Medyum Önerileri

/ 12 Ocak 2021 / 842 / yorumsuz
Medyum Önerileri

Medyum nedir? Medyumun en kabul edilen tanımı ruhlar ve insanlar arasında iletişim sağlayan kimsedir. Medyum önerileri ne işimize yararlar? Medyum ararken daha doğru kaynaklardan aramamızı sağlayacakları için medyum önerileri gereklidir. Medyum ruhlar alemi ile insan alemi arasında köprü kurarak kimi sorulara yanıt arar kimi problemleri çözmeye çalışır. Medyum ne yapar sorusunun cevabı ise karışıktır. Kimi medyumlar profesyonel bir şekilde ekipmanlı ve programlı olarak ruhlarla iletişime geçerken kimi medyum ise doğal yetenekleri sayesinde ekipmana ihtiyaç duymadan ruhlarla iletişime geçebilmektedir.

İnternette birçok sitede ve gazetelerde medyum önerileri adı altında bilgiler mevcuttur. Medyumluğu para kazanmak amacıyla yani bir meslek olarak yapan insanlar olduğu gibi farklı sebeplerle medyumluk yapanlar da mevcuttur. Bu farklı sebeplerden bazıları istemsiz gelişen doğal yeteneklerini iyiye kullanma isteği olabilir. Yazımızda medyum önerileri konusunu derinlemesine ele alarak sizlere bir rehber ve özet hazırladım.

Medyumluk Tarihi

Taş çağının başlarından itibaren insanlar bir arayış içerisindeydiler. Bu arayış zor yaşam şartları arasında çok yer kaplayamasa dahi düzen kurulduktan ve biraz daha rahatladıktan sonra kafa kurcalamaya şiddetle devam etti. Bu arayış varoluşsal bir arayıştı. Biz niye bu dünyaya geldik? Bu dünya sadece gördüğümüz şeylerden mi ibaret? Bu soruların cevabını Şamanizm inanışı ile verdiler ve her kabilenin ruhlarla iletişime geçen bir şamanı veya rahibi oldu.

Tarih boyunca farklı uygarlıkların farklı ruhlarla iletişime geçtiği veya geçtiğine inandığını biliyoruz. Yıllar sonra semavi dinlerin etkisiyle bu inanışlar batıl olarak görülmeye başlandı ve ruhlarla iletişim kuranlar hor görülmeye başlandı. Kimi toplumlarla hükümdar tarafından kimi toplumlarda ise farklı olan ve bilinmeyen duyulan korku dolayısıyla medyumlar bu işi gizli gizli yapmaya veya hiç yapmamaya başladılar.

Medyumların Tarihte Yaşadığı Zorluklar

En katı dini kurallara sahip ülkelerde dahi medyumlar gizli bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmiştir. Katolik mezhebinin en bağlı savunucusu olan İspanya, yeni dünya kolonileri sayesinde veya yüzünden yerli Amerikalıların inançları ile harmanlanmış mistik bir inanç türünü ortaya çıkarmıştır bunun benzerini Jamaika adasının eski sahibi İngiltere’nin adalılara empoze ettiği Hristiyan inanç ile o adanın yerlilerinin dininin karışımı olan vudu inancını benimseyen, ruhlarla konuşan ama İsa’ya inanan insanların ortaya çıkmasıdır.

Seküler dünya düzeni ile herkesin inancını veya inançsızlığını özgürce yaşaması sonucu medyumluk artık daha rahatça yapılabilen bir meslek olmuştur. Elbette dolandırıcılar ve bunlara karşı yaptırımlar mevcuttur ama bugün bir insan çok zorlanmadan bir medyum bulabilmekte ve iletişim kurabilmektedir.

Medyum Ne Yapar?

Medyumlar kendilerine maneviyatın doktorları demektedir. Çıplak gözle göremediğimiz farklı bir alem olan ruh alemi ile iletişim kurma yeteneğine ve bilgisine sahiptirler. Maneviyattan kaynaklı sorunlarımıza yardımcı olmaya çabalarlar. Nefes gücü denilen ve doğuştan gelen bir yetenek sahibi olmaları durumunda medyumlar şifa verebilmektedirler. Medyumlar ruhlarla konuşarak geçmişte yaşanmış olan olayları görerek sorularımıza yanıt verebilirler.

Aynı zamanda geleceği görebilirler ve bazı kaybolmuş eşyaları da bulabilirler. Geleceği görmekten kastedilen ne olacağını sadece Allah bilebilir dolayısıyla cinler aracılığıyla gelecek hakkında bazı şeyleri sadece öğrenebilirler. Doğduğumuz saatte yıldız dizilimine dayanarak yaşayacağımız hayat hakkında yorumlar yapabilirler ve bazı zihinlerin içine girerek düşünceleri öğrenebilirler.

