Hastalar İçin Okunan Şifa Duaları Nelerdir?

/ 29 Mayıs 2021 / 673 / yorumsuz
Hastalar İçin Okunan Şifa Duaları Nelerdir?

Hastalar İçin Okunan Şifa Duaları Nelerdir?, hasta olan kişiler tarafından araştırılmakta ve öğrenildiğinde de okunmaktadır. Hastalık vücudumuzun bazı enfeksiyonlara karşı verdiği tepkimedir. Vücuda alınan zararlı maddeler, mikroplar ve virüsler hastalanmamıza neden olmaktadır. Bizlere verdiği belirtiler neticesinde de kendimizi kötü hissediyor olmamız oldukça doğaldır. Halsizlik, yorgunluk, ateş, boğaz şişmesi gibi belirtiler sıradan olan nezle grip gibi hastalıkları ifade eder. Bazı tedavilerle de geçer. Ama daha kötü ve kalıtsal olan hastalıklar da bulunmaktadır.

Bu hastalıklar bazen çocukluk çağında başlar ve ölene kadar sürer bazen de ilerleyen yaşlarda kendini gösterir ve kişinin devamlı her şeye dikkat etmesi gerekir. Her ne durumda olursak olalım dua etmemiz bizim hastalıklara karşı Allah’tan yardım istediğimizi göstermektedir. Nasıl ki her şeyin çözümü için duaya baş vuruluyorsa; hasta olan kişilerin ve onların yakınlarının da duaya sığınmaları gerekir. Hastalığı veren de şifayı sunan da sadece Allah’tır. O istediğinde şifa vererek insanları mükafatlandırır. Ama içinde bulunduğumuz sıkıntılarda isyan etmemek oldukça önemlidir. “Allah şifasız hastalık dermansız dert veren kullarından bizi etmesin” diye duamıza başlayabiliriz.

Hastalar İçin Okunacak Şifa Dualarının Faydaları Nelerdir?

Sıkıntılı ve zor zamanlarımızda hemen dua ettiğimizi görürüz. Bu durum iç dünyamızla, bağlı olduğumuz maneviyatla ve inançlarımızla ilgili bir durumdur. Hastalar için okunacak şifa dualarının faydaları öncelikle kişinin içinin rahatlamasıyla ilgilidir. Şifayı Allah’tan dilememiz bizler için oldukça önemlidir. Allah inancına sahip olan kişiler bu şekilde davranırlar. Belli bir inanca sahip olmayanlar zamanla geçer nasıl olsa diye düşünürler. Dua ederek ve sabırla bekleyerek şifa bulan birçok kişi bulunmaktadır. Onlar dualarının mükafatlarını eninde sonunda gören kişilerdir.

Hastalığımızın çeşidi ve türü ile ilgili tedaviler doktorlar tarafından bizlere sunulacaktır. O tedavi yöntemlerini uygulamak neticesinde hastada belli bir iyileşmeye rastlanabilir. Ölümcül hastalıklar ve ilerleyen türleri haricinde birçok hastalığın çaresi tıpta mevcuttur. Ama bütün bunlar uygulanırken aynı zamanda dua ediyor olmamız da kaçınılmazdır. Kendimiz ya da sevdiklerimiz için okumamız gereken duaları öğrenerek şifayı Allah’tan beklememiz gerekir. Hastalar için okunacak şifa duaları nelerdir incelemelerimizi yapmaya başlayabiliriz.

Hastalar İçin Hangi Şifa Dualarını Okumalıyız?

Dua bir nevi iletişim kurmak anlamına gelmektedir. Allah’a kurulan bu iletişimde kişiler isteklerini ve dileklerini O’na iletirler. Kabul eden ya da etmeyen sadece O’dur. Peygamber efendimiz de (S.A.V) hasta olan kişilere şifa duası okuduğu bilinmektedir.

Allahümme inni es elüke sıhhate vel afiyete vel emanet ve hüznel hulkı verridae bilkaderi bi rahmetike ve erhamerrahimin.

Anlamı: Ya Rabbim! Senden sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Emanete hıyanet etmemek, güzel ahlaktan ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinden en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bizlere nasip et.

“Allâhümme ‘âfinî fî cesedî ve ‘âfinî fî besarî vec’alhül-vârise minnî lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm. Sübhânellâhi rabbil-‘arşil-azîm. Vel-hamdü lillâhi rabbil- ‘âlemîn.”

Anlamı: “Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Ulu Arş’ın sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Tirmizî, De’avât, 67; İbn Ebî Şeybe, Dua, 23, No: 29305)

Sağlıklı Olmak İçin Hangi Dualar Okunmalıdır?

Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak bizlere verilen nimetler arasındadır. “Hasta olmayınca sağlığın değeri bilinmiyor” sözünü sanıyorum hepiniz duymuşsunuzdur. Gerçekten de kişiler sağlıklı iken bunun değerini bilmemekte ve hasta olmamak için gereken önlemleri almamaktadır. Önlemler alınırken edilecek dualar da bulunmaktadır. Sağlıklı olmak için hangi dualar okunur?

”Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn.” Duanın anlamı: Allah’ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin. Haset ettiği zaman hasetçilerin ve bütün nazarı değen kimselerin şerrinden korusun.”

”Bismillah,erkike min külli şey’in yü’zike,ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin,Allahu yeşfike, Bismillahi erkike”. Duanın anlamı: “Allah’ın adıyla seni rahatsız eden her şeyden her türlü kötü nefisten ve kem gözden, sana koruma diliyorum. Allah sana şifa versin. Sana Allah adıyla koruma diliyorum.”

Hastalar İçin Okunan En Kuvvetli Şifa Duası Nedir?

Hastalar için okunacak şifa duaları nelerdir? Bazı dualar oldukça kuvvetli ve tesirli olmasıyla bilinmektedir. Onları okumak ya da okunmasını sağlamak kişileri birçok hastalığın pençesinden kurtarabilir. Kendiniz bu şifa dualarını okuyabileceğiniz gibi hocalar aracılığı ile hastanıza okunmasını da sağlayabilirsiniz. En kuvvetli şifa duaları arasında aşağıdaki dua bulunmaktadır.

“Ezhib’l be’ se Rabbin naşi esfi ve entes safi la sifae illa safauke, sifauke la yügadiru sekama” Meali, “Ey insanların Rabbi! Şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan gayrı başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiçbir hastalık kalmasın.”

Allahümme Rabbenâ. Ezhibi’l-be’se, işfi, ente’ş-Şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen.”

Türkçe Meali: “Allah’ım, sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ıstırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle.”

Türkçe Dua Etmek İsteyenler İçin Şifa Duaları

Hastalar için okunacak şifa duaları nelerdir? Türkçe olarak da dua okumamız mümkündür. “Allah’ım sen içinde bulunduğum hastalığa şifa ver. Beni devasız ve dermansız hastalıklardan koru. Vücuduma sağlık nasip et. Ele güne muhtaç etmeden yaşamamı nasip et. Yalnız sana sığınır ve yalnız senden yardım dilerim. Sen bana da derman verdiğin kullardan et. Senin yadımın olmadan hiçbir şey olmaz. Bütün şifa arayanlara da yardım et. Kötü hastalıklardan sağa sığınırım. Amin” türünde dualar da ederek şifayı Allah’tan dileyebilirsiniz.

Duaları Arapça olarak okumanız gerektiğini düşünmeyin. Nasıl ki Kur’an-ı Kerim’im Türkçe mealini okuyarak daha iyi anlayabiliyorsak duaların da Türkçesini okuyarak ne anlatmak istediğini idrak edebiliriz. İnsanların içinden gelenleri söylemesi de bir nevi dua olmaktadır. Aklımıza geldiği her zaman, sıkıntıda olduğumuz durumlarda duaları hayatımızdan eksik etmememiz gerekmektedir. Dualarla birlikte Allah’la iletişim kurmuş ve O’nun gücü ile de şifa bulmuş olmaktayız.

Hastalar İçin Okunacak Etkili Şifa Ayetleri

Hastalar için okunacak şifa duaları nelerdir? Araştırmaları içerisinde Kur’an-ı Kerim’de birçok şifa ayetlerine de rastlamaktayız. Bunları okuyarak içinde bulunduğumuz hastalıktan yardım dileyebiliriz. Yunus suresinin 57’inci ayetinde diyor ki: Yâ eyyuhen nâsu kad câetkum mev´ızatun min rabbikum ve şifâun limâ fîs sudûri ve huden ve rahmetun lil mu´minîn(mu´minîne).

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.

‘Allah, şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Onu bilen bildi, bilmeyen de bilmedi.” (Buhari, Kader, 4)

Şuarâ Suresi 80’inci Ayetinde: Ve izâ maridtu fe huve yeşfîn(yeşfîni).

“Hastalandığımda da O bana şifa verir.” Denilmektedir.

