Evini Terk Eden Kocayı Geri Döndürme Büyüsü

/ 17 Mart 2021 / 1.250 / yorumsuz
Evini Terk Eden Kocayı Geri Döndürme Büyüsü

Evini Terk Eden Kocayı Geri Döndürme Büyüsü, herkesin ihtiyaç duyacağı bir durumdur.  Ayrılan iki çiftten evi terk eden bir taraf olabilir. Bu durum ise bir aileyi yıkacağı için çok üzücü bir hal alır. Bu tarz olaylarda evi terk eden karıyı ya da kocayı geri döndürmek için bazı yöntemler aranır. Bu yöntemlerden birisi de evini terk eden kocayı geri döndürme büyüsü olmaktadır. Yalnızca bu yöntem evini terk eden kişiyi geri döndürmek için kullanılmaz. Dualar, çeşitli ritüeller ve vefkler de evini terk eden kocayı geri döndürmek için kullanılan yöntemlerdendir.

Bu büyülerden en bilinen ikisi ise bağlama büyüsü ve aşk büyüsüdür. Amaçları açısından da çok benzeyen bu iki büyü evini terk eden sevgiliyi geri getirmek için iyi bir yöntemdir.

Büyü her ne kadar başvurulacak son yöntem de olsa sık sık kullanılmaktadır. Özellikle bu tarz durumlarda fazlasıyla başvurulan bu yöntem çoğu zaman etki etmektedir. Büyünün adı elbette evini terk eden kocayı geri döndürme büyüsü değildir. Bu olay bir büyünün amacıdır ve bazı büyüler evini terk eden eşi geri döndürmek amacı ile yapılmaktadır.

Aşk Büyüsü İle Evi Terk Eden Kocayı Geri Döndürme

Aşk büyüsü, geçmişten günümüze kadar sık sık kullanılan beyaz bir büyüdür. Kötüye kullanıldığı takdirde kızıl büyü olabilse de temel amaçlarında iyilik bulunur. Her medyumun kendisine özel olarak hazırladığı ritüeller ve tılsımlı sözcükler ile gerçekleştirdiği bu büyünün amaçları da çeşitlidir. Peki aşk büyüsü nedir?

Aşk büyüsünün amacı birden fazladır. Bu amaçlardan birisi tek taraflı ilişkileri çift taraflıya döndürmektir. İki kişinin kavuşması için bu büyü kullanılabilir. Bunun yanında ayrılmış ve birbirini sevmeyen kişilere de 3. Bir kişi ile yapılan bu büyü o kişileri tekrar birleştirmeye yarayabilir.

Aşk büyüsünün başka bir amacı ise birbirini sevenlerin aşkını daha da güçlendirmektir. Bu amaç kullanıldığı takdirde aradaki bağ inanılmaz güçlü olur ve genellikle ömürlük olur.

Bu büyünün bir diğer amacı ise yıkılan yuvaları tekrar birleştirmektir. Eğer ayrılıktan dolayı bir yuva yıkıldıysa ve taraflardan birisi evini terk ettiyse yuvayı tekrar kurmak için aşk büyüsüne başvurulabilir.

Bağlama Büyüsü İle Evi Terk Eden Kocayı Geri Döndürme

Bağlama büyüsü de aşk büyüsünün de amaçları aşk büyüsü ile hemen hemen aynıdır. Yine medyumlar ile yapılması tavsiye edilmektedir. Kimi medyum bu iki büyünün tek farkının sadece yapılışı olduğunu söyler ve bu büyü için de ayrı ritüeller ile tılsımlı sözcükler gerekir. Peki çeşitli amaçlar bulunduran bağlama büyüsü nedir?

Bağlama büyüsü, pek çok amacı içerisinde barındıran bir büyüdür. Bu amaçlardan birisi aşk büyüsünde olduğu gibi tek taraflı ilişkileri çift taraflı yapmaktır. Böylece iki kişi aşık olup birbiriyle mutlu bir hayat yaşayabilir. Bu durum ayrılmış bireyler için de işe yarayabilir ve iki kişi büyünün adında bahsedildiği gibi birbirine bağlanabilir.

