Aşk Vefki, Bağlama Vefki, Evlilik Vefki Yaptırmak İsteyenler

/ 23 Haziran 2021 / 5.149 / yorumsuz
Aşk Vefki, Bağlama Vefki, Evlilik Vefki Yaptırmak İsteyenler

Aşk Vefki, Bağlama Vefki, Evlilik Vefki Yaptırmak İsteyenler ve vefk ile ilgilenenlerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Vefk, tarih boyunca en çok kullanılan yararlanılan kutsal metinlerin sembolize ettiği rakam ve harfler içeren dualardır. Bu makalede vefk nedir, vefklerin kullanım amacı nedir, gibi sorular yanıtlamıştır.  Aşk vefki, bağlama vefki, evlilik vefki yaptırmak isteyenler için rehber niteliğinde maddeler belirtilmiştir.

Vefk Nedir? Osmanlı Devletindeki Yeri Nedir?

Arapça, “vefeka” fiili uygun, uygunluk, münasip, aynı hizada olan, muska üzerine dua yazmak, tılsımlı dua anlamı taşımaktadır. Vefk sözcüğü ise “vefeka” fiilinin mastar halidir ve aynı anlamları barındırır.

Osmanlı döneminde vefklerin padişahlar ve devlet büyükleri arasında kullanımı oldukça yaygındı. Özellikle 16. ve 18. yüzyıl arasında paşalar, elçiler ve devlet erkanının birbirlerine yolladıkları törensel hediyeler içerisinde yazmalar, ciltler arasında vefk çizimlerine rastlanmıştır.

Padişahlar ve paşalar bir savaşa veya uzun süreli bir sefere giderken zırhlarının altına giydikleri gömleklerin üzerine vefk iliştirdikleri kayıt altına alınmıştır. Bir çeşit koruyuculuk görevi üstlenen bu vefklerde Allah’ın 99 isimlerinden ve bazı ayetlerden özel harfler vefk şeklinde çizilip gömleğe tutturulmuştur. Burada, Allah’ın güzel isimlerinden Ya Fettah, fetheden veya Ya Hafız, koruyan ismi ile yazılan vefkler padişahın savaş sırasında kazadan beladan korunması, güç ve cesaretinin artması için kullanılmıştır.

İslam Dininde Vefklerin Yeri Nedir?

İslam geleneğinde vefklere oldukça sık rastlanır. Kadim kültürde yeri olan ve bilgi sahibi olan İslam alimlerinin kitaplarında veflklere yer verilmiştir.

 • İmam Ahmet bin Ali El- Buni : Şems-ül Maarif-i Kübra
 • Seyyid Süleyman El Hüseyni : Kenzü’l Havas Keyfiyyet’ül Celb’ü Teshir

Yukarıdaki iki İslam aleminin kitaplarında yer alan vefklerde Esmaü’l Hüsna ve Besmele-i Şerif yazılmıştır. Kimi zaman 5×5’lik kareler oluşturularak içlerine yazılmıştır.

Aşk vefki günah mı, sorusu sıkça sorulmaktadır. İslam tarihinde devlet erkanı ve padişahlar dahi vefk kullanmıştır. Dolayısıyla vefk günah değildir. Hele ki sevgi, aşk, evlilik yuva kurma amacıyla yapılan hiçbir işlem günah değil, aksine hayırlı bir iştir. Hayırlı amel işlemek ise sevaptır.

Bağlama vefki günah mı, sorusu da bir başka merak edilen husustur. Bağlama vefki, bir başkasının kötülüğü için yapıldıysa günahtır. Vefkler genelde Allah’ın adını veya Kuran-ı Kerim’den ayetler barındırdığı için kutsiyet taşır. Bu manevi saygınlık kazanan nesneleri kötü çıkarlar için kullanmak günahtır. Dolayısıyla vefk günah değildir, fakat önemli olan niyet ve amaçtır. İyilik, güzellik, sevgi için, olumlu bir amaç için yapılan hiçbir eylem günah olamaz. Evlilik vefki kullanımı bu makalede açıklanmaktadır.

Tarihte Vefkler Hangi Amaçlar için Kullanılmıştır?

Vefkler tarihten günümüze çok farklı amaçlar için yazılmış, çizilmiş ve kullanılmıştır. Aşağıda en sık kullanım alanları ve amaçları belirtilmiştir.

 1. Saygınlık görmek için
 2. Cinlerden (kötü enerjiden) korunmak için
 3. Hastalıktan kurtulmak için
 4. Doğum sancısını hafifletmek için
 5. Aşk ve sevgi için
 6. Evlilik ve yuva kurmak için
 7. Bağlama için
 8. Savaşta üstünlük sağlamak için
 9. Kazadan kurşundan korunmak için
 10. Kötülükten korunmak için

Aşk Vefki Nedir? Evlilik Vefki Nedir?

Evlilik vefki nedir, Aşk ve evlilik vefkleri aşkın karşılık bulmasını sağlamak, yuva kurmak, ilişkinin devamlılığını, kalıcı mutluluğu sağlamak amacıyla yapılan vefklerdir. Aşk vefki, bağlama vefki, evlilik vefki yaptırmak isteyenler burada belirtilen hususlara dikkat etmelidir.

