Canbar Büyüsü Nedir?

/ 14 Aralık 2020 / 9.707 / yorumsuz
Canbar Büyüsü Nedir?

Ak büyüler sınıfına giren can bar büyüsü bir çeşit aşk büyüsüdür. Can bar büyüsü nedir? Derseniz bu bir aşk büyüsüdür. Sizi seven bir kişinin birdenbire sizi sevmekten vazgeçmesi ya da aşkınıza karşılık alamadığınız durumlarda uygulanmaktadır. Sorunsuz bir birlikteliğe kavuşmanıza destek olmak amacıyla yapılmaktadır. Can bar aşk büyüsü günümüzde en fazla kullanılan aşk büyülerinden bir tanesidir. Büyü yaptırmak isteyen herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir sihir olmakla beraber uzman kişiler yani medyum ve büyücüler tarafından uygulanmasının daha hızlı sonuçlar vereceği söylenmektedir.

Çünkü büyüler beraberinde çeşitli riskler getirebilir bunu engellemek için uzman kişilerden yardım almanın faydalı olacağı savunulmaktadır. Bu riskler büyünün geri tepmesi ya da uygulamadaki eksikliklerinden dolayı sonuç vermemesi ya da başkasına etki etmesi gibi riskler söz konusu olabilmektedir. Aşk büyüleri ak büyüler sınıfında anılmaktadır ve insanların iyiliği doğrultusunda yapılan büyüler olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni bir taraftan da aile huzuru ve aile bağlarının korunması gibi durumlarda evliliğin kurtarılması amacıyla yapıldığından dolayı ak büyü olarak anılmaktadır.

Sihir eski zamanlardan beri öncelikle kişisel iradeyi etki altına alarak başlar. Ardından güçlü niyet ve telepatik bağlar aracılığıyla istenen kişiyi düşünerek ya da resim yardımıyla aşk enerjisi yönlendirilerek yapılır. En basit şekliyle aşk büyülerinin mantığı ve ilerlemesi bu şekildedir. Canbar büyüsünde ise ceylan ya da geyik derisi üzerine yazılarak yapılan bir büyü şeklidir. Ayrıca şamanların uyguladığı bir sihir yöntemi olduğu da söylenmektedir. Yapılma şekli dolayısıyla ceylan derisine yazılmasının en etkili yöntem olduğu bunun sebebinin ise ceylanın güç ve başarıyı temsil ediyor oluşudur. Doğru bir şekilde uygulandığı takdirde çok etkili olduğu kişileri birbirine aşk ve sadakat bağıyla bağladığı söylenmektedir.

Canbar aşk büyüsünün en etkili aşk büyüsü olduğu söylenmektedir. Ayrıca yapıldığının anlaşılmasının en zor olduğu sihirdir. Yapılış şeklinden dolayı anlaşılması çok zordur. Aşk büyülerinin ak büyüler sınıfında anılmasının yanı sıra can bar aşk büyüsünün ak büyüler sınıfında olmasının nedeni şamanların uyguladığı bir büyü şekli olmasıdır. Çünkü şamanlar büyüleri doğanın sağladığı doğal bir güç olarak görmektedir. Bu nedenle şamanlar kara büyü yöntemlerini kullanmamaktadırlar. Kişilerin mutluluğu ve aile bağlarının güçlenmesi amacıyla evlilik ritüellerinde uygulanan ve aile bağlarının güçlenmesi amacıyla yapılan büyülerdendir.

Canbar Büyüsü Nasıl Yapılır?

Can bar büyüsü uygulama açısından eski bir büyü çeşididir ve doğru bir şekilde uygulandığı takdirde en etkili aşk büyüsü olduğu söylenmektedir. Canbar büyüsü nasıl yapılır? Derseniz de yine eski tekniklerden olan ceylan derisi üzerine duanın yazımıyla uygulanır. Önce deri üzerine bir çember çizilir, ardından kadın ve erkeğin ismi bu çember içine yazılırdı. Çemberin dışına ise kişileri birbirine bağlayacak kısa dualar ya da sevda ile alakalı esmalar yazılırdı. Yazılı deri parçası bir günlük yürüme mesafesi uzak bir yere bırakılırdı. Esmalar büyüyü güçlendirme ve farklı güçlerden destek alma amaçlı yazılmaktadır. Böylece büyü etkisi altına giren kişi yoğun bir yalnızlık hissi yaşar ve bu yalnızlığı hafifletmek için sevgilisi olarak kabul ettiği kişiye yönelirdi. Tılsımın etkili olduğu da bu şekilde anlaşılırdı.

