Bağlama Büyüsü Duası Nasıl Yapılır?

/ 18 Şubat 2021 / 694 / yorumsuz
Bağlama Büyüsü Duası Nasıl Yapılır?

Bağlama büyüsü duası nasıl yapılır? Konusu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ister misiniz? Bağlama büyüsü, en geniş kapsamlı büyü türlerinden biridir. Amacı da çok çeşitli olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin sevdiğini kendisine bağlamak için yaptırabileceği gibi bir kişinin kazancını, dilini, kısmetini de bağlamak bu büyü sayesinde mümkün olmaktadır.

Bağlama büyüsü nasıl yapılır, kimler yapar, bunun için gerekli malzemeler nelerdir gibi sorular insanları merak konusudur. Bu büyüleri kişiler kendi başlarına evlerinde yapabildikleri gibi alanında uzman ve deneyimli bir kişiden de yardım alabilirler. Bunların yapılması çok titizlik gerektiren iştir. Mümkün olduğu kadar işinin ehli olan bir medyumdan yardım almak gerekir.

Bu yazımızda sizler için bağlama büyüsü duaları hakkında bilgi vereceğiz. Bu duaların neler olduğu, okunuşları, anlamları ve etkilerini anlatacağız. Her bir duanın kendine has özelliği olup niyete göre de okunması gerekir. İşte bu dualar ve etkileri.

Dil Bağlama Duası Nasıl Yapılır?

Dil bağlama büyüsü, kişilerin dilini ve ağzını bağlamak istedikleri insanlara karşı yaptıkları ya da yaptırdıkları büyülerden biridir. Bu büyü ile birlikte rahatsız olunan kişinin dili bağlanır ve kötü söz söylemesi engellenir. Dil bağlama büyüsü duası oldukça basittir. Bakara Suresi’nde yer alan Ayetel Kürsi duası çok etkili ve faydalı bir duadır. Bir kişinin dili bağlanmak istendiğinde bu duanın etkisi kısa süre içerisinde görülecektir.

Ayetel Kürsi Okunuşu:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Türkçe Anlamı:

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Bu duayı okumadan önce abdest almak gerekir. Abdest aldıktan sonra da 3 defa okunur. Ayetel Kürsi okunduktan sonra Ya Hayyu Ya kayyum Ya Bediassemavati Ya Zelcelali Vel İkram okunur. Ardından da şu şekilde dua edilir:

“Ey Allah’ım; filan kişinin bana karşı dilini bağla, ağzını kilitle hakkımda hayır ve iyi iyilikten başka şey konuşmasın.”

Sadece Ayetel Kürsi değil başka dualar ve ayetler de dil bağlamak için okunur. Aşağıda yer alan duanın abdestli bir şekilde ve samimiyetle okunması etkisinin kısa sürede görülmesini sağlayacaktır. Özellikle gelinin her işine karışan, dili uzun kaynanalar için okunması tavsiye edilir. İşte duanın okunuşu:

Kul uhıye ileyye ennehüsteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben. (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir)

Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike bir abbina ehaden. Ve ennehu teala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan. Aksemtü aleyküm eyyühel mülukün nariyyeti vel havaiyyeti vel maiyeti vet türabiyyetil ardıyyetil ulviyyeti ves süfliyyeti bi hakkil kevakibis sebatis seyyarative bihakki suretil cinni ve bi hakki ahiyyen serahiyyen edunayi (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir).

Esbautin ali seddayi ve bi hakki mehilin lamisin tamisin abisin vasikın gabisin vesevekin yabisin vesihabin kabisin Aksemtü aleyküm en tüsahhirali fülan ibni fülanete hatta ye’ti ileyye bil mehabeti vel meveddetivel ülfeti bila ihtiyarin ve la kararin bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi hurmeti seyyidina Muhammed in sallallahü aleyhi ve selemle ve bi hurmeti bi elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve bi hurmeti Hazal ayatis serifeti vel esmail azimeti elvahan (3 defa okunacak) elacele(3 defa okunacak)  essaate(3 defa okunacak)  ve sallallahü ala seyyidinave nebiyyina ve Mevlana venuri ebsarinave kurrete uyunina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein.