Aşk vefki yaptıranlar, beklediklerinden çok daha kısa sürede hayallerine kavuştuklarını belirtilmektedir.

Aşk vefki etkileri, belli geometrik şekillerin, karelerin içerisinde oturtulmuş sure ayetlerin baş harflerinden oluşan sayılar ebcet hesabına göre oluşturulmuş sayı ve rakamlardan oluşan kişiye özel olarak belirli bir niyete göre hazırlandığı için kısa sürede etkisini göstermektedir.

Aşk vefki ne zaman etki eder, sorusu bize ve ekibimize internet üzerinden sıkça sorulmaktadır. Konu aşk olunca rahat ve sabırlı olunmalıdır. Ne kadar teslim olmuş ve kendinizi akışa bırakırsanız o kadar çabuk olur. Bakılan süt kaynamaz misali, devamlı zihniniz bu yönde olursa bazı işler olacağı varsa bile olmaz veya gecikir. Bu yüzden medyumun talimatlarına uyunuz. 7 gün içinde etkisini göstermeye başlar. 21.gün içerisinde olgunlaşır. 41 günün sonunda etkisini gözle görülür biçimde hissedersiniz.

Aşk vefkinin ilk belirtileri, hafif bir sarhoşluk hissi gibi, başın dönmesi ile çakır keyif olma hissi gibidir. İnsanın içini bir anda huzur kaplar. 1 hafta boyunca kişi, biraz yalnız kalarak veya kalabalık bir aile ortamında yaşamak zorundaysa günde birkaç saat tek başına olacağı bir ortamda bulunursa enerjisini daha iyi korur. Aşk vefki yapılan kişi ne hisseder, Huzur ve mutluluğun yanı sıra bir anda şaşkınlık, sarhoşluk hissi yaşayabilir. Kalbinde derin bir açılma ve genişleme olur. Sevme ve sevilme kapasitesi artar, hayata daha umutla bakar, yaşama sevincinde gözle görülür bir artış meydana gelir.

Bağlama Vefki Nasıl Yapılır? Evlilik Vefki Nasıl Yapılır?

Bağlama vefki yapılışı ve evlilik aşk vefki yapılışı benzer şeklinde başlayıp bazı farklılıklar oluşmaktadır.

Bağlama vefkinde birbirine yakın iki sayının ortak katı olan 3.sayı alınır. Bu iki sayının cüzü aynı zamanda vefkin cüzüdür. 8 ve 20 sayısının ortak katsayısı 4’tür. Dördün ortak katı ¼ vefk olarak adlandırılır. 8 vefkinin cüzü 2’dir. 20 sayısının vefkinin cüzü 5 olmaktadır. Bağlama vefki nedir, bu belirtilen talimatlara göre sistematik biçimde yapılan vefk türüdür.

Evlilik vefkinde ise 3×3’lük 4×4’lük veya 5×5 lik kareler tercih edilir. 3’lük yapılırsa her satırdaki rakamlarım toplamı 15 olmaktadır. 1 ve 9 arasındaki sayıların ortak sabit katsayısı bulunur. Bu sayının her satırda her sütunda ve ana köşegenlerde toplamının aynı olması gerekir. Yani diagonal veya çapraz olarak bir ana köşegenden diğerine doğru çizgi çizildiğinde oluşan toplam sayı ortak sabit katsayıyı vermelidir.

Sayılar doğru kullanılmadığı zaman vefk tutmaz ve işe yaramaz. Dolayısıyla bu işi bilen bir medyumdan veya uzman bir hocadan yardım ve destek alınırsa daha faydalı olmaktadır.

Bağlama vefki kaç günde etki eder, sorusu sıkça sorulmaktadır. Bağlama vefki ilk haftadan itibaren etkisini gösterir. 41.  Gün Tam olarak etki etmeye başlar.

Bağlama vefki etkileri, geçici bir süre baş dönmesi baş ağrısı veya mide bulantısı görülebilir. Bu etkilerin daha hafif olması için beyin frekansının tedavi seviyesine çekilmesi en rahatlatıcı müzik veya dualar okunması tavsiye edilmektedir.

Aşk vefki, bağlama vefki ve evlilik vefki yaptırmak isteyenler
Aşk vefki, bağlama vefki ve evlilik vefki yaptırmak isteyenler

Aşk Vefki, Bağlama Vefki, Evlilik Vefki Yaptırmak İsteyenler Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşk vefki, bağlama vefki, evlilik vefki yaptırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bahsedilen bu üç vefk niyeti ne olursa olsun içerisinde kutsal metinler ayetler sureleri temsil eden bazı rakamlar sözcükler ve geometrik şekillerden oluşur. Dolayısıyla bu vefki yaptırmaya giderken arındırılmış ve temiz giysiler tercih etmelidir. Mümkünse gusül abdesti alınmış olmalıdır. Fiziksel ve ruhsal olarak temiz berrak olunmalıdır. Zihin açık ve net olmalıdır. Bu hususlara dikkat edilirse her türlü vefk daha çabuk etki eder. Bağlama vefki sonuçları, kısa sürede etkisini gösterir.