Medyumlar Nasıl Bu Eylemleri Gerçekleştirir

Medyumlar doğuştan gelen yetenekleri ve eğitimleri sayesinde bu konularda insanlara yardımcı olabilirler. Medyumlar ek olarak yapılmış olan büyüleri tespit ederek bunları bozabilirler ve bazı durumlarda genel olarak aşk ve para konusunda sorun yaşayan insanlara büyü ve ruhlar yolu ile yardımcı olabilirler. Üzerinde bulunan negatif enerjiyi kaldırmak ve kısmet açmak gibi büyüleri medyumlar yapabilirler.

Medyum Nasıl Bulunur

Medyum bulmak çağımızda oldukça kolaydır. İnternet aracılığıyla veya eş dost aracılığıyla çok kolay bir şekilde medyum bulunabilir. Burada esas mesele güvenilir bir medyum bulmaktır. Bu konuda belli kritikler vardır. Öncelikle medyumun belli yeteneklere sahip olması şarttır. Bu yetenekler çocukluktan itibaren medyumlarda mevcut olmalıdır. Medyumun sahip olması gereken yetenekler güçlü bir görüş ve sezgi yeteneğidir. Buna iç histe denebilir ve medyumun eğitim almadan da sahip olması gereken özel bir yetenektir.

Bazen kimi olaylar medyuma açık bir şekilde görülebilir ve bu yeteneğin adı duru görüdür. Duru görü beş duyuyu kullanmadan bazı şeylerin farkına varabilmek tabiri caizse hissetmektir. Medyumların telepati yeteneği gelişmiş ve telepati kurma becerisi ileri seviyede olması gerekmektedir. İnsan zihnine girip bağlantıyı sağlayamadan medyum olunmaz.

Medyumlar Konusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

Medyumu medyum yapan şey onun doğa dışı ve bize korkunç ve bilinmeyen olarak gelen birtakım güçlerle bağ kurabilmesi ve onları isteğimiz doğrultusunda kullanabilmesidir. Burada en önemli husus panik yapmadan ve korkmadan bağlantı kurulmasıdır. Bu ruhlar ve özel güçler medyumun kim olduğunu bilir ve ona biat eder tabiri caizse zorluk çıkarmadan hizmet ederler. Medyumlar konusunda dikkat edilmesi gerekilen bir husus daha var ve o da bu şartlara uyan medyumun mesleğini ruhsatlı ve garantili bir şekilde kendi ofisinden veya devlet onaylı bir şekilde yapmasıdır. Dolandırıcılara dikkat etmekte fayda var.

Medyumlar Nasıl Yeteneklere Sahiptir

Medyumlar öncelikle dünya gözlerini açmış ve özel ruhlar alemine gidebilme yeteneğini geliştirmiş kişilerdir. Medyum olmak öyle kolayca gerçekleşen bir hadise değildir. Medyumlar ya doğuşlarında gerçekleşen bir hadise ya da kanlarından gelen bir güç sayesinde doğuştan yeteneklere haizdirler. Burada önemli husus medyum olacak kişinin bu konuda bilgili ve iyi niyetli kişiler tarafından eğitilmesinin gerekliliğidir.

Başka bir sorun ise medyumluk mesleği bahsedildiği kadar kolay değildir. Pek çok insan medyuma sadece eğlence amaçlı giderler. Medyum olamayan ama halk tabiri ile ağzı iyi laf yapan insanlar da bunu bildikleri için sahte medyumluk yaparak para kazanmaya başlamışlardır.

Dolandırıcı Medyumlar ve Gerçek Medyumları Ayırt Etmek

Burada sorun gerçekten medyum olan şahısların bu durumda küçük düşürülmüş hissederek mesleği bırakmaları ya da para karşılığı değil de sadece yakın çevresine medyumluk yaparak yardımcı olmayı kabul etmeleridir. Dolayısıyla internetten medyum ararken karşılaşacağımız kişilerin ezici çoğunluğu bu işi para için yapan sahte medyumlardır. Gerçekten medyum bulmak için iyi bir araştırma yapılması şarttır.

Medyum Ne Yapmamalıdır?

Medyumluk sadece kahvede gördüğü sembolleri yorumlamak değildir ve buna ek olarak kimi medyum randevu ile seansa gelen insanların sosyal medyasını araştırarak hakkında bilgiler edinerek sanki özel bir güç tarafından bunları öğrenmişçesine karşısındakini ürküten ve etkileyen bilgiler sunmaktadırlar. Bu insanlar aslında medyuma gitmediklerinin farkında değildirler ama sosyal ortamda o etkilendikleri şahsı överek anlatarak onun daha çok “müşteri” çekmesine sebep olurlar. Bu yöntem çok eski ve etkili bir yöntem olup medyuma gidecek insanlara tavsiyem randevu almadan alırlarsa da anonim bir adla alarak gitmeleridir.

