Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Dualar

/ 28 Ocak 2022 / 825 / yorumsuz
Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Dualar

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Dualar

Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak için okunacak dualar konusunu merak ediyor olabilirsiniz. Vakti gelen herkes evlenmeyi arzu eder. Aslında evlenme yaşı diye bir yaş söz konusu değildir. Kişiler kendilerini maddi ve manevi yönden hazır hissedince evlenir. Bu yaş bazılarına göre 20 olabilirken bazılarına göre 40’tır. İnsanların neden evlenmediği konusu sorgulanmamalıdır. Kişi evlenmek istiyor fakat kendine göre bir eş adayı bulamıyor olabilir. Ya da nasibi kapalı ve evlenemiyor da olabilir. Ona neden evlenmediğini sormanız kendisini kötü hissetmesine neden olacaktır.

Hayatında dua etmeye önem veren kişiler birçok zorluğu dua ederek aşmak ister. Başına ne zaman kötü bir olay gelse hemen dua ederek bu durumdan kurtulmayı amaçlar. Allah’a karşı inancı olanlar duaların bir gün sonuç vereceğine inanır. Burada önemli olan sabırla beklemesini bilmektir. Çünkü Allah dua edeni görmektedir. Onun duaları hayırlı bir yönde ise vakti gelince kabul de edecektir. Allah’a isyanda bulunmak büyük günahtır. İsyan bize verilenleri istememe anlamına gelir. Halbuki insanoğlu aciz bir varlıktır. Alınyazısı denilen olay ana rahmine düştüğümüz anda başlar. Bizler sadece yaşar, Allah’a ibadet eder ve onun yasakladıklarından uzak durarak iyi bir kul olduğumuzu gösteririz.

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Duaların Önemi

Dua etmenin önemi konusunda çoğu insan bazı bilgilere sahiptir. Kiminin ilmi bilgileri dar ve gelişmemiş olabilir. Dua etmeyi seyrek olarak yapabilir ya da içten gelen duygularla yapmayabilir. Bazıları da her gün alışkanlık gereği dua eder. Hayatındaki olumlu olaylara şükrederken olumsuz olaylara çözümü de Allah’tan diler. Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak için okunacak dualar oldukça önemli bir yere sahiptir. Amacımızı, istediğimizi ve dileğimizi Allah’a bildirerek vakti gelince karşımıza iyi bir eş adayı çıkmasını bu dualarla dileriz. Kabul eden de etmeyen de sadece O’dur.

Evlenmek isteyen kişiler hangi duaları okuması konusunda tereddüt yaşayabilir. Hatta bu duaları kaç defa ve ne zaman okuması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmayabilir. Kur’an-ı Kerim’de yazılı olan birçok ayet evlilikten bahsetmektedir. Dinimiz evliliği ve yuvanın kurulmasını onaylamakta çoğalmamız gerektiğini emretmektedir. Bu duyguları içinde taşıyan olgun kişiler evlenmek istemesine rağmen hala bir eş adayı bulamama konusunda sıkıntılar yaşayabilir. Hatta hiç evlenemeyeceğini ve çocuklarının olmayacağını da düşünür. Kişilerin böyle bir ümitsizliğe kapılmaması ve hayırlı bir eş sadece Allah’a dua etmesi gerekir.

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Dualar
Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Dualar

Evlenmenin önemli ve oldukça güzel bir olay olduğundan bahsettik. Kişilerin ayrı bireyler olarak yeni bir yuva kurması, bu yuvada sevgi içinde yaşaması, çocukları olarak kendi soylarını sürdürmesi oldukça güzeldir. Fakat insanlar sevmedikleri kişiyle de evlenmek istemez. Neticede evlilik bir gönül işidir. Aynı evde yaşaması gereken kişiler aynı yatakta yatacak aynı sofrada yemek yiyecektir. Gönlü olmayan kişiyle bir arada yaşamak insanlara mutluluk değil ıstırap verecektir. Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak için okunacak dualar işte burada da önemini ortaya koymaktadır.

