Büyüyü Bozan Dualar

/ 29 Mayıs 2021 / 41.878 / yorumsuz
Büyüyü Bozan Dualar

Büyüyü bozan dualar bir hayli fazladır. Özellikle kara büyüleri bozmak için edilen dualar Allah’ın izniyle kabul edilmekte ve büyüyü bozmaktadır. Tarihin çok eski zamanlarından beri bulunan büyüler, kimi zaman insanların iyiliğini amaçlarken kimi zaman da kötülüğe hizmet etmektedir.

Bu durumda büyüler iyilik amaçlı da olsa kötülük amaçlı da olsa fark edildiği an bozulması için harekete geçilmelidir. Büyüyü bozmak için de insanlara yardımcı olarak dualar indirilmiştir. Büyüyü bozan dualar kimi zaman Kur’an-ı Kerim surelerinden olmaktayken bazen de kişi kendi sözcükleriyle dualar oluşturabilir.

Büyüleri bozmak için yalnızca dualar kullanılmasa da en etkili yöntemin dualar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle büyüyü bozmak için bir medyuma gidilse de gidilmese de dua okunarak büyüyü bozmaya çalışılmalıdır.

Pek çok büyüyü bozan dualar mevcuttur. Ancak bu duaların hangileri olduğu da bazı kişiler tarafından merak edilmektedir. Özellikle bu durum hangi dualar büyüyü bozar sorusunu oluşturur.

Dua ile Büyü Bozulur Mu?

Hangi duaların büyüyü bozup bozmadığını öğrenmeden önce bir konuya netlik kazandırılması gerekir. Bu konu dua ile büyü bozulur mu merakıdır. Peki dua ile büyü bozmak mümkün müdür?

Kainat üzerinde Allah ne isterse o olur. Bu nedenle Allah’a hangi konuda dua edildiği fark etmeksizin Allah bu duayı kabul ederse istenilen durum gerçekleşir. Büyü bozmak da bu durumlardan birisi olduğundan dolayı büyüyü bozmak için dua etmek mutlaka işe yarayacaktır.

Bu durumda önemli olan duanın gönülden samimi bir dille okunması ve düzenli olarak okunmasıdır. Eğer büyüyü bozan dualar devamlı okunursa ve Allah’ın da rızası olursa bu durumda büyüyü ayakta tutacak hiçbir şey bulunmamaktadır.

Hangi Sureler Büyüyü Bozar?

Büyü bozmak için dualardan çok sureler kullanılmaktadır. Bu nedenle öncelikle sureleri bilmek daha doğru olacaktır. Peki hangi sureler büyüyü bozar ve tamamen etkisini kaldırır?

Büyüyü bozan surelerin başında Felak ve Nas Suresi bulunmaktadır. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) büyü bozmak amacıyla gönderilen bu iki sure her türlü büyünün bozulması için işe yaramaktadır. Surenin amacı kişinin ifritten, cinden, büyücüden ve büyüden, şeytandan ve daha pek çok kötülükten korumaktır. Bu nedenle bu sure çok tercih edilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara Suresinden bazı ayetleri okumak da büyünün bozulması için çok etkilidir. Özellikle Bakara Suresinin 1-2-3-4-5-163-164-255-256-257-285 ve 286. Ayetlerini okumak büyüleri bozmak için çok büyük bir önem taşır.

Al-i İmran Suresi’nin 18-19-26-27 ve 154. Ayeti okumak da bir büyüyü bozmak için gereklidir.

Büyüyü bozan bir başka sure de Enam Suresi olmaktadır. Çok kudretli olan bu surenin 17. Ayeti büyüleri bozmak için mutlaka okunmalıdır. Bu surenin büyüyü bozmaya mutlaka etkisi olacaktır.

Büyüleri bozmak için okunabilecek surelerin arasında Araf Suresi de bulunmaktadır. Özellikle Araf Suresinin 54-55 ve 56. Ayetleri büyüleri bozmak için etkilidir.

Tevbe Suresinin 51-128 ve 129. Ayetleri, Yunus Suresinin 107. Ayeti, Hud suresinin 56. Ayeti, İbrahim Suresinin 12. Ayeti, İsra Suresinin 11-43 ve 110. Ayeti, Mü’minün Suresinin 116-117 ve 118. Ayeti, Ankebüt Suresinin 60. Ayeti, Rum Suresinin 17 ve 18. Ayeti, Fatır Suresinin 2. Ayeti, Yasin Suresinin 83. Ayeti, Saffat Suresinin 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-180-181 ve 182. Ayeti, Fetih Suresinin 27-28 ve 29. Ayeti, Rahman Suresinin 33-34-35 ve 36. Ayeti, Hadid Suresinin ilk 5 ayeti, Haşr Suresinin 21-22-23 ve 24. Ayeti, Cin Suresinin ilk 6 ayetinin tümü, Buruc Suresinin 2-20 ve 21. Ayeti ve İhlas suresi de büyüleri bozmak için okunabilecek sureler arasındadır.