Bağlama vefki yaptıranlar, etkisini hızlı ve kesin biçimde görmektedir. Tarafımıza iletilen yorumlara göre ilk günden itibaren etkisini görmeye başlayanlar bile vardır. Bağlama vefki yorumları, merak edilmektedir. 12 yaptıranların %99’u olumlu şekilde dönüş yapmaktadır.

Aşk bağlama vefki nedir, bir kişiyi birine aşık etmek, iki kişiyi birbirine bağlamak veya tam tersi bir kişiyi başka birinden uzaklaştırmak için yapılır. Niyet çok önemlidir. İyice düşünüp karar verilmelidir.

Dil bağlama vefki, dedikodu yapan kişilerden uzak durmak için, sizin hakkınızda kötü söz söyleyen veya olumsuz konuşan kişilerin dilini susturmak için yapılan vefkdir. Bu kişinin dili tamamen bağlanacağı anlamına gelmez, sizin halkınızda olumsuz konuşacakken veya siz ve çekirdek ailenize zarar vermeye çalışacakken dili ve hareketleri engellenir.

Aşk ve bağlama vefki aynı anda da yapılabilir. Özellikle iki kişi birbirini seviyor ve aileleri istemediği için birleşemiyorlarsa bağlama vefki ile ailenin yaklaşımı ve tutumu yumuşatılır. Aşk vefki ile de ilişkileri kalıcı hale getirilir.

Evlilik vefki yaptıranlar, kimi altı ay içinde, kimi 1 sene içinde, kimi iki, kimi iki buçuk sene içinde evlenmişlerdir. Bu süreyi aşan olmamıştır. Eğer aşıyorsa bu kişi ile evlilik hayırlı olmamama ihtimali vardır. Evlilik vefkinden sonra tanışılan kişi ile hayırlısı ile ortalama iki sene içinde evlilik gerçekleşmektedir. Daha önce tanışılmış ise çok daha kısa sürede nikah masasına oturulur.

Evlilik vefki sonuçları itibariyle çok hayırlıdır. Kültürümüzde yuva kurmak, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmek çok büyük öneme sahiptir. Kültür aktarımı buna bağlıdır. Mutlu evliliklerin çoğalması, aile saadetinin oluşması için bu hususa dikkat edilmelidir.

Evlilik vefki etkileri, hayırlısıyla kalıcı biçimde kendini gösterir. Kişi hem daha çok sevip hem de daha çok sevilmeye başlar. Sadece karşı cinse değil, hayata, işine, günledik işlerine daha sıkı bağlanır. Bu güçlü bağ ile günbegün bereketi de artmaya başlar.

Evlilik vefk kaç günde etki eder, sorusu sıkça tarafımıza iletilmiştir. Evlilik vefki yaptıranlar 1 sene içinde sözlenir veya nişanlanır. Nişanlısıyla da 1 sene içinde evlenir. Yani hayatında henüz kimse olmayan biri, evlilik vefki yaptırdıktan sonra 2 sene içinde evlenmiş olur. Tabi buradaki rakamlar ortalama olarak belirtilmiştir. Bazı kişiler daha kısa sürede, 6 ay içinde evlenmiştir. Bazı kişiler 1 sene içinde evlenmiştir. Bazı kişiler ise evlilik vefki yaptırdıktan 2 buçuk sene içinde evlenmiştir.

Evlilik vefki duası, Kur’an’dan belli ayetler ve surelerin belli zaman dilimlerinde okunmasından oluşmaktadır. Bu vefk surelerinin ağzı dualı Bilgili bir hoca tarafından okunması ve ortamın enerjisinin arındırılması faydalı olacaktır. Ancak örnek vermek gerekirse evlilik vefki dualarından bir tanesine sitemizde paylaşıyoruz.

Elem Tera

Elem Tera keyfe feale rabbüke bi ashâbil fiyl * Elem yec’al keydehüm fîtadlil * ve ersele aleyhim tayran Ebâbiyl * termiyhim bi hıcâratin min sicciyl * fe cealehüm keasfin me’kûl *

Elem Tera suresi ve duası Türk kültüründe yüzlerce yıldır nazara karşı korumak amacıyla okunmaktadır. Nazar için de faydalı olan bu da aynı zamanda evlilik önündeki engelleri de kaldırır ve kapalı olan bahtı açar. Yuva kurmak isteyenlerin ve belli engellerle karşılaşıp evlenemeyen kişilerin yolundaki engelleri kaldırır. Enerjisinin düştüğünü hisseden veya belli blokajlarla karşılaşan kişinin bu sureyi 41 defa okuması halinde gidişatı hayra doğru etkiler.

Aşk vefki, bağlama vefki, evlilik vefki yaptırmak isteyenler bu yazıyı dikkatlice okuduktan sonra uzman bir medyuma danışırlarsa faydalı olur.