Yine aşk büyüsünde bulunan bir etki bağlama büyüsünde de bulunur. Bu durum iki kişinin aşkını kuvvetlendirmektir. Eğer eşler birbirine aşıksa bu aşk daha da alevlendirilerek daha güçlü bir ilişkiye sahip olunabilir.

Bu olayda kişileri ilgilendirecek amaç ise evini terk eden kişiyi geri getirmektir. Bağlama büyüsü yine tıpkı aşk büyüsünde olduğu gibi iki kişiyi tekrar kavuşturur. Böylece yıkılan aileler ve yuvalar tekrar birleşir. Daha sonrasında eskisinden bile daha kuvvetli bir aşk ortaya çıkar.

Evini Terk Eden Kocayı Geri Döndürme Büyüsü
Evini Terk Eden Kocayı Geri Döndürme Büyüsü

Hangi Büyüler Evini Terk Eden Kocayı Geri Döndürür?

Evini terk eden kocayı döndürmek için yalnızca iki büyü bulunmaz. Büyüler neredeyse sınırsızdır. Bu nedenle de pek çok büyü pek çok amaca hizmet eder. Bu durumda kişiye göre hangi büyünün kullanılacağı değişkenlik gösterebilir. Bu durumda medyumun önerileri dinlenmeli ve onun duruma göre tercih edeceği büyü yapılmalıdır.

Yine de bazı bilinen büyüler bulunur. Aşk büyüsü ve bağlama büyüsünün yanında kullanılabilecek popüler iki büyü daha bulunur. Peki hangi büyüler evini terk eden kocayı geri döndürür?

Kavuşamayan aşklar için kullanılan bir büyü olan karanfil büyüsü, yıkılan yuvaları da tekrardan birleştirmeye ve bireyleri yeniden aşık etmeye yarayabilir. Medyumların sık sık tercih ettiği karanfil büyüsü genellikle iki aşığı kavuşturmak olsa da bu amaç da yine kimi zaman işe yarayabilmektedir.

Yumurta büyüsü de evini terk eden eşleri geri getirmenin etkili yollarındadır. Her açısından aşk büyüsü ve bağlama büyüsüne benzeyen yumurta büyüsünün de amaçları yine bu iki büyüyle aynıdır. Onlar kadar popüler olmasa da yumurta büyüsü ile de terk eden kocayı geri getirmek mümkündür. Daha pek çok büyü bulunmaktadır. Bu durumda en iyisi medyum hocalara danışmak ve onlardan alınacak fikir ile doğru büyüyü bulmaktır.

Evini Terk Edeni Geri Getirmek İçin Dua

Evini terk edeni geri getirmek için dua etmek en etkili yöntem olarak görülmüştür. İslam dininde de caiz görülen bu yöntem büyüden daha çok tercih edilen bir yöntemdir ve bilinen bir dua da bulunur. Bu dua ile ayrılan eşler yeniden kavuşur ve bir ömür boyu tekrardan mutlu olarak yuvalarını yeniden kurarlar. Peki evini terk edeni geri getirmek için başvurulacak olan dua hangi duadır?

Evini terk edeni geri getirmek için edilecek dua Saff Suresi’dir. Saff Suresi düzenli olarak okunursa bireyler yeniden kavuşabilir. Bu nedenle kişi evini terk eden eşini geri getirmek istiyorsa duayı okumalıdır.

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
 • Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.
 • Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.
 • Hani Mûsâ kavmine, “Ey kavmim! Allah’ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz hâlde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?” demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini (doğru yoldan) saptırdı. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.
 • . Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.
 • Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
 • Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.
 • O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.
 • Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size?
 • Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.
 • (Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır.
 • Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey Muhammed!) Müminleri müjdele!
 • Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, “Allah’a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?” demişti. Havariler de, “Biz Allah’ın yardımcılarıyız” demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.