Kur’an-ı Kerim’den pek çok sure büyüleri bozmak için çok etkilidir. Bu nedenle doğrudan Kur’an-ı Kerim’i hatim etmek de herhangi bir büyüyü bozmak için yapılabilecek bir harekettir. Eğer Kur’an-ı Kerim’i hatim etmeyip yalnızca bu sureler okunacaksa da mutlaka hem boy hem namaz abdestinin bulunması gerektiği unutulmamalıdır.

Büyü Bozmak İçin Sureler İşe Yarar Mı?

Büyüyü bozan dualar öncesinde İslam dininin kitabı ve Müslümanların kitabi olan Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerin bilinmesi daha doğru olmaktadır. Çünkü Kur’an-ı Kerim Allah tarafından dünyaya gönderilmiş en kudretli kitaptır. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’den ayetleri okumak daha doğru olacaktır. Ancak aklında soru işareti olan bazı bireylerin kafasında büyü bozmak için sureler işe yarar mı sorusu oluşur. Peki gerçekten sureler büyü bozmaya yarar mı?

Büyü bozmak için sure okumak en doğru yöntemdir. Özellikle ise yukarıda bahsedilen sureler okunduğu takdirde Allah’ın izniyle istenilen her büyü bozulabilir. Bu nedenle bu sorunun kısaca cevabı mutlaka evettir. Zaten İslam dinine inanan her kişinin bu durumu bilmesi gerekmektedir ve böyle bir soru işareti oluşması da taklidi imana örnek gösterilebilir. Bu durumda İslam’a daha sıkı bağlanmak ve daha çok araştırmak gerekir.

Büyü Bozmak İçin Edilen Dualar Nelerdir?

Büyü bozmak için edilen dualar nelerdir sorusunun cevabı insanların ettiği dualardır. Özellikle İslam alimlerinin söylediği duaları okumak ya da kendi sözcüklerinizle ifade ettiğiniz duaları okumak büyüleri bozmak için gerekli dualardır.

Büyüyü bozan dualar sabit değil ve farklı farklı dualardır. Bu nedenle güvenilir bir kaynakta dua görüldüyse bu duayı okumak bile büyüyü bozmak için yapılabilecek bir işlemdir.

Büyü Bozmak İçin Diğer Yöntemler

Büyü bozmak için daha pek çok yöntem bulunmaktadır. Yalnızca dua ve surelerle sabit kalmayan bu yöntemlere esmalar okumak, medyuma gitmek ve daha pek çok diğer geleneksel yöntem dahildir.

Bu yöntemlerden en etkilisi esmalar okumak ve medyuma gitmek olarak görülmektedir. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra Allah’a dua etmek daha doğru olur. Medyumun geleneksel yöntemlerden daha doğru olmasının sebebi de medyumun da dua edecek olmasıdır.

Eğer Esma okunacaksa okunacak esmanın ne olduğu merak edilebilir. Peki büyü bozmak için hangi Esma okunmalıdır?

Büyü Bozmak İçin Hangi Esma Okunmalıdır?

Büyü bozmak için Allahu Teala’nın 99 esmasından 3 tanesi yeterlidir. Bu esmalar Ya Cami, Ya Kafi ve Ya Şafi esmalarıdır. Bu esmaları uygulamak için ise bir yöntem bulunmaktadır.

Ya Cami, Ya Kafi ve Ya Şafi 33 taneli tesbihler ile okunmalıdır ve her biri 99 kere okunmalıdır. Daha sonrasında ise ‘’Kuluna Kâfi olan Allah her derdi çözer, şifa ile donatan Şâfi esması şüphesiz onundur. O tüm varlığı toplar, huzuruna getirir. Zira Rabb’imiz Allah, Câmi esmasıyla hüküm verir. Dertlerin sonu gelmez ama Allah kerimdir ve her düğümü o çözer. Her ukdeye son verir, nihayet bu problem çözülüp geçip gider. Şifa isterim Rabb’im, sen yeterlisin kuluna, bir kişi bilmeyerek düşse kötü yoluna, işte böyle çözersin, medet eyle kuluna.”

Bu sözler 3 esma okunduktan sonra okunduğu takdirde büyüyü bozmak için gerekli işlem yapılmış olur. Bu durum her gün yapılırsa büyü yavaş yavaş bozulmaya başlar ve ömür boyu bir daha hiç tekrar etmez.

Büyü Bozmak İçin Medyuma Gitmek

Büyü bozmak için diğer yöntemler arasında medyuma gitmek de bulunmaktadır. Bir medyuma büyü bozmak için gidilmesinde İslam dininde bir sakınca bulunmadığından bu yöntem de kullanılabilir ve işe yarar. Peki büyü bozmak için medyuma gitmek işe yarar mı?