Medyumların Yöntemleri

Medyumlar pek çok farklı yönteme sahiptir. Bu yöntemler arasında biri kağıda yazılan eski dillerdeki yazılar ile ruhlara mesaj göndermektir. Kağıda Arapça yazılan yazıları kullanarak yapılan bir takım ritüeller sonucu ruhlarla iletişime geçen medyum ruha taleplerini iletir. Ruh talebini kabul etmek karşılığında ne istediğini söyledikten sonra anlaşmayı gerçekleştirir ve medyuma gelen kişiye sonucu açıklar. Bazı durumlarda ileri seviye medyumlar oraya gelen kişi ile ruhu konuşturacak kadar güçlü ve yetenekli olduğu için bunu gerçekleştirir fakat bu ciddi riskler içerir çünkü bu alem ile onların alemi arasında geçişte bulunmak basit bir işlem değildir. Bir başka medyum yöntemi ise belli kokular koklayarak trans haline girerek fiziksel bedenini dünyamızda bırakarak ruhlar alemine geçiş yapmaktır.

Medyum Olmayanlara Göre Medyum Faaliyetleri

Burada gerçekleşenleri müşteri göremez, medyum bayılmış gibi gözükür ve ruhlarla diyaloğa girer. Diyalog sonucu ortaya çıkan sonucu aynı şekilde müşteriye iletir. Bütün bunların dışında medyumların bu yetenekleri elde etmesi için ciddi bir eğitim alması gerekir. Sadece yetenek ile medyum olunmaz ve çarpılma riski barındırır. Medyum olmayanlar için bu eylemler gözle görülemez.

Medyuma Gitmeli Misin

Bizim ana konumuz ise neden medyuma gidileceğidir. Eski çağlarda insanlar hastalandığı zaman, aşık olduğu zaman, mutsuz olduğu zaman ruhlarla konuşan şamandan yardım yalvarmak için çadırına giderlerdi. Günümüzde ise hastalandığımız zaman gidebileceğimiz bir doktor var, aşık olduğumuz zaman aşık olduğumuz kişinin bizi tercih etmemesi durumunda ise onu büyü yaptırarak bize aşık etmemiz hem etik değil hem de ilim sahibi bir medyum bunun kötü sonuçları olacağını söyleyecektir.

Geleceği görmek konusunda ise bahsettiğimiz gibi medyumlar sadece bazı şeyleri tahmin ederler ve geleceği yalnızca Allah bilebilir. Birtakım işaretleri doğru yorumlayarak orantılı tespitler yapabildikleri ise doğrudur. Medyuma gitmenin sebebi teknolojinin erişemediği ve gerçekten öneme sahip bir şeyi öğrenmek ise gitmende bir sakınca yok. Burada önemli olan şey bir insana kötülük yaptırmak için medyuma gitmenin yanlış olduğudur.

Medyumdan Kötülük Ummuyorum Sadece Merak Ediyorum

Medyuma gitmek için karar vermiş kişiler devletten ruhsat almış ve güvenilirliğini kanıtlamış medyumlara gitmeleri ve onlara kişisel bilgilerini vermemeleridir.  Bunun yanında gidilen medyumdan bir şahsa kötülük yapmasını istemeniz doğru olmayacaktır. İşinin ehli olan ve tecrübeli medyumlar zaten bu teklifi kabul etmeyecektir. Medyumluk saygın bir meslektir ve bir takım sahte medyumlarla kaliteli medyumların prestiji lekelenmemelidir.

Medyuma bazı şeyleri öğrenmek için gidilebilir, kimi gizemleri ortaya çıkarmak için gidilebilir ama asla ve asla birisine kötülük yaptırmak amacıyla gidilmemelidir. Medyumluk aslında toplumda gördüğümüz kabul edilmiş mesleklerden polisler nasıl bizi koruyorsa, doktorlar nasıl bizi iyileştiriyorsa aynı şekilde belli prensipleri olan bir meslektir ve onlar gibi birtakım kriterleri vardır. Bir medyum sahip olduğu yetenekleri toplumun iyiliği için kullanma borcu ile yaşamaktadır. Bunun bilincinde bir şekilde doğru kriterlere uygun bir medyum bulunup gidilmesi zarar değil fayda sağlayacaktır.

Medyumlar ve Medyumluk Hakkında

Yazımızda medyumlar ne yapar sorusunun cevabını ararken bulduğumuz sonuçlar aslında biraz inanç ile ilgili. Medyumun yapacağı şeye eğer inanmıyorsanız medyum sizi inandıramayabilir. Medyumlar neler yapar konusunda ise genel anlamda cevap ruhlarla iletişime girerek bize yardımcı olmayı denemek idi. Bunlara ek olarak size medyum önerileri sunarak bir isim vermeden nasıl medyum bulabileceğinizi ve ne tarz medyumların güvenilir olduğunu açıklamaya yönelik bir yazıydı. Medyumluk mesleğinin antik zamandan kalan gizemini korumakta ve her zaman cezbedici bir yanı bulunmaktadır. Medyum önerileri aslında medyuma gidilmesinin bazı durumlarda gerekli olabileceğini öne sermektedir. Bunun sonucunda medyuma kötü niyetler dışında gidilmesinde bir sakınca olmayacağını vurgulamakta fayda var.