Bu dualardan ve okunması gereken ayetlerden sizlere bahsedeceğiz. Sizler de fırsat bulduğunuz zamanlarda, geceleri yatmadan önce, namaz kıldıktan sonra bu duaları okuyabilirsiniz. Evlenmek istediğinizi belirtebilir hayırlı bir evlilik kurma talebinizi Allah’a iletebilirsiniz. Edilen duaların kabul göreceği konusunda inancınızı yüksek tutmalısınız. Zamanı gelince hayırlı bir eş karşınıza çıkacak ve mutlu bir yuva içerisinde yer alabileceksiniz.

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Taha Suresi

Taha suresi evlenmek isteyenler için önemli bir yere sahiptir. 135 ayetten oluşmaktadır. Özellikle geceleri abdest alıp namaz kıldıktan sonra Taha suresinin ilk 12 ayetini okuyabilirsiniz. Genellikle 21 defa okunması tavsiye edilen bu ayetleri istediğiniz kadar okuyabilmeniz mümkündür. Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak için okunacak dualar arasında yer alan bu surenin 12 ayetini sizinle paylaşmak isteriz.

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Taha
 2. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka
 3. İlla tezkiratel limey yahşa
 4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula
 5. Errahmanü alel arşisteva
 6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera
 7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa
 8. ü la ilahe illa hu lehül esmaül husna
 9. Ve hel etake hadiysü musa
 10. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda
 11. Felemma etaha nudiye ya musa
 12. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Farklı Dualar

Dua etmek istenilen durumları Allah’a bildirmektir. Bir nevi kişilerin Allah’la yakın olması da dualarla sağlanır. Eğer dua etme gibi bir eylem olmasaydı kişinin Allah’ı anma gibi bir mazereti de olmayacaktı. Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak için okunacak dualar arasında farklı dualar da yer almaktadır. Onları okuyarak da evlenmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Duanın öncesinde “Allah’ım evlenmek ve bir yuva kurabilmek için edeceğim dualarımı kabul et. Benim karşıma sevebileceğim bir eş çıkar. Hayırlı ve mutlu bir evlilik yapmam için sana sığınıyorum” diyebilirsiniz. Sonra aşağıda bulunan duaları okuyabilirsiniz.

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tehullu biha ukdeti ve tüferricü biha kurbeti ve tekzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Anlamı: “Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (s.a.v)’e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin.”

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(imâmen).”

Anlamı: “…Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”

Bâreka’llâhü leke ve bâreke aleyke ve ceme‘a beynekümâ fî hayr.

AnlamıAllâh senin için bereketli kılsın ve bereketini dâim etsin. İkinizin arasını hayırla birleştirsin.

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar

Allah’ın isimlerini anmak en güzel dualar arasında yer almaktadır. Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak için okunacak dualar arasında esmaların yeri de büyüktür. Edeceğiniz evlenme dualarının ardından esmaları okuyabilirsiniz.

El-Vedud esması “seven ve sevilmeye layık”

El-Cami esması “istediği varlığı, istediği zaman, istediği yerde toplayan”

El- Mucib esması ise “kullarının dualarına karşılık veren”

“Ya Ey el-Mucib, sen hamd u senaya layık yegane varlıksın. Sen dualarımızı işiten ve bizi rızıklandıransın. Beni ve bana nasip edeceğin ailemi de helal nimetlerinle rızıklandır ya Rabbim.”
“Ya Ey el-Latif, sen kainatta gizli ve açık her şeyi bilensin. Sen her türlü nazardan gizli iken hiçbir şey senin kudretinden gizli değildir. Şüphesiz sen içimizden geçirdiklerimizi de bilirsin. Niyetimin akibetini de benden iyi bilirsin. Hakkımda hayırlısı ise bu evliliği bana nasip kıl ya Rabbim.”

“Ya Ey el-Mütekkebir, sen var olan ve olacak olan bütün mevcudatın en büyüğüsün. Her şey var olmak için sana muhtaçtır. Ama sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Sen mekanın ve zamanın da sahibisin ve sen hüküm gününde hakkımızda hüküm verecek olansın. Beni ve nesebimi hayırlara ulaştıracak bu izdivacımı hayırlı kıl ya Rabbim.”

