Garantili Aşk Büyüsü Yaptırmak

/ 1 Mart 2021 / 562 / yorumsuz
Garantili Aşk Büyüsü Yaptırmak

Garantili aşk büyüsü yaptırmak aslında insanların aşk denildiğinde adeta akan sularının durması hali ile şekil alan bir durumdur. Aşk, hayatımızın en önemli mehenk taşlarından birisidir. Karşınızdaki kişinin sizden etkilenmesi, aşık olması ve sevdiğiniz ile kavuşmanız düşünüldüğünde insanlar tüm bu durumlar için büyük bir çaba sarf eder. Bu çabalar bazen sonuçsuz kalır. Bu durumda da büyüye başvururlar. En iyi aşk büyülerini araştırırlar. Garantili aşk büyüsü yaptırmak aşık olan insanların genelde isteyeceği bir şeydir. Bu yazımızda da sizler için en etkili ve garantili aşk büyülerini paylaşacağız.

Aşk büyüsü yaptırmak, her büyüde olduğu gibi belli başlı kurallar çerçevesinde olmalıdır. Bu durumları ele aldığımızda ilk olarak işinin ehli olan bir medyumdan alınan destekten bahsetmek mümkündür. uzmanlık gerektiren büyü işi ancak uzman bir medyum tarafından gerçekleştirilmelidir. Yanlış yapıldığında insanlar için hiç de hayırlı olmayan sonuçlar doğurabilir. Diğer bir husus da büyünün tutacağına inanmaktır. İnandığınız anda büyünün tutma olasılığı oldukça yüksek olacaktır. Garantili aşk büyüsü yaptırmak için neler yapmanız gerekiyor, hangi duaları okumalısınız? Daha pek çok soruya gelin hep birlikte cevap arayalım.

Garanti Bir Şekilde Tutan Aşk Büyüsü Duası

Aşk büyüsü yaptırmaya karar veren insanlar genellikle sevdiklerine platonik aşk duyan kişilerdir. Bu kişiler sevdiklerinin kendilerine aşkla bağlanmaları için birtakım aşk büyüsü duasına ihtiyaç duyarlar. Bu duaların gücüne inanarak okunması durumunda kişi sevdiği ile birlikte bir ömür mutlu mesut yaşayacaktır. Garantili aşk büyüsü yaptırmak için okunacak dua İnşirah Suresi’dir. Okunuşunu ve anlamını sizlerle paylaşacağız.

İnşirah Suresi Okunuşu:

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Türkçe Anlamı:

Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü? Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! O halde boş kaldığında yine kalk yorul! Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

Bu duanın etkili olması için belli başlı kurallara uyulması gerekir. Bunlardan ilki abdestli bir şekilde duanın okunmasıdır. Ayrıca sureyi okurken içten ve inanarak okuyup dua etmek çok önemlidir. Bu dua 44 gün süren bir zaman diliminde her gün 44 kere okunmalıdır. Şartlara uyulduğu takdirde kişinin muradına ermesi de çabuk olacaktır.

Garantili Aşk Büyüsü Yaptırmak
Garantili Aşk Büyüsü Yaptırmak

24 Saat Geçmeden Etkisini Gösteren Garantili Aşk Büyüsü Duası

Evet, yanlış duymadınız. Bu başlık altında paylaşacağımız dua, bir gün geçmeden sizlere etkisini gösterecek ve muradınızın gerçekleşmesinde etkili olacaktır. Yeter ki duanın okunma kurallarına riayet edin. Garantili aşk büyüsü yaptırmak istiyorsanız aşağıdaki duayı içten bir şekilde okumalısınız.

La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide li davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem.

Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza. Ve nasıyetihi hatta etesarrafü fihi kema üıbbü minhü ve hüve melhuzü bi cemiı ru’bi ver rehbi ya ehadü ya ehadü ya ehadü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ce ala kaffeti rasulihi ecmeine ve selemle teslimen kesira.

Bu duanın okunma şartı abdestli olmak başta olmak üzere günde 3 kere okunmasıdır. Böylece duanın etkisi hemen kendisini gösterecek ve kişi sevdiği ile kavuşacaktır.

Şahmeran Duası ile Garantili Aşık Etme Büyüsü

Şahmeran duası, içerisinde Allah’ın adının geçtiği önemli dualardan biridir. Bu özelliği ile de oldukça etkili bir dua olmaktadır. Şahmeran duası ile aşık etme oldukça basittir. Aşağıda okunuşunu ve Türkçesini vereceğimiz duayı okuyarak siz de sevdiğinize kısa sürede kavuşabilirsiniz.

