Bal Mumu Büyüsü Nedir?

/ 19 Ağustos 2021 / 6.711 / yorumsuz
Bal Mumu Büyüsü Nedir?

Bal Mumu Büyüsü Nedir? Etkileri Nelerdir?

Bal mumu büyüsü nedir? Etkileri nelerdir? Soruları büyü kavramını araştıran kişilerin muhakkak karşısına çıkmıştır. Eğer siz de bu büyü hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, değerli okurlarımız için hazırladığımız bu yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazımızda bal mumu büyüsü hakkında daha detaylı açıklamalar mevcuttur.

Bal Mumu Büyüsü Nedir?

Çift niyete sahip büyülerden biri de bal mumu büyüsüdür. Aslında birçok büyüde balmumu malzeme olarak kullanılabilir ama isimleri farklıdır ve aynı amaçlara hizmet etmezler. Bal mumu büyüsü iyi niyetlerle yapıldığı takdirde kişileri aşık etmek, var olan aşkı pekiştirmek ya da aşıkları kavuşturmak için kullanılır. Ancak aynı ana maddeyi kötü niyetlerle düşmanları için kullanan çok sayıda insan vardır. Düşmanlarının hak ettikleri cezayı bulmalarını sağlamak için en güvenilir ve kolay yollardan biri bu büyüyü kullanmaktır.

Bal Mumu Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Bal mumu büyüsü nedir? Etkileri nelerdir? Yapısından da anlaşılacağı üzere yapım amacına göre etkileri de değişiklik göstermektedir. İyi niyetlerle yapıldığından sık görülen etkileri şöyledir:

  • Büyü yapılan kişi büyü yapan kişiye karşı aşk, sevgi ve bağlılık hissetmeye başlayacaktır. Onun yanında olmadığı zamanlarda kendini huzursuz hissedecek, sadece onu gördüğünde rahatlayacaktır. Bu durum büyü yaptıran kişiden ayrı kalamamasına neden olacaktır. Eğer çift evli değilse kişi bir an önce evlenmek isteyecektir. Şayet büyü yaptıran kişi eşine büyü yaptırıyorsa evine sıkı sıkı bağlanmasını ve ilgi göstermesini sağlamış olacaktır.
  • Büyü etkisinde olan kişi, tüm yakınları tersini söylese bile sadece büyü yaptıranın dediklerine inanacak ve uyacaktır. Bu bağlılığı sayesinde ilişkide şüpheye yer kalmayacaktır.
  • Büyü yapılan kişinin eşi ya da sevgilisi dışında bir dostu ya da metresi varsa bir an önce ondan kurtulmak isteyecektir. Yüzüne bakamayacak hale gelene kadar ondan soğuyacaktır. Yanında olduğu her an işkence gibi geçecek ve büyü yaptıranın değerini anlayacaktır.

Bu büyünün iyi niyetler yerine kötü niyetlerle yapıldığı durumlar da vardır. O durumlarda en sık görülen etkiler de şöyledir:

  • Bu büyü bir düşmana yapıldığı takdirde, büyü yapılanın hayatı kötüleşmeye başlayacaktır. İyi giden işleri iflasa sürüklenecektir, var olan ilişkisi bitecektir, sevenleri ona sırt çevirecektir. Genel olarak hiçbir işi rast gitmeyecektir. Bu durumda oldukça kötüdür.
  • Ayrıca büyü etkisindeki kişi zamanla fiziksel ve ruhsal hastalıklar yaşamaya başlayacaktır. Ne kadar araştırılırsa araştırılsın bu hastalıkların nedeni anlaşılamayacak ve tedavi edilemeyecektir. Kişi büyük acılar ve ağrılar çekecektir. Vücudunda nedensiz morluklar ve yaralar oluşacaktır.

Bal Mumu Büyüsü Nasıl Yapılır?

Bal mumu büyüsü nedir?
Bal mumu büyüsü nedir?

