Medyum Nasıl Olunur?

/ 5 Aralık 2020 / 20.374 / yorumsuz
Medyum Nasıl Olunur?

Medyum olmak isteyenlerin yoğun olarak cevap aradığı sorulardan en önemlisi medyum nasıl olunur sorusudur. Medyum olmak daha çok doğuştan gelen bir yetenek olarak görülür. Bu yeteneğe sahip olan insanlar yeteneklerini bazı gizli ilimler ile de besleyerek alanında daha başarılı ve sonuç alan medyumlar oluyorlar. Medyum nasıl olunur gibi sorular yerine iyi bir medyum nasıl olunur sorusuna cevap aramak daha doğru olacaktır. Medyum olabilmek için bazı özellikleri barındırıyor olmak gerekir. Özelliklerin yanında farklı ilimler konusunda derin bir öğretiyi benimsemek ve öğrenmek gerekir. Ayrıca medyumlar farklı büyüler ya da büyü bozma yöntemleri hakkında deneyimleri sayesinde uzmanlaşırlar. Medyum nasıl olunur sorusuna cevap bulmak adına medyumlar neler yapar konusunda da derin bir araştırma yapmak gerekir. Medyumluk kimi inanışa göre babadan ya da atalardan devri olunan bir miras kimi inanışa göre de üstatlardan el almak ile ilerleyen bir meslek, yetenek ya da ihamdır.

Medyum Nasıl Olunur ve Medyumlardaki Özellikler

Bir kişide medyum özellikleri var diyebilmemiz için belli başlı kriterler vardır. Bu medyum özelliklerinin bazıları; dinler hakkında detayları bilmeli, özellikle İslamiyet ile Kur’an ı Kerim’i iyi biliyor olmalı, eğer muska yazan bir medyumsa Arapça ve Osmanlıca dillerini iyi biliyor olmalıdır, insan psikolojisinden anlıyor olmalıdır, en önemli medyum özelliği olarak da altıncı hisleri güvenilir olmalıdır. Tüm bunların yanı sıra vereceği hizmet konusunda hisleri tamamen saf ve iyi niyetli olmalıdır. Medyum nasıl olunur ve medyumlardaki özellikler sorusu aynı zamanda medyumlar neler yapabilir sorusuna da yönlendirir. Medyumların yapabilecekleri; büyü yapmak, büyü bozmak, muska yazmak, tılsım, astroloji, rüya tabirleri, hüddam, havas gibi ilimlerde uygulamalar yapabilirler. Medyumların özelliği konusunda en önemli hususlardan biri de ruhani varlıklarla iletişime geçerler ve bildikleri gizli ilimleri kullanarak farklı çeşitlerde büyü yapabilirler. İyi bir medyum nasıl olunur ya da olur konusunda her bilgiyi doğru şekilde öğrenmek büyü yaptırmak isteyen kişiyi uzman bir medyum arama yoluna iletir. Medyumlar tarafından yapılan bazı büyü çeşitleri şunlardır; geri getirme büyüsü, bağlama büyüsü, yapılmış olan büyüyü bozma, papaz büyüsü, aşk büyüsü, evlilik büyüsü. Bu tip birçok büyüler çeşitleri yapılırken doğru ve işini disiplinle yapan kişileri bulmak iste hiç kolay bir iş değildir. Günümüzde medyumları taklit eden birçok kişi ya da kişiler bulunmaktadır.

Medyumlar ve Tılsımlar

Medyumlar yapacakları büyü ayinleri için tılsımlar, muskalar, tılsımlı sözcükler ya da dualar kullanırlar. Bu sebeple büyü yapacak medyumun iyi niyetli olması en önemli özelliği olmalıdır. Büyü işlemi tehlikeli olabilecek bir konudur. Çünkü büyü yapmak için bedensel olmayan farklı varlıklar (şeytan, cin) ile iletişime geçilmektedir. Büyü yapacak medyum doğru tılsımları kullanmalı ve tamamen temiz bir niyetle büyü ayinini gerçekleştirmelidir. Medyum nasıl olunur konusunda en önemli materyallerden biri de tılsımlardır. Medyumlar ve tılsımları aynı zamanda muska da yapabilmektedirler ya da yazabilmektedirler. Bu konuda da medyumun yazacağı muska için Arapça ve Osmanlıca dillerini çok iyi biliyor olmalı ve tamamen saf bir niyetle muska yazma eylemini gerçekleştirmelidir. Tılsımlar konusunda en çok bilinen ve ilk akla gelen nazar boncuğudur. Nazar boncuğunun kötü ruh ve enerjilerden kişileri koruduğuna inanılır. Pek çok farklı inançta olumlu ya da olumsuz bir şekilde nazar boncuğunun önemli bir yere sahip olduğunu görmek mümkün. Eğer medyum nasıl olunur sorusuna net bir cevap arıyorsanız bu konuya dair özel bir okul ya da kurs yoktur.