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Duaların Sonuçları

Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak için okunacak dualar sonucunda kişiler öncelikle manevi yönden rahatlamış olurlar. Manevi huzur hayatımızın her anında önemlidir. İnsanlar darda, zorda ve sıkıntıda olduğunda dua ederse iç huzurları artar. Bu da onların hayata karşı motivasyonlarını artırır. Yaşamaktan zevk alan ve her zaman dua ederek dertlerinden kurtulmayı hedefleyen kişiler bir gün gelecek ve duaları kabul görecektir. Evlilik konusunda da aynı şey geçerlidir. Tam ümidinizi kestiğiniz anda karşınıza bir eş adayı çıkacak ve içiniz ona ısınacaktır. Edilen dualar bunların yaşanmasına neden olacak ve kişilerin mutlu olmasını sağlayacaktır.

Dua etmeyen kişiler, inançlarında bazı sarsıntılı dönemler geçiriyor olabilir. Bu dönemleri aşmak için yakın çevresinin onlara faydası dokunabilir. Anne baba duasının kabul olduğu herkes tarafından bilinir. Çocukları için dua eden kişiler onların hidayete ermesi konusunda da dua ederse çocukları bir gün gelecek ve imanı güçlü kişiler olacaktır. Tabi ki bu duruma da “Allah izin ederse” demek gerekir.

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Duaları Eden Kişiler

Dua etmenin kadını ve erkeği yoktur. Aklı başında olan herkes dua edebilir. Dua etme alışkanlığı çocuk yaşlarda ebeveynler tarafından kazandırılır. Küçük yaşlarda küçük konular için dua eden kişiler büyüdükçe hayatının farklı alanları için dua edecektir. Evlenmek de zamanı gelince edilecek dualar arasındadır. Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak için okunacak dualar kendini evliliğe hazır hisseden kişilerce edilir. Karşınıza çıkacak olan eş adayı belki bir tesadüf sonucunda belki de aracı kişilerle ortaya çıkacaktır. Hatta onu nasıl tanımış olduğunuza dair bile şaşkınlıklar yaşayabilirsiniz. Allah vakti gelince evleneceğiniz kişiyi karşınıza çıkarmıştır. Bunda duaların yeri büyüktür.

Çoğu kişi yoğun geçen iş hayatı içinde dua etmeye zaman bulamayabilir. Ya da hangi duaları etmesinin gerektiğini bilemeyebilir. Dua etmeye kendini hazır hissetmeyen kişiler de olabilir. Sizin adınıza dua edecek kişilere de rastlayabilirsiniz. Onlar da size niyet ederek dua okuyabilir ve nasibinizin açılmasını sağlayabilir. Hoca ve medyum hocalar aracılığı ile evlenmeniz için dualar okutabilirsiniz. Onların birçok duayı bildiklerini ve okuduklarını unutmamalısınız.

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

Evlenmek için dua etmenin öneminden ve bu dualardan bahsettik. Kişiler sadece dua ederek evlenme isteğini dile getirerek kenara çekilmemelidir. Kadın ya da erkek olarak güzel huylara sahip olmak, nazik ve nezaketli davranmak, insana değer vermek gibi iyi huylar nasibinizin çıkmasını artıracaktır. Neticede sevecen ve yumuşak huylu kişiler karşı tarafı çeker. Aksi, kaba ve huysuz kişiler de iter. Kendinizi ve kötü huylarınızı değiştirmeyi deneyerek de nasibinizin açılmasını sağlayabilirsiniz. Karşınıza çıkan insanların sizin yaşantınıza ya da değer yargılarınıza yakın olup olmadığını araştırabilirsiniz.

Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak için okunacak dualar sizin güzel huylarınızla birleşince iyi bir eşi karşınıza çıkaracaktır. İşte o zaman da sizler dünyanın en mutlu insanı olacaksınız.