Bal mumu büyüsü nedir? Etkileri nelerdir? Sorularını soran kişiler devamında bu büyünün nasıl yapıldığını öğrenmek isterler. Hem iyi hem de kötü niyetler için yapılabilen bu büyünün araştıranı oldukça çoktur. Aslında yapımı oldukça basit gözükür. Ama gözükenin altında büyük bir bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. Öncelikle büyünün adından da anlaşılacağı üzere 5 adet mum temin edilmelidir. Bu mumların boyları çok önemlidir. Büyü yaptıran kişinin sağ elinin her bir parmağı uzunluğuna denk kullanılması gerekir. Büyü iyi niyetlerle yapıldığında bu mumların renkleri beyaz ya da açık kırmızı olur. Kötü niyetlerle yapıldığında ise koyu kan kırmızısı ya da siyah renk mum kullanılır.

Büyünün yapım zamanı da oldukça önemlidir. Asla gündüz vakitlerinde yapılmamalıdır. Güneş battıktan sonra sessiz bir ortamda mutlaka deneyimli bir medyumla yapılmalıdır. Çünkü oldukça tesirli olan bu büyünün yapım aşamasında ortaya çok güçlü bir enerji çıkar. Bu enerjiyi yönlendirmek zor olduğu kadar önemlidir. Bu yüzden mutlaka yapılmalı ve muhakkak bir medyum yapmalıdır. Büyü bir gecede hızla tamamlanabilir. Çok uzun süren bir işlemi yoktur. Önemli olan mumların üzerine okunan duaların ve tılsımlı sözlerinden bitmesinden sora son ana kadar erimelerini beklemektir. Eriyen mumların mutlaka gömülmesi gerekir. Gömülmedikleri takdirde büyü başarısız olacaktır.

Mumların üzerine okunan dua ve tılsımların bilgisi halk tarafından bilinmemektedir. Bunlar yalnızca eski kadim büyü kitaplarında var olan bilgilerdir. Bu nedenle bilgili bir medyumla anlaşıldığından emin olmak gerekir.

En önemli noktalardan biri de medyuma niyeti iyi anlatabilmektir. Eğer medyuma karşı dürüst davranmazsanız yaşanan anlaşmazlıklar istediğiniz sonucu almanızı engelleyebilir. Bu nedenle çekinmeden, utanmadan medyuma her şey anlatılmalı, ona güvenilmelidir.

Bal Mumu Büyüsü Nasıl Bozulur?

Bu büyünün anlaşılması oldukça zordur. Ancak anlaşıldığı takdirde bozumu imkânsız değildir. İşinin ehli bir medyum gerekli vefkleri yazarak ve uygun ritüelleri yaparak kişiyi bu büyüden kurtarabilir. Bu vefklerin içerisinde belli bazı dualar ve gizli kalmış tılsımlı sözler yazılmaktadır. Yazılan dualardan halk tarafından bilinenleri şunlardır:

