En Kolay ve En Etkili Bağlama Büyüleri Hangileridir?

/ 16 Ağustos 2021 / 2.628 / yorumsuz
En Kolay ve En Etkili Bağlama Büyüleri Hangileridir?

En kolay ve en etkili bağlama büyüleri hangileridir? Sorusu özellikle çaresiz aşıkların sıklıkla sorduğu bir sorudur. Aşk yerine intikam ya da maddi kazanç için de kullanılan bu büyünün tarihi oldukça eskidir. Okumakta olduğunuz bu yazımızda sizler için en kolay ve etkili bağlama büyüleri hangileridir ve haklarında neler bilinmelidir bunu anlatacağız.

Bağlama Büyüsü Nedir?

Bağlama büyüsü kişinin hem maddi hem manevi fayda sağlamasına yarayan bir büyüdür. Bu büyü kişinin bağlanmak istediği ya bağlamak istediği kişiyi kendisine ömür boyu bağlamayı hedefler. Yapılış amacına göre çeşitlenen birçok bağlama büyüsü bulunmaktadır. Kişinin büyüyü yaptırmaktaki niyeti neyse ona uygun bir sonuçla karşılaşacaktır. Büyü için çok niyetli diyebiliriz. Çünkü hem iyi niyetlerle hem de kötü niyetlerle yapılabilir. Aşk, mutluluk ve zenginlik için yapıldığında genelde iyi niyetlidir. İntikam ve yapılan kişinin zararına olduğu durumlarda ise tamamen kötü niyet barındırır.

Bağlama Büyüsü Çeşitleri Nelerdir?

En kolay ve en etkili bağlama büyüleri hangileridir? Sorusunun cevabından hemen önce bağlama büyüsü çeşitlerini bilmek gerekir. Birçok çeşidi bulunan bu büyünün en bilinenleri şöyledir:

 • Ağzını dilini bağlama büyüsü
 • Cinsellik bağlama büyüsü
 • Rüya ile bağlama büyüsü
 • İp ile bağlama büyüsü
 • Hayvan üzerinden bağlama büyüsü
 • Fotoğraf ile bağlama büyüsü
 • 1 günde yapılan bağlama büyüsü
 • Metal ile yapılan bağlama büyüsü
 • Toprağa gömerek yapılan bağlama büyüsü

Bu büyü çeşitlerine daha birçok ekleme yapılabilir. Ancak halk tarafından en sık bilinen ve uygulanan çeşitler bunlardır. Bu büyüler farklı farklı amaçlara hizmet eder. Doğal olarak yapımlarında kullanılan malzemeler ve uygulanan ritüellerde farklılık gösterir. Ancak temelde hepsi bağlama amacıyla yapılır.

Bağlama Büyüsü Neden Yapılır?

En Kolay ve En Etkili Bağlama Büyüleri Hangileridir?
En Kolay ve En Etkili Bağlama Büyüleri Hangileridir?

Bağlama büyüleri farklı farkı nedenlerle yapılır. En sık platonik aşıklar tarafından tercih edilen bir büyüdür. Çünkü bu büyü sayesinde âşık oldukları kişiyi kendilerine bağlayarak mutlu bir ilişki oluşturabilirler. Ya da var olan ilişkisi yıprandıysa, partneriyle eski samimiyeti kuramıyorsa kişi ilişkisini eski haline getirmek için yapabilir.

Kişilerin ikili ilişkiler dışındaki en büyük sorunları çevre baskısıdır. Ailelerinin ya da arkadaş çevrelerinin söylemleri yüzünden bozulabilir. Bu insanları susturmak için dillerini bağlama büyüsü yapılabilir.

Bir düşmanın ya sevilmeyen bir kişinin işlerinin ve ilişkilerinin güzel gitmesi herkesi rahatsız eder. Bu kişiye bağlama büyüsü yapılabilir. Bu sayede kısa zamanda işleri bozulacak, ilişkileri bitecektir.

En Kolay ve En Etkili Bağlama Büyüleri Nasıl yapılır?