Bağlama Büyüsü Duası Nasıl Yapılır?

Rahman Suresi ile Sevdiğini Bağlama

Rahman Suresi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan en etkili surelerden biridir. Özellikle kişiye yapılan kara büyüleri bozmak için Rahman Suresi okunmaktadır. Bu surenin kötü niyetli büyüleri bozmak kadar kişiler için kısmet açtığı da bilinir. Üzerinde kara büyü olan kişiye bu sure okununca kötü etkiler kalkacak ve kısmeti açılacaktır. Böylece sevdiği kişi kendine bağlanacaktır.

Rahman Suresi’nin uzun bir sure oluşu sizleri korkutmasın. Aksine çok etkili bir sure olması dolayısı ile büyük bir istekle okuyacaksınız. İşte bu surenin okunuşu ve anlamı şu şekilde:

Rahman Suresi okunuşu:

1.Er rahman.

2.Allemel kur’ane.

3.Halekal insane.

4.Allemehul beyan.

5.Eş şemsu vel kameru bi husban.

6.Ven necmu veş şeceru yescudan.

7.Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

8.Ella tatğav fil mizan.

9.Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

10.Vel erda vedaaha lil enam.

11.Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

12.Vel habbu zul asfi ver rayhan.

13.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

14.Halekal’insane min salsalin kelfahhari.

15.Ve hale kalcanne min maricin min narin.

16.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

17.Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

18.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

19.Mereclbahreyni yeltekıyani.

20.Beynehuma berzahun la yebğıyani.

21.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

22.Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.

23.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

24.Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.

25.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

26.Kullu men ‘aleyha famin

27.Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.

28.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

29.Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.

30.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

31.Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.

32.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

33.Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.

34.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

35.Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

36.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

37.Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

38.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

39.Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.

40.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

41.Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.

42.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

43.Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.

44.Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

45.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

46.Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.

47.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

48.Zevata efnanin.

49.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

50.Fiyhima ‘aynani tecriyani.

51.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

52.Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.

53.Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.

54.Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.

55.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

56.Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.

57.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

58.Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.

59.Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.

60.Hel cezaul ıhsani illel ihsan.

61.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

62.Ve min dunihima cennetan.

63.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

64.Mudhammetan

65.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

66.Fihima aynani neddahatan.

67.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

68.Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman

69.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

70.Fihinne hayratun hısan

71.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

72.Hurum maksuratun fil hıyam

73.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

74.Lem yatmishunne insun kablehum ve la can

75.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

76.Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan

77.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

78.Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Türkçe Anlamı:

1, 2.Rahmân Kur’an’ı öğretti.

3.İnsanı yarattı.

4.Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.

5.Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.

6.Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.

7.Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.

8.Ölçüde haddi aşmayın.

9.Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.

10.Allah yeri yaratıklar için var etti.

11.Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12.Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.

13.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14.Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.

15.”Cin” i de yalın bir ateşten yarattı.

16.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17.O iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

19.(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.

20.(Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

21.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22.O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

23.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

24.Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.

25.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

26.Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

27.Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

28.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

29.Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır.

30.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

31.Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!

32.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

33.Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.

34.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

35.Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.

36.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

37.Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)

38.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

39.İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.

40.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

41.Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

42.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

43.İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.

44.Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.

45.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

46.Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.

47.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

48.İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.

49.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

50.İçlerinde akan iki pınar vardır.

51.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

52.İkisinde de her meyveden çift çift vardır.

53.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

54.Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.

55.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

56.Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

57.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

58.Onlar sanki yakut ve mercandır.

59.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

60.İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.

61.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

62.Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.

63.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

64.O iki cennet koyu yeşil renktedir.

65.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

66.İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.

67.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

68.İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.

69.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

70.Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.

71.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

72.Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.

73.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

74.Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

75.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

76.Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).

77.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

78.Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.

Bu sure çok etkili bir duadır. 7 kere okunması durumunda etkisi çok çabuk görülecek ve kişi sevdiğini kendisine bağlayacaktır.