Fussilet Suresi 44’üncü ayetinde de: Ve lev cealnâhu kur’ânen a’cemiyyen le kâlû lev lâ fussilet âyâtuh(âyâtuhu), e a’cemiyyun ve arabîy(arabîyyun), kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun, vellezîne lâ yû’minûne fî âzânihim vakrun ve hûve aleyhim amâ(amen), ulâike yunâdevne min mekânin baîd(baîdin).

Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar) denilmektedir.

Hastalar İçin Okunacak Kısa Şifa Duaları Nelerdir?

Hastalar için okunacak şifa duaları nelerdir? Bazı duaların kısa olması sebebiyle okunması ve ezberlenmesi oldukça kolaydır. İnsanlar sağlıklı olduğu zamanlarda da bu duaları okursa Allah onların başına derdi ve dermanı olmayan hastalıklar vermeyecektir. Sadece hasta olduğumuzda değil her zaman dua etmeye ihtiyacımız vardır. Ama birçok bahane sebebiyle sadece darda ve zorda kaldığımız zamanlarda dua etmekteyiz. Normal zamanlarda halimize şükretmek için sağlıklı olduğumuza teşekkür etmek için dua etmemiz gerekmektedir. Kısa şifa dualarından sizlere bazı örnekler sunmak istiyoruz.

“Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”

Anlamı: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.

“Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.”

Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.

Hastalar İçin Okunan Şifa Duaları Nelerdir?
Hastalar İçin Okunan Şifa Duaları Nelerdir?

Farklı Hastalıklar İçin Okunacak Farklı Dualar

İnsanların karşılaşmış olduğu farklı hastalıkları vardır. Kimimiz diş ağrısı çeker bunun geçmesi için dua ederiz kimimiz de kanser hastasıdır onu yenmek için dua eder. Hastalıkların boyutları farklı olsa da ettiğimiz duaların hepsi iyileşmemiz içindir. Esmaları okuyarak farklı hastalıklara karşı şifa bekliyor olmamız da mümkündür. Hastalar için okunacak şifa duaları nelerdir? Hangi Esma hangi organların rahatsızlıkları için okunmalıdır?

Kalp kasları sorunu için: Er Rezzak

Atardamar sorunu için: El Cabbar

Kulak sorunu için: Es Semi

Omurga sorunu için: El Cabbar

Saç sorunu için: El Bedi

Adale sorunu için: El Kavi

Kanser sorunu için: Celle Celaluhu

Burun sorunu için: Latif- Ğani- Rahim

Kolon sorunu için: Er Rauf

Karaciğer sorunu için: En Nafi‘

Prostat sorunu için: ErReşid

Bacak sorunu için: Er Rafi

Göz ve damar sorunu için: El Muteal

Yağ keseleri sorunu için: En Nafi‘

İdrar kesesi sorunu için: El Hadi

Mide sorunu için: Er Rezzak

Böbrek sorunu için: El Hayy

Akciğer sorunu için: Er Razık

Kemik sorunu için: En Nafi

Bağırsak sorunu için: EsSabur

Pankreas-Şeker sorunu için: El Bari

Diz sorunu için: Er Rauf

Saç Kepeği sorunu için: Celle Celaluhu

Kalp sorunu için: En Nur

Kalp Damarı sorunu için: El Vahhab

Sinir sorunu için: El Muğni

Migren sorunu için: El Ğani

Guatr sorunu için: El Cabbar

Göz sorunu için: En Nur-Basir-Vahhab

Rahim sorunu için: El Halik

Romatizma sorunu için: El Muheymin

Göz Siniri sorunu için: Ez Zahir

Tansiyon sorunu için: El Hafid

Sağlıklı bir ömür için: El- Vasi

Hastalar İçin Okunacak Şifa Dualarını Kimlere Okutmalıyız?

Yukarıda geçen bütün duaları, ayetleri ve sureleri kendimiz okuyabiliriz. Şifa bekleyen bir yakınımıza da okuyabiliriz. Böylelikle şifanın yalnız Allah’tan geldiğini ve yalnız O’na sığınmamız gerektiğini fark edebiliriz. Bütün bu dualar ve daha fazlasını okutmak için hocalardan da yardım almamız mümkündür. Havas ilmine sahip olan medyum hocalar bu duaları hasta kişilere de okuyabilirler.

Hastalar için okunacak şifa duaları nelerdir? Konulu yazımızda birçok duadan bahsettik. Allah’ın şifa bekleyen herkese acil şifalar vermesini temenni ediyoruz.

seo hizmeti | aydın çıkışlı turlar | denizli çıkışlı turlar | ankara çıkışlı turlar | bursa avukat | ankara volkswagen yedek parça | aşık etme büyüsü | bağlama büyüsü | aşk büyüsü | izmir iç mimar |