Büyü bozmak amacıyla medyuma gitmek elbette işe yarayan bir yöntemdir. Gerçek medyumlar her türlü büyüye karşı savunma geliştirip bu büyüleri bozmayı amaçlarlar. Bu durumda büyü medyum ile yapılan güçlü bir büyü de olsa gerçek medyum bu büyüyü bozmak için elinden geleni ardına koymayıp Allah rızasıyla beraber büyüyü bozabilmektedir.

Medyumlara büyü bozmak için gidilmesinin sakıncasız olmasını gerçekleştiren durum ise medyum hocaların da dua, tılsımlı sözcükler ve geleneksel yöntemler kullanmasıdır. Bu durum insanlar tarafından da yapılabilse de medyumlar ile daha hızlı etki görülecektir. Bunun için medyuma gidildiği takdirde büyü normale göre daha hızlı bir şekilde bozulacak ve ömür boyu tekrar etmeyecektir. Bu durumda elbette güvenilir ve profesyonel medyumların etkisi daha fazla olacaktır.

Büyü Bozmak İçin Geleneksel Yöntemler İşe Yarar Mı?

Büyü bozmak için medyuma gitmek büyü bozmak için gereken diğer yöntemlerdendir. Bu yöntemlerden birisi de geleneksel yöntemlerdir. Peki büyü bozmak için geleneksel yöntemler işe yarar mı?

Büyüyü bozan dualar bazı durumlarda geleneksel yöntemler ile okunarak da işe yarayabilmektedir. Bu nedenle geleneksel yöntemler işe yarasa da dualar, esmalar ve sureler kadar etkili olmamaktadır. Çünkü bazı yöntemlerin gerçekliği bulunmamaktadır ve doğru yöntem bulunmazsa hiçbir etki görülemeyebilir.

Büyüyü bozan dualar
Büyüyü bozan dualar

Büyü Bozmak İçin Sirke ile Yıkanmak

Büyü bozmak için sirke ile yıkanmak en çok bilinen geleneksel yöntemdir. İşe de yarayan bu yöntem sirke ile banyo yapmaktan geçer. Elbette incelikleri bulunan bu yöntemin inceliklerini bir medyumdan ya da güvenilir bir kaynaktan öğrenmek daha doğru olacaktır.

Büyü bozmak için sirke ile yıkanmanın sebebi sirkenin kişiyi bütün manevi kötülüklerden temizlemesi ve dünya dışı varlıklardan korumasıdır. Zaten sirkenin bereketi Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde de sıklıkla yer almaktadır. Bu nedenle sirke ile yıkanırken aynı zamanda dua edilirse çok etkili bir yöntem ortaya çıkacaktır ve büyü kısa bir sürede bozulabilecektir.

Büyü Bozmak İçin En Etkili Yöntem Nedir?

Büyüyü bozan pek çok yöntemden bahsedildi. Ancak bu yöntemlerden en hızlısı ve en etkilisini de bilmek gerekiyor. Bu durum da kafalarda büyü bozmak için en etkili yöntem nedir merakını oluşturmaktadır. Peki gerçekten en etkili yöntem nedir?

Büyüyü bozmak için en etkili yöntemler Kur’an-ı Kerim sureleridir. Kur’an-ı Kerim sureleri Allah’ın bizzat gönderdiği sureler olduğu için çok kuvvetlidir ve büyü bozma işlemini çok hızlı şekilde gösterecektir.

Kur’an-ı Kerim surelerini takip eden diğer yöntem ise dualar ve esmalardır. Bu durumda da yine yalnızca Allah’a başvurulacağından dolayı büyü bozulabilecektir. Elbette bu durum yine hızlı bir şekilde gerçekleşecektir.

Büyü bozmak için akabinde gelen etkili diğer yöntem ise medyuma gitmektir. Medyumlar da kişinin edeceği duaları bazı ritüeller ile gerçekleştirecektir. Bu durumun etkisi dualar ile aynı olsa da hızı kişinin ettiği dualardan çoğu zamanda daha hızlı olmaktadır.

Geleneksel yöntemler de büyüyü bozmak için gerekli yöntemler arasındadır. Bu nedenle geleneksel yöntemleri kullanırken büyüyü bozan dualar okumak da etkili olacaktır. Ancak bu yöntemler doğru kaynaklardan alınmadıysa etkisi ya çok az olacak ya da hiç olmayacaktır. Aynı zamanda geleneksel yöntemlerin hızı da daha yavaş olacağından dolayı pek tercih edilmemektedir. Kısacası büyüyü bozan dualar ve sureler en etkili olanlarıdır. Bir büyü bozulacaksa mutlaka bu yöntemlere başvurulmalıdır.