yapımı sağlanmaktadır. Yapılacak olan muskanın niyetine uygun olarak kullanılacak ayet ve dualar yazılmaktadır. Sonrasında da usulüne uygun olarak katlama işlemi yapılmaktadır. Katlandıktan sonra kat kat olacak şekilde su geçirmemesi için naylon benzeri bir ürünle kaplanmalıdır. Hem muhafazasını kolaylaştıracak hem de zarar görmesi engellenecektir. Eğer temin edilebiliyorsa bir deri kılıf içinde muhafaza edilmesi çok daha iyi olacaktır. Tılsımlı sözlerin etkisi ile birlikte istenilen sonucu verecek ve niyet yerine gelecektir.

Evde Muska Yapılır mı?

Muska yazma ve muska bozma işlemi yaptırmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği soruların başında gelmektedir. Evde muska yapımı kolay bir uygulama değildir. Muska yapımı esnasında birçok ilimden yararlanılmaktadır. Bu nedenle yanlış uygulamaların yapılması iyi niyetten çok kötü niyet ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle muska yapımında da bozumunda da uzman bir destek alınmalıdır. Kullanılacak olan ilimlerin doğru bir şekilde uygulamaya dahil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla evde muska yapımı tavsiye edilmemektedir.

Muska yapımı esnasında ya da bozma esnasında yapılacak olan ritüeller dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Aksi takdirde ortaya farklı sorunlar çıkacaktır. Bu nedenle de mutlaka bu konuda tecrübeli olan kişilerin devreye girmesi olumlu sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Evde muska yapımı ile ilgili bilgiler bazı kaynaklarda belirtilmiş olsa da yanlış bir uygulama olacağı bilinmelidir. Çünkü muska yapımında yazılacak olan dua ve ayetler bilinçli bir şekilde yazılmalıdır. Yazım işleminin tamamlanmasından sonra da iyi bir şekilde katlama sağlanmalıdır.

Muska Nasıl Bozulur?

Muska yapma ve muska bozma işlemi yapmak isteyenler öncelikle muskaların detayları konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu nedenle de medyum hocalardan bilgi alabilirler. Muska bozma işlemi de muska yapma işlemi kadar merak edilenlerden bir tanesidir. Muskalar çok eski zamanlardan beri hayatımızda bulunmaktadır. Her dert için muska yapımı bulunmaktadır. Fakat günümüzde daha çok nazar, rızk ya da kötülüklerden korunmak için yapılmaktadır. Bazı zamanlarda kötü kişiler tarafından yaptırılan muskalar da bulunabilmektedir. Bu şekilde bulunan muskaların en kısa sürede bozdurulması gerekmektedir. Bunun için de yine tecrübeli olan medyum hocalardan destek alınmalıdır. Muska bozulmasında izlenecek olan yollar;

  • Kan akması suretiyle muska bozma işlemi
  • Çivi çiviyi söker mantığı ile başka bir muska yapmak kaydı ile bozma işlemi
  • Eğer kötü amaçla yapıldığı düşünülüyorsa bulunan muska yakılarak küllerin toprağa gömülmesi le yapılan muska bozma işlemi
  • Kuran’da geçen surelerin okunması ile yapılan muska bozma işlemi

Yukarıda sayılan şekillerde muska bozma işlemi uygulanabilmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken durum muskanı ne için yapıldığının bilinmesidir. Bu nedenle öncelikle ne niyetle muska yapıldığının anlaşılması gerekir. Amacı anlaşıldıktan sonra muska bozma işlemine başlanacaktır. Duaların okunması esnasında telaffuza da dikkat edilmelidir.

Muska Yapmanın Amacı Nedir?

Muska yazma ve muska bozma işlemi yaptırmak isteyenler birçok amaç için medyum hocalara başvurmaktadırlar. Birçok muska çeşidi bulunmaktadır. Bu nedenle medyum hocalara başvurulduğunda ne amaçla bunun istendiği belirtilmelidir. İyi niyetli olarak yapılabilecek muskalar bulunduğu gibi kötü niyetli olarak yapılan muskalar da bulunmaktadır. Nazardan korumak için yapılan muskalar iyi niyetli muskalar arasına girerken, eşleri birbirinden soğutmak için yapılan muskalar ise kötü niyetli muskalar olarak bilinmektedir.

Muska yapımı kadar muska bozma işlemi de zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Evde muska bozma işlemi yapılması gibi bir durum da söz konusu değildir. Yukarıda sayılan muska bozma yöntemleri mutlaka tecrübeli medyum hocalar tarafından yapılması gereken işlemlerdendir. Birçok amaca hizmet eden muskalar kendi içlerinde farklı şekiller olduğu da unutulmamalıdır.