En kolay ve en etkili bağlama büyüleri hangileridir? Birçok çeşidi bulunan bu büyüden en sık tercih edileni aşk adına yapılanıdır. Oldukça kolay, etkili ve hızlı olan büyü şu şekilde yapılır:

 • Büyüye başlanmadan önce malzemeler temin edilmelidir. Bu malzemeler: kristal bir ayna, temiz beyaz bir kâğıt, daha önce kullanılmamış gümüş bir kap, kokusuz beyaz ya da kırmızı renkte mum, tercihe göre siyah veya kırmızı masa örtüsü ve sudur.
 • Büyünün bir cuma gecesi loş ışıklı bir odada yapılması gerekir. Odada bulunan masanın üzerine masa örtüsü serilmesi ve gümüş kaba su doldurulmasıyla büyü başlar
 • İkinci adım olarak beyaz kâğıt üçgen biçiminde kesilir ve kristal aynanın üzerine konulur.
 • Mum önce sağ elde sonra sol elde aynanın etrafında döndürülür. Bu döndürme işlemi sırasında medyum bazı tılsımlı sözler ve dualar okur.
 • Ardından son aşama olarak kaptaki su, üzerinde kâğıt bulunan aynanın üzerine dökülür.
 • Bu işlem 3 ila 7 gün arasında tekrarlanmalıdır. Ne kadar tekrarlanması gerektiğini medyumunuz söyleyecektir.
 • Tüm işlemlerin bitiminden sonra yapmanız gereken tek şey beklemektir. Büyü bitiminde 14 gün sonra etkilerini göstermeye başlayacaktır.

Bağlama Büyülerinden Nasıl Korunma Sağlanır?

Bu büyü çoğu zaman olumlu sonuçlara yol açsa da bazı durumlarda kişilerin zararına etki gösterebilir. Kötü etkilerini bilen kişiler bu büyüden korkmakta ve korunmak istemektedir. Her büyü de olduğu gibi bu büyüden korunmak isteyen kişinin de kendini Allah’a teslim etmesi gerekir. Bunun dışında 3 günde bir dua ve her gün düzeli bakara suresi okuması gerekir.

Korunmak için okunması gereken dua şöyledir:

 • Yüce Tanrım varlığımı güzel takdir ettiğin gibi, ahlakımın da güzel olmasını sağla. Kulağımdan, gözümden ve burnumdan beni ölünceye kadar mahrum etme. Dinimde ve bedenimde bana sağlık ve huzur nasip et. Hakkımı alıncaya kadar zalime karşı bana yardım et. Yüce Tanrım bana öğrettiğinden beni faydalandır. Fayda verecek bilgiyi bana öğret ve ilimimi, irfanımı arttır. Fayda vermeyen ilimden, korku duymayan kalpten, kabul olmayan duadan, uslanmayan nefisten, insanı maddi ve manevi sıkıntıya düşüren açlıktan, hıyanetten, tembellikten, pintilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan, sıkıntılı yaşlılıktan. Sana sığınırım. Yüce Tanrım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınıyorum. Senden, kurtuluşu, yasaklardan uzak durmayı, tok gözlülüğü istiyorum. Tanrım gücümün tükenişini, çaremin bitişini ve insanların gözünde değersiz görülüşümü yalnız sana şikâyet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kimin insafına bırakıyorsun? Beni bütün zulmüyle karşılayacak bir düşmanıma mı, yoksa işimi elime verdiğim bir yakınıma mı? Sen bana kızgın olmadıktan sonra başkasının düşmanlığına hiç önem vermem. Yüce tanrım sen razı oluncaya kadar senin rızanı dilemeye devam edeceğim. Yüce Allah’ım, senden iffetli yaşamayı; dünyam, dinim, aile fertlerim ve malım hakkında sağlığı ve güvenliği istiyorum. Eksiklerimi tamamla, korkumu yok et.
 • Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek günah ve kötülüklere karşı beni koru. Yüce Allah’ım, her zorluğu kolaylaştırmakla bana lütufta bulun. İki hükmünden en hayırlısını benim için tercih et. Benim için takdir ettiğini hayırlı eyle. Öyle ki geciktirdiğin şeyin hemen olmasını, hemen olanın da gecikmesini istemeyeyim. Senden doğru yolda emin adımlarla yürümeyi istiyorum. Verdiklerine şükretmeyi istiyorum. Doğru bir dil akıllı bir kalp istiyorum. Yüce Tanrım ak elbise pisliklerden temizlendiği gibi, kalbimi kötülüklerden temizle. Kalbimi iki yüzlülükten, eylemlerimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü vefasızlıktan temizle. Şüphesiz sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin. Yüce Allah’ım, bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bize dini kötülük verme. Dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma. Bizi, bize acımayanların saldırılarına teslim etme. Yüce Allah’ım, yalnız sana teslim oldum. Yalnız sana inandım. Yalnız sana güvendim. Yüzümü yalnız sana çevirdim. Bana sevgini ve sevgisi senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et. Tanrım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, kalp katılığından, gafletten, başkasına yük olmaktan, miskinlikten sana sığınıyorum. Fakirlikten, inkârcılıktan, nankörlükten, günahkârlıktan, gerçeğe ters düşmekten, ikiyüzlülükten, işitsinler diye iş yapmaktan sana sığınırım. Allah’ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iyi bir insan olmayı senden diliyorum.
 • Okunması gereken sure ise: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil mütte kıyn, Ellezıne yü’ minune bil ğaybi ve yükıy munas salate ve mimma razak nahüm yünfikun, Vellezine yü’ minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve üla ike hümül müfli hun, ilahüküm ilahüv vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahıym, İnne fı halkıs sema vati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelel lahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’ kılun, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’ huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeu dühu hıfzu hüma ve hüvel alıyyül azıym, La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha vallahü semıun alım, Allahü veliyyül lezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur vellezıne keferu evliyaü hümüt tağutü yuhri cune hüm minen nuri ilez zulümat ülaike ashabün nar hüm fıha halidun, Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih la nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr, La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih va’fü anna vağfir lena verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.