Doğuştan Gelen Yetenek Medyumluk

Medyum nasıl olunur? Medyumlar öncelikle doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptirler, devamında ise kendilerini geliştirmek için çok fazla farklı din inanış sistemlerini ve gizli ilimleri. İyi bir seviyede bilmek için çok çalışarak kendisini geliştirmelidir. Doğuştan gelen bazı yeteneklere sahip olup da bu yeteneğini nasıl kullanacağını bilemeyen pek çok kişi medyum nasıl olunur konusunda çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Doğuştan gelen bir yeteneğe sahipseniz ve kendinizi bu alanda kendinizi eğitip geliştirmek istiyorsanız öğrenmeniz gereken pek çok konu vardır. Eğer yetenekleriniz olduğuna inanıyorsanız ve kendinizi geliştirip iyi bir medyum olmak istiyorsanız yeteneklerinizi geliştirmek için; öncelikli olarak gizli ilimler konusunda kendisini fazlasıyla geliştirmelidir. Tılsımlar büyü yapılmış kişiyi de fazlasıyla etkilemektedir. Büyü yapılmış kişide bazı farklılıklar göze çarpabilir. Daha mutsuz bir halde gezer, kendisine büyü yapmış olan kişiye karşı fazlasıyla takıntılı bir sevgi ve özlem beslemeye başlar.

Medyum ve Büyüleri

Medyum nasıl olunur? Sorularını bilmek ya da cevaplamak için bu konuya dair eğitimleri ve ilimleri icra etmek yeterli olmayacaktır. Medyum kişi her şeyden önce doğuştan yetenekli olmalıdır ve kalp gözü açık diye de tabir edilen altıncı hisleri kuvvetli kişiler olmalıdır. Aynı zamanda medyum kişi ruhani boyuttaki varlıklarla da iletişime geçebilmelidir. Tüm bunların yanı sıra medyum nasıl olunur konusunda detaylı çalışmalar da yapmış olması gerekir. Medyum kişinin sahip olması gereken en önemli özelliği ise icra ettiği bu ayini tamamen iyi bir kalp ve saf niyetle yapıyor olması gerekir. Aksi takdirde yapılan büyü yaptıran kişiyi ya da büyü yaptırdığı kişiyi kötü şekilde etkileyebilir, hatta bazı yanlış uygulamalar istenmeyen ölümlerle son bulabilmektedir. Medyum nasıl olunur diye sormadan önce medyum ve büyüleri olmaya uygun bir kişilik misiniz, özel yeteneklere sahip misiniz gibi sorulara cevap verebiliyor olmalısınız. Doğuştan gelen yeteneklere sahip olsanız bile büyü yapabilen bir medyum olabilmeniz için gerekirse ömür boyu birçok farklı alanda kendinizi eğitmeli ve geliştirmelisiniz. Çünkü medyumluğun bir okulu yoktur ve bir medyum kendisini ne kadar çok ilimle ve bilgi ile donatırsa o derecede başarılı bir medyum olabilir ve kendisine başvuran kişiler için uyguladığı büyülerde net sonuçlar alabilir.

Kendinizi Çaresiz Hissetmeyin, Sıkıntılarınızdan Kurtulun

Günümüzde maalesef büyü konusunda çok fazla dolandırıcılık mevcuttur. Bu alanda bu kadar çok dolandırıcının olması ise insanların büyü yaptırmaya en çaresiz ya da umutsuz zamanlarında karar veriyor olmalarının büyük bir etkisi vardır. İnsanların çaresizce sıkıntı yaşadıkları konuya bir çözüm yolu ararken en umutsuz anlarında ve çoğunlukla başvurdukları, son çare olarak gördükleri çözüm yolu büyü yaptırmaktır. Bazı kişiler medyumlarla çeşitli sebeplerden iletişime geçmek istemezler ama içerisinde bulunduğu umutsuz durum için büyü seçeneğini denemek ister ve bu da kişiyi medyum nasıl olur sorusunun cevabını aramaya yönlendirir. Medyumluk ve büyü çok ince dengelere sahip, hassas, derin ve inceliği olan alanlardır. Bu yüzden büyü herkese yaptırılmaz. Özellikle muska yazan medyum Arapça ve Osmanlıca dillerine fazlasıyla hâkim olabilmeli ve yazabiliyor olmalıdır. Çünkü büyü yapmak, büyü bozmak ya da muska yazmak için farklı ilimlerden yararlanılarak yazılması ve bazen kişilerin özellikle muskaları üzerlerinde taşıyor olması gerekir. Bu sebeple işinde iyi ve uzman olmayan bir medyum yapacağı muska içerisine yanlış ya da eksik bir yazı yazması halinde büyü kötü etkilere ve sonuçlara yol açabilir. Pek çok inançta büyü karanlık bir ayinle ilgili olarak görüldüğü için zaten büyü yapmak, yaptırmak ya da büyü yapan kişi günah ve günahkâr kabul edilir.