  • Ma enzelna aleykel kur’ ane li teşka. İlla tezkiratel limey yahşa. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula. Errah manü alel arşisteva. Lehu ma fis sema vati ve ma fil erdı ve ma beyne hüma ve ma tahtes sera. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna. Ve hel etake hadiysü musa. İz raa naran fe kale li ehlihim küsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda. Felemma etaha nudiye ya musa. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ve enahte rtüke festemı’ lima yuha. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a. Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda. ma tilke bi yemınike ya musa. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra. Kale elkıha ya musa. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a. Kale huzha ve la tehaf se nüıy düha sıratehel ula. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra. Li nüriyeke min ayatinel kübra. İzheb ila fir’avne innehu tağa. Kale rabbişrah lı sadrı. Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı. Vec’al li vezıram min ehlı. Harune ehıy. Üşdüd bihı ezrı. Ve eşrikhü fı emrı. Key nüsebbihake kesıra. Ve nezkürake kesıra. İnneke künte bina besıyra. Kale kad ütiyte sü’leke ya musa. Ve lekad menenna aleyke merraten uhra. İz evhayna ila ümmike ma yuha. Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye’huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehab betem minnı ve li tusnea ala aynı. İz temşı uhtüke fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe neccey nake minel ğammi ve feten nake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci’te ala kaderiy ya musa. Vastana’ tüke li nefsı.
  • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim Allah’u la ilahe illa Hüve’ s Semiu’ l Alim Allah’ u la ilahe illa Hüve’ r Rahmanü’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’ l Vahidü’ l Ehad Allah’u la ilahe illa Hüve’ l Ferdü’  l Varid Allah’ u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın Allah’u la ilahe illa Hüve’ l Ahadu’s Samed Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Men nanu Deyyan Allah’u la ilahe illa Hüve’ l Kadiru’ l Kadir Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’ l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’ r Rabbü’ l Arş’il Azim Allah ’u la ilahe illa Hüve’  l Meliku  ’l Kudüs Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin Allah’u la ilahe illa Hüve’ l Baisü’l Varis Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d- diyn Sübhane Birahmetike ya Erhame’r – rahimin. Ve’l Hamdu- lillahi Rabbi’l Alemin.
  • İslevhel yevme bimâ kuntum tekfurun El yevme nâhtimu âlâ efvâhihim ve tukel limunâ eydihim ve teşhedu ercu luhum bimâ kânu yeksi bun Velev neşâu letâmesnâ âlâ â’yunihim feste bekus sîrâtâ fe ennâ yubsirun Velev neşâu le mesâhnâhum âlâ mekânetihim femes tetâu mudiyyev ve lâ yârciun Ve men nuâm mirhu nunekkis hu fil halki efelâ yâ’ kilun Ve mâ âllem nâhuş şi’ râ ve mâ yembeği lehu in huve illâ zikruv ve kur’ânum mubin Li yunzira men kâne hâyyen ve yehikkâl kâvlu âlel kâfirin E ve lem yerav ennâ halâknâ lehum mimmâ amilet eydinâ en’amen fehum lehâ mâlikun Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakubuhum ve minhâ ye’ kulun Ve lehum fihâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurun Vettehâzu min dunillâhi âlihetel leâl lehum yunsarun Lâ yesteti’ une nâsrahum vehum lehum cundum muh darun.

Bal Mumu Büyüsü Zararlı mıdır?

Her büyü gibi, bu büyü içinde en çok sorulan sorulardan biri bu büyünün zararlı olup olmadığıdır. Maalesef bu büyü zararsız küçük büyülerden biri değildir. Ciddi tehlikeleri bulunan bu büyünün muhakkak doğru yapılması gerekir. Gerçek bir medyum tarafından, doğru şekilde yapıldığında bu tehlikeler ortadan kalkar. Ancak en ufak bir yanlışta yaşanabilecek sorunlardan bahsedecek olursak hem yaptıran hem de yapan için hiç iyi şeyler olmaz. Özellikle kötü niyetlerle yapıldığında, düşmanının başına gelmesini istediği her şeyin daha fazlası bir anda kişinin başına gelir. Yavaş yavaş akli dengesini kaybetmeye başlar. Halüsinasyonlar görür ve olmayan sesleri duymaya başlar. Geceleri rahat uyuyamaz, sürekli kabuslar görür. Devamlı baş ve eklem ağrıları çeker. Hiçbir ilaç bu ağrılarını dindiremez. Bunlar gibi birçok sorunla baş etmek zorunda kalır. Tüm bu nedenler yüzünden kesin olarak deneyimli bir medyumla çalışmak gerekir. Çünkü ancak o sizin ne istediğinizi anlayıp, doğru bir uygulama gerçekleştirecektir.

Balmumu büyüsü çok tesirli bir büyüdür. Yapıldıktan sonra geri alınması da bir hayli zordur. Yapmadan önce iyice düşünmek ve doğru araştırmaları yapmak gerekir. Tüm bu araştırmalardan sonra bile büyüyü yapacak medyumun fikrinin alınması gerekir. İhtiyacınız olan büyünün gerçekten bal mumu büyüsü olduğuna sadece bir medyum karar verebilir. Çünkü büyülerin, sıradan insanların algılayamadığı belli zararları ve zorlukları vardır. Yani kısaca, tüm zararlardan ve pişmanlıklardan korunmak için ilk olarak gerçek bir medyumla anlaşmakta fayda vardır.