Kişiler arasındaki bağlılığın kuvvetlenmesi amacıyla da uygulanan bu büyü çeşidi evlilik birliği içerisinde bağların güçlenmesi amacıyla ya da evlilik yolunda ilerleyen çiftlerin bağlarının kuvvetlenmesi güzel bir evliliğe adım atmaları amacıyla da yapılabilmektedir. Canbar aşk büyüsü farklı isimlerle de anılmaktadır. Bunlar canbar bağlama büyüsü, canbar tılsımı ya da can bar vefki olarak da anılmaktadır. Anadolu da çok sık başvurulan bir tılsım haline gelmiştir.

Günümüzde bile hakiki deriden imal edilmiş çanta ve ayakkabılar kullanılarak bu büyünün yapılması devam etmektedir. Bununla beraber günümüzdeki gibi farklı yöntemler altında aşk büyüsü olarak anılan ve yöntem olarak tam olarak kimden istendiği belli olmayan bazı etkilerle oluşturulmuş büyü yöntemleri çok tehlikeli olabilmektedir. Bu açıdan can bar tılsımının doğru şekilde uygulanması çok önemlidir. Ak büyü olarak anılan büyülerde isteğin yaratıcıdan istendiği ve isteğin gerçekleşmesi için başvurulacak en büyük gücün yaratıcı olduğu açıkça bilinmekte ve söylenmektedir. Uygulama aşamasında da isteğin yaratıcıdan istendiği şekilde sihrin uygulanması çok önemlidir. Bilinçsizce bir uygulama ya da doğru bir uygulama da karanlık güçlerden yardım almak büyünün etkisini tamamen değiştirebilmekte ve hatta istenilenin aksine kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Bu yüzden büyünün uzmanlıkla uygulanması çok önemlidir.

Canbar büyüsü ak büyüler sınıfında anılan bir çiftin mutluluğu yani insanların hayrına uygulanan bir büyüdür. Evlilik birliği içerisinde bulunan bir çiftin sevgi ve sadakat bağlarının artması amacıyla daha çok uygulanır. Çiftlerin ise sevgi bağlarının güçlenmesi amacıyla uygulanabilmektedir. Büyüler genel olarak insan iradesini etkilemesi amacıyla yapıldığından kötü niyetle bir çifti ayırmak gibi sebeplerle yapılması ters dönmesine neden olabilmektedir. Aynı şekilde büyünün yanlış ve bilinçsiz bir şekilde uygulanması da yine büyünün ters tepmesine neden olabilmektedir. Aşk büyüsünün ters tepmesi büyü yapılan kişinin aşk bağının başkası ile güçlendirebilir ya da büyüyü yapan kişinin aşk bağlarının değişmesini sağlayabilir.

Bu açılardan canbar büyüsünün uygulanması son derece önemlidir. Bu büyü en eski büyü çeşitlerinden biri olması dolayısıyla uygulama yani büyünün yapılması aşaması en önemli aşamadır. Alanında bilgi sahibi daha önce defalarca yapmış kişiler tarafından uygulanması çok daha etkili olmasını sağlamaktadır. Canbar aşk büyüsünün şaman geleneklerinden geldiği düşünülmektedir. Ak büyü olmasının bir başka sebebi de budur. Çünkü şamanlara göre büyü doğanın dengesi günlük bir rutin olarak sayılabilecek şekilde uygulanmaktaydı. Bu açıdan çok eski ve geleneksel bir şekilde de uygulanan bir ak büyü çeşididir.

Canbar büyüsünün yapılması ise yine eski geleneklerden biri olan ceylan derisine duaların yazılmasıyla uygulanmaktadır. Buradaki en önemli nokta ise ak büyülerde istenilen şeyin tek bir yaratıcı olan Allah’tan istenmesidir. Ak büyü ve kara büyüyü birbirinden ayıran nokta tamamen budur. Kara büyüde de çeşitli dualar kullanılmakla birlikte karanlık güçlerden yardım istenmesi yani istenilen şeyi karanlık güçlerin yerine getireceği düşüncesi ak büyü ve kara büyüyü birbirinden ayıran en önemli noktadır. Bu sebeple uygulama aşamasında büyüyü kimin yapacağı çok kritik ve önemli bir nokta olmaktadır.

Canbar büyüsünü yapacak kişinin ak büyü yaptığının bilincinde olan yaptığı işin kişilerin hayrına olmasını niyet etmiş olan ve istenilen şeyin yaratıcıdan istenmesi şeklinde büyüyü uygulayan kişi olması beklenmektedir. Diğer önemli nokta büyünün uygulanmasıdır. Bu büyü eski geleneklere bağlı olarak yapıldığından ceylan derisine yazılması ve doğru dualarla uygulanması çok önemlidir. Ceylan derisi üzerine bir çember çizilerek büyü yapılacak kişilerin isimleri yazılır ve bu çemberin dışına kişilerin sevgi bağlarını güçlendirecek dualar yazılır. Bu dualar çok önemlidir çünkü bu bir ak büyüdür ve özellikle evlilik bağını kuvvetlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu açıdan yanlış bir uygulama büyü yapılan kişiyi de yaptıran kişiyi de etkilemektedir. Yanlış yapılacak bir uygulama evlilik bağını kökten zedeleyebilir.