Bu surenin Arapça meali devamlı olarak okunduğu takdirde evinden ayrılan kocayı geri getirmek mümkündür. Elbette internette bu durum için geçen bazı sureler bulunur. Ancak bazı medyumların da tavsiye ettiği sure bu şekildedir.

Evini Terk Eden Kocayı Geri Getirmek İçin Vefk İşe Yarar Mı?

Evini terk eden kocayı geri getirmek için kullanılabilecek bir yöntem ise vefk hazırlatmaktır. Muskadan farklı olan vefk dualar ile yapılan bir yöntemdir. Kimi zaman aşk büyüsü ve bağlama büyüsünün de vefk ile yapılabildiği bilinmektedir. Bu nedenle yalnızca vefk yapmayı büyüler ile de vefk kullanılabilir. Peki evini terk eden kocayı geri getirmek için vefk işe yarar mı?

Vefk ile yapılan büyüler artık ritüel ve tılsımlı sözcüklerden çok duaya ağırlıklı olurlar. Bu nedenle Allah’tan bir dilek istenir. Eğer niyet ve nefes kuvvetliyse o dua kabul olur ve evini terk eden birey geri döner. Yani kısacası evini terk eden kocayı vefk ile geri getirmek işe yarar mı sorusunun cevabı Allah kabul ettiği takdirde evettir. Bu durum zaten kişinin hayatındaki her nefeste geçerlidir.

Evini Terk Eden Kocayı Geri Döndürme Büyüsü İşe Yarar Mı?

Evini terk eden kocayı geri döndürme büyüsü genellikle aşk büyüsü ya da bağlama büyüsü olarak geçer. Bu büyülerin de etki oranının hemen hemen %100’e yakın olduğu bilinmektedir. Bağlama büyüsü ile aşk büyüsünün bir amacı olan evini terk eden bireyi geri getirmek durumu ise yine genellikle etki eden bir etmendir.

Burada dikkat edilmesi gereken tılsımlı sözcükler, dualar, ritüeller ve büyünün yapılışındaki diğer aşamalardır. Bu aşamalar işinde iyi bir medyum tarafından iyi ve düzgün bir şekilde yapıldığı zaman evini terk eden kocayı geri döndürme büyüsü işe yarar mı sorusu evet yanıtını bulur.

Evini Terk Eden Kocayı Geri Döndürme Büyüsünün Etki Süresi Ne Kadar?

Evini terk eden kocayı geri döndürme büyüsü, tek başına olan bir büyü değildir. Genellikle bazı büyülerin amaçları arasındadır. Bu nedenle bu büyülere göre etki süresi değişebilir. Ancak en bilinenleri olan aşk büyüsü, bağlama büyüsü ve yumurta büyüsü ile büyünün etki süreleri belirli olabilir. Peki evini terk eden kocayı geri döndürme büyüsünün etki süresi ne kadar olmaktadır?

 • Eğer bu amaç aşk büyüsü ile gerçekleştiriliyorsa büyünün etki süresi ortalama olarak 10-15 gün olmaktadır.
 • Aynı durum bağlama büyüsü için de geçerli olmaktadır. Bağlama büyüsü ile evini terk eden eş geri getirilmek istiyorsa yine etki görülen ortalama süre 10-15 gün arasıdır.
 • Eğer evini terk eden kişiyi geri getirmek için yumurta büyüsü kullanılacaksa büyünün etki süresi genellikle 15 gün civarı olarak bilinir.
 • Karanfil büyüsü ile yapılan evini terk eden kocayı geri döndürme yöntemi de 20 günlük bir süreye kadar çıkabilir.

Bu etki süreleri elbette değişiklik gösterebilir. Ancak büyüler bu amaçla yapıldığında genellikle gözlemlenen etki süreleri aynıdır. Süre kimi zaman fazla olup kimi zaman ise azalabilir. Büyünün etki ettiği ise evden ayrılan kişinin geri dönmesiyle doğrudan anlaşılabilir. Eğer büyü etki süresini geçtiyse de yine umudu kesmemek ve beklemek gerekir.