Aşk Büyüsü Bozma Duası

/ 15 Şubat 2021 / 3.140 / yorumsuz
Aşk Büyüsü Bozma Duası

Aşk büyüsü bozma duası son zamanlarda herkesin ihtiyaç duyduğu bir konudur. İnsan yaşamı her zaman dört dörtlük gitmeyebilir. Yaşamda aksaklıklar çıkması, bir şeylerin yolunda gitmemesi normal olarak karşılanır. Ancak anormal derecede yolunda gitmeyen durumlar insan hayatını ciddi derecede etkileyebilir. Öyle ki bazı hastalıklara, psikolojik sorunlara dahi yol açabilir. İşte burada büyü devreye girer.

İnsanların hayatlarında birtakım şeylerin yolunda gitmesi için büyülere başvurduğu açıkça görülmektedir. Büyü yapmak ciddi bir iştir. Doğru ve zamanında yapılan büyüler istenilen sonucu verir. Ancak yanlış yöntemler ile yapılan, işinin ehli biri tarafından yapılmayan büyüler beklenilenin aksine sonuçlar doğurabilir. İnsanları olumsuz durumlara ve hallere sürükleyebilir. İşte bu yüzden büyünün bozulması gerekir.

Kişinin yaşamında olmazsa olmaz bir yere sahip duygudur aşk. Acısıyla tatlısıyla insanlar sevdikleri ile bir ömür geçirmek isterler. Sevdikleri kişileri kendilerine bağlamak için birtakım yollar denerler. Hediye almak, güzel sözler sarf etmek, bir yerlere gitmek gibi durumlar sevilen kişiye yapılan jestler arasında sayılabilir. Elbette kişiler bunlarla da tatmin olmayabilir, sevdiklerini memnun edemeyebilir. Bu durumda da birtakım büyülere yönelme söz konusu olabilir. Bu büyülerden biri de aşk büyüsü olarak karşımıza çıkar.

Aşk büyüsü, insanların sevdiği kişiyi kendisine aşık etmek için yaptığı ya da yaptırdığı büyü çeşitlerinden biridir. Her büyüde olduğu bunun yapılmasında da birtakım unsurlar göz önüne alınmalıdır. Bunlardan ilki büyünün amacının doğru belirlenmesidir. Buna göre de malzemeler, dualar kullanılması gerekir. Amacına hizmet etmeyen büyüler bir süre sonra tersine dönüp kişinin hayatına ve çevresindekilere olumsuz durumlar aksettirebilir.

Aşk büyüsü yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan belki de en önemlisi inanmak ve niyettir. Büyüye başlayıp bitirene kadar kişinin inanç içerisinde olması gerekir. Bunun kadar önemli olan bir diğer hususta ilim sahibi bir medyumdan bilgi almaktır. Hatta aşk büyüsünü bir medyuma yaptırmak en doğrusudur. Büyü yaparken dikkatli olunmazsa ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan kişi sorumlu olacaktır.

Aşk büyüsü yanlış yapılırsa ne olur derseniz, kişinin hayatını olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurabilir diyebiliriz. Büyünün olumsuz etkilerinden korunmak için büyüyü yapan medyumdan yardım alınmalı ve büyü bozdurulmalıdır. Aşk büyüsü bozmak için birtakım yollar vardır. Kişi kendi başına bu büyüyü bozamaz. Bozamadığı gibi olumsuz durumların hayatında yer etmesine de sebep olabilir. Aşağıda okuyacağınız yöntemler ile aşk büyüsü bozma işi gerçekleşebilir. Unutmayın, bu işi yapmak medyumlara düşmektedir.

Kara Aşk Büyüsü ve Etkileri Hakkında

Ak büyü dediğimiz aşk büyüleri birbirini seven iki kişinin çok kısa süre içerisinde kavuşmasına olanak tanır. Ancak kara büyü denilen aşk büyüleri ise kalbi fesat olan kişiler tarafından birbirine aşık insanları ayırmak için yapılır.

Kara büyü yapılan kişilerde birtakım değişiklikler görülmesi söz konusudur. Bu değişikliklere bakacak olursak şunları söyleyebiliriz:

  • Büyü yapılan kişinin düşüncelerini tamamen değiştirir. İradesi tamamen büyünün etkisine geçmiştir. Yaptıkları, ettikleri, söyledikleri kişinin elinde olmayan şeylerdir.
  • Dalgın bir hayat içerisinde kendisini bulur. Sürekli kabuslar görmeye, kötü hayaller kurmaya başlar. Üstelik tek başına olmaktan da korkacak raddeye varır.
  • Anormal yaratıkların olduğundan yakınır. Tuhaf sesler duyduğunu öne sürer. Büyü yapılan kişi artık bunlarla yaşamaya devam eder ve kabusu haline gelirler.
  • Her zaman uykulu bir halde bulunur. Ancak ne var ki uyuyamaz.
  • Ruhsal olarak sıkıntılı bir döneme girecek, psikolojik sıkıntılar yaşayacaktır.

Görüldüğü gibi bu büyü insan yaşamını yaşanmaz hale getiren sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle en kısa sürede bunun bozulması gerekir. Kara büyüyü bozmak uzmanlık gerektiren bir iştir. Tanınmış ve alanında uzman bir medyumdan yardım almak çok önemlidir.

Kişi rahatlamak için Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan birtakım sureleri okuyabilir. Aynı zamanda bu sureler kara büyü bozmak için de kullanılmaktadır. Burada önemli olan ruhen ve bedenen kişinin temiz olmasıdır. Yani abdest alarak ve Kıble istikametine yönelerek sureleri okumak önemlidir. Aşk büyüsü bozma duası nelerdir derseniz aşağıda sizler için bu dua ve sureleri paylaşacağız.