Canbar Büyüsünün Etkileri Nasıl Anlaşılır?

Gelelim canbar büyüsünün etkilerine büyü hızlıca etkisini göstermeye başlar. Büyü yapılan kişi derin bir yalnızlık hissine kapılırlar. Bu yalnızlık hissi kişiyi çok fazla rahatsız eder ve hayatındaki partnerine sevgilisine yönelir içindeki bu yalnızlık hissini doldurmak için. Duaların etkisi bu yüzden çok önemlidir. Sadakat bağı burada güçlenmeye başlar. Ancak kişiler arasında hâlihazır da var olan bir sevgi bağının güçlenmesi söz konusudur. Bu yüzden büyünün etkili olup olmadığı bağlılığın artmasıyla ölçülür. Ölçülür demek ne kadar doğrudur bilinmez ama kişi partnerini daha çok özler daha fazla yan yana olmak ister bağlarını kuvvetlendirecek ilişkiler kurmak ister.

Ayrı kalındığı anda yoğunluk bir yalnızlık hissiyle kişi sürekli partnerini özler ve hep yan yana olmak ister. Aslında büyünün etkili olup olmadığı bu aşamadan sonra ortaya çıkar eğer çiftler evlilik bağını kuvvetlendirecek paylaşımlarda bulunabiliyorlar ise bu büyünün etkisinin başladığı anlamına gelir. Yani büyü yapılan kişi sadece yalnızlık hissini doldurmak amacıyla size yönlenir ancak bu ilişki bağının güçlenmesi aranızda hâlihazırda bulunan sevgi bağına bağlıdır. Bu bağı güçlendirebilecek adımlar atılabiliyor ise örneğin partnerinizin eskiden kaçtığı paylaşımlarla ilgili artık daha istekliyse bir şeyler paylaşmak, beraber vakit geçirmek konusunda daha fazla istekli hale gelir. Bu artık son aşamadır ve canbar tılsımı etkisini göstermeye başlamış demektir ve ilişkiniz eskisinden daha iyi bir hal almıştır. Yani can bar tılsımı hızlıca sonuçlarını göstermekle birlikte sürecin nasıl ilerleyeceği yine çiftlere bağlıdır.

Peki, canbar büyüsü nasıl bozulur? Diye sorarsanız bu soruyu cevaplamak oldukça güçtür. Eski dönemlerden beri uygulama alanı bulan ve çok eski geleneklerle uygulanan bu büyü türünün yapıldığının anlaşılması bile oldukça güçtür. Can bar büyüsü yapıldığı en zor anlaşılan büyülerden biridir. Genel olarak ak büyüler kara büyülerden bu açılardan da ayrılır. Kara büyü yapıldığı daha hızlı bir şekilde ortaya çıksa da ak büyülerin anlaşılması o kadar kolay değildir. Çünkü burada istenilen şey yaratıcıdan istendiği için bir dua niteliği taşımaktadır. Bu açıdan bu büyünün varlığını anlamak oldukça güçtür. Anlaşılması oldukça bilgi donanım gerektirir. Bu açıdan kötü niyetle yapılmış ise tespit etmek oldukça önemlidir. Bu nedenle büyüyü çokça uygulamış bilgili ve tecrübeli kişilere ihtiyaç vardır. Bu kişiler bu büyüyü tespit etmek için daha önemlidir.

Öncelikle büyünün varlığı tespit edilse de bozulması çok güç olan bir büyü çeşididir can bar büyüsü. Bu büyünün bozulması için öncelikle ne şekilde yapıldığı tespit edilmelidir. Ardından birçok büyü bozma yöntemi olsa da can bar büyüsünü bozmak için farklı bir yol izlenmektedir. Canbar aşk büyüsünü yapan büyücüler can bar büyüsünün karşısında her zaman başarılı olamadığı söylenmektedir.

Aşk büyüsü bozanlar böylesi bir aşk büyüsü karşısında zorlanarak çoğu zaman da çaresiz kalarak süreci devam ettirmişlerdir. Yani çoğu zaman büyüyü yapan kişinin bozması en etkili yöntem olmaktadır. Ters işlem denilen yöntem uygulanarak büyülerin yapım aşamasında tersine şekilde uygulanarak yapılmaktadır. Ak büyüler bozulması kolay büyülerden olsa da can bar aşk büyüsü bozulması aşamasından daha zor bir tür büyüdür. Bu yüzden bu büyüyü bozmanın en kolay yolu büyüyü yapan kişinin bozmasıdır. Büyü bozmanın birçok yöntemi olsa da tersten gelerek büyüyü bozmak en etkili yöntemdir. Bu açıdan da can bar aşk büyüsünü bozmanın en etkili yöntemi ters işlemle ve büyüyü yapan kişinin büyüyü bozmasıdır.