Kuran-ı Kerim’de Cin Suresi ve Açıklaması

/ 25 Aralık 2020 / 2.081 / yorumsuz
Kuran-ı Kerim’de Cin Suresi ve Açıklaması

Cin suresi, 28 ayetten oluşmaktadır. Bazı bilgilere göre, Hz. Peygamber bir panayır yerine giderken yanındaki kişiler ile vakti gelen sabah namazını kılmak için bir yerde dururlar. Hz. Peygamber imamlık ederek yanındakilere sabah namazını kıldırır. Bu sırada okuduğu ayet ve sureleri duyan bazı cinler bundan çok etkilenirler. Kendi alemlerinde diğer cinlere duyduklarını aktarırlar ve inançlı olmayı tercih ettiklerini belirtirler. Bazı cinler de iman eden cinler ile aynı şekilde inanç yolunu seçerler.

Bunun üzerine Cin suresi indirilir. Cin suresi, içeriğinde Peygamberin rehberliğinin takip edilmesi gerektiğinden, öldükten sonra yeniden dirilişten, inanç gibi konular vardır. Namaz esnasında kendisini duyan cinleri görmemiş olan Peygamber’in Cin suresi indirildikten sonra onları görmeye başladığı rivayet edilir. Hatta pek çok sohbet ortamında yer alarak Peygamberin tebliğ etmesine şahitlik ettikleri de bildirilmektedir. Hz. Peygamber Kur’an ı Kerim okurken çevresinde toplanarak onu dinledikleri de rivayetler içerisinde yer almaktadır. Kur’an ı Kerim’de de insanlar ve cinlerin Allah’a kulluk etmek üzere bu dünyaya gönderilmiş varlıklar oldukları belirtilmektedir.

Cinlerin de insanlara benzer şekilde yaşam sürdükleri bilinmektedir. İnsanlarla bazı açılardan benzer özellikler gösteren cinler bazı yönleriyle de tamamen farklı varlıklardır. Yaşayış biçimi, ilişkiler, aile ya da çocuk sahibi olabilmeleri açısından insanlar ile benzer özelliklere sahiptirler. Varlık olarak ise tamamen farklı özelliklere sahiptirler. Cinler gözle görülemeyen, ateşten yaratılmış ruhani varlıklardır. Bir yerden bir yere çok hızlı bir biçimde hareket edebilirler. Uzun süre yaşamaları sebebiyle de geçmiş hakkında pek çok bilgi verebilirler. Fakat, geleceği asla bilemezler.

Kur’an ı Kerimde de açıkça Allah dışında hiçbir varlığın geleceği bilemeyeceği bildirilmiştir. Fakat, cinler insanları en çok bu anlamda yanılgıya düşürmektedirler. Uzun yaşama özellikleri ve bir yerden başka bir yere hızlıca hareket edebilme kabiliyetleri ile insanlar hakkında pek çok kişisel ve özel bilgileri verebilirler. Bu yaptıkları iletişim kurduklarının cinlere güvenmesini ve inanmasını sağlar. Bu bilgileri kullanarak da geleceği ancak tahmin edebilirler. Fakat, öncesinde verdikleri doğru kişisel bilgiler bazı insanların cinlerin geleceği bilme yeteneğine sahip olduklarına inanmalarına yol açar.

İnsanlar, kehanet ve geleceğe dair merak duyma dürtülerinden kolayca vazgeçemezler. Ancak iyi bilinmelidir ki gelecek hakkında ölümlü hiçbir varlık haber veremez. Cinler ve cinler ile iletişim kuran kişiler de kişisel olarak verdikleri bilgilerden yola çıkarak geleceğe dair tahminlerde bulunurlar. Fakat, bu bir yanılgıdır. Henüz gerçekleşmemiş olan gelecek zamana dair bilgiler verebilmek ölümlü herhangi bir canlı için mümkün değildir.

Cin Suresi İle Yapılanlar

Bazı yanlış fikirler cin suresi okumanın cinlere yapılan bir çağrı olabileceğini iddia etmektedir. Evet bazı ayetler içerisindeki belli başlı sözler, belirlenen sayılar adedince okunduğunda cinler ile iletişime geçmek, onlara bir çağrıda bulunmak mümkündür. Ancak, cin suresi cinleri çağırmak için indirilmiş bir sure değildir. Cin suresi ile yapılanlar ya da yapılabilecekler arasında en çok dikkat çeken en önemli tılsım cinlerden, kötü ruhlardan, nazar gibi kötü enerjilerden kişiyi korumasıdır. Cin suresi, cinlerin Hz. Peygamber’i sureleri okurken duymaları neticesinde iman etmeyi tercih eden bir grup cinin, cinler alemindeki diğer cinlere de bunu bildirmesi sonucunda Mekke’de indirilmiştir. Sonrasında da cinler Hz. Peygamber’in Kur’an ı Kerim okumalarında da sohbetlerinde de bulunmuşlardır.