Medyumlar Cin Büyüsü

Öncelikli olarak bir kişiye cin musallat olması bu kişiyi pek çok yönden olumsuz anlamda etkiler. Cin musallat olmuş kişi belli başlı özellikler gösterir. Bu özelliklerden bazıları Kur’an ve ya ezan okunmasından rahatsız olurlar, düzensiz bir yemek yeme süreçleri olur, banyoda ya da tuvalette çok uzun süre kalırlar, ruhsal olarak çok sinirli ve asabi davranışlar sergilerler, fiziksel olarak sürekli yorgun ve hasta hissederler. Gözle görülemiyor olsa da varlıkları pek çok dinde ve inançta kabul görmüş cinler insanlarla iletişime geçebilirler hatta bazen cinlerin insanlara âşık olduğu hatta bir ilişki kurdukları bile görülmüştür. Musallat olmaları ya da cin büyüsü diye adlandırılan durum büyü yapılan kişi için zorlu ve yorucudur. Cin büyüsünü bozmak için okunacak bazı ayetler ve dualar vardır. Medyum nasıl olunur sorusundan yola çıkarak iyi bir medyumda bulunması gereken özellikleri bilerek cin büyüsünden kurtulmak mümkündür. Burada da en önemli husus Kur’an ayetlerini okumadan önce ve hayatımızın çoğu kısmında abdest almayı ihmal etmemeliyiz. Bu şekilde yaşadığımızda ve duruma uygun ayet ve duaları okuduğumuzda bizleri rahatsız edemezler.

Musallat Olunduğunda Ne Yapılmalı

İnsanoğlu musallat olunma durumuna da büyü yaptırma yoluna da tamamen içerisindeki çaresi, yalnızlık ve umutsuzluk hislerinden dolayı yönelim gösterir. Fakat bunların çok ciddi ve geri döndürülmesi zor durumlara da sebebiyet verebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Musallat olunması ya da bir kişi tarafından size büyü yaptırıldıysa bu durumdan yapılmış olan büyüyü bozdurarak kurtulmak isteyen kişi alanında çok iyi, deneyimli, güvenilir ve iyi niyetinden emin olduğu bir medyuma muska yazdırabilir. Medyum nasıl olunur sorusunu araştırdığınızda iyi bir medyumun belli başlı özel yeteneklere ve bilgilere sahip olması gerektiğini görebilirsiniz. Güvenilir bir medyuma içerisinde bulunan kötü ve çaresiz durum için muska yazdırılabilir. Tüm bunlar ile birlikte kişilerin doğru medyumlara ulaşabilmesi de ayrıca önemsenmesi gereken bir konu olmaktadır. Kişilerin duygu ve düşüncelerini maddi anlamda sömürmek ve dolandırmak için bu mesleği kullananlar da piyasa da bulunmaktadır. Bu sebeple dikkatli olmak ve İnternet üzerindeki ya da kişiler arasında her önerilen medyumlara itibar edilmemesi gereklidir. Medyum nasıl olunur gibi soruların cevapları ancak doğru kişi ile karşı karşıya gelerek çözümler üreten kişileri tarafından doğru şekilde cevaplanabilmektedir.

Vefk Çalışması Nedir?

Vefk çalışması nedir ve nasıl yapılır konusuna bakmak için öncelikle vefk çalışması nedir bunu bilmek gerekir. Vefk belirli ve tesirli olduğuna inanılan bazı dualarla yapılan, şifalı olduğuna inanılan bazı isim ve ayetlerin belli sayılarda okunarak ve yazılarak işlenmesine deniyor. Hazırlanma aşaması olarak muska yapımına benzemektedir. Kelime anlamı olarak ise vefk, uyum anlamına gelmektedir. Dini anlamı ise; tesirli dua olarak bilinir. Vefk Arapça harflerin ebced karşılığı alınarak yapılan bir hesaplama türüdür. Büyü yaptırmakta olduğu gibi vefk de iyi ve ya kötü emellerle yapılabilir ya da yaptırılabilir. Dualar eşliğinde yapılan ve bir dini tasavvuf içinde devam ettirilen büyüler yapılış amaçlarına göre de çeşitlilik gösterebilmektedirler. Bu çalışmayı yerine getirmek için sırasıyla ve net olarak uyulması gereken adımlar vardır. Öncelikle vefk uygun gün ve saatte yapılmalı, bitkisel bir mürekkep ile yazılmalıdır, çalışmayı yapacak kişinin havas ilminde bilgisi ve güvenilirliği tam olmalıdır. Tüm bunların yanı sıraya çalışmayı yapacak kişinin Arapça dilini çok iyi biliyor olması en önemli hususlardandır.