Şahmeran duasının okunuşu:

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim. Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim. Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid.Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim. Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim.

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir. Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim. Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis. Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna. Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn. Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin. Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin.

Türkçe anlamı:

Her şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur.

Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah’ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah’ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah’ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah’ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.

Bu duayı okumadan önce muhakkak abdestli olmaya özen gösterilmelidir. 21 gün boyunca her gün 3 kere olmak şartı ile okunmalıdır. Oldukça kuvvetli bir dua olan Şahmeran duası, sevdiğinize kavuşmanız için size adeta kapı açmaktadır.

Lokman Suresi ile Garantili Aşk Büyüsü Yaptırmak

Yukarıda saydığımız duaların dışında bir de Lokman Suresi oldukça etkili dualar arasında yer almaktadır. Garantili aşk büyüsü yaptırmak istiyorsanız bu duayı da muhakkak okumalısınız.

Lokman Suresi Okunuşu:

Elif lam mîn.Tilke ayatül kitabil hakîm. Hüdev ve rahmetel lil muhsinîn. Ellezîne yükîymunes salate ve yü’tunez zekate ve hüm bil ahîrati hüm yukînun. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun. Ve minen nasi mey yeşterî lehvel hadîsi li yüdîlle an sebîlillahi bi ğayri îlmiv ve yettehîzeha hüzüva ülaike lehüm azabüm mühîn.

Ve iza tütla aleyhi ayatüna vella müstekbiran ke el lem yesma’ha keenne fî üzüneyhi vakra fe beşşirhü bi azabin elîm. İnnellezîne amenu ve amilus salihati lehüm cennatün neîym. Halidîne fîha va’dellahi hakka ve hüvel azîzül hakîm.Halekas semavati bi ğayri amedin teravneha ve elka fil erdî ravasiye en temîde biküm ve besse fîha min külli dabbeh ve enzelna mines semai maen fe embetna fîha min külli zevcin kerîm.

Haza halkullahi fe erunî maza halekallezîne min dunih beliz zalimune fî dalalim mübîn. Ve le kad ateyna lukmanel hîkmete enişkür lillah ve mey yeşkür fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe innellahe ğayniyyün hamîd. Ve iz kale lukmanü libnihî ve hüve yeîzuhu ya büneyye la tüşrik billah inneş şirke le zulmün azîym. Ve vessaynel insane bi valideyh hamelethü ümmühu vehnen ala vehniv ve fisalühu fî ameyni enişkür lî ve li valideyk ileyyel mesîyr.

Ve in cahedake ala en tüşrike bî ma leyse leke bihî ilmün fe la tütî’hüma ve sahîbhüma fid dünya ma’rufev vettebî’ sebîle men enabe ileyy sümme ileyye merciuküm fe ünebbiüküm bima küntüm ta’melun. Ya büneyye inneha in tekü miskale habbetim min hardelin fe tekün fî sahratin ev fis semavati ev fil erdî ye’ti bihellah innellahe latîyfün habîr. Ya büneyye ekîmîs salate ve’mur bil ma’rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur.

Lokman Suresi İle Aşk Büyüsünün Türkçe Anlamı

Elif Lâm Mîm. Bunlar, hikmet dolu Kitab’ın; iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş âyetleridir. Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır.

İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman; onları hiç işitmemiş gibi, kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona, elem dolu bir azabı müjdele Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur.

O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah’ın yarattıkları! Haydi, Allah’ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin!

Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Andolsun, biz Lokmân’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır. Hani Lokmân oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”

İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.” “Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.”

(Lokmân öğütlerine şöyle devam etti:) “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.”.”Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.”

“Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir!” Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiği zaman, “Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler.

Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah’a varır. Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. Biz onları (dünyada) biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz.

Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka “Allah” derler. De ki, “Hamd Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.

Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.

Onları (denizde,) bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini Allah’a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim âyetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun!

Şüphesiz Allah’ın va’di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır.

Garantili aşk büyüsü yaptırmak istiyorsanız siz de bu duayı okuyabilir ve olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Çok kısa süre içerisinde sevdiğiniz ile kavuşacak ve bir ömür mutlu bir hayat süreceksiniz.