Yani cinler de insanlar gibi inançlı, ibadet eden varlıklardır. Yine insanlar gibi bazı cinler inanmamayı tercih eder, bazıları da farklı din ve görüşleri benimsemiş şekilde varlıklarını sürdürmektedirler. Çok sayıda belirtilen görüşe göre iman etmiş cinlerin insanlar ile iletişime geçmediği bilinmektedir. Aynı zamanda cin suresi ve Kur’an ı Kerim’de yer alan bazı ayetler belirli sayılarda tekrar edilerek de cinleri çağırmak ve bir şekilde iletişime geçmek mümkündür.

Fakat, bu tarz girişimleri işin ehli olan medyumların yapması daha doğru olacaktır. Medyumlar, doğuştan gelen özel yeteneklerinin haricinde gizli ilimler, havas ilmi gibi alanlarda da kendilerini geliştirerek cinler ile kurdukları iletişimde pasif taraf olmak yerine cinleri kontrol eden taraf olabilirler. Cinler ile kurulacak iletişimde bilgili ve deneyimli olmak son derece hassasiyet gerektiren bir husustur. Çünkü cinler insanlara psikolojik ve ruhani açılardan yaklaşır ve yapacağı manipüle girişimleri ile kişinin iradesini devre dışı bırakarak kendi istek ve arzularına yönelik eylemleri yaptırmak için girişimlerde bulunur.

Kur’an ı Kerim ile Büyü Bozma

Medyumlar, iyi niyetli bir şekilde var olan büyüyü bozabilirler ya da musallat hali yaşayan bir kişiyi bu durumdan kurtarmak adına insanlara yardımcı olabilirler. Kur’an ı Kerim ile büyü bozma işlemi ise, alanında uzman ve bilgili medyumun Kur’an ı Kerim ayetlerinden okuyarak büyüyü etkisiz hale getirmekle olur. Tabi bu hemen olacak bir şey değildir.

Medyumlar, özel yetenekleri sayesinde cinler alemi ile kurdukları iletişim ile ne tür bir büyü yapıldığını ya da ne amaçla yapıldığını öğrenebilirler. Yapılmış olan büyü türüne göre de okunması gereken belli başlı dualar ve okunması gereken adetler değişkenlik gösterebilmektedir. Alanında uzman olan medyumlar, öncelikli olarak iyi niyetli olmayı benimseyerek büyüye maruz kalan kişiye yardım etmelidir. Medyumlar, Kur’an ı Kerimden yararlanarak en yaygın olarak çiftlerin arasını bozmak için yapılan büyülere müdahale etmektedirler. Çünkü arası bozulan çiftlerin yeniden mutluluk içerisinde yaşamaları adına yapılacak bu girişim özünde iyi niyet barındırmaktadır. Bu sebeple duaların manevi gücü ile bu durumu olumlu yöne çevirmek daha doğru olacaktır. İslamiyet inancına göre büyü bozma eylemi için bir başka büyü yapmak doğru değildir ve kötü sonuçlara sebep olabilir.

Bazı kişiler Kur’an ı Kerim ayetlerini besmelesiz ve belli adetlerde okuyarak da cinler ile iletişim kurabilmektedir. Fakat, bu durum zararlı sonuçlara neden olabilir. Bu sebeple de musallat hali a da büyü durumu gibi zor süreçler yaşayan kişilerin güvenilir bir medyumdan yardım almaları en doğrusu olacaktır. Medyumlar, zor süreçlerden geçen kişilere rehberlik de ederler. Neler yaparak bu hallerden kurtulacağı konusunda bilgiler verir ve kişinin kendi iradesi ile manevi bir güç oluşturarak bu zor halleri etkisiz hale getirmeyi amaçlar. Doğru ve güvenilir olan medyumlarla çalışmak insanların yaşadığı kötü durumdan kurtulması adına en doğru çözüm yolu olacaktır.

Büyü bozma eylemlerinde özellikle bir çiftin arasının bozulması için yapılmış büyüler ile savaşılmaktadır. Çünkü çiftler üzerine yapılan büyülerde iki insan arasındaki duygu paylaşımı, cinsel birliktelik gibi unsurlar daha güçlü bir enerji oluşturmaktadır. Bu sebeple de daha tehlikeli kabilelerdeki cinler ile iletişime geçilerek yapılmış bu büyülerin bozulması da bir hayli zor olmaktadır. Bu sebeple büyü bozma işlemlerinde uzman, güvenilir ve deneyimli bir medyum ile çalışmak daha doğru olacaktır. Çünkü zorlayıcı güçlere sahip olan cinler ile başa çıkmanın yolunu ancak uzman ve deneyimli bir medyum bilir.