Aşk Büyüsü Bozma Duası

Aşk Büyüsü Bozmak İçin Bakara Suresi

Bakara Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir. Bu sure büyüye karşı kişiyi korumada adeta kalkan görevi görür. Kısmet kapatma büyülerini de def etmek için okunan bu sure, kişiye karşı yapılan kötü niyetli kara büyülerin bozulmasında etkilidir.

Bakara Suresi’nin okunma prensibi büyünün etkilerini ortadan kaldırmada etkili olacaktır. Her şeyden önce bu sureye inanmak, içten ve yalvarır bir şekilde dua etmek çok önemli bir husustur. Öncelikle abdest almak gerekir. Kıble’ye dönük olarak 3 defa okunması gerekir. Bakara Suresi’nin kutsal kitabın en uzun suresi olduğunu daha önce de söylemiştik. Bu nedenle bu yazımızda bu surenin tamanına yer vermeyeceğiz. Ancak sure içerisinde yer alan bazı dualar çok tesirlidir. Bu dualar Ayetel Kürsi ve Amerrasulü dualarıdır. Bu duaların okunuşu ve anlamları ise aşağıda bulunmaktadır.

Ayetel Kürsi Okunuşu:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Türkçe Anlamı:

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Amenerrasulü Okunuşu:

Amennerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü allelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Türkçe anlamı:

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Aşk Büyüsü Bozmak İçin Felak ve Nas Sureleri

Felak ve Nas sureleri kutsal kitabın son sayfalarında bulunan surelerdir. Okunuşları oldukça basit olup, çok tesirli dualardır. Bu sureler Peygamber Efendimize (SAV) yapılan büyü sonucunda inmiştir. Öyle ki kişilere yapılan büyülerin etkisinin yok olması ve bozulması için çok büyük öneme sahiptirler.

Yine abdestli bir şekilde ve Kıble’ye dönük bir şekilde bu surelerin okunması çok önemlidir. Gün içerisinde ne kadar çok sık okunursa o kadar çabuk etki gösterecektir.

Felak Suresi Okunuşu

Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Türkçe anlamı:

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Nas Suresi Okunuşu

Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs

Türkçe anlamı:

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,insanların hükümdârına, insanların ilâhına, o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Aşk Büyüsü Bozmak İçin Rahman Suresi

Rahman Suresi, Allah’ın gücünün çok büyük olduğunu ve her şeye yeteceğini anlatan bir suredir. Büyü bozmak ve büyünün etkisinden kurtulmak için muhakkak okunması şarttır. En az 7 kere okunması gerekir. Ne kadar çok okunursa etkisi de o kadar çok olacaktır.

Rahman Suresi Okunuşu:

1.Er rahman.

2. Alleme lkur’ane.

3.Halekal insane.

4.Allemehul beyan.

5.Eş şemsu vel kameru bi husban.

6.Ven necmu veş şeceru yescudan.

7.Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

8.Ella tatğav fil mizan.

9.Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

10.Vel erda vedaaha lil enam.

11.Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

12.Vel habbu zul asfi ver rayhan.

13.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

14.Halekal’insane min salsalin kelfahhari.

15.Ve hale kalcanne min maricin min narin.

16.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

17.Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

18.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

19.Mereclbahreyni yeltekıyani.

20.Beynehuma berzahun la yebğıyani.

21.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

22.Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.

23.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

24.Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.

25.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

26.Kullu men ‘aleyha famin

27.Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.

28.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

29.Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.

30.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

31.Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.

32.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

33.Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.

34.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

35.Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

36.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

37.Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

38.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

39.Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.

40.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

41.Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.

42.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

43.Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.

44.Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

45.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

46.Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.

47.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

48.Zevata efnanin.

49.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

50.Fiyhima ‘aynani tecriyani.

51.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

52.Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.

53.Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.

54.Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.

55.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

56.Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.

57.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

58.Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.

59.Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.

60.Hel cezaul ıhsani illel ihsan.

61.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

62.Ve min dunihima cennetan.

63.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

64.Mudhammetan

65.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

66.Fihima aynani neddahatan.

67.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

68.Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman

69.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

70.Fihinne hayratun hısan

71.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

72.Hurum maksuratun fil hıyam

73.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

74.Lem yatmishunne insun kablehum ve la can

75.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

76.Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan

77.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

78.Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Türkçe Anlamı:

1, 2.Rahmân Kur’an’ı öğretti.

3.İnsanı yarattı.

4.Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.

5.Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.

6.Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.

7.Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.

8.Ölçüde haddi aşmayın.

9.Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.

10.Allah yeri yaratıklar için var etti.

11.Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12.Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.

13.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14.Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.

15.”Cin” i de yalın bir ateşten yarattı.

16.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17.O iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

19.(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.

20.(Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

21.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22.O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

23.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

24.Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.

25.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

26.Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

27.Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

28.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

29.Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır.

30.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

31.Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!

32.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

33.Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.

34.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

35.Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.

36.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

37.Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)

38.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

39.İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.

40.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

41.Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

42.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

43.İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.

44.Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.

45.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

46.Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.

47.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

48.İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.

49.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

50.İçlerinde akan iki pınar vardır.

51.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

52.İkisinde de her meyveden çift çift vardır.

53.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

54.Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.

55.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

56.Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

57.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

58.Onlar sanki yakut ve mercandır.

59.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

60.İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.

61.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

62.Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.

63.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

64.O iki cennet koyu yeşil renktedir.

65.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

66.İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.

67.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

68.İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.

69.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

70.Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.

71.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

72.Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.

73.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

74.Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

75.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

76.Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).

77.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

78.Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.