Bağlama Büyüsü Evde Yapılır mı?

En kolay ve en etkili bağlama büyüleri hangileridir?  Sorusu içerisinde geçen kolay kelimesi kişileri yanıltmamalıdır. Büyü ne kadar kolay olursa olsun deneyimsiz kişiler tarafından yapılmamalıdır. İnternette gördüğünüz bilgiler, gerçek bir büyü yapımı için yetersiz kalacaktır. Büyünün eksik kaldığı durumlarda olumsuzluklar yaşanabilir. Bu olumsuzluklar büyünün tutmaması ya da büyü yapan kişinin zarar görmesi olabilir. Büyünün tutmaması burada bir derece iyi bir sonuçtur. Çünkü kişinin gördüğü zararın telafisi mümkün olmayabilir. Ömür boyu kalabilecek akli ve bedeni zararlar çok korkunçtur. Ayrıca bazı durumlarda cinlerin kızdıkları da bilinmektedir. Büyüyü ve enerjiyi ciddiye almayan bu kişilere musallat olarak hayatlarını cehenneme çevirebilirler. Bu nedenlerle bağlama büyüsü yaptırmak isteyen kişilere bir medyumla çalışmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

En Kolay ve En Etkili Bağlama Büyüleri Zararlı mıdır?

İyi niyetlerle yapıldığında hiçbir yan etkisi bulunmayan bu büyüler kötü niyetlerle yapıldığında birtakım sorunlara neden olabilir. Öncelikle büyüyü yapan kişinin deneyimli bir medyum olması şarttır aksi durumda mevcut enerji kontrol edilemeyecektir. Büyü kötü niyetlerle yapıldığında, etkisi altına aldığı kişide yoğun terleme, baş ağrısı ve uykusuzluk gibi sorunlar yaratabilir. Ayrıca nadir de olsa bazı kişilerde nedeni belirlenemeyen hastalıklara neden olduğu görülmüştür. Bu gibi yan etkiler kötü niyetli büyüler için oldukça olağandır. Bu nedenle büyünüzün niyetinin ne olduğunu düşünmeniz çok önemlidir. Büyü yaptırmak istediğiniz medyum size niyetinizin ne olduğunu açık yüreklilikle söyleyecektir. Tekrar hatırlatmak gerekir ki bu yan etkiler bağlama büyüsü iyi niyetlerle, doğru bir şekilde yapıldığında görülmeyecektir.