Cinlerin Özellikleri

Cinlerin özellikleri ve varlıkları hakkında üç kutsal dinde de bazı kanıtlar vardır. Özellikle Kur’an ı Kerimde isimlerinin verildiği bir sure vardır; Cin Suresi. Cinler, ateşten yaratılmış ruhani varlıklardır. Gözle görülmezler fakat, insanların kılığına girerek kendilerini gösterebilirler. Uzun yıllar yaşarlar, hızlı bir şekilde bir yerden başka bir yere hareket edebilirler. Fakat, belli bir alandan sonrası cinler için de yasaklıdır. Melekler arasındaki iletişimi dinleyemezler, gelecekten haber veremezler. Cinlerin hızlı hareket edebilme ve uzun yaşama özelliklerinden faydalanan çok sayıda medyum vardır. Medyumlar, doğuştan sahip oldukları yetenekleri sayesinde cinler ile iletişim kurabilirler.

Cinler alemi bazı açılardan insanların yaşam şekli ile benzerlikler göstermektedir. Cinler de insanlar gibi yiyip, içebilirler, kadın ve erkek cinsiyetleri vardır, ilişki ve iletişim kurarlar, cinsel birliktelik yaşarlar ve çocuk sahibi olabilirler. İnanç bakımından da insanlar ile benzerlikler gösterirler. Cinlerde de Müslüman olanlar, Hristiyan olanlar, Ateist olanlar ya da diğer din ve inançlara göre yaşayan çok sayıda cin mevcuttur. İslamiyet dini, cinlerin de öldükten sonra ahirette insanlar ile aynı şekilde değerlendirileceğini bildirmektedir. Cin suresinde de bu gibi konular hakkında ayetler yer almaktadır. Cin suresi, cinler alemi ile ilgili bazı bilgiler verir, Hz. Peygamber’in hem insanlara hem de cinlere rehberlik etmek üzere gönderildiği belirtilir, ölüm ve yeniden dirilme ile ilgili ayetlere yer verilir. Bu sebeple de cinlerin kötü etkilerinden, nazar, zor hal ve durumlardan korunmak için okunabilecek surelerden biri de Cin suresidir.

Cinler gözle görülmedikleri için insanlarla aynı ortamlarda da yaşayabilirler. Bu sebeple de insanlara yalnız olduklarında rahatlıkla yaklaşabilmenin yollarını bulabilirler. Yapılan büyülerde cinlerin bazı özelliklerinden faydalanılır. Örneğin aşk büyüsü yapılırken de medyumlar cinler ile iletişime geçerek büyü eylemini gerçekleştirir. Cinler üzerine büyü yapılmış kişiye ruhsal ve psikolojik açıdan yaklaşır. Büyüyü yaptıran kişiyi arzulaması, özlemesi yönünde telkinlerde bulunur ve bazı farklı girişimlerde bulunabilir.

Cinler, insanlara yaklaştıysa kişi sık sık kabuslar görmeye, uykusunda sayıklamaya başlar, sık sık dişlerini sıkar ya da yumruklarını sıkar uyku halindeyken, çok sık cinsel içerikli rüyalar görebilir, daha gergin sinirli ve asabi olabilir. Bu ve benzeri belirtileri yaşayan kişilerin güvenilir ve deneyimli bir medyum ile görüşmesi doğru çözüm yoluna ulaşması açısından uygun bir adım olacaktır. Musallat durumu ya da büyüye maruz kalarak cinlerin bazı etkilerine maruz kalan kişilerde farklı belirtiler gözlemlenebilmektedir. Cinler gözle görülmedikleri için, insanları rahatlıkla izleyebilir zaaflarını iyi bilerek ruhsal ve psikolojik açıdan kişiye yaklaşabilir.

Ruhsal ve psikolojik açıdan zayıflattığı kişinin iradesini de saf dışı bırakarak kendi istek ve arzularına yönlendirmek için girişimlerde bulunur cinler. Enerji içeren bir güç olduğu için insanlar da ancak manevi yollar ile bu hal ve durumlardan kurtulabilir. Fakat, kişi büyüye maruz kaldığında ya da musallata uğradığında manevi hallerden uzaklaşma eğilimi gösterir. Böyle durumlarda güvenilir ve iyi niyetli bir medyumdan yardım alınması gerekmektedir. Medyumlar, cinler ile iletişime geçerek kişinin yaşadığı durumun altındaki gerçek sebebi öğrenebilir. Bu bilgi medyumun izleyeceği yol ve yapacağı okumaları belirlemesi yönünde kendisine yardımcı olmaktadır.

Çünkü büyüler farklı çeşitlerde olabilir ya da musallata uğrama durumu nerede ne şekilde başlamıştır, musallat olan cin hangi kabiledendir bu gibi bilgileri öğrenmesi medyumun kişiye nasıl yardımcı olacağı konusunda işe yaramaktadır. Medyumlar, kişinin yaşadığı duruma göre bazı ayetleri belli sayılarda okur ya da muska yazarak kişiyi içinde bulunduğu bu zor halden kurtarmayı amaçlar. Medyumlar, muska yazmak konusunda da bilgili ve deneyimli olmalıdır.